Privát böngészés közben a vásárlás nem elérhető

Utolsó frissítés: 2018. február 26.

EU-USA Adatvédelmi pajzs szabályzat

A Jeunesse annak érdekében döntött az EU-USA Adatvédelmi pajzs szabályzat (" Szabályzat") alkalmazása mellett, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítson a személyes adatok számára. Az Szabályzat azon személyes adatok feldolgozására vonatkozik, amelyeket a Jeunesse az Európai Unióban és Svájcban lévő ügyfelektől szerez be.

A Jeunesse az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott módon felel meg az EU-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszernek és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszernek, az Európai Unió tagországaiban és Svájcban lévő egyéni ügyfelektől származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan. A Jeunesse tanúsította, hogy követi az EU–USA Adatvédelmi pajzs adatvédelmi elveit az értesítésre, választásra, elszámoltathatóságra vonatkozóan, az adattovábbítást, adatbiztonságot és adatintegritást, célhoz kötöttséget, jogorvoslatot, végrehajtást és felelősséget illetően. Amennyiben ellentmondás merülne fel a jelen adatvédelmi szabályzat és az EU–USA Adatvédelmi pajzs adatvédelmi elvei között, az Adatvédelmi pajzs adatvédelmi elvei irányadók. A következő webhelyen további információk találhatók az EU–USA Adatvédelmi pajzs programról valamint megtekintheti tanúsítványaink oldalát:  https://www.privacyshield.gov.

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) joghatósággal rendelkezik a Jeunesse’s -nek az EU–USA Adatvédelmi pajzsnak történő megfelelőségében.

Minden Jeunesse alkalmazottól, aki Európából és Svájcból származó személyes adatokat kezel, megkövetelik a jelen szabályzatban rögzített elveknek való megfelelést.

A nagybetűvel írt kifejezések a jelen Szabályzat 14. szakaszában vannak meghatározva.

I. Hatókör

Szabályzat az Egyéni ügyfelek azon Személyes adatainak feldolgozására vonatkozik, amelyeket a Jeunesse az Egyesült Államokban kap meg olyan ügyfelektől, akik az Európai Unióban és Svájcban tartózkodnak. A Jeunesse termékeket és szolgáltatásokat kínál a vállalkozások és fogyasztók számára.

A jelen Szabályzat nem terjed ki azokra az adatokra, amelyeknél az adott személyek nem azonosíthatók, valamint olyan helyzetekre, ahol álneveket használnak. (Az álnevek használata azt jelenti, hogy a neveket vagy más azonosítókat másokra cserélik, így az adott személy azonosítása nem lehetséges.)

II. Felelősségek és kezelés

A Jeunesse a jogi részlegét jelölte ki az adatbiztonsági program felügyeletére, beleértve az EU és Svájc Adatvédelmi pajzs programjának való megfelelést is. A jogi részleg a program minden lényeges változását szükség szerint áttekinti és jóváhagyja. A jelen Szabályzattal kapcsolatos bármilyen kérdést, aggályt vagy megjegyzést a következő címre lehet irányítani:  [email protected].

A Jeunesse fenntartja, felügyeli, teszteli és frissíti az információbiztonsági szabályzatokat, gyakorlatokat és rendszereket, amelyek a gyűjtött személyes adatok védelmét segítik. A Jeunesse személyzete – adott esetben – képzést kap ezen Szabályzat hatékony megvalósítására. Kérjük, tekintse meg a 7. részt, ahol a Jeunesse által a személyes adatok védelme érdekében megtett lépések leírása található.

III. Megújítás / Ellenőrzés

A Jeunesse évente megújítja az EU-USA Adatvédelmi pajzs és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzs tanúsítványait, hacsak a későbbiekben nem állapítja meg, hogy már nincs szüksége ilyen tanúsítványra, vagy ha más megfelelőségi mechanizmust alkalmaz.

