Privát böngészés közben a vásárlás nem elérhető

Használati Feltételek

Üdvözöljük a Jeunesse Global, LLC (a továbbiakban: “Jeunesse Global” ill. “mi” vagy “Cégünk”) jeunesseglobal.com webhelyén (a továbbiakban: a “Webhely”). Ön (a továbbiakban: a “Felhasználó”) hozzá kíván férni a Weboldalhoz, az (alább definiált) Szolgáltatásokhoz, melyeket a Webhelyen keresztül nyújtunk, továbbá információkhoz, képekhez, grafikákhoz, adatokhoz, szövegekhez, fájlokhoz, linkekhez, fényképekhez, ábrákhoz, audio- és videofelvételekhez, üzenetekhez, szoftverekhez, kommunikációhoz, tartalomhoz, szervezethez, tervekhez, összeállításokhoz, mágneses fordításhoz, digitális átalakításhoz, HTML, XML, Java kódhoz és egyén a Webhellyel kapcsolatos tartalmakhoz (a továbbiakban együttesen: a “Tartalom”). Kérjük, gondosan tanulmányozza át a Webhely és a Tartalom használatának feltételeit (a továbbiakban: a jelen “Használati Feltételeket”). A Webhelyhez és a Tartalomhoz való hozzáférésének és ezek használatának feltétele, hogy Ön fenntartás nélkül elfogadja e Használati Feltételeket és egyetértsen velük. A lenti “Elfogadom” gombra kattintással Ön vállalja magára nézve a jelen Használati Feltételek kötelező érvényét. Amennyiben a “Nem fogadom el” gombra kattint, úgy nem léphet be a Webhelyre. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Webhely más részei tartalmazhatnak további és/ vagy eltérő használati feltételeket.

Hozzáférés

Egy sor erőforrást tudunk biztosítani Önnek, mint pl. hírek és információk a Jeunesse Global-ról, az Ön fiókjára vonatozó információk, lehetőség a Jeunesse Global-lal való elektronikus kommunikálásra, és hozzáférés a Webhelyen keresztül időről-időre rendelkezésre álló szolgáltatásokhoz és információkhoz (a továbbiakban : a “Szolgáltatások”). Fenntartjuk ugyanakkor a jogot, hogy egyedüli és saját megítélésünk alapján bármikor (bármilyen indokból vagy indok nélkül) megszüntessük, módosítsuk vagy felfüggesszük az Ön hozzáférését a Webhelyhez, a Tartalomhoz ill. a Szolgáltatásokhoz. Többek közt, de nem korlátozva erre, megszüntethetjük, módosíthatjuk vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését a Webhelyhez, a Tartalomhoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz, amennyiben nem tartja be a jelen Használati Feltételeket és, ha Ön Jeunesse Global disztribútor, úgy az Ön Jelentkezését és Megállapodást is (a “Jeunesse Megállapodás”) , avagy ha megsérti jogainkat vagy bármely másik fél jogait.

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvünk be van építve a jelen Használati Feltételekbe és annak elválaszthatatlan részét képezi.

Magatartás

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (a) betöltötte 18. életévét, (b) a Webhely és a Tartalom használata legális és nem sérti tartózkodási helyének vagy ahonnan egyébként hozzáfér a Webhelyhez jogszabályait, (c) az Ön által nekünk adott összes információ (ha volt ilyen) helyes, (d) Ön jogosult és képes a jelen Használati Feltételek elfogadására, (e) a Webhely Ön által történő használata meg fog felelni a jelen Használati Feltételeknek (s ha Ön Jeunesse Global disztribútor, akkor a Jeunesse Megállapodásnak és az Irányelveknek és Eljárásoknak is), (f) a Weboldal és a Tartalom összhangban lesz a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel, (g) Ön képes felmérni, és fel is mérte a Webhely és a Tartalom használatához kapcsolódó kockázatokat, és (h) megértette és elfogadja a Webhely és a Tartalom használatának feltételeit és kockázatait.

Tilos a Webhely, a Tartalom és a Szolgáltatások egészének vagy bármely részének másolása, átadása, terjesztése, értékesítése vagy közzététele előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulás nélkül. A Tartalom használata során, pl. kinyomtatásánál, nem szabad eltávolítania vagy megváltoztatnia semmilyen megjegyzést, márkajelölést vagy feliratot a Tartalomban, beleértve, de a teljesség igénye nélkül, a copyrightokat, védjegyeket és felelősség-elhárításokat is. Nem készíthet származék-műveket a Weboldalból ill. a Tartalomból. A Webhelyhez és a Tartalomhoz való hozzáférését és ezek használatát illetően Ön vállalja, hogy:

