Nakupování není k dispozici v privátním módu prohlížení

Aktualizováno 1. březen 2021

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Níže naleznete Politiku ochrany osobních údajů pro webové stránky https://www.jeunesseglobal.com/cs-CZ  Subjekty odpovědné za zpracování osobních údajů prostřednictvím výše uvedených webových stránek jsou:

S ohledem na nákup výrobků a uzavírání distributorských smluv ve všech zemích EU vyjma Itálie a Španělska:

Jeunesse Global (Europe) Ltd.
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Netherlands

S ohledem na nákup výrobků a uzavírání distributorských smluv ve VELKÁ BRITÁNIE:

Jeunesse Global (Europe) Ltd.
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
UNITED KINGDOM


S ohledem na nákup výrobků a uzavírání distributorských smluv v Itálii:


Jeunesse Global Italy srl
Corso Vercelli, 40
20145 – Milano (MI)
Itálie


S ohledem na nákup výrobků a uzavírání distributorských smluv ve Španělsku:

Jeunesse Trading Spain, S.L.U.
Ronda General Mitre, no. 28-30, Ground Floor
08017 Barcelona, Španělsko


S ohledem na holdingovou společnost pro Jeunesse, LLC:

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Spojené státy

Pro zpracování jiných údajů, zejména výpočet provize:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Spojené státy
(dále jen jako: Jeunesse)


Můžete také kontaktovat naši osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na adrese:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Výkonný ředitel: Thilo Noack
[email protected] 

K uplatnění vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů nebo s jakýmikoliv otázkami týkajícími se používání, shromažďování nebo zpracování vašich osobních údajů prosím kontaktujte naši osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na adrese: [email protected].

 

1. Bezpečnost a ochrana vašich osobních informací

 

Považujeme za svou prioritu chránit důvěrnost osobních informací, které jste nám poskytli, a chránit je před neoprávněným přístupem. Dále uplatňujeme nejlepší bezpečnostní standardy, abychom zajistili maximální ochranu vašich osobních informací.

Jakožto společnost, která podléhá soukromému právu, se na nás vztahují ustanovení Nařízení o ochraně osobních údajů EU (GPDR) a nařízení o ochraně osobních údajů vašeho příslušného členského státu EU. 

Zavedli jsme opatření na technické a organizační úrovni k zajištění, aby byla plněna nařízení a požadavky týkající se ochrany osobních údajů a abychom je prosazovali my i naši externí poskytovatelé služeb.


2. Přístupové údaje

 

Když používáte naše webové stánky výhradně pro informační účely, jinými slovy, pokud se u nás neregistrujete ani nám neposkytujete žádné další informace, pak budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které nám na server pošle váš internetový prohlížeč. Pokud si přejete podívat se na naše webové stránky, budeme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a garantovat stabilitu a bezpečnost:

  • • Vaši IP adresu
  • • Datum a čas dotazu
  • • Rozdíl v časovém pásmu oproti Greenwich Mean Time (GMT)
  • • Obsah požadavku (aktuální stránka)
  • • Status přístupu / stavový kód HTTP
  • • Příslušný objem převedených údajů
  • • Webové stránky, ze kterých požadavek pochází
  • • Váš prohlížeč
  • • Váš operační systém a jeho rozhraní
  • • Jazyk a verzi internetového prohlížeče

Náš server však ukládá tyto údaje odděleně od jiných údajů ve formuláři webových logů W3C s extended log file format, a proto nemůžeme spojit tyto údaje s žádnou konkrétní osobou. Tyto informace se používají k monitorování a správě výkonu a spolehlivosti našeho webového serveru. V případě podezření na podvodnou činnost na našich webových stránkách mohou být tyto webové logy použity k ověření aktivit anonymního uživatele.

Analýza dat je legitimním zájmem společnosti Jeunesse. Právním základem je čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. f) GDPR.


3. Použití cookies

 

Kromě výše uvedených údajů se při návštěvě a používání našich webových stránek stahují a ukládají do vašeho počítače také cookies nebo podobné technologie, jako jsou pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory, které si stáhne váš prohlížeč a uloží se na vašem koncovém zařízení za účelem uložení konkrétních informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Při příštím přístupu na naši webovou stránku na stejném koncovém zařízení budou informace uložené v souborech cookie zaslány zpět na náš web („cookie první strany“) nebo na jiný web, k němuž cookie patří („cookie třetí strany“).

