Przeglądając strony w trybie prywatnym, nie możesz robić zakupów

Aktualizacja 1 Marsz 2021 r


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajduje się polityka prywatności strony internetowej www.jeunesseglobal.com/pl-PL.  Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych za pośrednictwem wymienionej wyżej strony:

W odniesieniu do zakupu produktów i zawarcia umów dystrybutora we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyjątkiem Włoch i Hiszpanii:

Jeunesse Global (Europe) Ltd.
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Netherlands

W odniesieniu do zakupu produktów i zawarcia umów dystrybutora we WIELKA BRYTANIA:

Jeunesse Global (Europe) Ltd.
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
WIELKA BRYTANIA


W odniesieniu do zakupu produktów i zawarcia umów dystrybutora we Włoszech:

Jeunesse Global Italy srl
Corso Vercelli, 40
20145 – Milano (MI)
Włochy

W odniesieniu do zakupu produktów i zawarcia umów dystrybutora w Hiszpanii:

Jeunesse Trading Spain, S.L.U.
Ronda General Mitre, no. 28-30, Ground Floor
08017 Barcelona, Hiszpania

W odniesieniu do spółki holdingowej dla Jeunesse, LLC:

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary 32746
USA

W kwestiach związanych z innymi formami przetwarzania danych, a w szczególności podczas obliczania prowizji:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
USA

(zwanym dalej: Jeunesse)


Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych osobowych:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Dyrektor zarządzający: Thilo Noack
[email protected] 

 
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wykorzystania, gromadzenia lub przetwarzania Państwa danych osobowych, należy napisać e-mail do inspektora ds. ochrony danych osobowych na adres: [email protected]

1. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych użytkownika

Poufność i ochrona przekazanych nam danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem są dla nas najważniejsze. Właśnie dlatego stosujemy najnowocześniejsze systemy, dzięki którym dane osobowe użytkowników są bezpieczne.

Jako firma podlegająca prawu prywatnemu, jesteśmy zobowiązani przestrzegać zapisów europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych krajów członkowskich. 

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie regulacji i wymogów związanych z ochroną danych osobowych zarówno przez nas, jak i usługodawców zewnętrznych.


2. Dostęp do danych

Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie zakłada konta ani nie przekazuje żadnych swoich danych, gromadzimy wyłącznie dane przesyłane do naszego serwera przez przeglądarkę użytkownika. W takim wypadku gromadzimy następujące dane, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlać treści dostępne na naszej stronie internetowej oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo:

·  adres IP użytkownika;

·  datę i godzinę wysłania zapytania;
·  różnicę czasową w odniesieniu do czasu GMT;
·  treść zapytania (faktyczną stronę);
·  stan dostępu / kod stanu protokołu HTTP;
·  ilość przesłanych danych;
·  stronę, z której nastąpiło przekierowanie;
·  rodzaj przeglądarki;
· system operacyjny i jego interfejs;
· język i wersję systemu operacyjnego przeglądarki.

 

Jednak nasz serwer internetowy przechowuje te dane oddzielnie od innych danych w formie dzienników internetowych W3C z rozszerzonym formatem pliku dziennika. Dlatego powiązanie ich z konkretną osobą jest niemożliwe. Informacje te są wykorzystywane do monitorowania parametrów pracy i niezawodności naszego serwera internetowego oraz zarządzania nim. W przypadku podejrzenia prowadzenia nielegalnej działalności na naszej stronie te dzienniki umożliwiają weryfikację działań anonimowych użytkowników.

Analiza danych leży w uzasadnionym interesie firmy Jeunesse. Podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO.


3. Wykorzystanie plików cookie

Oprócz danych wymienionych powyżej pliki cookie lub podobne technologie, takie jak piksele (zwane dalej „plikami cookie”), są pobierane i zapisywane na komputerze użytkownika podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej i korzystania z niej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe pobierane przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym w celu zapisywania określonych informacji lub plików graficznych, takich jak piksele. Przy następnym dostępie do naszej strony internetowej na tym samym urządzeniu końcowym informacje przechowywane w plikach cookie zostaną odesłane do naszej strony internetowej („plik cookie naszej firmy”) albo do innej strony internetowej, do której należy plik („plik cookie innej firmy”).