 • (i) nem használja másra a Webhelyet, Tartalmat ill. Szolgáltatásokat, részben vagy egészben, csakis a jelen Használati Feltételekben kifejezetten biztosított célokra, illetve nem használja a Webhelyet ill. Tartalmat semmilyen célra, amely törvénytelen, immorális, vagy tiltott a jelen Használati Feltételek, avagy bármely vonatkozó állami vagy szövetségi törvény, szabály vagy rendelkezés által;
 • (ii) nem használja a Webhelyet, Tartalmat ill. Szolgáltatásokat semmilyen módon, amely károsíthatná, alkalmatlanná tenné, túlterhelné vagy csorbítaná a Webhelyet, Tartalmat ill. Szolgáltatásokat, avagy akadályozná bármely más fél számára a Webhely, a Tartalom ill. a Szolgáltatások használatát és élvezetét;
 • (iii) nem szerez meg, ill. nem próbál megszerezni semmiféle eszközzel semmilyen anyagot, információt vagy egyéb Tartalmat, amely nincs szándékosan rendelkezésre bocsátva vagy szolgáltatva a Webhelyen keresztül;
 • (iv) nem kerüli meg, ill. nem próbálja megkerülni a Webhely semmilyen biztonsági jellemzőjét;
 • (v) nem módosítja, törli, fordítja vissza ill. fejti vissza a Webhelyet, Tartalmat ill. Szolgáltatásokat semmiféle módon;
 • (vi) nem tölt fel, küld e-mailen vagy egyéb módon a Webhelyre, Tartalomba ill. Szolgáltatásokba vagy ezeken keresztül, semmiféle reklámot, promóciós vagy jogosulatlan kommunikációt, beleértve a teljesség igénye nélkül a következőket is: “reklámlevelek,” “felmérések”, “kérés nélküli e-mailek,” “levélszemét,” “lánclevelek,”ill. “piramisjátékok”;
 • (vii) nem tölt fel, küld postán, e-mailen vagy egyéb módon semmiféle olyan anyagot amely “trójai,” “féreg,” szoftver-vírusokat tartalmaz, illetve bármilyen olyan számítógép-kódot, fájlokat vagy programokat, amelyek a Webhely, a Tartalom és a Szolgáltatások ill. bármely számítógép szoftver vagy hardver ill. távközlési berendezés megszakítására, megrongálására, akadályozására vagy funkcionalitásának korlátozására szolgálnak vagy erre alkalmasak lehetnek;
 • (viii) nem használ fel semmilyen automatizált eszközt, a teljesség igénye nélkül például elektronikus “keresőprogramok,” “robotok,” vagy “csúszómászók,” adatok letöltésére adatbázisainkból; továbbá
 • (ix) nem illeszt be Cégünk adatbázisaiból származó adatokat e-mailekbe vagy más e-mail címjegyzék termékekbe vagy szolgáltatásokba /“white pages”/, legyenek azok böngésző alapúak, ügyfél-oldali alkalmazás alapúak, avagy web-alapúak, a mi előzetes kifejezett és írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogok

Ellenkező jelölés hiányában a Webhelyünk és a Tartalmunk a Jeunesse Global, annak leányvállalatai, licencvevői ill. más harmadik személyek tulajdonát képezik és a megfelelő szerzői jogi, védjegy, szabadalmi és más szellemi tulajdonhoz fűződő jogi oltalom alatt állnak. Kivéve, ahol ez kifejezetten engedélyezett a jelen Használati Feltételekben, szigorúan tilos a Tartalom Ön által történő másolása, újraelosztása, használata ill. közzététele. A jelen Használati Feltételekben, ill. azon okból, hogy Önnek hozzáférése van és használja a Webhelyet, a Tartalmat és a Szolgáltatásokat, Önnek nincsen semmiféle tulajdonjog, részesedés vagy licenc megadva, engedményezve vagy átadva bármiféle szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot és más szellemi termékhez fűződő jogot ill. a Tartalmat illetően.

A Webhelyen ill. a Tartalomban megjelenő összes védjegy, márkanév és copyright Cégünk tulajdona ill. ezek tulajdonosaié. Ön nem szerez semmiféle jogot vagy licencet a Webhelyen megjelenő védjegyeket, márkaneveket és copyrightokat illetően.

A Webhelyhez és a Tartalomhoz való hozzáférését és Szolgáltatásaink használatát kizárólag az Ön üzleti használatára biztosítjuk. Önnek nincs joga a Webhelyet vagy a Tartalmat reprodukálni, újrapublikálni, terjeszteni, engedményezni, allicencbe adni, továbbadni, eladni vagy ezekből származék-műveket készíteni, illetve Szolgáltatásainkat viszonteladni vagy mások számára rendelkezésre bocsátani. A Webhelyhez és Tartalomhoz fűződő összes jog a jelen Használati Feltételekben kifejezetten nincsen átruházva és nálunk ill. licenceseinknél marad.

Bizalmas és Védett Információk

Webhelyünk Ön általi használata során Ön hozzájuthat olyan információkhoz, melyek bizalmasak és Cégünk ill. szállítóink, vagy más szervezetek tulajdonát képezik. A “Védett Információk” kifejezés alatt értendő bármely olyan információ vagy anyag, amely védett és bizalmas Cégünk ill. szállítóink, licencvevőink vagy hasonló szervezetek számára, és kiterjed az ezek vagy ügynökeik által licencelt, tulajdonolt vagy kidolgozott alábbi információkra és anyagokra: üzleti kimutatások és tervek; üzleti információk; termék összetételek és specifikációk; marketing tervek és stratégiák; pénzügyi kimutatások; disztribútor-listák és információk, genealógiák, kompenzációs tervek és pénzügyi információk, vevőlisták és feljegyzések; műszaki információk; találmányok; termékfejlesztés; információk; szolgáltatások; árképzés; engedmények; számítógép programok és listázások; forráskód és/ vagy tárgykód; szoftver; és bármely más védett információ. Ön megérti és elismeri, hogy a Védett Információkat Cégünk ill. szállítóink, licencvevőink vagy hasonló szervezet tulajdonolja, szerezte meg vagy licenceli, mégpedig jelentős idő, munka és kiadás ráfordítása révén, s hogy a Védett Információk Cégünk ill. szállítóink, licencvevőink vagy hasonló szervezetek számára olyan értékes különleges és egyedi eszközt jelentenek, amely jelentős versenyelőnyt biztosít számunkra. Ezért Önnek titokban kell tartania a Védett Információkat és nem fedheti fel ezeket senkinek és semmilyen szervezetnek a mi előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül. Önnek felelnie kell a Használati Feltételek bármely megsértéséért és a Védett Információk bármely jogosulatlan felhasználásáért vagy elárulásáért. Ha a vonatkozó törvények, szabályozások vagy jogi eljárás folytán Ön a Védett Információk valamelyikének felfedésére kényszerül, erről azonnal értesítenie kell minket, azért, hogy óvintézkedéseket tehessünk vagy más megfelelő ellenszert keressünk. Továbbá, ha Védett Információ felfedésére kényszerül, úgy a Védett Információknak csak azon részét szabad felfednie, amelyre jogilag kötelezett, mégpedig a mi jogtanácsosunk véleménye alapján, melynek költségét Ön viseli. Kérésünkre Ön köteles visszaszolgáltatni a Védett Információkat tartalmazó összes anyagot.

Mentesítés

Ön köteles mentesíteni, védelmezni és kármentesen tartani Cégünket, leányvállalatainkat és livencvevőinket, tulajdonosainkat, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, alvállalkozóinkat,ügyvédeinket, megbízottainkat, anyavállalatainkat, kapcsolt vállalatainkat információ-szolgáltatóinkat, szállítóinkat , és ezek mindegyikének tulajdonosait, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, alvállalkozóit,ügyvédeit, megbízottait, anyavállalatait és kapcsolt vállalatait (a továbbiakban együttesen: a “Kapcsolt Szerződő Feleinket”) bármiféle olyan felelősség, veszteség, jogigény, kár, per, ítélet, költség vagy kiadás alól, beleértve a teljesség igénye nélkül a méltányos ügyvédi díjakat is, amely azzal kapcsolatos, hogy (a) Ön nem tartotta be a Feltételek valamelyikét avagy (b) ahogyan Ön a Webhelyet és a Tartalmat használta. Cégünk nem köteles megtéríteni, megvédeni, mentesíteni vagy kármentesen tartani a jelen Feltételekből, a Weboldalból, vagy a Webhelyhez és a Tartalomhoz való hozzáférésből és használatból eredően, azzal kapcsolatosan vagy abból származóan.

Felelősségelhárítások

CÉGÜNK NEM TESZ KIJELENTÉSEKET A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A WEBOLDALON SZEREPLŐ TARTALOM VALAMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, KAPHATÓSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT ÉS PONTOSSÁGÁT ILLETŐEN. A WEBOLDAL ÉS AZ ÖSSZES TARTALOM, SZOLGÁLTATÁS, SZOFTVER ÉS TERMÉK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN “AHOGY VAN,” “MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT,” ÉS “AHOGY KAPHATÓ” ALAPON ÁLL RENDELKEZÉSRE. ELHÁRÍTUNK MINDEN, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT GARANCIÁT A WEBOLDALBÓL, A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL ÉS A TARTALOMBÓL EREDŐEN VAGY EZEKKEL KAPCSOLATOSAN, MINT AMILYENEK, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL, A SZABADALOMSÉRTÉS-NÉLKÜLISÉGRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIA ÉS AZOKAT A GARANCIÁKAT, AMELYEK TÖRVÉNYBŐL, JOGSZABÁLYBÓL, KERESKEDELMI SZOKVÁNYBÓL EREDNEK ÉS MINDEN FELELŐSSÉGET A WEBOLDAL, A TARTALOM ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS BÁRMILYEN OLYAN AKCIÓ TEKINTETÉBEN, AMELY AZ ÖN VALAMELY SZOLGÁLTATÁSBAN TÖRTÉNT RÉSZVÉTELÉBŐL ERED. 

A WEBOLDAL A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA AZ ÖN EGYEDÜLI KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. JÓLLEHET A TARTALMAT IDŐNKÉNT FRISSÍTJÜK, ELŐFORDULHAT, HOGY MÁR NEM AKTUÁLIS ÉS/ VAGY PONTATLANSÁGOKAT ÉS NYOMDAHIBÁKAT TARTALMAZ. NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZÉRT, HA ÖN NEM KÉPES VAGY NEM TUD (BÁRMELY OKBÓL) HOZZÁFÉRNI A WEBOLDALHOZ VAGY A TUDNIVALÓKHOZ AVAGY EGYÉBKÉNT HASZNÁLNI VAGY INFORMÁCIÓKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT KAPNI A WEBOLDALRÓL A TARTALOMBÓL VAGY CÉGÜNKTŐL ESZKÖZÖLT VÁSÁRLÁSAIT ILLETŐEN. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A WEBOLDAL, A TERMÉKEK, ILL. A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HARDVER VAGY SZOFTVER RENDSZERREL KOMPATIBILISEK, ILLETVE, HOGY A WEBOLDAL VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS SZÜNETMENTES VAGY HIBA NÉLKÜLI LESZ. 

NEM VAGYUNK FELELŐSEK A VEVŐADATOK NYILVÁNTARTÁSÁÉRT, VAGY VEVŐADATOK TÖRLÉSÉÉRT MEGSÉRÜLÉSÉÉRT, KÁROSODÁSÁÉRT, ELVESZTÉSÉÉRT VAGY MEGHIBÁSODÁSÁÉRT, TOVÁBBÁ HARMADIK SZEMÉLYEKNEK A VEVŐADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉÉRT. 

NEM TESZÜNK SEMMILYEN KIJELENTÉST ÉS NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT AZÉRT, HOGY EGYES EGYÉNEK MILYEN SZINTŰ SIKERT ÉRHETNEK EL VALAMELY TERMÉKÜNK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁVAL. AZ EGYÉNI EREDMÉNYEK VÁLTOZÓAK LEHETNEK ÉS SZÁMOS TÉNYEZŐTŐL FÜGGENEK, KÖZTÜK AZ EGYÉN SAJÁT PÉNZÜGYI HELYZETÉTŐL, ERŐFESZÍTÉSEITŐL ÉS AKCIÓITÓL. OLYAN SZAKEMBER EGYEDI TANÁCSÁT KELL 5

KÉRNIE ÜZLETÉT ILLETŐEN, MINT EGY KÖNYVELŐ, ÜGYVÉD ÉS/VAGY SZAKTANÁCSADÓ. 

TOVÁBBÁ CÉGÜNK ÉS LICENVEVŐINK NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT AZÉRT, HOGY A TARTALOM, ILL. A SZOLGÁLTATÁSOK, ILL. A WEBOLDALON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIA MEGFELELŐ ÉS HASZNÁLATRA RENDELKEZÉSRE ÁLL MINDEN FÖLDRAJZI HELYEN. HA ÖN A WEBOLDALT, A SZOLGÁLTATÁSOKAT, ILL. A WEBOLDALON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOKAT ÉS TECHNOLÓGIÁT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL HASZNÁLJA, ÚGY EGYEDÜL ÖN A FELELŐS A MÁS ORSZÁGOKBAN ÉRVÉNYES ÖSSZES EXPORT ÉS IMPORT RENDELKEZÉS BETARTÁSÁÉRT. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT SEM MI, SEM PARTNEREINK VAGY KAPCSOLT SZERVEZETEINK AZÉRT, HOGY A WEBOLDAL, ANNAK SZERVEREI, ILL. BÁRMELY E-MAIL, AMELY A WEBOLDALRÓL VAGY BÁRMELY KÜLSŐ PARTNERTŐL VAGY KAPCSOLT SZERVEZETTŐL KERÜL KIKÜLDÉSRE, MENTES VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁRTÉKONY ÖSSZETEVŐKTŐL. 

A Szolgáltatások Használata

Példaképp, de nem korlátozódva erre, Ön vállalja, hogy a Tartalom, a Szolgáltatások vagy a Webhely bármely más részének használata során:

 • (i) nem fogja módosítani, törölni, visszafordítani ill. visszafejteni semmiféle módon a Webhelyet, a Tartalmat, ill. a Szolgáltatásokat;
 • (ii) nem fogja gyalázni, becsmérelni, háborgatni, fenyegetni vagy más módon megsérteni mások törvény adta jogát (pl. személyiségi jogok);
 • (iii) nem fogja a jelen Használati Feltételekben szereplőtől eltérő módon használni a Szolgáltatásokat, és nem fog semmiféle helytelen, profán, becsületsértő, jogsértő, obszcén vagy jogellenes témát, nevet, anyagot ill. információt közzétenni, posztolni, feltölteni ill. terjeszteni (vagy a Webhelyet ill. a Tartalmat felhasználni az előzőekre);
 • (iv) nem fog olyan fájlokat feltölteni, amelyek szoftvert vagy szellemi tulajdonhoz fűződő joggal védett (vagy személyes adatvédelem alatt álló) egyéb anyagokat tartalmaznak, kivéve, ha Ön birtokolja vagy kontrollálja az ezekre vonatkozó jogokat vagy megkapta az összes szükséges hozzájárulást;
 • (v) nem fog olyan fájlokat feltölteni, amelyek vírusokat tartalmaznak, olyan sérült fájlokat vagy más hasonló szoftvert ill. programot, amely károsíthatná más számítógépek működését;
 • (vi) nem fog hirdetni vagy eladásra felajánlani vagy megvásárolni árukat ill. szolgáltatásokat semmilyen üzleti célra, kivéve, ha ez a Szolgáltatás kifejezetten megenged ilyen üzeneteket;
 • (vii) nem fog eszközölni ill. támogatni felméréseket, vetélkedőket, piramisjátékokat, láncleveleket, reklámleveleket, levélszemetet, kéretlen e-maileket, illetve semmiféle reklámozási, promóciós vagy jogosulatlan kommunikációt;
 • (viii) nem fog letölteni valamelyik Szolgáltatás egy másik felhasználója által posztolt olyan fájlt, amelyről tudja, vagy ésszerűen tudnia kell, hogy azt törvényesen nem lehet terjeszteni ilyen módon;
 • (ix) nem fog meghamisítani vagy törölni semmiféle szerzői megjelölést, jogszerű vagy egyéb helyes tulajdonjelölő megnevezést vagy címkét, mely szoftver vagy egyéb anyag forrására vagy eredetére utal egy fájlban, mely feltöltésre kerül;
 • (x) nem fog korlátozni vagy megakadályozni más felhasználókat a Szolgáltatások, ill. a Webhely vagy a Tartalom bármely más részének használatában és élvezetében;
 • (xi) nem fog megsérteni semmilyen viselkedési kódexet vagy más irányelvet, amely egy adott Szolgáltatásra, ill. a Webhely vagy a Tartalom bármely más részére vonatkozik;
 • (xii) nem fog begyűjteni vagy más módon összeszedni másokról szóló információkat, például, de a teljesség igénye nélkül, e-mail címeket, e más személyek előzetes, kifejezett és írásos beleegyezése nélkül;
 • (xiii) nem fog megsérteni semmiféle vonatkozó törvényt , szabályt ill. rendelkezést;
 • (xiv) nem fogja használni a Szolgáltatásokat, ha US-embargó alá eső országban tartózkodik, vagy ha rajta van az US Pénzügyminisztérium Specially Designated Nationals listáján; ill.
 • (xv) nem fogja megosztani jelszóját, nem enged senkit hozzáférni a fiókjához és nem tesz semmi egyebet sem, amely veszélyeztethetné fiókjának biztonságát.

Cégünknek nincs a Szolgáltatások, a Webhely ill. a Tartalom ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot arra, hogy áttekintsük a Szolgáltatásba feladott anyagokat és arra, hogy saját belátásunk szerint bármilyen anyagot eltávolítsunk. Nem vállalunk semmilyen felelősséget ellenőrzési tevékenységünkért vagy annak elhagyásáért.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy közzétegyünk bármely információt, amennyiben ez valamely vonatkozó törvény, szabály, rendelkezés, jogi eljárás vagy kormányzati kérés kielégítéséhez szükséges, illetve, hogy saját belátásunk szerint bármilyen információt vagy anyagot egészben vagy részben szerkesztés alá vessünk, annak posztolását visszautasítsuk ill. azt eltávolítsuk.

Az egy adott Szolgáltatáshoz feltöltött anyagok megadott használati, reprodukálási és/vagy terjesztési korlátozások alá eshetnek. Az Ön felelőssége, hogy betartsa az ilyen korlátozásokat, ha letölti az anyagokat.

A Cégünk felé Szolgáltatott Információk

Az Adatvédelmi Irányelv fenntartásával, az Ön által Cégünknek szolgáltatott bármely és minden információt, adatot, hanganyagot, fényképeket, videókat és szerzői műveket illetően, beleértve a megjegyzéseket és javaslatokat is, (a továbbiakban együttesen: a “Látogató által Generált Tartalom ”), Ön egy nem-kizárólagos, átruházható, engedményezhető, örökre szóló, visszavonhatatlan, egész világra kiterjedő, royalty-mentes és teljesen kifizetett engedélyt ad Cégünknek ezen Látogató által Generált Tartalom használatára, birtoklására, másolására, terjesztésére, allicencbe adására, felfedésére, közzétételére, bemutatására, módosítására, készítésére, készíttetésére, importjára, exportjára és származék-művek készítésére többlépcsős terjesztésen keresztül bármilyen ismert és ezután feltalálandó médiában.

Az Ön fentiek szerinti Látogató által Generált Tartalom-jáért nem fizetünk térítést. Cégünknek nincs kötelezettsége az Ön által szolgáltatott Látogató által Generált Tartalom posztolására ill. használatára, és saját belátásunk szerint bármikor eltávolíthatunk bármely Látogató által Generált Tartalmat.

Az Ön Látogató által Generált Tartalmának posztolásával, feltöltésével, berakásával, szolgáltatásával, ill. benyújtásával Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön tulajdonolja ill. egyéb módon kontrollálja az Ön Látogató által Generált Tartalmának összes jogát az ebben a szakaszban leírtak szerint beleértve, de a teljesség igénye nélkül, az összes jogot, mely ahhoz szükséges,hogy Ön szolgáltassa, posztolja, feltöltse, berakja ill. benyújtsa a Látogató által Generált Tartalmat.

Ön a jogilag felelős a Szolgáltatások Ön által történt használata során feltöltött, posztolt ill. tárolt összes Látogató által Generált Tartalomért.

Szolgáltatásaink lehetnek hirdetőtábla-szolgáltatások, chat-szobák, hír-csoportok, fórumok, közösségek, személyes weboldalak, naptárak és/vagy más üzenő lehetőségek, melyek arra szolgálnak, hogy Ön információkat, anyagokat és egyéb tartalmakat tölthessen fel ill. osszon meg, ill. hogy kommunikálhasson a közönséggel vagy egy csoporttal. Egyedül Ön a felelős minden olyan információért, képért, grafikáért, adatért, szövegért, fájlért, linkért, szoftverért, üzenetért, kommunikálásért és egyéb anyagokért (a továbbiakban a “Végfelhasználói Tartalom”-ért), melyet Ön (vagy az Ön fiókját használó valaki) nyilvánosan vagy magánúton közzétesz, posztol, szétküld, megjelenít, terjeszt vagy más módon a Webhely útján közöl. Cégünk nem ellenőrzi ill. nem feltétlenül szűri vagy figyeli a Webhelyre posztolt Végfelhasználói Tartalmat és mint ilyennek nem garantáljuk a Végfelhasználói Tartalom pontosságát, teljességét vagy minőségét. Fenntartjuk annak jogát, hogy a Webhelyen megjelenő bármely Végfelhasználói Tartalmat kizárólagosan saját belátásunk szerint szerkesszük, töröljük vagy rögzítsük. Ön tudomásul veszi, hogy a Webhelyre belépve ill. azt használva olyan Végfelhasználói Tartalommal találkozhat, amely sértő, illetlen ill. kifogásolható az Ön számára. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatásokat csak olyan üzenetek és anyagok posztolására, küldésére és fogadására használja, amelyek ildomosak és az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Ön egy korlátozott nem-kizárólagos, átruházható, engedményezhető, visszavonhatatlan, egész világra kiterjedő, royalty-mentes és teljesen kifizetett engedélyt ad Cégünknek a Végfelhasználói Tartalom használatára, birtoklására, másolására, megosztására, eladására, allicencbe adására, felfedésére, nyilvános megjelenítésére, bemutatására, módosítására, készítésére, készíttetésére, importjára, exportjára és származék-művek készítésére azért, hogy biztosítsuk Ön számára azokat a Szolgáltatásokat, amelyekhez a Végfelhasználói Tartalom szolgált.

Külön Megjegyzés A Copyright-Megsértést Illetően

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

A Felelősség Korlátozása

CÉGÜNKNEK ÉS KAPCSOLT SZERVEZETEINKNEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG, NINCSEN SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGE A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS BÁRMELY TARTALOM VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ VAGY SZOLGÁLTATÁS ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁÉRT, ÉS NEM FELELÜNK SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL, AZ ÜZLETVESZTÉSBŐL, NYERESÉGKIESÉSBŐL VAGY PERESKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT), AMELYEK (I) ÖNNEK A TARTALOMBA, VAGY TERMÉKEINKBE, ILL. SZOLGÁLTATÁSAINKBA VETETT BIZALMA ALAPJÁN HOZOTT DÖNTÉSÉBŐL VAGY ESZKÖZÖLT CSELEKMÉNYÉBŐL EREDNEK, (II) AMELYEK A WEBOLDAL, A TARTALOM HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉVEL KAPCSOLATOSAK, ILLETVE A WEBOLDAL, A TARTALOM KÉSEDELMES VAGY ELLEHETETLENÜLT HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL KAPOTT BÁRMELY INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, KAPCSOLÓDÓ GRAFIKA ÉS TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL VAGY HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, (III) BÁRMELY HELYTELEN VAGY HIÁNYZÓ INFORMÁCIÓBÓL VAGY ADATBÓL, AVAGY (IV) MÁSKÉNT EREDNEK VAGY ADÓDNAK AZ ÖN ADATAINAK ELVESZÉSÉBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉSEN, GARANCIASZEGÉSEN, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYEN (PL. HANYAGSÁGON) ALAPULNAK, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FIGYELMEZTETTÉK.

