Nakupování není k dispozici v privátním módu prohlížení

1. října 2018

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže naleznete Politiku ochrany osobních údajů pro webové stránky https://www.jeunesseglobal.com/cs-CZ  Subjekty odpovědné za zpracování osobních údajů prostřednictvím výše uvedených webových stránek jsou:

Pro nákup produktů a uzavření distributorských smluv:

Jeunesse Global Europe Ltd.
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
VELKÁ BRITÁNIE

Pro zpracování jiných údajů, zejména výpočet provize:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Spojené státy
(dále jen jako: Jeunesse)

Můžete také kontaktovat naši osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na adrese:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Výkonný ředitel: Thilo Noack
[email protected] 

K uplatnění vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů nebo s jakýmikoliv otázkami týkajícími se používání, shromažďování nebo zpracování vašich osobních údajů prosím kontaktujte naši osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na adrese: [email protected].

1. Bezpečnost a ochrana vašich osobních informací

Považujeme za svou prioritu chránit důvěrnost osobních informací, které jste nám poskytli, a chránit je před neoprávněným přístupem. Dále uplatňujeme nejlepší bezpečnostní standardy, abychom zajistili maximální ochranu vašich osobních informací.

Jakožto společnost, která podléhá soukromému právu, se na nás vztahují ustanovení Nařízení o ochraně osobních údajů EU (GPDR) a nařízení o ochraně osobních údajů vašeho příslušného členského státu EU. Kromě toho společnost Jeunesse splňuje smlouvu Privacy Shield Framework podepsanou mezi USA a Evropskou unií a získala osvědčení. V této souvislosti se společnost Jeunesse zavazuje plnit standardy a požadavky evropského zákona o ochraně osobních údajů. Další informace lze získat na webových stránkách uvedených níže: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRdWAAW&status=Active

Zavedli jsme opatření na technické a organizační úrovni k zajištění, aby byla plněna nařízení a požadavky týkající se ochrany osobních údajů a abychom je prosazovali my i naši externí poskytovatelé služeb.


2. Přístupové údaje

Když používáte naše webové stánky výhradně pro informační účely, jinými slovy, pokud se u nás neregistrujete ani nám neposkytujete žádné další informace, pak budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které nám na server pošle váš internetový prohlížeč. Pokud si přejete podívat se na naše webové stránky, budeme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a garantovat stabilitu a bezpečnost:

 • • Vaši IP adresu
 • • Datum a čas dotazu
 • • Rozdíl v časovém pásmu oproti Greenwich Mean Time (GMT)
 • • Obsah požadavku (aktuální stránka)
 • • Status přístupu / stavový kód HTTP
 • • Příslušný objem převedených údajů
 • • Webové stránky, ze kterých požadavek pochází
 • • Váš prohlížeč
 • • Váš operační systém a jeho rozhraní
 • • Jazyk a verzi internetového prohlížeče

Náš server však ukládá tyto údaje odděleně od jiných údajů ve formuláři webových logů W3C s extended log file format, a proto nemůžeme spojit tyto údaje s žádnou konkrétní osobou. Tyto informace se používají k monitorování a správě výkonu a spolehlivosti našeho webového serveru. V případě podezření na podvodnou činnost na našich webových stránkách mohou být tyto webové logy použity k ověření aktivit anonymního uživatele.

Analýza dat je legitimním zájmem společnosti Jeunesse. Právním základem je čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. f) GDPR.


3. Soubory cookies

Kromě údajů uvedených výše se stahují a do vašeho počítače ukládají soubory cookies, když používáte naše webové stránky. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk, na kterém běží internetový prohlížeč, jež používáte k návštěvám webových stránek a které zasílají specifické informace subjektu, který soubor cookie nastavil. Soubory cookies nemohou být použity ke spuštění programů ani instalaci virů do vašeho počítače. Používají se k tomu, aby pomohly zlepšit online zkušenost tím, že budou uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.

Naše webové stránky používají následující typy souborů cookies a jejich rozsah a funkce je vysvětlena níže:

 1. Dočasné soubory cookies jsou automaticky vymazány, když zavřete svůj internetový prohlížeč. Jedná se především o cookies relace. Tyto soubory cookies stáhnou do vašeho počítače tzv. ID relaci, která umožňuje přiřazení různých požadavků vašeho internetového prohlížeče do společné relace. To usnadňuje rozpoznání vašeho počítače, když se vrátíte na naše webové stránky. Cookies relace se vymažou, když se odhlásíte nebo když zavřete svůj internetový prohlížeč.
 2. Trvalé cookies se vymažou automaticky po určitém období, které se může u různých cookies lišit. Můžete tyto soubory cookies kdykoliv vymazat prostřednictvím nastavení bezpečnosti internetového prohlížeče.
 3. Soubory cookies třetích stran jsou uloženy v počítači uživatele třetími stranami, nikoliv společností Jeunesse, a lze je číst na počítači distributora při vaší další návštěvě webových stránek. Na rozdíl od cookies, které používá společnost Jeunesse samotná, tito poskytovatelé služeb shromažďují především informace o uživatelích, které jsou relevantní pro reklamní a marketingové účely.

Můžete např. nakonfigurovat své nastavení webového prohlížeče podle svých osobních preferencí a odmítnout přijetí souborů cookies třetích stran nebo všech cookies. Pokud nechcete povolit flash cookies, musíte si nainstalovat příslušný doplněk, např. „Better Privacy“ pro prohlížeč Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo Adobe Flash killer cookie pro Google Chrome. Můžete zabránit použití úložných objektů HTML5 zvolením režimu soukromí nebo režimu inkognito ve svém webovém prohlížeči. Také doporučujeme, abyste si pravidelně manuálně mazali své cookies a historii prohlížení. Chtěli bychom upozornit, že deaktivací cookies možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Použití cookies je v legitimním zájmu společnosti Jeunesse za účelem zlepšení naší nabídky. Právním základem je čl. 6, odst. 1 str.) 1, písm. f) GDPR.


4. Kontakt

Pokud zadáte poptávku nebo požadavek pomocí našeho kontaktního formuláře, budou shromažďovány a zpracovány pouze osobní údaje, které jste poskytli. Informace, které poskytnete v kontaktním požadavku, budou shromážděny, zpracovány a použity výlučně pro zpracování vaší poptávky.

To také zahrnuje odeslání těchto údajů poskytovateli internetových služeb, který je odpovědný za náš internetový hosting. V takovém případě se společnost Jeunesse řídí principem minimalizace údajů. Předává pouze minimální informace, které jsou absolutně nezbytné ke zpracování poptávky. Informace budou také použity k osobní komunikaci s vámi. Společnost Jeunesse nepředává vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného svolení, které můžete kdykoliv odvolat. Společnost Jeunesse ukládá tyto informace do odvolání souhlasu.

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a) GDPR ve spojení se souhlasem, který jste poskytl/a.


5. Shromažďování osobních údajů jako součást uzavření smlouvy a platby

Osobní údaje budou shromážděny pouze v rozsahu, v jakém dobrovolně poskytnete tyto informace během procesu objednávky nebo registrace. Jako součást objednávky budou uloženy následující informace:

 1. Jméno,
 2. Adresa,
 3. Telefonní číslo,
 4. E-mailová adresa
 5. a pravděpodobně adresa dodávky, která se liší od fakturační adresy,
 6. Platební informace.

Společnost Jeunesse používá tyto údaje výslovně pro účely realizace smlouvy a ke komunikaci s vámi, pokud je to nezbytné. To zahrnuje návrh, uzavření, zpracování, garanci a případně vypovězení kupní smlouvy. Informace se uchovávají, dokud není kupní smlouva zcela realizována. Pokud obchodní a/nebo daňová legislativa nařizuje období pro uchování, může být toto období až 10 let.

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. +, písm. a), GDPR, pro realizaci smlouvy.


6. Shromažďování osobních údajů o distributorech

Pokud se u nás registrujete jako distributor, budeme zpracovávat další osobní údaje, které od vás obdržíme.

K uzavření smlouvy od vás vyžadujeme následující osobní informace:

Titul, jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, IP adresu, číslo kreditní karty a datum platnosti, bankovní údaje, uživatelské ID nebo více z následujícího: číslo občanského průkazu, daňové identifikační číslo, číslo pasu, číslo sociálního pojištění a naskenovanou kopii vašeho občanského průkazu.

Také ukládáme vaši IP adresu, datum a čas vašeho dotazu, což nám umožní včas odhalit podvod.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro vyjednání a podpis smlouvy jakožto distributora a provádí se na základě čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. b) GDPR. Provádí se také pro účely hájení legitimních zájmů společnosti Jeunesse v souladu s čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. f) GDPR.

Pro marketingové účely společnost Jeunesse zpracovává následující osobní informace, které jste poskytli společnosti Jeunesse jakožto součást své činnosti distributora, a k jejichž zpracování za účelem uzavření smluvního vztahu jste dobrovolně udělili společnosti Jeunesse svůj souhlas. Jméno, země trvalého pobytu, fotografie, fotografie hlavy, záznam hlasu a vaše prohlášení o doporučení.

Tyto informace budou použity v marketingových, reklamních a školicích materiálech v rádiu, na internetu, v tisku, v televizním vysílání (včetně kabelových a satelitních přenosů) a v audio a video nahrávkách. Za tímto účelem budou vaše osobní informace uvedené výše uchovány až po dobu 7 let.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy jakožto distributora a provádí se na základě čl. 6, odst. 1, str. 1, písm b) GPDR a na základě souhlasu, který jste udělili v souladu s čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. a) GDPR. Provádí se také pro účely hájení legitimních zájmů společnosti Jeunesse v souladu s čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. f) GDPR.

Jakožto distributor budete mít také přístup do kanceláře. V této kanceláři budete mít přehled objednávek, které jste zadali. Za tímto účelem uvidíte následující údaje:

číslo objednávky, datum objednávky, ID distributora, jméno, produkty, stav objednávky, stav platby a datum odeslání.

Tyto informace se vyžadují pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. b) GDPR.

V kanceláři můžete také získat přehled týmu. Zde vám budou poskytnuty informace o distributorech, které jste získali v linii směrem dolů. Za tímto účelem uvidíte následující údaje:

křestní jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a zemi, uživatelské jméno, datum registrace, počet distributorů, počet získaných zákazníků, datum posledního přihlášení, čas poslední účasti na webináři, stav účtu nebo datum zrušení a pozici distributora.

Tyto informace je vyžadují pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. b) GDPR.

Ke zpracování výplaty provizí vyžadujeme následující informace:

titul, jméno, adresu a bankovní údaje.

Také získáte informace o objednávkách, které zadali jiní distributoři a/nebo zákazníci. Za tímto účelem uvidíte následující údaje:

číslo objednávky, datum objednávky, uhrazenou částku, jméno a adresu ze zasílacích a fakturačních údajů, sledovací číslo a zdroj objednávky (původce).

Tyto informace se vyžadují pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. b) GDPR.

Kvůli požadavkům obchodní a daňové legislativy jsme povinni uložit vaši adresu, platební údaje a údaje o objednávce po dobu deseti let. Po dvou letech však omezujeme zpracování, tj. vaše údaje se používají pouze ke splnění zákonných požadavků. Právním základem uložení těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. c) GDPR.

Kromě toho budou údaje o distributorovi vymazány po úplném zpracování smlouvy, které také zahrnuje úplnou platbu dohodnutých částek.

Vaše osobní informace předáváme třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný k realizaci smlouvy nebo k hájení legitimních zájmů.

Za tímto účelem distributoři obdrží od sponzora následující údaje:

křestní jméno, příjmení a zemi registrace.

Váš sponzor obdrží následující informace:

vaše křestní jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a uživatelské jméno.

Toto zpracování údajů se vyžaduje pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Tyto informace bude váš sponzor také vyžadovat pro vaše školení a podporu. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. b) GDPR.

Pro realizaci smlouvy také využíváme externí poskytovatele služeb (zpracovatele údajů). S těmito poskytovateli služeb se sepisují samostatné smlouvy o zpracování údajů k zajištění ochrany vašich osobních informací. K provedení platby vaší provize prostřednictvím služeb PayCard, Allied Wallet a PayPal předáváme následující informace:

křestní jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a zemi, uživatelské jméno, e-mail, naskenovanou kopii čísla vašeho občanského průkazu a fotografii pro účely identifikace.

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GDPR, pro realizaci kupní smlouvy a čl. 9, odst. 1, odst. 2, písm. a) ve spojení s čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GPDR na základě souhlasu, který jste poskytli.


7. Předávání osobních údajů třetím stranám

Údaje o zákaznících se předávají třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro účely zpracování smlouvy. Pro realizaci smlouvy také využíváme externí poskytovatele služeb (společnosti zpracovávající údaje). S těmito poskytovateli služeb se sepisují samostatné smlouvy o zpracování údajů k zajištění ochrany vašich osobních informací.

K realizaci dodávky se křestní jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo zákazníka předává zásilkovým společnostem EMARC, FedEx a TNT, aby mohly realizovat zásilku,

Ke zpracování platby se kreditním společnostem nebo zprostředkovatelům plateb poskytují platební údaje distributora, konkrétně jeho křestní jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození, údaje o účtu a IP adresa. Údaje zahrnují: Optimal, Worldpay (UK) Limited, Paysafecard.com USA, Inc., Paypal (Europe) Sarl et Cie, SIX Payment Services (Austria) GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services, B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree a Chase Paymentech Europe Limited.

Pro účely rychlého odhalení podvodu se společnosti Accertify Inc., což je pobočka společnosti American Express, poskytují následující informace o distributorovi: křestní jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození, číslo účtu u společnosti Jeunesse, heslo, historie a případně poznámky, které dodala oddělení společnosti Jeunesse, IP adresa, detaily o objednávce (včetně data, času, nákladů na odeslání, DPH, cookies prohlížeče, IP adresa, fakturační adresa, způsob platby, měna, nezdařené pokusy) a fakturační údaje (včetně názvu faktury, adresy, telefonního čísla, typu karty, čísla karty, kódu CVV, oprávněné částky a data vypršení karty).

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GDPR, pro realizaci smlouvy.


8. Svědectví / Recenze produktůk

Společnost Jeunesse vám nabízí možnost odeslat recenze produktů. Osobní informace, které nám poskytnete v tomto smyslu, jsou založeny na souhlasu, který nám dobrovolně poskytnete, jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Jeunesse a na platformách sociálních médií používaných společností Jeunesse pro marketingové účely, jak je objasněno v oddíle 10 této politiky ochrany osobních údajů. Vaše recenze na produkty může být zveřejněna až po dobu 60 měsíců, v závislosti na tom, zda společnost Jeunesse má stále k prodeji produkty, na které jste svou recenzi poslali.

Rádi bychom zdůraznili, že zpracování vašich informací, které jste v tomto kontextu poskytli, třetími stranami je mimo odpovědnost a/nebo kontrolu společnosti Jeunesse.

Pokud si přejete odstranit svou recenzi z webových stránek společnosti Jeunesse a/nebo ze sociálních médií k dřívějšímu datu, můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu: [email protected] .

Toto zpracování údajů se provádí podle principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GPDR na základě souhlasu, který jste poskytli, a na základě čl. 6, odst. 1, str. 1), písm. f), GDPR za účelem ochrany legitimních zájmů společnosti Jeunesse.


9. Použití Facebook Pixel

Použití „Facebook Pixel“ na našich webových stránkách, což je služba společnosti Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (dále jen jako: „Facebook“). Facebook Pixel umožňuje společnosti Facebook zobrazit reklamy na Facebooku, tzv. „Facebook Ads“, pouze těm uživatelům Facebooku, kteří navštívili naše webové stránky, především těm, kdo projevili zájem o naši online nabídku nebo o specifická témata nebo produkty. Facebook Pixel umožňuje zkontrolovat, zda byl uživatel odkázán na naše webové stránky po kliknutí na reklamu na Facebooku. Facebook Pixel používá cookies, což jsou malé textové soubory uložené lokálně na cache webových stránek ve vašem koncovém zařízení. Pokud jste se se přihlásili na Facebook přes uživatelský účet, návštěva v našem online prostoru je uložena ve vašem uživatelském účtu. Údaje o vás shromážděné tímto způsobem pro nás zůstávají anonymní, následně nelze tyto údaje použít k provedení jakýchkoliv závěrů nebo vytvoření jakýchkoliv souvislostí ohledně totožnosti uživatele. Facebook však může spojit nebo propojit tyto údaje s vaším lokálním uživatelským účtem. Nemáme žádný vliv na rozsah nebo další využití údajů, které Facebook získá s využitím Facebook Pixel. Pokud víme, Facebook získává informace, že jste si prohlíželi určitou část nebo oblast našich webových stránek nebo jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud máte uživatelský účet na Facebooku a jste registrováni, Facebook může spojit návštěvu s vaším uživatelským účtem. I když jste si nevytvořili účet u Facebooku nebo jste se nepřihlásili, je možné, že Facebook odhalí a uloží vaši IP adresu, případně jiné identifikující vlastnosti.

Používáme Facebook Pixel pro účely marketingu a optimalizace, zejména abychom byli schopni přinést vám relevantní a zajímavé reklamy na Facebooku a tím zlepšili naše produkty a služby, díky čemuž budou vaše uživatelské zkušenosti více zapamatovatelné a zabrání obtěžujícím reklamám.

Můžete podat námitku proti shromažďování svých informací pomocí Facebook Pixel, jak je popsáno výše, a proti použití svých informací k tomu, aby vám kdykoliv Facebook ukázal reklamy. Můžete si vybrat, které typy reklam na Facebooku uvidíte, a to změnou nastavení na následující webové stránce Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Chceme zdůraznit, že toto nastavení bude deaktivováno, pokud své soubory cookies vymažete. Můžete také deaktivovat soubory cookies, které se používají k dosažení účelů metriky a reklamy, a to prostřednictvím následujících webových stránek:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Chceme zdůraznit, že toto nastavení bude také deaktivováno, pokud své soubory cookies vymažete.

Kromě toho Facebook splňuje smlouvu Privacy Shield Framework podepsanou mezi USA a Evropskou unií a získala osvědčení. V této souvislosti se Facebook zavazuje respektovat standardy a požadavky evropského zákona o ochraně osobních údajů. Další informace lze získat na webových stránkách uvedených níže: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Další informace ohledně poskytovatelů (třetích stran) a ochrany osobních údajů najdete na následující facebookové stránce https://www.facebook.com/about/privacy.

Informace o Facebook Pixel najdete na následující facebookové stránce: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Pro další informace ohledně shromažďování a používání vašich údajů společností Facebook, ohledně vašich práv v tomto ohledu a o tom, jak chránit své soukromí, najdete v politice ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ címen.

Právním základem použití Facebook Pixel je čl. 6, odst. 1, str. 1), písm. f) GDPR.


10. Použití doplňků sociálních médií

Společnost Jeunesse v současné době používá následující doplňky sociálních médií (dále jen jako „Doplňky“): Facebook, Twitter, Instagram a YouTube.

Za tímto účelem se používá tzv. řešení dvou kliknutí. To znamená, že když navštívíte stránky společnosti Jeunesse, nebudou poskytovateli doplňků prvoplánově poskytnuty žádné osobní informace. Poskytovatele doplňku lze identifikovat zatržením políčka nad počátečním písmenem nebo logem. Společnost Jeunesse vám nabízí možnost komunikovat přímo s poskytovatelem doplňku, a to pomocí tlačítka. Pokud kliknete na zvolenou oblast a ta se pak aktivuje, poskytovatel doplňku pouze obdrží informace, že jste navštívili odpovídající stránku společnosti Jeunesse. Budou předány také informace uvedené v části „Přístupové údaje“ této politiky. V případě Facebooku se IP adresa okamžitě anonymizuje poté, co je získána, a to podle informací příslušného poskytovatele v Německu (a možná také v jiných členských státech EU). Aktivací doplňku se vaše osobní informace zašlou příslušnému poskytovateli doplňku a jsou uloženy v místě jeho sídla (u amerických poskytovatelů je to v USA). Protože poskytovatel doplňku shromažďuje údaje zejména prostřednictvím cookies, společnost Jeunesse vám doporučuje, abyste si před kliknutím na šedé políčko vymazali všechny cookies prostřednictvím bezpečnostního nastavení vašeho prohlížeče.

Společnost Jeunesse nemá žádný vliv na shromážděné údaje nebo na metody zpracování údajů, ani si nejsme vědomi plného rozsahu shromažďování údajů, účelu jejich zpracování nebo období uchování údajů. Nemáme ani žádné informace o vymazání údajů, které poskytovatel doplňku shromáždil.

Poskytovatel doplňku ukládá informace shromážděné o zákazníkovi, jako jsou uživatelské profily, a používá je pro účely reklamy, marketingu, výzkumu trhu a/nebo pro návrh svých webových stránek, které jsou šité na míru potřebám uživatelů. Tento druh analýzy se provádí zejména (také u nepřihlášených uživatelů) k zobrazení reklamy šité na míru potřebám uživatelů a k informování jiných uživatelů sociální sítě ohledně aktivity zákazníka na webových stránkách společnosti Jeunesse. Máte právo podat námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů. K uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného poskytovatele doplňku. Prostřednictvím doplňků vám společnost Jeunesse nabízí možnost pohybovat se na sociálních sítích a také komunikovat s jinými uživateli, což nám pomáhá zlepšit a přizpůsobit naši nabídku a udělat ji zajímavější jak pro vás, tak pro zákazníka.

Údaje se odesílají bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele doplňku a zda jste přihlášeni k tomuto účtu. Pokud jste připojeni u svého poskytovatele doplňku, údaje, které jsme o vás shromáždili, budou přímo spojeny s vaším stávajícím účtem u poskytovatele doplňku. Pokud např. kliknete na aktivované tlačítko a odkaz na stránku, poskytovatel doplňku také uloží tyto informace ve vašem uživatelském účtu a bude je veřejně sdílet s vašimi kontakty. Po použití sociální sítě vám společnost Jeunesse doporučuje, abyste se pravidelně odhlašovali, zejména před kliknutím na tlačítko, protože to zabrání jakémukoliv spojení s vaším profilem u poskytovatele doplňku.

Další informace ohledně rozsahu a účelu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem doplňku ve sdílených politikách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů najdete níže. Zde také najdete další informace o vašich právech a o tom, jak nakonfigurovat svá nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů doplňků a URL s jejich politikami ochrany osobních údajů:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; další informace o získávání údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and Facebook splňuje smlouvu Privacy Shield Framework uzavřenou mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter splňuje smlouvu Privacy Shield Framework uzavřenou mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, United States. Instagram splňuje smlouvu Privacy Shield Framework uzavřenou mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je pobočkou společnosti Google LLC, která splňuje smlouvu Privacy Shield Framework uzavřenou mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Toto zpracování údajů se provádí podle principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GPDR na základě souhlasu zákazníka a na základě čl. 6, odst. 1, str. 1), písm. f), GDPR za účelem ochrany legitimních zájmů společnosti Jeunesse, konkrétně optimalizace jejích produktů a služeb.


11. Vaše práva jakožto dotčené osoby

Máte právo kdykoliv a zdarma požadovat informace a požadovat jejich opravu, vymazání nebo blokování, případně přenos údajů na subjekt dle vašeho rozhodnutí. Můžete také kdykoliv odvolat svůj souhlas se způsoby zpracování, a to s okamžitou platností do budoucna. Chcete-li bližší informace o tom, jak se vaše osobní informace ukládají, nebo pokud si přejete uplatnit jedno z výše uvedených práv, pak pro podporu kontaktujte naši kancelář na ochranu údajů na [email protected] címen.

Dále máte právo kdykoliv podat stížnost ke kompetentnímu regulačnímu orgánu ohledně našich způsobů zpracování. Váš kompetentní regulační orgán je regulačním orgánem se sídlem v místě vašeho trvalého pobytu.


12. Nezletilé osoby

Naše produkty a služby jsou zaměřeny primárně na trh dospělých osob. Osoby mladší 18 let by nám neměly posílat své osobní informace bez souhlasu rodiče/rodičů nebo zákonného zástupce/zákonných zástupců.