Na podstawie zapisanych i zwróconych danych odpowiednia strona internetowa wykrywa, że użytkownik uzyskał już dostęp i odwiedził tę stronę za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu końcowym. Wykorzystujemy te informacje, aby ułatwić optymalne zaprojektowanie i wyświetlanie strony internetowej użytkownikowi na podstawie jego preferencji. W ramach tego procesu na urządzeniu końcowym użytkownika jest identyfikowany tylko plik cookie. Dalsze przechowywanie danych osobowych użytkownika będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody lub gdy jest to bezwzględnie niezbędne do zapewnienia możliwości korzystania z odpowiedniej, oferowanej usługi, do której użytkownik uzyskał dostęp.


Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:


•  Niezbędne pliki cookie (typ a)

•  Pliki cookie funkcjonalne i związane z wydajnością strony (typ b)

•  Pliki cookie wymagające zgody (typ c)Za pomocą stosowanych przez nas narzędzi poinformujemy użytkownika o rodzaju tworzonych oraz wykorzystywanych plików cookie i w razie potrzeby uzyskamy odpowiednią zgodę przed użyciem tych plików.

 

(1)         Niezbędne pliki cookie (typ a)

Niezbędne pliki cookie zapewniają funkcje, bez których użytkownik nie mógłby korzystać z naszej strony internetowej zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookie są wykorzystywane tylko przez nas i dlatego są zwane plikami cookie naszej firmy. Oznacza to, że wszystkie informacje, które są przechowywane w tych plikach cookie, są zwracane do naszej strony internetowej.

Niezbędne pliki cookie są wykorzystywane na przykład w celu utrzymania ciągłości zalogowania w przypadku dostępu do różnych stron internetowych przez zarejestrowanego użytkownika, tak aby nie musiał on podawać swoich danych logowania za każdym razem, gdy wywołuje nową stronę.

Wykorzystywanie na naszej stronie internetowej niezbędnych plików cookie nie wymaga zgody użytkownika. Z tego powodu nie można osobno włączać lub wyłączać niezbędnych plików cookie. Użytkownik ma jednak możliwość wyłączenia wszystkich plików cookie w przeglądarce w dowolnym momencie (patrz poniżej).

Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6 paragraf 1 strona 1 punkt b RODO.

 

(2)         Pliki cookie funkcjonalne i związane z wydajnością strony (typ b)

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają naszej stronie internetowej przechowywanie informacji, które zostały już przekazane (np. zarejestrowana nazwa lub wybór języka) oraz oferowanie użytkownikowi ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji na podstawie tych informacji. Takie pliki cookie


gromadzą i przechowują wyłącznie dane zanonimizowane, dlatego nie mogą śledzić ruchów użytkownika na innych stronach internetowych.

 
Pliki cookie związane z wydajnością strony gromadzą dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy ich atrakcyjności, treści i funkcjonalności w oparciu o te informacje. Te pliki cookie pomagają nam na przykład określić, czy i które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane oraz jakie treści są przedmiotem zainteresowania użytkowników. W szczególności wykrywamy na przykład liczbę dostępów do strony, liczbę wywołanych podstron, czas spędzony na naszej stronie, kolejność odwiedzania stron, wyszukiwane terminy prowadzące do nas, kraj, region, a czasem miejscowość, z której nastąpił dostęp oraz liczbę mobilnych urządzeń końcowych uzyskujących dostęp do naszych stron internetowych. Rejestrujemy również ruchy lub „kliknięcia” i przewijanie myszki komputerowej, aby dowiedzieć się, które obszary naszej strony internetowej są przedmiotem zainteresowania użytkowników. Pozwala nam to lepiej dostosować treść naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników i zoptymalizować nasze usługi. Wysyłany ze względów technicznych adres IP komputera użytkownika jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala nam na wyciąganie żadnych wniosków dotyczących tożsamości poszczególnych użytkowników.

 
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć korzystanie z funkcjonalnych plików cookie i plików cookie związanych z wydajnością strony, zmieniając odpowiednio ustawienia dotyczące plików cookie.


Podstawą prawną przetwarzania danych jestartykuł 6 paragraf 1 strona 1 punkt f RODO, ponieważ przetwarzanie jest konieczne do ochrony naszych uzasadnionych prawnie interesów, nad którymi nie przeważają naszym zdaniem interesy lub podstawowe prawa i wolności, które uzasadniają ochronę danych osobowych użytkownika.

 

(3)         Pliki cookie wymagające zgody (typ c)

Pliki cookie, które nie są niezbędne (typ a), ani nie są plikami funkcjonalnymi lub plikami cookie związanymi z wydajnością strony (typ b), są wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Obejmuje to pliki cookie, które są niekiedy wykorzystywane przez reklamodawców zewnętrznych (pliki cookie innych firm) w celu gromadzenia informacji o użytkownikach odwiedzanych stron internetowych oraz do zapewnienia użytkownikowi reklamy skierowanej do grupy docelowej.