Az újrahitelesítést megelőzően a Jeunesse házon belüli ellenőrzést végez annak biztosítására, hogy az Egyéni ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tanúsítványai és állításai pontosak legyenek, és a vállalat megfelelően hajtsa végre ezeket a gyakorlatokat. Az ellenőrzési folyamat részeként a Jeunesse a következőket vállalja:

 1. Áttekinti az EU-USA Adatvédelmi pajzs szabályzatát és a nyilvánosan közzétett weboldal adatvédelmi szabályzatait annak biztosítása érdekében, hogy ezek a szabályzatok pontosan írják le az Egyéni ügyfelek személyes adatainak gyűjtésére vonatkozó gyakorlatokat; 
 2. Ellenőrzi, hogy a nyilvánosan közzétett adatvédelmi szabályzat tájékoztatja az Egyéni ügyfeleket a Jeunesse részvételéről az EU-USA Adatvédelmi pajzs és az USA-Svájc Adatvédelmi pajzs programokban, valamint arról, hogy hogyan juthatnak további információkhoz (pl. a jelen Szabályzat egy példányához);
 3. Ellenőrzi, hogy a jelen Szabályzat folyamatosan megfelel-e az EU-USA Adatvédelmi pajzs elveinek; 
 4. Meggyőződik arról, hogy az Egyéni ügyfelekkel ismertetik-e a panaszok kezelésének folyamatát és a független vitarendezési eljárásokat (a Jeunesse ezt nyilvánosan közzétett weboldalán, Egyéni ügyfélszerződésen vagy mindkettőn keresztül is megteheti); valamint
 5. Áttekinti az Alkalmazottak képzési folyamatait és eljárásait a Jeunesse részvételéről az EU-USA Adatvédelmi pajzs programokban és az Egyéni személyes adatok megfelelő kezeléséről;

A Jeunesse évente egy belső ellenőrző nyilatkozatot készít. 

IV. Személyes adatok gyűjtése és használata

A Jeunesse különféle megoldásokat kínál Egyéni ügyfeleinek, akik megvásárolják termékeit és szolgáltatásait. A Jeunesse Személyes adatokat gyűjt az Egyéni ügyfelekről, amikor azok megvásárolják a termékeit, regisztrálnak a weboldalunkra, bejelentkeznek a fiókjukba, felméréseket töltenek ki, információkat kérnek vagy más módon kommunikálnak velünk.

Az általunk összegyűjtött Személyes adatok eltérőek lehetnek attól függően, hogy az Egyéni ügyfél milyen interakciókban állt a weboldalunkkal és milyen terméket vagy szolgáltatást igényelt tőlünk. A Jeunesse általánosságban a következő Személyes adattípusokat gyűjti az Egyéni ügyfelektől: kapcsolattartási adatok, beleértve a kapcsolattartó személy nevét, e-mail címét, levelezési címét, számlázási címét, telefonszámát, hitelkártyaszámát és a hitelkártyaszám’s lejárati idejét. Az Egyéni ügyfeleknek lehetőségük van szolgáltatást igényelni az ügyfélszolgálat felhívásával telefonon vagy e-mail elküldésével. Ezen kívül, a forgalmazóknak lehetőségük van szolgáltatást igényelni az online ügyfélszolgálaton keresztül is. Összegyűjtjük azokat az információkat, amelyeket az Egyéni ügyfelek és a forgalmazók a portálokon keresztül átadnak nekünk.

Ha az Egyéni ügyfelek online használják szolgáltatásainkat, begyűjtjük IP-címüket és a böngészőjük típusát. Az IP-címet és a böngészőtípust adott ügyfélhez is társíthatjuk. Személyes adatokat is gyűjthetünk azoktól a személyektől, akik weboldalunkon keresztül kapcsolatba lépnek velünk, hogy további információkat kérjenek; ilyen helyzetben összegyűjtjük a kapcsolatfelvételi információkat (ahogy fentebb említettük) és minden egyéb olyan információt, amelynek a webhelyünkön keresztül történő megadásáról a személy döntött.

Az egyéni ügyfelektől gyűjtött információkat az tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások értékesítésére, az ügyletek kezelésére, a jelentéskészítésre, a számlázásra, a megújításokra, valamint a szolgáltatásokhoz és termékekhez kapcsolódó egyéb műveleteknél használjuk.