Na základě informací, které jsou uloženy a vráceny, příslušná webová stránka zjistí, že jste tuto webovou stránku již navštívili prostřednictvím prohlížeče na vašem koncovém zařízení. Tyto informace používáme, abychom nám pomohli optimálně navrhnout a zobrazit webovou stránku přímo pro vás na základě vašich preferencí. V tomto procesu je na vašem koncovém zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Jakékoli další uložení vašich osobních údajů bude provedeno, pouze pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, nebo pokud je to nezbytně nutné k zajištění toho, abyste mohli používat příslušnou nabízenou službu, ke které jste přistupovali.

Tato webová stránka používá následující typy cookies a jejich rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

• Nezbytně nutné cookies (typ a)

• Funkční a výkonnostní cookies (typ b)

• Cookies, které vyžadují souhlas (typ c)

Pomocí nástrojů, které používáme, vás budeme informovat o tom, jaké typy cookies jsou nastaveny a použity, a pokud je to nutné, získáme příslušný souhlas před použitím těchto cookies.

(1)        Nezbytně nutné cookies (typ a)

Nezbytně nutné cookies zaručují funkce, bez kterých byste nemohli naši webovou stránku používat, jak bylo zamýšleno. Tyto cookies používáme pouze my, a proto se jedná o cookies první strany. To znamená, že veškeré informace uložené v těchto cookies jsou vráceny na naši webovou stránku.

Nezbytně nutné cookies se používají například proto, abyste byli trvale přihlášeni, když přistupujete na různé webové stránky jako registrovaný uživatel, takže při každém vyvolání nové stránky nemusíte zadávat přihlašovací údaje.

Používání nezbytně nutných cookies na našich webových stránkách nevyžaduje vaše svolení. Z tohoto důvodu nelze nezbytně nutné cookies zakázat ani povolit jednotlivě. Máte však možnost kdykoli deaktivovat všechny cookies v prohlížeči (viz níže).

Právním základem pro zpracování těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 písm. b GDPR.
 
(2)        Funkční a výkonnostní cookies (typ b)

Výkonnostní cookies umožňují našemu webu ukládat již poskytnuté informace (např. registrované jméno nebo výběr jazyka) a na základě těchto informací vám mohou nabídnout vylepšené a personalizované funkce. Tyto cookies shromažďují a ukládají pouze anonymizovaná data, a proto nemohou sledovat vaše pohyby na jiných webových stránkách.

Výkonnostní cookies shromažďují data o tom, jak jsou naše webové stránky používány, aby se na základě těchto informací zvýšila jejich atraktivita, obsah a funkčnost. Tyto cookies nám například pomáhají určit, zda a které podstránky našeho webu jsou navštíveny a jaký obsah je pro uživatele obzvláště zajímavý. Konkrétně zjišťujeme například počet přístupů na stránku, počet otevřených podstránek, čas strávený na našem webu, pořadí, v jakém jsou stránky navštíveny, které vyhledávací slova vás k nim zavedly, země, region a někdy i město, ze kterého přístup pochází, a počet mobilních koncových zařízení přistupujících k našim webovým stránkám. Zaznamenáváme také pohyby nebo „kliknutí“ a pohyb počítačové myši, abychom pochopili, které oblasti našich webových stránek jsou pro uživatele zvláště zajímavé. To nám umožňuje přesněji přizpůsobit obsah našich webových stránek potřebám našich uživatelů a optimalizovat naše služby. IP adresa vašeho počítače, která je zasílána z technických důvodů, je automaticky anonymizována a neumožňuje nám vyvodit žádné závěry o totožnosti jakéhokoli jednotlivého uživatele.

Používání funkčních a výkonnostních cookies můžete kdykoli deaktivovat změnou nastavení cookies.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, protože zpracování je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů, a podle našeho názoru není vyváženo zájmy nebo základními právy a základními svobodami, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů.

(3)        Cookies, které vyžadují souhlas (typ c)

Cookies, které nejsou nezbytně nutné (typ a), ani funkční nebo výkonnostní cookies (typ b), se používají až poté, co poskytnete svůj souhlas. Patří sem cookies, které někdy používají externí inzerenti (cookies třetích stran) za účelem shromažďování informací o uživatelích navštívených webových stránek a vytváření reklamy zaměřené na cílovou skupinu pro uživatele.