 

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z tych plików, utworzymy następujące pliki cookie:

 

- piksel Facebooka

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Facebook Pixel, którą oferuje firma Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwana dalej: Facebook). Usługa Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie naszych reklam na Facebooku (tzw. reklamy na Facebooku) tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, a w szczególności tym, którzy wyrazili zainteresowanie naszą ofertą online lub konkretnymi tematami lub produktami. Facebook Pixel umożliwia sprawdzenie, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku. Facebook Pixel wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie na końcowym urządzeniu użytkownika w pamięci podręcznej przeglądarki). Jeśli użytkownik zaloguje się za pośrednictwem Facebooka, informacje o przejrzeniu naszej oferty online są przechowywane na jego koncie użytkownika. Zgromadzone w ten sposób dane użytkownika są anonimowe, co oznacza, że nie możemy na ich podstawie dokonać jego identyfikacji ani wyciągać żadnych wniosków. Jednak Facebook może powiązać te dane z kontem użytkownika. Nie mamy żadnego wpływu na dalsze wykorzystywanie danych gromadzonych przez Facebooka za pośrednictwem usługi Facebook Pixel ani zakres, do jakiego się to odbywa. O ile nam wiadomo, Facebook otrzymuje informacje na temat podstron przeglądanych na naszej stronie internetowej lub reklam, które kliknął użytkownik. Jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka, Facebook może powiązać jego wizytę na naszej stronie z kontem. Nawet jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku lub nie jest do niego zalogowany, możliwe, że Facebook wykryje i będzie przechowywać jego adres IP i inne cechy identyfikujące w stosownych przypadkach.

 
Korzystamy z usługi Facebook Pixel w celach marketingowych i optymalizacyjnych, a w szczególności, aby przedstawiać użytkownikom dopasowane i interesujące reklamy na Facebooku, a tym samym doskonalić nasze produkty i usługi, zapewniając użytkownikom niezapomniane wrażenia i zapobiegając wyświetlaniu uciążliwych reklam.

 
Jak wspomniano powyżej, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu danych przez usługę Facebook Pixel oraz ich wykorzystywaniu do wyświetlania reklam na Facebooku. Na stronie Facebooka użytkownik może zmienić ustawienia, a tym samym zdecydować, jakie rodzaje reklam będą wyświetlane na jego koncie Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  


Uwaga: te ustawienia zostaną dezaktywowane, jeśli użytkownik usunie pliki cookie. Użytkownik może dezaktywować pliki cookie wykorzystywane dla celów  reklamowych i wskaźników zasięgu na następujących stronach:

 

http://optout.networkadvertising.org/ 

http://www.aboutads.info/choices 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

 

Uwaga: te ustawienia zostaną dezaktywowane, jeśli użytkownik usunie pliki cookie.


Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych od dostawcy zewnętrznego można znaleźć na następującej stronie serwisu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy


Informacje na temat usługi Facebook Pixel znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616


Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych osobowych przez Facebooka oraz praw przysługujących użytkownikom w zakresie ochrony ich prywatności znajduje się w polityce prywatności Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/


- wtyczki Facebooka

Jeunesse korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczki”) sieci społecznościowej Facebook, które są obsługiwane przez firmę Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA („Facebook”). Wtyczki zawierają logo Facebooka lub rozszerzenie „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Zestawienie wtyczek Facebooka oraz ich wygląd można znaleźć na stronie: http://developers.facebook.com/plugins

 

Jeśli użytkownik wywoła na naszej stronie internetowej stronę, która zawiera tego typu wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka pod warunkiem, że użytkownik wyraził już zgodę na wykorzystanie tego pliku cookie. Zawartość wtyczki jest wysyłana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i zintegrowana ze stroną internetową.