A Jeunesse, az Egyéni ügyfelektől közvetlenül, a partnereitől közvetetten gyűjtött Személyes adatokat szolgáltatóként használja fel a következő üzleti célokra, korlátozás nélkül:

 1. termékeinek fenntartására és támogatására, az igényelt termékek/szolgáltatások szállítása és biztosítása, valamint az ehhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítése (beleértve az ügyletek kezelését, a jelentéskészítést, a számlákat, a megújításokat és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb műveleteket); 
 2. eleget tenni a kormányzati beszámolóknak, adózási és egyéb követelményeknek (pl. import/export); 
 3. adatok tárolására és feldolgozására, beleértve a Személyes adatokat is, a számítógépes adatbázisokban és kiszolgálókon;
 4. személyazonosság ellenőrzésére (pl. a fiókok online elérésekor); 
 5. az Egyéni ügyfél által igényeltek szerint;
 6. egyéb üzletmenethez kapcsolódó célokra, amelyeket a vonatkozó helyi jogszabályok és rendeletek engedélyeznek vagy megkövetelnek;
 7. és a törvények által megkövetelt más célokra.

A Jeunesse nem közöl személyes adatokat külső feleknek olyan célokra, amelyek lényegesen különböznek attól a céltól, amely miatt az adatokat eredetileg begyűjtötték. Amennyiben ez a jövőben megváltozik, az egyéni ügyfeleknek lehetőséget kínálunk a kilépésre.

V. Közzététel / Személyes adatok továbbadása

A Jeunesse, a fentieken kívül más rendelkezés hiányában csak olyan a külső feleknek adja át a személyes adatokat, akiknek csak az eredeti tranzakcióra kiterjedően ésszerű módon ismernie kell ezeket az adatokat, és semmilyen más célra. Az ilyen fogadó feleknek bele kell egyezniük abba, hogy betartják a titoktartási kötelezettségeket. 

A Jeunesse személyes adatokat adhat át külső feleknek, akik ügynökként, tanácsadóként és szerződő felekként járnak el, feladataik ellátása érdekében, a mi megbízásunkból és a mi utasításaink szerint. A Jeunesse ilyen személyes adatokat például a külső felek által működtetett létesítményekben tárolhat. Ezek a külső felek hozzájárulnak, hogy az ilyen Személyes adatokat kizárólag arra a célra használják, amelyre a Jeunesse megbízta őket és vagy:

 1. meg kell felelniük az EU-USA Adatvédelmi pajzs elveinek, vagy egy más mechanizmusnak, amelyet az EU és Svájc adatvédelmi törvénye(i) lehetővé tesznek a Személyes adatok továbbításához és feldolgozásához; 
 2. vagy vállalják, hogy megfelelő, legalább olyan szintű védelmet nyújtanak, mint ami a jelen Szabályzatban van meghatározva;

A Jeunesse a Személyes adatokat más célokra vagy más Külső fél számára is közzéteheti, ha az Adatalany beleegyezett a közzétételbe, vagy kérte azt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Jeunesse köteles nyilvánosságra hozni az egyén személyes adatait a hatóságok törvényes kérésére, beleértve a nemzetbiztonsági vagy rendészeti követelmények teljesítését. A Jeunesse felelős a személyes adatok külső felek számára történő megfelelő továbbításáért.

VI. rzékeny adatok

A Jeunesse nem gyűjt érzékeny adatokat az Egyéni ügyfeleitől.

VII. Az adatok sértetlensége és biztonsága

A Jeunesse ésszerű erőfeszítéseket tesz a Személyes adatok pontosságának és integritásának megőrzésére, valamint a megfelelő frissítésre. A Jeunesse fizikai és technikai óvintézkedéseket vezetett be a Személyes adatok veszteség, visszaélés, valamint a jogosulatlan hozzáférés, felfedés, módosítás vagy megsemmisítés elleni védelme érdekében. Például az elektronikusan tárolt Személyes adatok biztonságos, tűzfalvédelemmel ellátott hálózaton vannak tárolva, és a Jeunesse ’s elektronikus információs rendszereihez való hozzáférés felhasználói hitelesítést igényel jelszóval vagy más, ehhez hasonló módszerrel. A Jeunesse hozzáférési korlátozásokat is alkalmaz, korlátozva azon alkalmazottak körét, akik hozzáférnek az Egyéni ügyfelek Személyes adataihoz.

A Jeunesse továbbá biztonságos titkosítási technológiát használ a személyes adatok bizonyos kategóriáinak védelme érdekében. Az óvintézkedések ellenére egyetlen adatbiztonsági intézkedés sem garantálja a 100% -os biztonságot.