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET MEGSZAKÍTOTT, HOZZÁFÉRHETETLEN VAGY ELÉRHETETLEN HÁLÓZATOKÉRT, SZERVEREKÉRT, MŰHOLDAKÉRT, INTERNET-SZOLGÁLTATÓKÉRT, WEBOLDALAKÉRT, VAGY EGYÉB ÖSSZEKÖTTETÉSEKÉRT, ILLETVE TÉVES KOMMUNIKÁCIÓKÉRT, ELROMLOTT, ZAVAROS, KEVEREDETT, MEGKÉSETT, VAGY TÉVESEN IRÁNYÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPES, TELEFON VAGY TÁVÍRÓ ÁTVITELEKÉRT, ILLETVE SEMMIFÉLE MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSÉRT, KIESÉSÉRT VAGY NEHÉZSÉGÉRT. 

A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK A VONATKOZÓ TÖRVÉNY SZABTA LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG ÉRVÉNYESEK ÖNRE, AZ ÖN ÖSSZES ÉS BÁRMILYEN FAJTA CSELEKMÉNYÉRE, AKÁR SZERZŐDÉSEN, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYEN (PL. HANYAGSÁGON), AKÁR BÁRMELY MÁS JOGI VAGY MÉLTÁNYOSSÁGI ELVEN ALAPULNAK. BÁRMELY ÉRVÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTOTT RENDELKEZÉS ELKÜLÖNÍTHETŐNEK MINŐSÜL ÉS NEM ÉRINTI A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK TÖBBI RÉSZÉNEK ÉRVÉNYESSÉGÉT ILL. VÉGREHAJTHATÓSÁGÁT.

Linkek

A Webhely időközönként tartalmazhat harmadik személyek webhelyeire, erőforrásaira és reklámjaira mutató vagy hivatkozó linkeket (a továbbiakban együttesen: a “Külső Webhelyek”). Kapcsolódása az ilyen Külső Webhelyekhez saját kockázatára történik. Cégünk nem felelős a Külső Webhelyeken megjelenő tartalom, adatok, vélemények, tanácsok, állítások vagy egyéb információk pontosságáért ill. megbízhatóságáért. Cégünk nem vizsgálja, figyeli vagy ellenőrzi az ilyen Külső Webhelyeket pontosság vagy teljesség tekintetében. Nem vagyunk felelősek ezen Külső Webhelyek elérhetőségéért, továbbá nem vagyunk felelősek az ilyen Külső Webhelyeken található információs tartalom, reklám, termékek vagy egyéb anyagok esztétikájáért, vonzerejéért, ízlelhetőségéért ill. szubjektív minőségéért. Cégünk csupán az Ön kényelmére biztosítja ezeket a linkeket és bármikor, saját belátása szerint, megszüntetheti e linkek szolgáltatását, anélkül, hogy értesítené Önt erről. Bármely, a Webhelyen szereplő, ott hivatkozott vagy oda ill. onnan linkkel kapcsolódó Külső Webhelyen található információ, anyag ill. tartalom nem jelent kifejezett vagy burkolt jóváhagyást bármely külső tartalom, információ, adat, vélemény, tanács, áru, szolgáltatás vagy termék számára. Ha Ön úgy határoz, hogy elhagyja a Webhelyet és belép ezekre a Külső Webhelyekre, ezt saját kockázatára teszi. Cégünk ill. bármely kapcsolt szolgáltatónk nem tehető közvetlenül vagy közvetetten felelőssé bármely Önnek okozott, ill. feltehetően okozott veszteségért, sérülésért vagy kárért, amely az ilyen Külső Webhelyeken található tartalom, információ, adat, vélemény, tanács, állítás, áru, szolgáltatás ill. termék használatával, vagy abban bízásával kapcsolatosan keletkezett. Mindenféle panaszával forduljon az adott Külső Webhely adminisztrátorához ill. webmesteréhez. A Külső Webhelyekre mutató linkek nem jelentik azt, hogy Cégünk törvényesen jogosult az ilyen linkeken megjelenő vagy rajtuk keresztül elérhető védjegyek, márkanevek , logók ill. copyright-szimbólumok használatára, illetve azt, hogy bármely linkkel kapcsolódó Külső jogosult lenne Cégünk védjegyi, márkaneveik , logói ill. copyright-szimbólumai használatára.