Dzięki zintegrowaniu wtyczki Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do odpowiedniej strony na naszej stronie internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku lub nie jest w tym czasie zalogowany w serwisie. Te informacje (wraz z adresem IP użytkownika) są wysyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w  Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może powiązać wizytę na naszej stronie bezpośrednio z kontem użytkownika na Facebooku. Jeśli użytkownik korzysta z wtyczek, na przykład klika przycisk „Lubię to” lub pozostawia komentarz, odpowiednia informacja jest również wysyłana na serwer Facebooka, gdzie jest przechowywana. Te informacje są również publikowane na Facebooku i widoczne dla znajomych użytkownika w serwisie Facebook.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych i tworzenia stron Facebooka zgodnie z preferencjami użytkownika. W tym celu Facebook tworzy profile wykorzystania, zainteresowania i powiązań, na przykład w celu oceny korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych użytkownikowi na Facebooku, w celu informowania innych użytkowników Facebooka o jego działaniach na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu Facebook.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych osobowych przez Facebooka oraz praw przysługujących użytkownikom w tym zakresie, a także sposobów ochrony prywatności znajduje się w polityce prywatności Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/

 

- wtyczka Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane ze stronami internetowymi Jeunesse. Funkcje te są zapewniane przez firmę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, California 94107, USA. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji „re-tweet” (prześlij dalej), strony internetowe, które odwiedza użytkownik, są powiązywane z jego kontem na Twitterze i widoczne dla innych użytkowników pod warunkiem, że użytkownik wyraził już zgodę na wykorzystanie plików cookie. Do serwisu Twitter wysyłane są również dane. Zwracamy uwagę, że jako dostawcy stron nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących treści przesyłanych danych, ani ich wykorzystania przez Twittera.

 

Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Twittera na stronie http://twitter.com/privacy. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings

 

- wtyczka YouTube

Strona internetowa Jeunesse wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube. Operatorem strony tego serwisu jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, California 94066, USA. Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube pod warunkiem, że użytkownik wyraził już zgodę na pobranie tego pliku cookie. Następnie serwer YouTube otrzyma informację o naszych stronach internetowych odwiedzonych przez użytkownika.

Po zalogowaniu się na konto w serwisie YouTube użytkownik zezwala YouTube na bezpośrednie przypisanie sposobu przeglądania stron internetowych do jego osobistego profilu pod warunkiem, że użytkownik wyraził już zgodę na wykorzystanie przez nas pliku cookie.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności YouTube na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

- wtyczka Instagrama

Na stronie Jeunesse jest wykorzystywana wtyczka Instagrama, którą obsługuje firma Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Instagram”). Ta wtyczka ma postać „aparatu Instagrama” z logo serwisu. Zestawienie wtyczek Instagrama oraz ich wygląd można znaleźć na stronie:

http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges  

Jeśli użytkownik wywoła na naszej stronie internetowej stronę, która zawiera tego typu wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest wysyłana przez Instagrama bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i zintegrowana ze stroną internetową. Dzięki zintegrowaniu wtyczki Instagram otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę internetową Jeunesse, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta na Instagramie lub nie jest w tym czasie zalogowany w serwisie. Te informacje (wraz z adresem IP użytkownika) są wysyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer Instagrama w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Instagramie, Instagram może powiązać wizytę na stronie Jeunesse bezpośrednio z kontem użytkownika na Instagramie. Jeśli użytkownik korzysta z wtyczki, na przykład klika przycisk „Instagram” lub pozostawia komentarz, ta informacja jest również wysyłana na serwer Instagrama, gdzie jest przechowywana. Te informacje są również publikowane na koncie i widoczne dla kontaktów użytkownika w serwisie Facebook.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych osobowych przez Instagrama oraz praw przysługujących użytkownikom w tym zakresie, a także sposobów ochrony prywatności znajduje się w oświadczeniu o prywatności serwisu Instagram na stronie:

https://help.instagram.com/155833707900388/  


Jeśli użytkownik nie chce, aby Instagram powiązał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio z jego kontem Instagram, musi wylogować się z serwisu Instagram przed wizytą na stronie internetowej Jeunesse. Można również zapobiec pobieraniu wszystkich wtyczek Instagrama przy użyciu dodatków do przeglądarki, np. za pomocą programu blokującego skrypty „NoScript” (http://noscript.net/). 

Przetwarzanie danych przeprowadzane jest na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. Podstawa prawna: artykuł 6 paragraf 1 strona 1 punkt a RODO.

 

(4) Usuwanie wszystkich plików cookie i zarządzanie nimi

Można również zmienić ustawienia i preferencje w przeglądarce internetowej, aby automatycznie uniemożliwić pobieranie wszystkich plików cookie na urządzenie końcowe lub otrzymać każdorazowo prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie pliku cookie. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć utworzone pliki cookie. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w sekcji pomocy przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookie może spowodować ograniczenie działania i niektórych funkcji naszej strony internetowej.