Pokud jste nám dali souhlas s používáním těchto cookies, nastavíme následující cookies:

- Facebook pixel

Na našich webových stránkách používáme „Facebook Pixel“, což je služba společnosti Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA (dále jen: "Facebook"). Facebook Pixel umožňuje Facebooku zobrazovat naše reklamy na Facebooku, tzv. „Facebookové reklamy“, pouze těm uživatelům Facebooku, kteří navštívili naše webové stránky, zejména těm, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo o konkrétní témata nebo produkty. Facebook Pixel umožňuje zkontrolovat, zda byl uživatel přesměrován na naše webové stránky po kliknutí na naše reklamy na Facebooku. Facebook Pixel používá cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti webového prohlížeče na vašem koncovém zařízení. Pokud jste se na Facebook přihlásili pomocí svého uživatelského účtu, je návštěva našeho online sortimentu uložena ve vašem uživatelském účtu. Takto shromážděná data o vás pro nás zůstávají anonymní, takže data nemohou být použita k vyvození žádných závěrů ani k žádnému spojení s ohledem na identitu uživatele. Facebook však může tato data spojit nebo propojit s místním uživatelským účtem. Nemáme žádný vliv na rozsah ani další použití dat, která jsou shromažďována Facebookem pomocí Facebook Pixel. Pokud je nám známo, Facebook dostává informace, že jste vstoupili do odpovídající části nebo oblasti našich webových stránek nebo klikli na některou z našich reklam. Máte-li uživatelský účet Facebook a jste registrovaní, může Facebook spojit návštěvu s vaším uživatelským účtem. I když jste si nevytvořili účet u Facebooku nebo jste se nepřihlásili, je možné, že Facebook detekuje a uloží vaši IP adresu a případně další identifikační funkce.

Používáme Facebook Pixel pro marketingové a optimalizační účely, zejména proto, abychom vám mohli přinést relevantní a zajímavé reklamy na Facebooku, čímž zlepšujeme naše produkty a služby, zvyšujeme nezapomenutelný uživatelský dojem a zabraňujeme nepříjemným reklamám.

Kdykoli můžete vznést námitky proti shromažďování vašich informací společností Facebook Pixel, jak je popsáno výše, a proti použití vašich informací k zobrazování reklam Facebooku. Změnou nastavení na následující webové stránce Facebook si můžete vybrat, které typy reklam se na Facebooku budou zobrazovat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  


Chceme zdůraznit, že toto nastavení bude deaktivováno, pokud vymažete cookies. Cookies, které se používají pro metriky dosahu a pro reklamní účely, můžete deaktivovat také na následujících webech:

http://optout.networkadvertising.org/ 

http://www.aboutads.info/choices 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 


Chceme zdůraznit, že toto nastavení bude deaktivováno rovněž v případě, že vymažete cookies.

 
Další informace od třetí strany o ochraně osobních údajů najdete na následující stránce Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy


Informace o Facebook Pixel najdete na následující stránce Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616


Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o tom, jak chránit vaše soukromí, naleznete v Zásadách společnosti Facebook ohledně dat na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/
 

- Facebook plug-in

Jeunesse používá tzv. sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy mají logo Facebooku nebo příponu „sociální plug-in Facebooku“ nebo „sociální plug-in Facebook“. Přehled pluginů na Facebooku a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins

 
Vyvoláte-li Na našich webových stránkách stránku, která obsahuje tento druh pluginu, váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Facebook, pokud jste nám již dali souhlas s používáním tohoto cookie. Obsah pluginu je odeslán přímo Facebookem do vašeho prohlížeče a integrován do webové stránky.

Integrací pluginu obdrží Facebook informace, že váš prohlížeč vyvolal odpovídající webovou stránku, i když nemáte účet na Facebooku nebo nejste právě přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) odesílá váš prohlížeč přímo na server Facebooku v USA, kde jsou uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook přímo spojit vaši návštěvu našich webových stránek s vaším účtem Facebook. Pokud například pracujete s pluginy, kliknete na tlačítko „Like“ nebo zanecháte komentář, odpovídající informace se také odešlou na server Facebooku, kde jsou uloženy. Informace jsou také zveřejněny na Facebooku a uvidí je vaši přátelé na Facebooku.

