Nakupování není k dispozici v privátním módu prohlížení

Podmínky použití

Vítejte na jeunesseglobal.com webových stránkách (dále jen "webové stránky") Jeunesse Global, LLC ( "Jeunesse Global" nebo "my"). Vy (dále jen "uživatel") vyžadujete přístup k webovým stránkám, službám (definováno níže), které poskytujeme prostřednictvím webových stránek, a informacím, obrázkům, grafice, dat, textu, souborům, odkazům, fotografiím, grafice, audia, videa, zprávám , softwaru, zprávám, komunikaci, obsahu, organizaci, designu, kompilaci, magnetickému překladu, digitální konverzi, HTML, XML, Java kódu a dalšímu obsahu souvisejícím s webovými stránjanu (souhrnně "obsah"). Pozorně si přečtěte podmínky používání webové stránky a obsah (tyto "Podmínky použití"). Váš přístup a používání webových stránek a obsahu je podmíněn přijetím a souhlasem bez úpravy těchto podmínek používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" níže, souhlasíte s tím být vázán těmito podmínkami použití. Kliknutím na tlačítko "Nesouhlasím" níže, nebudete mít povolený přístup k webové stránce. Upozorňujeme, že ostatní části webové stránky mohou obsahovat další a / nebo odlišné podmínky použití.

Přístup

My vám můžeme poskytnout celou řadu zdrojů, jako jsou zprávy a informace o Jeunesse Global, informace o svém účtu, možnost elektronicky komunikovat s Jeunesse Global, a přístupu ke službám a informacím dostupných čas od času na nebo prostřednictvím internetových stránek (dále jen "Služby"). Vyhrazujeme si právo dle našeho vlastního uvážení ukončit, upravit nebo pozastavit váš přístup na webové stránky, obsahu nebo službám a to kdykoli (z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu). Zejména, a bez omezení, můžeme ukončit, upravit nebo pozastavit váš přístup na webové stránky, obsah a / nebo služby při vašem nesouladu s těmito podmínkami použití, a pokud jste distributorem Jeunesse Global, že Vaši přihlášku a dohodu (dále jen "Jeunesse dohoda"), nebo pokud budete porušovat naše práva nebo práva jakékoliv jiné strany.

Soukromí

Naše Zásady Ochrany Osobních údajů jsou začleněny do těchto Podmínek používání.

Chování

Prohlašujete a zaručujete, že (a) Váš věk je minimálně 18 let, (b) Vaše používání webové stránky a obsahu je legální a neporušuje žádné zákony nebo pravidla v jurisdikcích, ve kterém žijete nebo ze kterých používáte nebo jinak získáváte přístup k webové stránce, (c) veškeré informace (pokud nějaké), které jste poskytli pro nás jsou správné, (d), máte zákonné právo a schopnost vstoupit do těchto Podmínek Použití, (e) Vaše používání Webové stránky a obsahu musí být v souladu s těmito Podmínkami Používání (a pokud jste distributorem Jeunesse Global, dohody o Jeunesse a zásad a postupů), (f) Vašeho používání webové stránky a obsah musí být v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy, (g), jste schopni převzít, a přebíráte, všechna rizika související s používáním webových stránek a obsahu, a (h) chápete a přijmáte podmínky a rizika spojená s používáním těchto webových stránek a obsahu.

Nesmíte kopírovat, přenášet, distribuovat, prodávat nebo publikovat kterékoli nebo všechny webové stránky, obsah nebo služby, bez našeho předchozího výslovného a písemného souhlasu. Ve svém použití obsahu, jako je tisk, nesmíte odstraňovat nebo měnit, nebo nechat odstranit nebo pozměněnit, veškerá oznámení, známky, legendu nebo na obsah, včetně, ale nikoli výhradně, autorských práv, ochranných známek, a prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Nesmíte vytvářet odvozená díla z webových stránek či obsahu. V souvislosti s vaším přístupem a / nebo použitím Webové stránky a Obsah souhlasíte, že nebudete:

 • (i) Používat Webových stránek, Obsahu nebo Služeb, zcela nebo zčásti, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách použití nebo na webových stránkách nebo obsah, pro jakýkoli účel, který je nezákonný, nemorální, nebo zakázaný těmito Podmínkami Používání nebo v rozporu s jakákolimi místními, státními nebo federálními zákony, pravidly, nebo nařízeními;
 • (ii) Používat Webových stránek, Obsahu nebo Služeb jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit Webové stránky, Obsah nebo Služby, nebo by obtěžoval jinou stranou a požitek z Webových stránek, Obsahu nebo Služeb;
 • (iii) Získávat, nebo se pokoušet získat jakékoli materiály, informace nebo jiný Obsah žádným způsobem, který k tomu nebyl úmyslně zpřístupněný nebo stanovený prostřednictvím Webových stránek;
 • (iv) Obcházet, nebo se pokoušet obcházet, jakoukoli funkci zabezpečení Webových stránek;
 • (v) Měnit, mazat, rozebírat, rozkládat, ani zpětně dešifrovat Webové stránky, Obsah nebo Služby jakýmkoliv způsobem;
 • (vi) Nahrávat, posílat e-mailem nebo jinak přenášet na nebo skrze Webové stránky nebo Služby jakoukoliv reklamu, propagandu nebo jinou nepovolanou komunikace, včetně, bez omezení, "nevyžádanou poštu", "průzkumy", nevyžádané e-maily, "spam ", " řetězové dopisy ", nebo" pyramidové hry ";
 • (vii) Nahrávat, přidávat, e-mailovat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který obsahuje "trojské koně", "červy", softwarové viry nebo jakékoli počítačové kódy, soubory nebo programy, které mají nebo by mohly přerušit, zničit, rušit nebo omezovat funkčnost Webových stránek, Obsahu nebo Služeb, nebo jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačních zařízení;
 • (viii) Použití jakékoliv automatizované prostředky, včetně, ale nikoli výhradně, elektronické "pavouky", "robotů" nebo "roboti", stahovat data z některého z našich databází; nebo
 • (ix) Začleňovat data z některého z našich databází do jakéhokoliv e-mailů nebo jiných "bílých stránek" výrobků nebo služeb, ať už na bázi prohlížeče, založené na proprietární strana klienta aplikaci, nebo přes webové rozhraní, bez našeho předchozího výslovného a písemného souhlasu.

Práva na intelektuální vlastnictví

Není-li uvedeno jinak, naše Webové stránky a Obsah jsou majetkem Jeunesse Global, jejích poboček, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných třetích stran, a jsou chráněny podle platných autorských práv, ochranných známek, patentů a jiných práv intelektuálního vlastnictví a zákonů. Pokud to není výslovně povoleno v těchto Podmínkách užívání, kopírování, redistribuce, použití nebo zveřejnění vámi obsahu je přísně zakázáno. Žádný vlastnictví nebo jiných úroků či licence nebo jakéhokoli patentu, autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství a jiných práv duševního vlastnictví nebo k obsahu jsou udělena, postoupena nebo přenesena do těchto Podmínek používání nebo z důvodu vašeho přístupu a využívání Webové stránky, Obsahu nebo Služby.

Všechny ochranné známky, servisní známky, obchodní názvy a autorská práva zobrazeny na Webových stránkách nebo v Obsahu jsou naším vlastnictvím, nebo jejich příslušných vlastníků. Nezískáváte žádná práva, ani licence nebo jakékoliv ochranné známky, servisní známky, obchodní jména nebo autorská práva zobrazena na Webových stránkách.

Přístup na Webové stránky a Obsah a využívání našich služeb, jsou poskytovány pouze pro Vaše obchodní využití. Nesmíte reprodukovat, publikovat, distribuovat, postupovat, sublicencovat, přenášet, prodávat, nebo připravovat odvozená díla z Webových stránek či Obsahu, nebo prodávat, nebo zpřístupňovat naše Služby ostatním. Všechna práva na Webové stránky a náš Obsah, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách užívání, zůstávají naše nebo v naši licenci.

Důvěrné a chráněné informace

V průběhu Vašeho používání Webové stránky, můžete mít přístup k informacím, které jsou důvěrné a vlastnictvím naším nebo našich dodavatelů, poskytovatelů licencí nebo jiných podobných subjektů. Pod pojmem "chráněné informace" se rozumí jakákoli informace či materiál, který je proprietární a důvěrný pro nás nebo naše dodavatele, poskytovatele licencí nebo jiné podobné subjekty, a zahrnuje některý z následujících informací a licencovaných materiálů, vlastněných nebo vyvinutých jakékoliv takovou stranou nebo jejích agentů: obchodní záznamy a plány; obchodní informace; formulace a specifikace produktu; marketingové plány a strategie; účetní závěrka; seznamy prodejců a jejich informace, genealogie, kompenzační plány a finanční informace, seznamy zákazníků a záznamy; technické informace; vynálezy; design produktu; informace; služby; cenová struktura; slev; počítačové programy a výpisy; zdrojový kód a / nebo kód objektu; software; a jiné obdobné důvěrné informace. Berete na vědomí a uznáváte, že chráněné informace jsou vlastněny, získány nebo licencovány námi nebo našimi dodavateli, licencí nebo jiných podobných subjektů, touto investicí významného času, úsilí a náklady, a že chráněné informace jsou cenné, zvláštní a jedinečné aktivum náše nebo našich dodavatelů, poskytovatelů licencí nebo jiných podobných subjektů, které nám poskytuje významnou konkurenční výhodu. Proto je nutné držet v tajnosti a nezveřejňuje soukromé informace jakékoliv osobě nebo subjektu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Odpovídáte za veškeré porušování Podmínek používání a jakékoli neoprávněné použití nebo vyzrazení chráněných informací. Stanete-li se nuceni platnými právními či soudního řízení zveřejnit jakoukoliv Vlastnických Informací, se vám okamžitě poskytnout nám upozornění, abychom usilovat ochranného příkazu nebo jiný vhodný lék. Dále, pokud jste donuceni vyzradit jakoukoliv vlastnickou informaci, je třeba zveřejnit pouze tu část vlastnických informací, kterou musíte ze zákona povinně zveřejňit, jak bylo potvrzeno právním posudkem poradce na vlastní náklady. Na základě naší žádosti, musíte vrátit všechny materiály, které obsahují Vlastnické Informace.

Kompenzace

Jste povinni kompenzovat, chránit a držet nás, naše pobočky a naše licencí, majitelé, úředníky, ředitele, zaměstnance, subdodavatele, poskytovatele informací, dodavatele, právníky, agenti, rodiče, dceřiné společnosti a přidružené subjekty a vlastníci, úředníky, ředitele, zaměstnanci, subdodavatelé, zástupci, agenti, rodiče, dceřiné a přidružené subjekty každého z nich (souhrnně "naše Sesterské Strany") nepoškozené jakoukoliv odpovědností, ztrátou, pohledávkou, škodoiu, žalobou, úsudkem, nákladem nebo výdajem, včetně, ale neomezeně, přiměřenými poplatky za právní služby, týkající se Vašeho (a) nedodržení kterékoliv z těchto podmínek nebo (b) používání Webových stránek či Obsahu. Nemáme povinnost uhradit, bránit, odškodnit, nebo chránit Vás proti škodě vyplývající z, nebo týkající se těchto Podmínek, Webové stránky, nebo Vašeho přístupu nebo používání Webové stránky nebo Obsahu.

Vyloučení odpovědnosti

Nezaručujeme vhodnost, spolehlivost, dostupnost, včasnost a přesnost Webové stránky, Služeb či Obsahu, který je na Webových stránkách pro jakýkoliv účel. V maximálním rozsahu povoleném použitelnými zákony, Webové stránky a všechen takový obsah, Služby, software a produkty společnosti jsou poskytovány "JAK JSOU", "se všemi chybami" a "jak jsou přístupné". Zříkáme se všech záruk, vyjádřených, předpokládaných, nebo vzniklých z pravidel nebo v souvislosti s Webovou stránkou, Službami a Obsahem, včetně, ale bez omezení na, záruky neporušování práv, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel a nákladů vzniklých zákonem statutu použití obchodu a průběh jednání, A jakékoli odpovědnosti za obsah na Webových stránkách, Obsahu a Služeb a jakýchkoli akcí vzniklých na základě Vaší účasti v žádné službě.

Vaše používání Webových stránek, Služeb a Obsahu je na vlastní nebezpečí. Přestože náš obsah může být aktualizován čas od času, může být zastaralý a / nebo mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Neneseme odpovědnost za neschopnost či selhání (z jakéhokoliv důvodu) přístupu na stránky nebo obsahu, či jiného použití a získávání informací nebo služby z nebo týkající se Webové stránky, Obsahu, nebo svého nákupy od nás. Nezaručujeme, že Webové stránky, produkty nebo Služby jsou kompatibilní s jiným hardwarem či softwarem, nebo že webové stránky nebo Služby budou nepřerušené nebo bezchybné.

Nezodpovídáme za držení jakýkoli spotřebitelských údajů, nebo za vymazání, poškození, zničení, poškození, ztráty nebo selhání jakýkoli spotřebitelských dat, nebo za přístup jakékoli třetí strany k datům jakéhokoli spotřebitele.

Neposkytujeme žádnou záruku ani ujištění, pokud jde o úroveň úspěchu, pokud vůbec, jednotlivci mohou dosáhnout pomocí některého z našich produktů či služeb. Jednotlivé výsledky se mohou lišit a budou záviset na mnoha faktorech včetně individuálního a konkrétní finanční situaci, úsilí a činnosti. Měly byste vyhledat radu

Kvalifikovaného odborníka, jako například účetní, právní zástupce a/nebo odborného poradce pro konkrétní rady pro Vaše podnikání.

Dále, my a naši držitelé licencí nevydávají žádná prohlášení ani záruky, že obsah nebo služby či materiály a technologie, které jsou k dispozici na nebo skrze Webové stránky jsou vhodné nebo dostupné pro použití ve všech zeměpisných oblastí. Pokud používáte Webové stránky, služby nebo jakékoliv materiály, nebo technologie dostupné na nebo prostřednictvím Webových  stránek mimo území Spojených států amerických, jste výhradně odpovědni za shodu se všemi platnými zákony, včetně a bez omezení, export a import předpisy jiných zemí. Ani my, ani kterékoliv třetí strany poskytující, partneři nebo dceřiné společnosti nezaručují, že lokality, její servery, nebo e-maily odeslán z Webové stránky nebo od kterékoliv třetí strany, společníků nebo dceřiných společností neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Využívání služeb

Jako příklad, a ne jako omezení, souhlasíte, že při používání našeho Obsahu, Služeb, nebo jakékoli jiné části Webové stránky, nebudete:

 • (i) Měnit, mazat, rozebírat, rozkládat, ani zpětně dešifrovat Webové stránky, Obsah nebo Služby jakýmkoliv způsobem;
 • (ii) Šířit pomluvu, zneužívat, ohrožovat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat, nebo jinak porušovat zákonná práva (jako je právo soukromí a veřejnosti) jiných;
 • (iii) Využívat služeb s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách, používat, ani publikovat, přenášet, kopírovat, reprodukovat, e-mailovat, posílat, nahrávat, distribuovat nebo šířit (nebo používat Webové stránky nebo Obsah k provádění některého z předcházejícíh s ohledem k) jakéhokoliv nevhodného, rouhavého, hanlivého, nemravného, sprostého nebo nezákonného tématu, jménu, materiálu nebo informace.
 • (iv) Přidávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví (nebo zákony o soukromí a veřejnosti), pokud nevlastníte nebo neovládat práva k nim nebo jste neobdrželi veškeré potřebné souhlasy;
 • (v) Přidávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software nebo program, který může poškodit činnost cizích počítačů;
 • (vi) Propagovat, nabízet, prodávat nebo kupovat jakékoli zboží nebo služby za účelem podnikání, pokud takové služby takovéto zprávy specificky nepovolují;
 • (vii) Provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry, řetězové dopisy, nevyžádané pošty, spam, nevyžádanou elektronickou poštu, nebo jakékoliv reklamní, propagační nebo neoprávněné komunikace;
 • (viii) Stahovat jakékoli soubory poslané jiným uživatelem, nebo služby, o kterých víte, nebo byste měli vědět, že nemohou být zákonně šířeny takovým způsobem;
 • (ix) Falšovat nebo odstraňovat jakékoli znaky autorství, právní právních a jiných řádných upozornění, stanovení vlastnictví nebo značek původu nebo zdroje softwaru či jiných materiálů obsažených v souboru, který je nahrán;
 • (x) Omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli v používání a využívání Služeb nebo jakoukoli jinou část webové stránky nebo Obsahu;
 • (Xi) Porušovat pravidla chování nebo jiné směrnice, které mohou být používány pro určité služby nebo jakékoliv jiné části Webové stránky nebo Obsahu
 • (XII) Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně, ale nikoli výhradně, e-mailových adres, bez jejich předchozího výslovného a písemného souhlasu;
 • (XIII) Porušovat zákony, pravidla a předpisy;
 • (Xiv) Používat služby, pokud se nacházejí v zemi, na které bylo uvaleno embargo Spojenými státy Americkými, nebo jsou na seznamu Speciálně vyznačených státních příslušníků Ministerstva financí USA; nebo
 • (Xv) Dělit se o své heslo, umožnit přístup nikomu jinému k Vašemu účtu, nebo dělat cokoliv jiného, co by mohlo ohrozit bezpečnost Vašeho účtu.

Nemáme žádnou povinnost sledovat služby, Webové stránky nebo Obsah. Vyhrazujeme si však právo posoudit materiály poslané přes služby a odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. Neneseme žádnou odpovědnost týkající se našich monitorovacích jednání nebo opomenutí.

Vyhrazujeme si právo kdykoli zveřejnit jakoukoli potřebnou informaci ke splnění jakéhokoli úpoužitelného zákona, pravidlo, nařízení, zákonného procesu či vládního požadavku nebo upravit, odmítnout odeslat či odstranit jakékoli informace nebo materiál, celý nebo jeho část, podle vlastního uvážení.

Materiály nahrané přes Služby mohou být podrobeny omezení použití, reprodukce a / nebo rozšiřování. Jste zodpovědní za dodržování těchto omezení při stahování těchto materiálů.

Nám poskytnuté informace

Podmíněno Zásadami ochrany osobních údajů, veškeré informace, data, zvuk, fotografie, videa a autorských děl, které jste nám poskytli, včetně všech připomínek a návrhů (souhrnně "Návštěvníkem generovaný obsah"), udělujete nevýhradní , převoditelnou, přiřaditelnou, sublicenseable, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, royalty-free, a plně splacený licenci k užívání, držení, kopírování, distribuci, prodávání, sublicencování, zveřejňování, zobrazování, veřejně předvádění, upravování, dělání, importování, exportování, a připravování odvozených děl takového Návštěvníkem generovaného obsahu, prostřednictvím různých úrovních distribuce v jakékoliv a všech médií nyní známé nebo dále vynalezen.

Žádná náhrada nebude vyplacena s ohledem na použití Vašeho Návštěvníkem generovaného obsahu, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Nejsme zavázáni posílat nebo používat jakýkoliv Návštěvníkem generovaný obsah, který poskytnete, a můžeme odstranit jakýkoli Návštěvníkem generovaný obsah kdykoli podle vlastního uvážení.

Nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním Vašeho Návštěvníkem generovaného obsahu, prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva k Vašemu Návštěvníkem generovaného obsahu, jak popsáno v této sekci, včetně, ale nikoliv výhradně, všech práv nezbytných pro Vás k zajištění, poslání, nahrání, zadání, nebo předložení Návštěvníkem generovaného obsahu.

Jste ze zákona odpovědní za veškerý Návštěvníkem generovaný obsah, který byl nahrán, nebo uložen prostřednictvím Vašeho používání Služeb.

Naše Služby mohou obsahovat nástěnky, diskuzní zóny, nové skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře a / nebo dalších zařízení pro zasílání zpráv, navrženy tak, aby Vám umožnily nahrát nebo distribuovat informace, materiály a další obsah, nebo komunikovat s veřejností ve velkém měřítku, nebo se skupinou. Nesete plnou odpovědnost za všechny informace, obrazy, grafiky, data, texty, soubory, odkazy, software, zprávy, komunikace a jiné materiály (dále jen "Konečný Uživatelský obsah"), které jste (nebo někdo pomocí Vašeho účtu) veřejně nebo soukromě publikovali, nahrávali, distribuovali, zobrazovali, šířili nebo jinak přenášeli prostřednictvím Webových stránek. Nekontrolujeme nebo nutně neověřujeme, ani nemonitorujeme Konečný Uživatelský obsah zveřejněný na Webových stránkách, a proto, nemůžeme zaručit přesnost, integritu ani kvalitu takového Konečný Uživatelský obsah. Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení, upravit, odstranit nebo zaznamenat Konečný Uživatelský obsah zobrazovaný na Webových stránkách. Rozumíte, že vkládání nebo používání Webové stráky Vás může vystavit Konečnému Uživatelskému obsahu, který je pro Vás urážlivý, nemravný nebo nežádoucí. Souhlasíte, že budete využívat Služeb pouze pro posílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a májí vztah k oné určité službě. Poskytujete nám omezenou nevýhradní, nepřenosnou, nepřevoditelnou, sublicenční, neodvolatelnou, celosvětovou, bez poplatků, a plně splacenou licenci k užívání, držení, kopírování, distribuci, prodeji, sublicenci, zveřejňování, zobrazování, veřejného předvádění, modifikaci, vytvoření, udělání, dovozu, vývozu a připravy děl odvozených od Konečného Uživatelského obsahu za účelem poskytnutí Vám co nejlepších služeb, pro které byl Konečný Uživatelský obsah poskytnut.

Speciální Oznámení o porušení autorských práv

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem, my i naše přidružené strany nemají žádnou odpovědnost za Vaše používání jakéhokoli obsahu nebo jiných informací, nebo služeb týkajících se Webových stránek, a neodpovídají za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody (včetně, ale bez omezení na škody ze ztráty, ušlý zisk, nebo ze soudních sporů), (i) z veškerých  Vašich rozhodnutí nebo jednání, které jsou na základě spoléhání se na Obsah nebo naše produkty a služby, (ii) vyplývající jakýmkoli způsobem v souvislosti s používáním nebo  výkonnosti Webové stránky nebo Obsahu, nebo se spožděním nebo nemožnosti použití Webové stránky, Obsahu nebo s ním související Služby, nebo z použití nebo zneužití jakýchkoli informací, softwaru, produktů, související grafiky a Obsah získaného prostřednictvím Webové stránky, (iii) jakékoliv nesprávné nebo chybějící informace nebo údaje, nebo (iv) jiným způsobem vzniklým nebo vyplývající ze ztráty dat nebo informací, ať už vycházející z porušení smlouvy, porušení záruky, přečinu (včetně, ale bez omezení, nedbalosti), nebo jinak, i když jste byli informováni o možnosti takové škody.

Nejsme zodpovědni za přerušené, nepřístupné, či nedostupné sítě, servery, satelity, poskytovatele internetového připojení, webových stránek, nebo jiných spojení, nebo za nedorozumění, selhané, zmatené, promíchané, zpožděné, nebo chybně nasměrované počítače, telefonové nebo lanové přenos, nebo za jakékoli technické závady, poruchy nebo potíže.

Výše uvedená omezení a vyloučení pro Vás platí v pleném, kdy zákon připouští, v rámci všech akcí všeho druhu, ať už na základě smlouvy, občanském právu (včetně, bez omezení, nedbalosti) nebo jakékoliv jiné právnické nebo spravedlivé teorie. Jakékoli ustanovení prohlášená za neplatná budou považovaná za oddělitelná a nemají vliv na platnost či vymahatelnost zbytku těchto Podmínek použití.

Odkazy

Webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na, nebo reference k webovým stránkám třetích stran, zdroje a reklamy (souhrně „Stránky Třetích Stran“). Připojení se k těmto odkazům je na vlastní nebezpečí. Nejme zodpovědni za přesnost či spolehlivost jakéhokoliv obsahu, dat, názorů, doporučení, prohlášení, nebo jiných informací na Stránkách Třetích Stran. Nevyšetřujeme, nemonitorujeme, ani nekontrolujeme takové Stránky Třetích Stran pro jejich správnost či úplnost. Nejsme zodpovědní za dostupnost těchto Stránek Třetích Stran, ani nejsme zodpovědní za estetiku, vyhled, vhodnost dle chuti nebo subjektivní kvality informačního obsahu, reklamy, produktů nebo jiného materiálů k dispozici na, nebo prostřednictvím těchto Stránek Třetích Stran. Poskytujeme tyto odkazy pouze pro Vaši příhodnost a můžeme přerušit poskytování těchto odkazů kdykoliv podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Žádné potvrzení ohledně obsahu třetích stran, informací, dat, názorů, doporučení, prohlášení, zboží, služeb nebo výrobků nevyplývá výslovně nebo implicitně z žádných informací, materiálu nebo obsahu z jakýkoliv Stránek Třetích Stran obsažených, uvedených, či zahrnutých, nebo odkázaných z nebo na, Webové stránce. Pokud se rozhodnete opustit Webové stránky a získat přístup k těmto Stránkám Třetích Stran, činíte tak na vlastní nebezpečí. Za žádných okolností nebudeme my nebo jakýkoli přidružení poskytovatelé nést zodpovědnost, ani neručíme, přímo nebo nepřímo, za ztrátu, zranění nebo škodu způsobenou, nebo údajně způsobenou, na Vás v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, informace, data, názory, rady, příkazy, zboží, služby nebo produkty, které jsou k dispozici na webových stránkách těchto třetích stran. Měli byste nasměrovat jakékoliv obavy na správce nebo administrátora webu příslušné třetí strany. Jakékoli odkazy na Stránky Třetích Stran neznamenají, že jsme ze zákona oprávněni použít jakoukoliv ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol copyrightu zobrazené nebo přístupné prostřednictvím těchto odkazů, nebo že takové odkazované Stránky Třetích Stran jsou oprávněny používat jakékoli naše ochranné známky, obchodní jméno, logo nebo symbol autorských práv.

Odkazování na Naši Firemní Stránku

Pokud jste distributor Jeunesse Global, je Vám uděleno omezeno, nevýhradní právo vytvořit hypertextový odkaz na webové stránky z self-replicating webové stránky, které Vám poskytujeme, pokud tento odkaz je v souladu s těmito podmínkami použití, dohodou o Jeunesse a našimi zásady a postupy. Nemůžete vytvářet dojem, že jakákoliv subdoména na webové stránce je součástí Vašich webových stránek. Toto omezené právo může být kdykoli odvoláno.

Úpravy

Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení kdykoliv měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto Podmínek použití. Měli byste si přečíst tyto Podmínky použití pravidelně z důvodu možné změny. Pokud používáte Webové stránky poté, co zveřejníme změny těchto Podmínek používání, má se za to, že jste přijal změněné podmínky použití.

Rozhodné právo

Tyto podmínky použití se budou řídit, budou vykládány a vymáhány v souladu se zákony Velké Británie, bez s ohledu na střet právních norem. Jakýkoli důvod žaloby z Vaší strany, s ohledem na Webové stránky musí být podány ve lhůtě dvou let po příčině žaloby, jinak bude navždy upuštěn a promlčen.Jakýkoliv právní krok týkající se těchto podmínek použití bude předložen soudu kompetentní jurisdikce v Londýně. Obě strany tímto souhlasí s takovou jurisdikcí a soudem.

Úleva k dispozici za porušování

V případě skutečného nebo hrozícího porušení těchto Podmínek používání, tyto Podmínky používání mohou být vynuceny soudním nařízením nebo specifickým jednáním bez důkazu skutečné škody, ale prokázáním všech ostatních požadavků na udělení takového reliéfu, navíc k jakýmkoli dalším dostupných opravných prostředků.

Ostatní

Ustanovení těchto Podmínek používání jsou oddělitelné, a v případě, že některé ustanovení těchto Podmínek užívání je označené za neplatné nebo nevynutitelné, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude v žádném případě mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Naše prominutí Vašeho porušení některého z ustanovení těchto Podmínek použití nesmí provozovat nebo může být vykládáno jako prominutí z naší strany jakéhokoli následného porušení z Vaší strany.

Tento Oddíl, a ustanovení těchto podmínek použití řeší zřeknutí se prohlášení a záruk, povinností odškodnění, duševního vlastnictví a rozhodné právo, je platný i po ukončení těchto Podmínek používání.

Tyto Podmínky používání nijak neomezují žádná práva nebo opravné prostředky, které my nebo naši dodavatelé, licencoři nebo jiné podobné subjekty, mohou mít v rámci obchodního tajemství, autorského práva, patentů, ochranný známek nebo jiných zákonů.

Tyto Podmínky používání, Zásady Ochrany Osobních Údajů a jakékoly proklik dohody k koncovým uživatelem obsažené na Webových stránkách, a pokud jste distributorem Jeunesse Global, Vaše Dohoda Jeunesse a Zásad a Postupy, představují úplnou dohodu mezi námi s ohledem na Vaše používání Webových stránek, a nahrazují veškeré předchozí písemné či ústní dohody.  Žádné prominutí porušení nebo prodlení podle této dohody ze kterékoli ze stran nesmí být považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Nadpisy sekcí použité v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro pohodlí a nebudou mít žádný právní import.

Tištěná verze těchto Podmínek používání a jakékoli oznámení podanému v elektronické podobě musí být přípustná v arbitráži nebo soudním nebo správním řízení založené na, nebo související s těmito Podmínky použití ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy původně vytvářeny a udržovány v tištěné podobě. Je výslovným přáním stran, aby tyto Podmínky použití a všechny související dokumenty byly sepsané v angličtině, kterou je mluveno ve Spojených státech amerických.

Používáním Webu potvrzujete, že jste četli a rozumíte těmto Podmínkám použití, a souhlasíte být svázan všemi smluvními podmínky zde, v platném znění čas od času.