Dodatkowa rezygnacja z marketingowych plików cookie

Użytkownik może ponadto zarządzać plikami cookie, które są wykorzystywane do celów reklamy internetowej, również przy użyciu narzędzi opracowanych w wielu krajach w ramach programów samoregulacji, w tym z siedzibą w Stanach Zjednoczonych https://www.aboutads.info/choices/  lub w Unii Europejskiej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices


4. Kontakt

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami przez formularz kontaktowy, gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie przekazane nam dane. Informacje przekazane przez użytkownika wraz z zapytaniem będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Obejmuje to również przekazywanie tych danych do dostawcy usług internetowych odpowiedzialnego za hosting naszej strony internetowej. W takiej sytuacji firma Jeunesse przestrzega zasady minimalizacji danych. To oznacza, że przekazuje wyłącznie te dane, które są niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane te będą też wykorzystywane w komunikacji z użytkownikiem. Jeunesse nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, którą można wycofać w dowolnym momencie. Jeunesse przechowuje dane do momentu wycofania zgody. 

Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO oraz uzyskana od użytkownika zgoda.


5. Gromadzenie danych osobowych w związku z zawarciem umowy i płatnością

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik ujawni je dobrowolnie podczas składania zamówienia lub rejestracji. Podczas przyjmowania zamówienia zapisywane są następujące dane:

1. Imię i nazwisko,

2. Adres,

3. Numer telefonu,

4. Adres e-mail,

5. Adres dostawy (jeśli jest inny od adresu na fakturze),

6. Dane do płatności.

Jeunesse wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wywiązania się z zapisów umowy oraz – w razie potrzeby – komunikacji z użytkownikiem. To obejmuje rozpoczęcie, zakończenie, przetworzenie, działania gwarancyjne oraz anulowanie umów zakupu, jeśli dotyczy. Dane są przechowywane do momentu realizacji całości umowy sprzedaży.  W sytuacjach gdy przepisy prawa handlowego i/lub podatkowego nakładają obowiązek przestrzegania okresów przechowywania, okres przechowywania może wynosić do 10 lat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO i wyłącznie w celu wywiązania się z zapisów umowy.


6. Gromadzenie danych osobowych Dystrybutorów

Gdy użytkownik rejestruje się jako Dystrybutor, przetwarzamy dodatkowe dane osobowe.

Aby zawrzeć umowę dystrybutorską, wymagane są następujące dane:

zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, adres IP, numer karty kredytowej i data jej ważności, dane banku, identyfikator użytkownika i co najmniej jedno z poniższych: numer dokumentu tożsamości, numer identyfikacji podatkowej, numer PESEL oraz kopia dokumentu tożsamości.

Przechowujemy również adres IP użytkownika oraz datę i godzinę przesłania zapytania. To umożliwia nam szybkie wykrywanie oszustw.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do opracowania i realizacji umowy Dystrybutorskiej (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO). Jest ono również niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy Jeunesse (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO).

W celach marketingowych Jeunesse przetwarza następujące dane osobowe, które użytkownik przekazał w ramach działalności Dystrybutorskiej lub przekazał dobrowolnie, aby umożliwić realizację zapisów umowy: imię i nazwisko, kraj zamieszkania, zdjęcie, zdjęcie portretowe, nagranie głosu oraz oświadczenie z rekomendacją.

Te dane będą wykorzystywane w materiałach marketingowych, reklamowych i szkoleniowych publikowanych w radiu, internecie, prasie, telewizji (w tym telewizji kablowej i satelitarnej) oraz wykorzystywane w nagraniach audio i wideo. W tym celu wymienione powyżej dane będą przechowywane przez okres do 7 lat.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy Dystrybutorskiej (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO) i odbywa się zgodnie z wyrażoną zgodą (podstawa prawna: artykuł 6, paragraf 1., strona 1., punkt a RODO). Jest ono również niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy Jeunesse (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO).

Dystrybutorzy mają dostęp do zaplecza, w którym mogą przeglądać złożone przez siebie zamówienia. W związku z tym widoczne będą następujące dane:

numer zamówienia, data zamówienia, identyfikator Dystrybutora, imię i nazwisko, produkty, status zamówienia, status płatności oraz data wysyłki. 

Te dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania wysokości prowizji oraz identyfikowania ich wypłat. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.

