Nakupování není k dispozici v privátním módu prohlížení

START EARNING REWARDS
Earn Customer Loyalty by Downloading the Shop Jeunesse APP.
Download the Shop Jeunesse app — it’s FREE
Earn Customer Loyalty by using Smart Delivery.
Enjoy best pricing and SmartDelivery
Fill your Shopping cart and Earn Loyalty Points with every Purchase.
Earn loyalty points with every purchase
Earn Free Products for your Loyalty Points.
Redeem loyalty points for FREE products
Refer A Friend and Earn Points after their first Purchase.
Refer A Friend — earn extra loyalty points after their first purchase
Customer Loyalty Program Levels

Introducing a lifetime of rewards and recognition

The Jeunesse Customer Loyalty Program includes four levels.
Valued Customer
Valued
Customer


Valued Customer to Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
1x
smart delivery
Preferred Customer
Preferred
Customer


Preferred Customer to Gold Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
2x
Free Mystery Gift
smart delivery
Gold Preferred Customer
Gold Preferred
Customer


gold Preferred Customer to Platinum Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
3x
Free Mystery Gift
smart delivery
Platinum Preferred Customer
Platinum Preferred
Customer


Platinum Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
4x
Free Mystery Gift

VALUED CUSTOMER:
A Customer who has a Jeunesse Customer account but is not registered for SmartDelivery.

PREFERRED CUSTOMER:
A Customer who enrolls in SmartDelivery becomes Jeunesse Preferred and receives the best pricing and earns increased loyalty points.

GOLD PREFERRED CUSTOMER:
After the initial order, plus two consecutive SmartDelivery orders, a Customer achieves Gold Preferred and receives increased loyalty points.

PLATINUM PREFERRED CUSTOMER:
After the first order and four consecutive SmartDelivery orders, plus a minimum of 50 loyalty points, a Customer achieves Platinum Preferred and is qualified to receive double loyalty points. In the second consecutive month at Platinum Preferred, the Customer earns 90 additional loyalty points.

 
Valued
Preferred
Gold
Platinum
Customer account
Valued Customer Account Check Marked
Preferred Customer Account Check Marked
Gold Customer Account Check Marked
Platinum Customer Account Check Marked
Active SmartDelivery
Smart Delivery Check Marked
Smart Delivery Check Marked
Smart Delivery Check Marked
Discounted Jeunesse products
Discounted Jeunesse Products Check Marked
Discounted Jeunesse Products Check Marked
Discounted Jeunesse Products Check Marked
Loyalty points
Loyalty Points Check Marked
Loyalty Points Check Marked
Loyalty Points Check Marked
Loyalty Points Check Marked
Mystery gifts
Mystery Gifts Check Marked
Mystery Gifts Check Marked
Mystery Gifts Check Marked
Special package offers
Special Package Offers Check Marked
Special Package Offers Check Marked
Special Package Offers Check Marked
Redeem points for free products
Redeem Points for Free Products Check Marked
Redeem Points for Free Products Check Marked
Redeem Points for Free Products Check Marked
Redeem Points for Free Products Check Marked
Fast-track
Fast-Track Check Marked
Fast-Track Check Marked
Double points
Earn Double Points Check Marked
90 FREE bonus points
(5th consecutive Smart Deliveries or Fast Track to Platinum)
90 FREE Bonus Points Check Marked
Refer a friend
Refer a Friend Check Marked
Refer a Friend Check Marked
Refer a Friend Check Marked
Refer a Friend Check Marked
Customer app
Customer App Check Marked
Customer App Check Marked
Customer App Check Marked
Customer App Check Marked
Shop Jeunesse App
DOWNLOAD SHOP JEUNESSE APP

Shop Jeunesse App
Shop Jeunesse App

 

Frequently Asked Questions

Program za loajalitu pro zákazníky Jeunesse odměňuje zákazníky body za loajalitu, které lze uplatnit na produkty zdarma. Kromě toho v závislosti na úrovni preferovaného zákazníka Jeunesse obdrží tento zákazník bezplatné vzorky/dárky a body za loajalitu navíc. Body za loajalitu jsou nepřenositelné a neproplácejí se.
Jako poděkování a odměnu zákazníkům za jejich loajalitu a neustálý nákup odměňujeme tyto nákupy body, které lze uplatnit na bezplatný produkt.
Preferovaní zákazníci Jeunesse se stávají Gold Preferred po dvou po sobě jdoucích měsících objednávky SmartDelivery. Po čtyřech po sobě jdoucích objednávkách SmartDelivery si mohou zákazníci užívat nejvyšší úrovně odměn: Platinum Preferred. Viz detaily níže.
Vážený zákazník je maloobchodní zákazník, který má účet zákazníka Jeunesse, ale v současné době neodebírá SmartDelivery.
Zákazník, který se registruje ke SmartDelivery, se stává Jeunesse Preferred. Díky Jeunesse Preferred zákazník získá nižší ceny a dostává body za loajalitu. Může sledovat svůj účet v Joffice™. V 1. měsíci preferovaný zákazník Jeunesse zadá úvodní objednávku. Ve 2. měsíci obdrží SmartDelivery. Zákazník získá body za loajalitu na veškeré nákupy počínaje úvodní objednávkou (registrace) a první objednávkou SmartDelivery.
Po úvodní objednávce plus dvou po sobě jdoucích objednávkách SmartDelivery zákazník obdrží status Gold Preferred a získá více bodů za loajalitu. Kromě toho status Gold Preferred nabízí přístup k exkluzivní lince zákaznické podpory.
Po úvodní objednávce a čtyřech po sobě jdoucích objednávkách SmartDelivery plus minimálně 50 bodech za loajalitu získává zákazník status Platinum Preferred. To ho kvalifikuje ke dvojnásobku bodů za loajalitu. V druhém po sobě jdoucím měsíci na úrovni Platinum Preferred bude zákazníkovi uděleno dalších 90 bodů za loajalitu. Platinum Preferred má také přístup k exkluzivní lince zákaznické podpory.

Poznámka: Zákazníci se statusem Gold Preferred nebo Platinum Preferred, kteří zmeškají nebo zruší jeden měsíc SmartDelivery, se vrátí na status Jeunesse Preferred.
Zákazník může začít uplatňovat body za loajalitu 30 dnů po zadání úvodní objednávky. Nicméně musí mít dostatek bodů k pokrytí požadované částky na bezplatný produkt.
Zákazník se přihlásí ke svému účtu/aplikaci zákazníka a vybere tlačítko Uplatnit nyní na stránce Odměn. To ho přesměruje na Obchod pro uplatnění bodů.
  • Body za loajalitu musí pokrýt bodovou hodnotu daného produktu. Žádné částečné platby.
  • Body za loajalitu se nemohou uplatnit na odeslání, manipulaci nebo daně.
Ano, body za loajalitu vyprší po jednom roce, i když má preferovaný zákazník Jeunesse aktivní objednávku SmartDelivery.

Příklad: Mary získá 10 bodů za loajalitu 15. října 2018. Bude moci uplatnit těchto 10 bodů do 14. října 2019.
Ano. Nicméně body za loajalitu vyprší po šesti (6) měsících nulové aktivity. Na účtu se pak objeví nulový (0) zůstatek bodů. Nulová aktivita znamená, že zákazník nezadal žádné objednávky ani objednávky SmartDelivery během šesti měsíců.
Ne. Pokud zákazník Gold Preferred nebo Platinum Preferred zruší svou objednávku SmartDelivery, vrátí se na status váženého zákazníka. To znamená, že si uchová své body, ale jeho Obchod pro uplatnění bodů ukáže pouze plné maloobchodní ceny, dokud si znovu neaktivuje objednávku SmartDelivery. Po opětovné aktivaci objednávky SmartDelivery může znovu nakupovat za ceny pro Jeunesse Preferred a může opět získat status Gold Preferred nebo Platinum Preferred díky objednávkám SmartDelivery v následujících měsících.
Pokud preferovaný zákazník Jeunesse zadá jakoukoliv jednorázovou objednávku ve výši 350 USD nebo vyšší, získá status Gold Preferred, čímž získá více bodů za loajalitu za jednu objednávku než preferovaný zákazník Jeunesse.

Pokud preferovaný zákazník Jeunesse zadá jakoukoliv jednorázovou objednávku ve výši 700 USD nebo vyšší, získá status Platinum Preferred, čímž získá dvojnásobek bodů za loajalitu za jednu objednávku. Může si zachovat status Platinum Preferred, pokud bude nadále odebírat objednávky SmartDelivery každý měsíc.
Ve většině zemí budou vzorky zahrnuty do první a třetí objednávky SmartDelivery. Poté, co preferovaný zákazník Jeunesse dosáhne statusu Platinum Preferred, získá jednorázový bonus 90 bodů v 5. měsíci (tj. po objednávce SmartDelivery v pátém po sobě jdoucím měsíci). Vezměte prosím na vědomí, že se to může lišit podle regionu.
Aby se mohl preferovaný zákazník Jeunesse stát distributorem Jeunesse, musí si vytvořit nový účet na webových stránkách svého sponzora. Účet preferovaného zákazníka Jeunesse zůstane otevřený a body za loajalitu vyprší po šesti měsících nulové aktivity.
Pokud zákazník vrátí produkt s vrácením peněz, ztratí jakékoliv body za loajalitu, které získal nákupem daného produktu.
Zákazníci obdrží 10 bodů za loajalitu za každého doporučeného známého, který provede nákup. Zákazníci mohou doporučit známé kliknutím na příslušné tlačítko na svém hlavním panelu nebo v aplikaci Zákazník Jeunesse.
Zákazníci, kteří dosáhnou statusu Platinum Preferred, mohou nadále získávat dvojnásobek bodů za loajalitu na úrovni Platinum Preferred zachováním po sobě jdoucích objednávek SmartDelivery. Kromě toho mají zákazníci Platinum Preferred přístup k exkluzivní lince zákaznické podpory.

*Not available in all markets. Please check your Jcloud for more information about this program.

We Live
We Live Jeunesse Logo Colorful Prism