VIII. Értesítés

A Jeunesse a webhelyén nyilvánosan közzétett adatvédelmi szabályzatában értesíti az Egyéni ügyfeleket arról, hogy betartja az EU-USA Adatvédelmi pajzs és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzs elveit, ez a következő címen érhető el:  https://www.jeunesseglobal.com/hu-HU/privacy-policy ] és az Egyéni ügyfelek jóváhagyását és az aktuális irányelvek betartását kéri, amikor az ügyfelek a tranzakciós folyamat során adatokat adnak meg.

IX. Személyes adatok elérése

A Jeunesse’ személyzete csak akkor férhet hozzá a Személyes adatokhoz és használhatja azokat, ha erre engedélyt kapott, és kizárólag arra a célra, amelyre engedélyt kapott.

X. Személyes adatokhoz való hozzáférési, módosítási és törlési jogosultság

 1. Hozzáférési jogosultság. Az Egyéni ügyfeleknek joguk van tudni, hogy az adatbázisok milyen Személyes adatokat tartalmaznak róluk, és joguk van meggyőződni arról, hogy ezen Személyes adatok pontosak és azokhoz a célokhoz valók, amelyekhez a Jeunesse összegyűjtötte azokat. Az Egyéni ügyfelek megtekinthetik az adatbázisokban tárolt saját személyes adataikat, és javíthatják, törölhetik vagy zárolhatják az esetlegesen helytelen adatokat, ahogyan ezt az alkalmazandó jogszabályok és a Jeunesse szabályzata lehetővé teszi. Ésszerű kérelem alapján és az EU-USA Adatvédelmi pajzs elveinek megfelelően a Jeunesse lehetővé teszi az Egyéni ügyfelek számára a személyes adatokhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy helyesbítsék vagy módosítsák az ilyen adatokat, amennyiben azok pontatlanok. Az Egyéni ügyfelek a személyes adataikat úgy módosíthatják, hogy bejelentkeznek a fiókjukba vagy kapcsolatba lépnek a Jeunesse-szel telefonon vagy e-mailben. Személyes adataik módosítása során az Adatalanyoknak a valóságnak megfelelő, teljes és pontos információkat kell szolgáltatniuk. A Személyes adatok törlésének igényléséhez az Egyéni ügyfeleknek írásbeli kérelmet kell benyújtaniuk egy helyi Jeunesse irodához.
 2. Re Személyes adatok igénylése. A Jeunesse az alábbiak mindegyikét nyomon követi, és a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelően értesíti a megfelelő feleket, ha az alábbi körülmények bármelyike felmerül: (a) jogilag kötelező erejű kérelem a rendészeti hatóságoktól kapott kérelem az adatok átadására, kivéve ha ezt törvény vagy szabályozás tiltja; vagy (b) az Adatalanytól kapott kérelmek. Ha a Jeunesse egy Egyéni ügyféltől kap a Személyes adataihoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmet, akkor a Jeunesse ad ilyen információt, hacsak jogszabály vagy az ilyen Egyéni ügyféllel kötött szerződés mást nem ír elő.
 3. S Hozzáférésre, módosításra és helyesbítésre vonatkozó kérelem teljesítése. A Jeunesse arra törekszik, hogy időben válaszoljon a Személyes adatok megtekintésére, módosítására vagy inaktiválására irányuló ésszerű megkeresésekre.

XI. A jelen Szabályzat változásai

Ez a Szabályzat időről időre módosulhat, összhangban az EU-USA Adatvédelmi pajzs irányelveivel és az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel és elvekkel. Az alkalmazottakkal tudatjuk a jelen Szabályzat változásait, közzétéve a belső hálózatunkon, e-mailben vagy más módon. Értesítjük az ügyfeleket, ha olyan módosításokat hajtunk végre, amelyek lényegesen befolyásolják a korábban összegyűjtött Személyes adatok kezelését, és lehetővé tesszük számukra annak eldöntését, hogy kívánják-e személyes adataik lényegesen eltérő módon történő felhasználását.

XII. Kérdések és panaszok

Az EU-tagállambeli és svájci Egyéni ügyfelek a Jeunesse-hez fordulhatnak a jelen Szabályzathoz kapcsolódó kérdéseikkel vagy panaszaikkal a következő címen: [email protected].

XIII. Jogérvényesítés és vitarendezés

Az EU-USA és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzs irányelveinek értelmében a Jeunesse kötelezi magát arra, hogy megoldást találjon az Ön adatainak védelmét valamint az Ön Személyes adatainak általunk történő gyűjtését és felhasználását érintő panaszaira. Az EU-tagállambeli és a svájci állampolgárok személyes adataik felhasználásával kapcsolatos kérdéseikkel vagy aggodalmakkal kapcsolatban forduljanak hozzánk az alábbi címen:  [email protected].

Ha az ügyfél kérdése vagy problémája nem nyer megoldást e folyamaton keresztül, a Jeunesse ezen túlmenően kötelezi magát, hogy az EU-USA Adatvédelmi pajzs és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzs keretén belül a megoldatlan adatvédelmi panaszokat egy, a JAMS – a személyes adatok és a magánélet védelmével foglalkozó globális választottbírósági központ – által működtetett független vitarendezési mechanizmushoz utalja.

Ha panaszára nem kap időben választ, vagy ha a panaszát a Jeunesse nem kezeli kielégítő módon, akkor az EU-tagállambeli és a svájci állampolgárok panaszt nyújthatnak be a JAMS EU és svájci Adatvédelmi pajzs programhoz, amely a következő címen érhető el: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Végül, végső megoldásként és korlátozott esetekben az EU-tagállambeli és a svájci egyének jogorvoslatot kérhetnek az Adatvédelmi pajzs Paneltől, amely egy jogilag kötelező erejű választottbírósági mechanizmus.

A Jeunesse vállalja, hogy együttműködik az EU és a svájci adatvédelmi hatóságokkal (DPA-kkal), és betartja az ezen hatóságok által adott tanácsokat az EU-ból és Svájcból munkaviszony keretében továbbított humánerőforrás-adatokra vonatkozóan.

XIV. Kifejezések meghatározása

A jelen Szabályzat nagybetűvel írott kifejezéseinek jelentése:

" Egyéni ügyfél " Egyéni ügyfelet, vagy a Jeunesse EU-tagállambeli vagy svájci ügyfelét jelenti. A kifejezés magába foglal minden egyéni ügynököt, képviselőt, a Jeunesse egyéni ügyfeleit és a Jeunesse minden alkalmazottját, ha a Jeunesse a személyes adatokat a Jeunesse-szel kötött üzleti kapcsolat részeként szerezte meg.

" Adatalany " egy azonosított vagy azonosítható természetes, élő személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, névre hivatkozással vagy egy vagy több személyes fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi jellemzőre hivatkozva azonosítható. Svájci lakhelyű ügyfelek esetén az Adatalany jogalanyt is magába foglalhat.

" Alkalmazott " a Jeunesse vagy bármely lányvállalatának vagy fiókjának alkalmazottja (ideiglenes, állandó, részmunkaidős vagy szerződéses), korábbi alkalmazottja, független vállalkozója vagy állásra jelentkezője, aki egyúttal az Európai Gazdasági Térség egyik országának lakosa.

" Európa " vagy " Európai" az Európai Unió egyik országára vonatkozik.

" Személyes adatok " a 95/46/EK európai uniós irányelvben meghatározottak szerint olyan adatokat jelentenek, amelyek személyesen azonosítanak egy személyt vagy felhasználhatók a személy azonosítására, ideértve a személy nevét, együtt a születési országgal, családi állapottal, vészhelyzeti kapcsolattartási adatokkal, a fizetési adatokkal, foglalkoztatás feltételeivel, munkaköri képesítésekkel (például az iskolai végzettség), címmel, telefonszámmal, e-mail címmel, felhasználói azonosítóval, jelszóval és azonosítószámokkal. A személyes adatok nem foglalják magukba az azonosíthatóságtól megfosztott, névtelen vagy nyilvánosan elérhető adatokat. Svájc esetében a " személy" ” természetes és jogi személyt is jelent, függetlenül a jogi személy formájától.

" Érzékeny adatok ” olyan személyes adatokat jelentenek, amelyek az Adatalany egészségügyi állapotára, faji, etnikai, politikai, vallási vagy filozófiai hovatartozására vagy véleményére, szexuális irányultságára vagy szakszervezeti tagságára utalnak.

" Külső fél " olyan egyént vagy entitást jelent, aki vagy ami nem a Jeunesse és nem a Jeunesse alkalmazottja, ügynöke, vállalkozója vagy képviselője.