Zaplecze umożliwia również podgląd zespołu. W ten sposób użytkownik ma dostęp do danych Dystrybutorów znajdujących się pod nim.  W związku z tym widoczne będą następujące dane: 

imię, nazwisko, miejsce i kraj zamieszkania, nazwa użytkownika, data rejestracji, liczba Dystrybutorów, liczba pozyskanych klientów, data ostatniego logowania, godzina ostatniego uczestnictwa w webinarium, status konta lub data anulowania oraz status w hierarchii dystrybutorów.

Te dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania wysokości prowizji oraz identyfikowania ich wypłat. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.

Do wypłaty prowizji niezbędne są następujące dane:

zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres i dane banku.

Użytkownik otrzymuje również dane zamówień złożonych przez innych Dystrybutorów i/lub klientów. W związku z tym widoczne będą następujące dane:

numer zamówienia, data zamówienia, typ zamówienia, kwota zapłacona, imię i nazwisko oraz adres dostawy i adres na fakturze, numer śledzenia przesyłki i źródło zamówienia (inicjator).

Te dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania wysokości prowizji oraz identyfikowania ich wypłat. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.

Przepisy prawa handlowego i podatkowego nakładają na nas obowiązek przechowywania adresu, danych do płatności oraz daty zamówienia przez okres 10 lat. Jednak po dwóch latach ograniczamy ich przetwarzanie i dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do spełnienia obowiązku ustawodawczego. Podstawa prawna przechowywania danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt c RODO.


Co więcej po zrealizowaniu umowy, co również obejmuje wypłatę wszystkich uzgodnionych wynagrodzeń, dane Dystrybutora zostaną usunięte.

Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy lub ochrony naszych uzasadnionych interesów.

W tym celu Dystrybutorzy otrzymują następujące dane od sponsora użytkownika:

imię, nazwisko i kraj rejestracji.

Sponsor otrzymuje następujące dane:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę użytkownika.

 
Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie podczas obliczania wysokości prowizji użytkownika oraz identyfikowania wypłat. Sponsor będzie wymagał tych danych również w celach szkoleniowych i okazywania wsparcia. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.


Aby zrealizować umowę, korzystamy z usług dostawców zewnętrznych (podmioty przetwarzające dane). Mamy z nimi podpisane oddzielne umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych. Aby wypłacać prowizje na konta PayCard, Allied Wallet i PayPal, przekazujemy następujące informacje:

imię, nazwisko, miejsce i kraj zamieszkania, nazwę użytkownika, adres e-mail, kopię dokumentu tożsamości oraz zdjęcie umożliwiające identyfikację.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu) oraz artykuł 9., paragraf 1., paragraf 2., punkt a, w nawiązaniu do: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (podstawie uzyskanej od użytkownika zgody).


7. Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane klientów są przekazywane stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Aby zrealizować umowę, korzystamy również z usług dostawców zewnętrznych (firmy przetwarzające dane). Mamy z nimi podpisane oddzielne umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych.

Aby realizować dostawy, firmy transportowe EMARC, FedEx i TNT otrzymują od nas następujące dane: imię i nazwisko klienta, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Aby przetwarzać płatności, instytucje finansowe lub pośrednicy finansowi otrzymują od nas dane płatności Dystrybutora, tzn. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia oraz adres IP. Odbiorcami tych danych są: Optimal, Worldpay (Wielka Brytania) Limited, Paysafecard.com USA, Inc., Paypal (Europa) Sarl et Cie, SIX Payment Services (Austria) GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services, B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree oraz Chase Paymentech Europe Limited.

Aby umożliwić wczesne wykrywanie oszustw, przekazujemy firmie Accertify Inc. (filia American Express) następujące dane Dystrybutora:

imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, nazwę konta Jeunesse, hasło, historię oraz notatki wpisane przez działy Jeunesse (jeśli dotyczy), adres IP, szczegóły zamówienia (w tym: datę zamówienia, koszty przesyłki, numer VAT, pliki cookie przeglądarki, adres IP, adres na fakturze, metodę płatności, walutę, nieudane próby) oraz dane do płatności (numer faktury, adres, numer telefonu, rodzaj karty płatniczej, numer karty płatniczej, kod CVV, zatwierdzoną kwotę oraz datę ważności).

Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (wyłącznie w celu wywiązania się z zapisów umowy).

8. Opinie klientów / recenzje produktów

Jeunesse umożliwia przesłanie recenzji produktów. Udostępniane nam w tym celu dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i publikowane na stronie internetowej Jeunesse oraz w mediach społecznościowych i wykorzystywane w celach marketingowych, jak wyjaśniono w punkcie 10. niniejszej polityki prywatności. Recenzja produktu może zostać opublikowana na okres nawet 60 miesięcy zależnie od tego, czy jest on nadal w ofercie sprzedaży Jeunesse.