Facebook může tyto informace použít pro účely reklamy, průzkumu trhu a pro návrh stránek Facebooku podle preferencí uživatele. Za tímto účelem vytváří Facebook profily využití, zájmů a vztahů, například pro vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek s ohledem na reklamy zobrazené na Facebooku, informování ostatních uživatelů Facebooku o vašich aktivitách na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb, souvisejících s používáním Facebooku.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a použití údajů společností Facebook, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a o tom, jak změnit preference pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php


- Plugin Twitteru

Funkce služby Twitter jsou integrovány na webových stránkách Jeunesse. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pomocí funkce Twitter a funkce „re-tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a jsou viditelné pro ostatní uživatele za předpokladu, že jste nám již dali souhlas s používáním cookies. Data se také odesílají na Twitter. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatelé těchto stránek nedostáváme žádné informace týkající se obsahu přenášených dat nebo jejich použití na Twitteru.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.  Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese http://twitter.com/account/settings


- Plugin YouTube

Web Jeunesse používá pluginy z YouTube. Provozovatelem webové stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje plugin YouTube, vytvoří se odkaz na servery YouTube za předpokladu, že jste nám již dali souhlas se stažením tohoto souboru cookie. Server YouTube je poté informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přímo přiřadit vaše zvyky při prohlížení k vašemu osobnímu profilu za předpokladu, že jste nám již dali souhlas s použitím cookies.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


- Plugin Instagramu

Plugin Instagram se používá na webových stránkách Jeunesse a je provozován společností Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Plugin má podobu „instagramové kamery“ s logem Instagramu. Přehled pluginů Instagramu a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins

http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges  

Když na našich webových stránkách vyvoláte stránku, která obsahuje tento druh pluginu, váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Instagram. Obsah pluginu je odeslán přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky pomocí Instagramu. Integrací pluginu obdrží Instagram informace, že váš prohlížeč vyvolal odpovídající webovou stránku Jeunesse, i když nemáte profil Instagramu nebo nejste přihlášeni do Instagramu. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) odesílá váš prohlížeč přímo na server Instagramu v USA, kde jsou uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Instagramu, Instagram může přiřadit vaši návštěvu webové stránky Jeunesse přímo k vašemu účtu na Instagramu. Pokud například pracujete s pluginem, například kliknete na tlačítko „Instagram“, budou tyto informace odeslány také na server Instagram, kde jsou uloženy. Informace jsou rovněž zveřejněny na vašem účtu Instagram, kde jsou viditelné pro vaše kontakty.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a použití dat Instagramem, o vašich právech v tomto ohledu a o tom, jak změnit preference pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu:

https://help.instagram.com/155833707900388/  

Pokud si nepřejete, aby Instagram přímo spojoval data shromážděná prostřednictvím naší webové stránky s vaším účtem Instagram, musíte se z Instagramu odhlásit předtím, než navštívíte webovou stránku Jeunesse. Můžete také zabránit stahování všech pluginů Instagramu pomocí pluginů pro váš prohlížeč, například pomocí blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).   

Toto zpracování dat se provádí na základě souhlasu, který jste udělili. Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 písm. b GDPR.

(4)        Správa a vymazání všech cookies

Můžete také změnit nastavení a předvolby ve webovém prohlížeči tak, aby se automaticky zabránilo stahování všech cookies do vašeho koncového zařízení, nebo můžete být pokaždé vyzváni, abyste souhlasili s nastavením souboru cookie. Cookies, které jsou nastaveny, můžete také kdykoli smazat. O tom, jak všechno funguje, si můžete přečíst v sekci Nápověda vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že zakázání všech cookies může mít za následek omezení funkčnosti a určitých funkcí našich webových stránek.

Dodatečná výjimka pro marketingové cookies

Kromě toho můžete spravovat cookies, které se používají pro online reklamu, také pomocí nástrojů vyvinutých v mnoha zemích jako součást samoregulačních programů, jako jsou ty, které se nacházejí v USA https://www.aboutads.info/choices/ nebo ty se sídlem v EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices


4. Kontakt

 

Pokud zadáte poptávku nebo požadavek pomocí našeho kontaktního formuláře, budou shromažďovány a zpracovány pouze osobní údaje, které jste poskytli. Informace, které poskytnete v kontaktním požadavku, budou shromážděny, zpracovány a použity výlučně pro zpracování vaší poptávky.

To také zahrnuje odeslání těchto údajů poskytovateli internetových služeb, který je odpovědný za náš internetový hosting. V takovém případě se společnost Jeunesse řídí principem minimalizace údajů. Předává pouze minimální informace, které jsou absolutně nezbytné ke zpracování poptávky. Informace budou také použity k osobní komunikaci s vámi. Společnost Jeunesse nepředává vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného svolení, které můžete kdykoliv odvolat. Společnost Jeunesse ukládá tyto informace do odvolání souhlasu. 

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a) GDPR ve spojení se souhlasem, který jste poskytl/a.   


5. Shromažďování osobních údajů jako součást uzavření smlouvy a platby

 

Osobní údaje budou shromážděny pouze v rozsahu, v jakém dobrovolně poskytnete tyto informace během procesu objednávky nebo registrace. Jako součást objednávky budou uloženy následující informace:

1. Jméno,
2. Adresa,
3. Telefonní číslo,
4. E-mailová adresa,
5. a pravděpodobně adresa dodávky, která se liší od fakturační adresy,,
6. Platební informace.

Společnost Jeunesse používá tyto údaje výslovně pro účely realizace smlouvy a ke komunikaci s vámi, pokud je to nezbytné. To zahrnuje návrh, uzavření, zpracování, garanci a případně vypovězení kupní smlouvy. Informace se uchovávají, dokud není kupní smlouva zcela realizována.  Pokud obchodní a/nebo daňová legislativa nařizuje období pro uchování, může být toto období až 10 let.

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. +, písm. a), GDPR, pro realizaci smlouvy.

6. Shromažďování osobních údajů o distributorech

 

Pokud se u nás registrujete jako distributor, budeme zpracovávat další osobní údaje, které od vás obdržíme.

K uzavření smlouvy od vás vyžadujeme následující osobní informace:

Titul, jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, IP adresu, číslo kreditní karty a datum platnosti, bankovní údaje, uživatelské ID nebo více z následujícího: číslo občanského průkazu, daňové identifikační číslo, číslo pasu, číslo sociálního pojištění a naskenovanou kopii vašeho občanského průkazu.

Také ukládáme vaši IP adresu, datum a čas vašeho dotazu, což nám umožní včas odhalit podvod.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro vyjednání a podpis smlouvy jakožto distributora a provádí se na základě čl. 6, odst.  1, str. 1, písm. b) GDPR. Provádí se také pro účely hájení legitimních zájmů společnosti Jeunesse v souladu s čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. f) GDPR.

Pro marketingové účely společnost Jeunesse zpracovává následující osobní informace, které jste poskytli společnosti Jeunesse jakožto součást své činnosti distributora, a k jejichž zpracování za účelem uzavření smluvního vztahu jste dobrovolně udělili společnosti Jeunesse svůj souhlas. Jméno, země trvalého pobytu, fotografie, fotografie hlavy, záznam hlasu a vaše prohlášení o doporučení.

Tyto informace budou použity v marketingových, reklamních a školicích materiálech v rádiu, na internetu, v tisku, v televizním vysílání (včetně kabelových a satelitních přenosů) a v audio a video nahrávkách. Za tímto účelem budou vaše osobní informace uvedené výše uchovány až po dobu 7 let.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy jakožto distributora a provádí se na základě čl. 6, odst. 1, str. 1, písm b) GPDR a na základě souhlasu, který jste udělili v souladu s čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. a) GDPR. Provádí se také pro účely hájení legitimních zájmů společnosti Jeunesse v souladu s čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. f) GDPR.


Jakožto distributor budete mít také přístup do kanceláře. V této kanceláři budete mít přehled objednávek, které jste zadali. Za tímto účelem uvidíte následující údaje:

číslo objednávky, datum objednávky, ID distributora, jméno, produkty, stav objednávky, stav platby a datum odeslání.

Tyto informace se vyžadují pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst.  1, str.) 1, písm. b) GDPR.

V kanceláři můžete také získat přehled týmu. Zde vám budou poskytnuty informace o distributorech, které jste získali v linii směrem dolů.  Za tímto účelem uvidíte následující údaje: 

křestní jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a zemi, uživatelské jméno, datum registrace, počet distributorů, počet získaných zákazníků, datum posledního přihlášení, čas poslední účasti na webináři, stav účtu nebo datum zrušení a pozici distributora.

Tyto informace je vyžadují pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. b) GDPR.

Ke zpracování výplaty provizí vyžadujeme následující informace:
titul, jméno, adresu a bankovní údaje.

Také získáte informace o objednávkách, které zadali jiní distributoři a/nebo zákazníci. Za tímto účelem uvidíte následující údaje:

číslo objednávky, datum objednávky, uhrazenou částku, jméno a adresu ze zasílacích a fakturačních údajů, sledovací číslo a zdroj objednávky (původce).

Tyto informace se vyžadují pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. b) GDPR.

Kvůli požadavkům obchodní a daňové legislativy jsme povinni uložit vaši adresu, platební údaje a údaje o objednávce po dobu deseti let. Po dvou letech však omezujeme zpracování, tj. vaše údaje se používají pouze ke splnění zákonných požadavků. Právním základem uložení těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str.) 1, písm. c) GDPR.

Kromě toho budou údaje o distributorovi vymazány po úplném zpracování smlouvy, které také zahrnuje úplnou platbu dohodnutých částek.

Vaše osobní informace předáváme třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný k realizaci smlouvy nebo k hájení legitimních zájmů.

Za tímto účelem distributoři obdrží od sponzora následující údaje:

křestní jméno, příjmení a zemi registrace.

Váš sponzor obdrží následující informace:

vaše křestní jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a uživatelské jméno.

Toto zpracování údajů se vyžaduje pouze pro výpočet a dohledatelnost vašich nároků na provizi. Tyto informace bude váš sponzor také vyžadovat pro vaše školení a podporu. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. b) GDPR.

Pro realizaci smlouvy také využíváme externí poskytovatele služeb (zpracovatele údajů). S těmito poskytovateli služeb se sepisují samostatné smlouvy o zpracování údajů k zajištění ochrany vašich osobních informací. K provedení platby vaší provize prostřednictvím služeb PayCard, Allied Wallet a PayPal předáváme následující informace:

křestní jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a zemi, uživatelské jméno, e-mail, naskenovanou kopii čísla vašeho občanského průkazu a fotografii pro účely identifikace.

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GDPR, pro realizaci kupní smlouvy a čl. 9, odst. 1, odst. 2, písm. a) ve spojení s čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GPDR na základě souhlasu, který jste poskytli.

7. Předávání údajů třetím stranám

 

Údaje o zákaznících se předávají třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro účely zpracování smlouvy. Pro realizaci smlouvy také využíváme externí poskytovatele služeb (společnosti zpracovávající údaje). S těmito poskytovateli služeb se sepisují samostatné smlouvy o zpracování údajů k zajištění ochrany vašich osobních informací.

K realizaci dodávky se křestní jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo zákazníka předává zásilkovým společnostem EMARC, FedEx a TNT, aby mohly realizovat zásilku,

Ke zpracování platby se kreditním společnostem nebo zprostředkovatelům plateb poskytují platební údaje distributora, konkrétně jeho křestní jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození, údaje o účtu a IP adresa. Údaje zahrnují: Optimal, Worldpay (UK) Limited, Paysafecard.com USA, Inc., Paypal (Europe) Sarl et Cie, SIX Payment Services (Austria) GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services, B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree a Chase Paymentech Europe Limited.

Pro účely rychlého odhalení podvodu se společnosti Accertify Inc., což je pobočka společnosti American Express, poskytují následující informace o distributorovi:

křestní jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození, číslo účtu u společnosti Jeunesse, heslo, historie a případně poznámky, které dodala oddělení společnosti Jeunesse, IP adresa, detaily o objednávce (včetně data, času, nákladů na odeslání, DPH, cookies prohlížeče, IP adresa, fakturační adresa, způsob platby, měna, nezdařené pokusy) a fakturační údaje (včetně názvu faktury, adresy, telefonního čísla, typu karty, čísla karty, kódu CVV, oprávněné částky a data vypršení karty).

Toto zpracování údajů je založeno na principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GDPR, pro realizaci smlouvy.


8. Svědectví / Recenze produktů

 

Společnost Jeunesse vám nabízí možnost odeslat recenze produktů. Osobní informace, které nám poskytnete v tomto smyslu, jsou založeny na souhlasu, který nám dobrovolně poskytnete, jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Jeunesse a na platformách sociálních médií používaných společností Jeunesse pro marketingové účely, jak je objasněno v oddíle 10 této politiky ochrany osobních údajů. Vaše recenze na produkty může být zveřejněna až po dobu 60 měsíců, v závislosti na tom, zda společnost Jeunesse má stále k prodeji produkty, na které jste svou recenzi poslali.

Rádi bychom zdůraznili, že zpracování vašich informací, které jste v tomto kontextu poskytli, třetími stranami je mimo odpovědnost a/nebo kontrolu společnosti Jeunesse.

Pokud si přejete odstranit svou recenzi z webových stránek společnosti Jeunesse a/nebo ze sociálních médií k dřívějšímu datu, můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu: [email protected].

Toto zpracování údajů se provádí podle principu čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. a), GPDR na základě souhlasu, který jste poskytli, a na základě čl. 6, odst. 1, str. 1), písm. f), GDPR za účelem ochrany legitimních zájmů společnosti Jeunesse.


9. Facebook Fan Page

 

Pokud jde o informační službu nabízenou na Facebooku, Jeunesse přistupuje k technické platformě a službám společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Náměstí Grand Canal Square, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Podle názoru Evropského soudního dvora existuje společná odpovědnost ve smyslu článku 26 GDPR mezi Facebookem a provozovatelem fanouškovské stránky Facebooku za osobní údaje zpracovávané prostřednictvím fanouškovské stránky Facebooku. Z tohoto důvodu Facebook a Jeunesse uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti, ke které máte přístup zde.

Jeunesse zpřístupňuje na naší stránce Facebook fan page následující informace za účelem zpracování dat:


(1) Odpovědné osoby

Zpracování vašich osobních údajů na fanouškovské stránce na Facebooku v Jeunesse se provádí společně za:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko


(2) Zpracování dat

Když vstoupíte na fanouškovskou stránku Facebooku, IP adresa vašeho koncového zařízení bude odeslána na Facebook. Podle informací poskytnutých Facebookem je tato IP adresa anonymizovaná a je odstraněna po 90 dnech, alespoň pokud se jedná o německou IP adresu. Facebook také ukládá další informace o koncových zařízeních svých uživatelů, např. Používaný webový prohlížeč. To znamená, že Facebook může být schopen přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům. Pokud jste při návštěvě naší stránky fanouška přihlášeni ke svému účtu Facebook, stáhne se do vašeho koncového zařízení cookie s vaším ID Facebooku. Pomocí tohoto souboru cookie může Facebook zjistit, že jste vyhledali naši fanouškovskou stránku a jak jste tuto stránku použili. Facebook používá tyto informace k tomu, aby vám poskytl přizpůsobený obsah nebo reklamu.

Pokud nechcete, aby to Facebook udělal, měli byste se odhlásit z vašeho účtu Facebook nebo deaktivovat funkci „Zůstaňte přihlášeni“. Doporučujeme také vymazat všechny cookies, zavřít prohlížeč a restartovat zařízení. Tento proces odstraní informace na Facebooku, které může Facebook použít k navázání spojení s vámi.

Pokud však chcete používat interaktivní funkce naší fanouškovské stránce, budete se muset přihlásit zpět na Facebook pomocí svých přihlašovacích údajů na Facebooku. To také Facebooku umožní znovu se s vámi spojit.

Jak Facebook používá data z návštěvy stránek Facebooku pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránce Facebook přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tato data ukládá a zda jsou data z návštěvy stránky Facebook předávána třetím strany nejsou společností Facebook jasně ani definitivně určeny a nejsou nám známy. Jako uživatelé naší fanouškovské stránce vás můžeme odkazovat pouze na informace poskytnuté společností Facebook o ochraně osobních údajů. 

Shromážděná data o vás zpracovává Facebook a jako součást tohoto zpracování mohou být zaslána do zemí mimo Evropskou unii.  

Informace, které Facebook dostává a jak se používá, jsou stanoveny Facebookem obecně v zásadách ochrany osobních údajů. Zde najdete také informace o tom, jak kontaktovat Facebook a možnosti změny vašich preferencí pro reklamy. Pokyny k používání dat jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/about/privacy  

Zásady používání dat Facebooku si můžete zobrazit zde:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy  

Zásady ochrany osobních údajů Facebooku obsahují další informace o zpracování dat:

https://www.facebook.com/about/privacy/  

Předvolby pro odhlášení můžete nastavit zde: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  a zde http://www.youronlinechoices.com  

Jako provozovatel fanouškovské stránce Facebooku nemůžeme posoudit předávání a další zpracování osobních údajů uživatele ve třetích zemích, například v USA, a související možná rizika pro vás jako uživatele.


(3) Funkce Insight

V rámci tzv. funkce „insight“ nabízí Facebook řadu statistických údajů pro SBS-Legal jako operátor fanouškovské stránky. Tyto statistiky jsou generovány a poskytovány Facebookem. Jako provozovatel fanouškovské stránky nemáme žádný vliv na generování těchto dat, a zejména této funkci nemůžeme zabránit. V rámci funkce „Statistiky“ jsme schopni zobrazit následující informace pro kategorie „Fanoušci“, „Účastníci“, „Počet oslovených osob“ a „Interakční osoby“ na definovatelné období:

Činnosti na stránce, jako jsou přístupy na stránky, náhledy stránek, transakce na stránce, dosahují takových aktivit, jako jsou data typu „Like“, počet oslovených osob a doporučení, zveřejňování aktivit, jako je zapojení do práce, zobrazení videa, komentáře a sdílený obsah.

Statistické informace o skupinách Facebooku, které jsou připojeny k naší stránce fanoušků, jsou také poskytovány. V souladu s podmínkami používání Facebooku, se kterými se každý uživatel při vytváření profilu na Facebooku dohodl, můžeme také identifikovat předplatitele a fanoušky dané stránky a jejich profily a zobrazit další informace, které sdílejí.

Facebook poskytuje další informace k výše uvedenému na následujícím odkazu:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Jeunesse používá tato data k dispozici v souhrnné formě, aby učinila příspěvky a aktivity na své stránce fanoušků atraktivnější pro uživatele, například pro plánování obsahu a načasování příspěvků. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 let. f GDPR, konkrétně náš oprávněný zájem na zlepšení a optimalizaci naší nabídky.


(4) Retenční období

Informace zaslané společností Facebook budeme uchovávat pouze do doby, než si vyžádáte jejich odstranění nebo anonymizaci.

Pokud si přejete v budoucnu zrušit zpracování údajů, které je zde uvedeno, deaktivujte propojení mezi vaším uživatelským profilem a naší stránkou fanoušků pomocí funkcí „Na rozdíl od této stránky“ nebo „Zrušit odběr této stránky“.


(5) Vaše práva jako postižené osoby

V případě jakýchkoli dotazů na informace nebo jiných otázek týkajících se vašich práv, která jsou uvedena na konci těchto zásad ochrany osobních údajů, doporučujeme kontaktovat přímo Facebook, protože pouze Facebook má plný přístup k uživatelským datům. Pokud nám však pošlete svůj dotaz, samozřejmě jej také zpracujeme a předáme na Facebook.


10. Newsletter

 

Pokud jste zákazníkem a/nebo distribučním partnerem Jeunesse, zašleme náš e-mail, ve kterém vás budeme informovat o nejnovějších nabídkách a akcích Jeunesse, na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Náš newsletter vám zašleme pouze v případě, že jste odsouhlasili, že tak můžeme učinit.

Z oběru novinek se můžete kdykoli odhlásit. Odhlásit se můžete kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Toto zpracování dat se provádí na základě souhlasu, který jste nám udělili; právním základem je článek 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 písm. a GDPR.

 

11. Vaše práva jakožto dotčené osoby

 

Máte právo kdykoliv a zdarma požadovat informace a požadovat jejich opravu, vymazání nebo blokování, případně přenos údajů na subjekt dle vašeho rozhodnutí. Můžete také kdykoliv odvolat svůj souhlas se způsoby zpracování, a to s okamžitou platností do budoucna. Chcete-li bližší informace o tom, jak se vaše osobní informace ukládají, nebo pokud si přejete uplatnit jedno z výše uvedených práv, pak pro podporu kontaktujte naši kancelář na ochranu údajů na adrese [email protected].

Dále máte právo kdykoliv podat stížnost ke kompetentnímu regulačnímu orgánu ohledně našich způsobů zpracování. Váš kompetentní regulační orgán je regulačním orgánem se sídlem v místě vašeho trvalého pobytu.


12. Nezletilé osoby

 

Naše produkty a služby jsou zaměřeny primárně na trh dospělých osob. Osoby mladší 18 let by nám neměly posílat své osobní informace bez souhlasu rodiče/rodičů nebo zákonného zástupce/zákonných zástupců.