Kapcsolódás Vállalati Webhelyre

Ha Ön a Jeunesse Global disztribútora, úgy kap egy korlátozott, nem kizárólagos jogot arra, hogy létrehozzon egy hipertext linket a Webhelyhez a Cégünk által Önnek biztosított önmásoló webhelyből, feltéve, hogy ez a link összhangban van a jelen Használati Feltételekkel, a Jeunesse Megállapodással és Cégünk Irányelveivel és Eljárásaival. Ön nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webhelyen lévő bármely aldomain az Ön webhelyének része. Ez a korlátozott jog bármikor visszavonható.

Módosítás

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, saját belátásunk szerint, a jelen Használati Feltételek egyes részeit megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy eltávolítsuk. Időközönként át kell olvasnia ezeket a Használati Feltételeket a változások követésére. Ha azt követően használja a Webhelyet, hogy már posztoltuk a Használati Feltételek változásait, ez annak minősül, hogy elfogadta a megváltozott Használati Feltételeket.

Alkalmazandó Jog

Ezeket a használati feltételeket az Egyesült Királyság törvényei szabályozzák, értelmezik és biztosítják a betartását, tekintet nélkül a kollíziós jogra. A Webhellyel kapcsolatos bármely keresetet a jogalap felmerülésétől számított lét éven belül meg kell indítani, különben örökre elévül.A jelen használati feltételeket érintő jogi lépéseket a londoni illetékes bíróság előtt kell benyújtani. A felek egyetértenek ezen bíróságok illetékességében.

Megsértés Esetén Rendelkezésre Álló Jogorvoslat

A jelen Használati Feltételek tényleges vagy fenyegető megsértése esetén a Használati Feltételek kikényszeríthetők ideiglenes jogorvoslati végzéssel vagy különleges teljesítéssel, a tényleges károk bizonyítása nélkül, de az ilyen határozat kiadásához szükséges összes többi követelmény bizonyítása után, az összes egyéb rendelkezésre álló jogorvoslat mellett.

Egyebek

A jelen Használati Feltételek megoszthatók, és abban az esetben, ha a jelen Használati Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, úgy ez az érvénytelenség ill. végrehajthatatlanság semmiképpen nem érinti a többi rendelkezés érvényességét ill. végrehajthatóságát. Az, hogy eltekintünk a jelen Használati Feltételek valamely rendelkezésének Ön általi megszegésétől, nem jelenti azt és nem tekinthető annak, hogy eltekintünk bármely további Ön által elkövetett megszegéstől.

Ez a szakasz, valamint a jelen Használati Feltételeknek a garancia- és feleősség-elhárításról, mentesítési kötelezettségekről, szellemi tulajdonról és alkalmazandó jogról szóló rendelkezései a jelen Használati Feltételek megszűnését követően is érvényben maradnak.

A jelen Használati Feltételek nem korlátozza azokat a jogokat és jogorvoslatokat, amelyek Cégünket ill. szállítóinkat, licencvevőinket, vagy hasonló szervezeteket megilletik a kereskedelmi titokra, copyrightra, szabadalmakra, védjegyekre vonatkozó vagy egyéb jogszabályok alapján.

A jelen Használati Feltételek, továbbá Adatvédelmi Irányelvük, és a Webhelyen lévő kattintással megköthető végfelhasználói megállapodások, valamint – ha Ön Jeunesse Global disztribútor– az Ön Jeunesse Megállapodása és az Irányelvek és Eljárások, alkotják a köztünk létrejött teljes megállapodást az Ön Webhely-használatának tekintetében, és hatálytalanítanak minden korábbi írott vagy szóbeli megállapodást. Bármelyik fél lemondása egy adott megszegéssel avagy hibával kapcsolatos jogigényről nem minősül bármely korábbi vagy későbbi megszegést vagy hibát illető lemondásnak. A jelen dokumentumban használt szakasz-címek csak kényelmi okokat szolgálnak és nem tulajdonítható nekik jogi vonzat.

A jelen Használati Feltételek és bármely elektronikus formában hozzá fűzött megjegyzés nyomtatott változata ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel elfogadható választottbírói és egyéb bírói vagy közigazgatási eljárásokban, melyek a jelen Használati Feltételeken alapulnak vagy azzal kapcsolatosak, mint bármely más üzleti dokumentum vagy feljegyzés, mely eredetileg is nyomtatott formában készült. A jelen Használati Feltételek szerződő feleinek kifejezett kívánsága, hogy a jelen Használati Feltételek és az összes kapcsolódó dokumentum amerikai angol nyelven készüljön.

A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MEGÉRTETTE AZOKAT ÉS VÁLLALJA, HOGY KÖTELES A BENNE SZEREPLŐ FELTÉTELEK BETARTÁSÁRA, EZEK IDŐNKÉNTI MÓDOSÍTÁSAIT IS BELEÉRTVE.