Uwaga: Jeunesse nie kontroluje przetwarzania danych przekazywanych w takiej sytuacji stronom trzecim i nie ponosi za to odpowiedzialności.

Aby usunąć recenzję ze strony internetowej Jeunesse i/lub mediów społecznościowych, należy napisać e-mail do naszego inspektora ds. ochrony danych na adres: [email protected]

Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (na podstawie uzyskanej od użytkownika zgody) oraz artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO (w związku z ochroną uzasadnionych interesów Jeunesse).


9. Strona dla fanów na Facebooku

W celu świadczenia usług informacyjnych na Facebooku, Jeunesse uzyskuje dostęp do platformy technicznej i usług firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

W ocenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w rozumieniu artykułu 26 RODO istnieje wspólna odpowiedzialność Facebooka i operatora strony dla fanów na Facebooku za dane osobowe, które są przetwarzane za pośrednictwem tej strony. Z tego powodu serwis Facebook i Jeunesse zawarły umowę dotyczącą wspólnej odpowiedzialności, do której można uzyskać dostęp w tym miejscu.

Dla celów przetwarzania danych Jeunesse udostępnia na własnej stronie dla fanów na Facebooku następujące informacje:

 
(1) Podmioty odpowiedzialne

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika na stronie dla fanów Jeunesse na Facebooku przeprowadzane jest we wspólnej odpowiedzialności firmy:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia


(2) Przetwarzanie danych

W przypadku dostępu do strony dla fanów na Facebooku, adres IP urządzenia końcowego użytkownika jest wysyłany do serwisu Facebook. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Facebook, taki adres IP jest anonimizowany i usuwany po 90 dniach, przynajmniej w przypadku, gdy jest to niemiecki adres IP. Facebook przechowuje na urządzeniach końcowych użytkowników również dodatkowe informacje, na przykład typ wykorzystywanej przeglądarki. Oznacza to, że Facebook może być w stanie przypisywać adresy IP do poszczególnych użytkowników. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie serwisu Facebook podczas odwiedzania naszej strony dla fanów, plik cookie z identyfikatorem Facebooka użytkownika jest pobierany na jego urządzenie końcowe. Za pomocą tego pliku cookie Facebook może dowiedzieć się, że użytkownik wyszukał naszą stronę dla fanów i w jaki sposób z niej korzystał. Facebook wykorzystuje te informacje do wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych treści lub reklam.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie działanie, powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku lub wyłączyć funkcję „Pozostań zalogowany”. Zalecamy również usunięcie wszystkich plików cookie, zamknięcie przeglądarki internetowej oraz ponowne uruchomienie urządzenia. Takie działanie spowoduje usunięcie danych Facebooka, które serwis może wykorzystać do powiązania z użytkownikiem.

Jeśli jednak użytkownik chce skorzystać z interaktywnych funkcji naszej strony dla fanów, musi ponownie zalogować się do serwisu Facebook za pomocą swoich danych logowania. Ponownie umożliwi to serwisowi Facebook powiązanie z użytkownikiem.

Sposób, w jaki Facebook wykorzystuje dane z wizyty na stronach Facebooka do własnych celów, zakres, w jakim działania na stronie Facebooka są przypisywane do poszczególnych użytkowników, okres przechowywania tych danych przez Facebook oraz odpowiedź na pytanie, czy dane z wizyty na stronie Facebooka są przekazywane stronom trzecim, nie są jasno ani jednoznacznie określone przez serwis Facebook i nie są nam znane. Możemy jedynie odsyłać użytkowników naszej strony dla fanów do informacji na temat prywatności danych podanych przez Facebooka. 

Gromadzone dane dotyczące użytkownika są przetwarzane przez serwis Facebook i w ramach tego przetwarzania mogą być wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej.


Informacje otrzymywane przez Facebooka i sposób ich wykorzystywania są określone przez serwis w ogólny sposób w jego polityce prywatności. W tym miejscu znajdują się również informacje dotyczące kontaktu z Facebookiem oraz możliwości zmiany preferencji dotyczących reklam. Wytyczne dotyczące wykorzystania danych są dostępne pod następującym adresem: http://pl-PL.facebook.com/about/privacy  

Pełną wersję polityki wykorzystania danych przez serwis Facebook można przeczytać tutaj:

https://pl-PL.facebook.com/full_data_use_policy  

Polityka prywatności Facebooka zawiera dalsze informacje na temat przetwarzania danych:

https://www.facebook.com/about/privacy/  

Preferencje dotyczące rezygnacji można określić na stronach https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com

Będąc operatorem strony dla fanów na Facebooku nie jesteśmy w stanie ocenić sposobu przekazywania i dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, oraz związanych z tym potencjalnych zagrożeń dla użytkownika.

 

(3) Funkcja statystyk

Facebook zapewnia firmie SBS-Legal jako operatorowi strony dla fanów szereg danych statystycznych w ramach tzw. funkcji „statystyk”. Statystyki są generowane i dostarczane przez Facebooka. Będąc operatorem strony dla fanów, nie mamy żadnego wpływu na generowanie tych danych, a w szczególności nie możemy zapobiec tej funkcji. W ramach funkcji „statystyk” możemy wyświetlać następujące informacje z kategorii „fanów”, „subskrybentów”, „liczby osób, do których udało się dotrzeć” oraz „osób, które zareagowały” przez określony okres:

działania dotyczące strony, takie jak dostęp do strony, podgląd strony, transakcje na stronie, reakcje (np. dane polubień), liczba osób, do których udało się dotrzeć i rekomendacje, działania dotyczące postów, takie jak aktywność dotycząca posta, wyświetlenia filmu, komentarze i udostępniona treść.

Otrzymujemy również dane statystyczne dotyczące grup Facebooka, które są połączone z naszą stroną dla fanów. Zgodnie z regulaminem Facebooka, na który każdy użytkownik wyraził zgodę podczas tworzenia profilu, możemy również identyfikować subskrybentów i fanów strony oraz ich profile i wyświetlać inne udostępniane przez nich informacje.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na następującej stronie serwisu Facebook:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.  

Jeunesse wykorzystuje te dane dostępne w postaci zbiorczej do zwiększenia atrakcyjności postów i działań na swojej stronie dla fanów, na przykład do planowania treści postów i czasu ich

zamieszczania. Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6 paragraf 1 strona 1 punkt f RODO, tzn. nasz uzasadniony interes dotyczący doskonalenia i optymalizacji oferty.

 

(4) Okres przechowywania

Informacje wysyłane przez Facebooka będziemy przechowywać tylko do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia lub anonimizacji.

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z opisanego tu przetwarzania danych w przyszłości, powinien wyłączyć powiązanie między swoim profilem użytkownika a naszą stroną dla fanów, korzystając z funkcji „Cofnij polubienie tej strony” i/lub „Cofnij subskrypcję tej strony”.

 

(5) Prawa przysługujące użytkownikowi

W przypadku zapytań informacyjnych lub innych pytań dotyczących praw użytkownika, które przedstawiono na końcu niniejszej polityki prywatności, zalecamy bezpośredni kontakt z serwisem Facebook, ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkownika. Jeśli jednak użytkownik prześle zapytanie do nas, przetworzymy je i przekażemy do serwisu Facebook.

10. Biuletyn

Jeżeli użytkownik jest klientem i/lub dystrybutorem Jeunesse, będzie otrzymywał od nas biuletyn informujący o najnowszych ofertach i promocjach Jeunesse na adres e-mail podany przez użytkownika. Biuletyn będzie przesyłany tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam na to zgody.

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania biuletynu i wycofać subskrypcję. Można zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].  

Przetwarzanie danych przeprowadzane jest na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. Podstawa prawna: artykuł 6 paragraf 1 strona 1 punkt a RODO.


11. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania wglądu w przechowywane na jego temat dane i zażądania ich poprawy, usunięcia lub zablokowania, lub przekazania wskazanemu podmiotowi. Użytkownik ma również prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie z efektem natychmiastowym obowiązującym w przyszłości. Aby uzyskać informacje na temat sposobu przechowywania swoich danych osobowych lub skorzystania z przysługującego któregoś z wymienionych praw, użytkownik powinien napisać e-mail do biura ds. ochrony danych osobowych na adres: [email protected]

Dodatkowo, użytkownik ma prawo złożyć zażalenie na nasze metody przetwarzania danych do właściwego organu regulacyjnego. Właściwy organ regulacyjny to organ urzędujący w miejscu zamieszkania użytkownika.

12. Osoby nieletnie

Nasze produkty i usługi są przeznaczone przede wszystkich dla osób dorosłych. Zabrania się osobom poniżej 18. roku życia przesyłania do nas danych osobowych bez zgody rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna.