Przeglądając strony w trybie prywatnym, nie możesz robić zakupów

1 października 2018 r

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajduje się polityka prywatności strony internetowej https://www.jeunesseglobal.com/pl-PL . Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych za pośrednictwem wymienionej wyżej strony:

W kwestiach związanych z zakupem produktów i zawierania umów Dystrybutorskich:

Jeunesse Global Europe Ltd.
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
WIELKA BRYTANIA

W kwestiach związanych z innymi formami przetwarzania danych, a w szczególności podczas obliczania prowizji:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
USA
(zwanym dalej: Jeunesse)

Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych osobowych:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Dyrektor zarządzający: Thilo Noack
[email protected] 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wykorzystania, gromadzenia lub przetwarzania Państwa danych osobowych, należy napisać e-mail do inspektora ds. ochrony danych osobowych na adres: [email protected].

1. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych użytkownika

Poufność i ochrona przekazanych nam danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem są dla nas najważniejsze. Właśnie dlatego stosujemy najnowocześniejsze systemy, dzięki którym dane osobowe użytkowników są bezpieczne.

Jako firma podlegająca prawu prywatnemu, jesteśmy zobowiązani przestrzegać zapisów europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych krajów członkowskich. Co więcej, firma Jeunesse otrzymała certyfikat potwierdzający przestrzeganie zapisów Tarczy Poufności obowiązującej pomiędzy USA i UE. W związku z tym Jeunesse zobowiązuje się przestrzegać standardów i wymogów wynikających z europejskich przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRdWAAW&status=Active

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie regulacji i wymogów związanych z ochroną danych osobowych zarówno przez nas, jak i usługodawców zewnętrznych.


2. Dostęp do danych

Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie zakłada konta ani nie przekazuje żadnych swoich danych, gromadzimy wyłącznie dane przesyłane do naszego serwera przez przeglądarkę użytkownika. W takim wypadku gromadzimy następujące dane, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlać treści dostępne na naszej stronie internetowej oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo:

 • • adres IP użytkownika;
 • • datę i godzinę wysłania zapytania;
 • • różnicę czasową w odniesieniu do czasu GMT;
 • • treść zapytania (faktyczną stronę);
 • • stan dostępu / kod stanu protokołu HTTP;
 • • ilość przesłanych danych;
 • • stronę, z której nastąpiło przekierowanie;
 • • rodzaj przeglądarki;
 • • system operacyjny i jego interfejs;
 • • język i wersję systemu operacyjnego przeglądarki.

Jednak nasz serwer internetowy przechowuje te dane oddzielnie od innych danych w formie dzienników internetowych W3C z rozszerzonym formatem pliku dziennika. Dlatego powiązanie ich z konkretną osobą jest niemożliwe. Informacje te są wykorzystywane do monitorowania parametrów pracy i niezawodności naszego serwera internetowego oraz zarządzania nim. W przypadku podejrzenia prowadzenia nielegalnej działalności na naszej stronie te dzienniki umożliwiają weryfikację działań anonimowych użytkowników.

Analiza danych leży w uzasadnionym interesie firmy Jeunesse. Podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO.


3. Pliki cookie

Ponadto, gdy użytkownik korzysta z naszej strony, na jego komputer pobierane są pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym. Są one wykorzystywane podczas przeglądania stron internetowych i przesyłają konkretne informacje do podmiotu, który je utworzył. Plików cookie nie można wykorzystywać do uruchomienia programów ani przesyłania wirusów na komputer użytkownika. Ich zadaniem jest podnoszenie jakości usług internetowych, poprawianie ich intuicyjności i wydajności.

Poniżej przedstawiamy zakres i funkcjonalność plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej.

 1. Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności sesyjnych plików cookie. Te pliki cookie pobierają na komputer użytkownika tzw. identyfikator sesji, który umożliwia przypisywanie różnych zgłoszeń wysyłanych przez przeglądarkę do sesji łączonych. To ułatwia rozpoznanie komputera użytkownika powracającego na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 2. Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po pewnym czasie (czas ten może się różnić zależnie od konkretnego pliku cookie). Użytkownik może usunąć te pliki w dowolnym momencie z poziomu ustawień przeglądarki.
 3. Pliki cookie stron trzecich są zapisywane na komputerze użytkownika przez dostawców zewnętrznych (nie przez Jeunesse) i można je odczytać na komputerze Dystrybutora podczas kolejnej wizyty na stronie. W przeciwieństwie do plików cookie wykorzystywanych przez Jeunesse, ci dostawcy gromadzą informacje o użytkownikach przede wszystkim w celach reklamowych i marketingowych.

Użytkownik może zmieniać ustawienia przeglądarki według własnych preferencji i dezaktywować pliki cookie stron trzecich lub wszystkie pliki cookie. Aby dezaktywować pliki cookie animacji Flash, użytkownik musi zainstalować odpowiedni dodatek, np. Better Privacy dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe Flash Killer Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Aby dezaktywować obiekty przechowywania HTML5 użytkownik może wybrać tryb przeglądania prywatnego lub incognito. Zalecamy również regularne usuwanie plików cookie oraz historii przeglądarki ręcznie. Uwaga: dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Stosowanie plików cookie leży w uzasadnionym interesie firmy Jeunesse i jego celem jest doskonalenie naszej oferty. Podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO.


4. Kontakt

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami przez formularz kontaktowy, gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie przekazane nam dane. Informacje przekazane przez użytkownika wraz z zapytaniem będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Obejmuje to również przekazywanie tych danych do dostawcy usług internetowych odpowiedzialnego za hosting naszej strony internetowej. W takiej sytuacji firma Jeunesse przestrzega zasady minimalizacji danych. To oznacza, że przekazuje wyłącznie te dane, które są niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane te będą też wykorzystywane w komunikacji z użytkownikiem. Jeunesse nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, którą można wycofać w dowolnym momencie. Jeunesse przechowuje dane do momentu wycofania zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO oraz uzyskana od użytkownika zgoda.


5. Gromadzenie danych osobowych w związku z zawarciem umowy i płatnością

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik ujawni je dobrowolnie podczas składania zamówienia lub rejestracji. Podczas przyjmowania zamówienia zapisywane są następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. adres dostawy (jeśli jest inny niż adres na fakturze),
 6. dane do płatności.

Jeunesse wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wywiązania się z zapisów umowy oraz – w razie potrzeby – komunikacji z użytkownikiem. To obejmuje rozpoczęcie, zakończenie, przetworzenie, działania gwarancyjne oraz anulowanie umów zakupu, jeśli dotyczy. Dane są przechowywane do momentu realizacji całości umowy sprzedaży. W sytuacjach gdy przepisy prawa handlowego i/lub podatkowego nakładają obowiązek przestrzegania okresów przechowywania, okres przechowywania może wynosić do 10 lat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO i wyłącznie w celu wywiązania się z zapisów umowy.


6. Gromadzenie danych osobowych Dystrybutorów

Gdy użytkownik rejestruje się jako Dystrybutor, przetwarzamy dodatkowe dane osobowe.

Aby zawrzeć umowę dystrybutorską, wymagane są następujące dane:

zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, adres IP, numer karty kredytowej i data jej ważności, dane banku, identyfikator użytkownika i co najmniej jedno z poniższych: numer dokumentu tożsamości, numer identyfikacji podatkowej, numer PESEL oraz kopia dokumentu tożsamości.

Przechowujemy również adres IP użytkownika oraz datę i godzinę przesłania zapytania. To umożliwia nam szybkie wykrywanie oszustw.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do opracowania i realizacji umowy Dystrybutorskiej (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO). Jest ono również niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy Jeunesse (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO).

W celach marketingowych Jeunesse przetwarza następujące dane osobowe, które użytkownik przekazał w ramach działalności Dystrybutorskiej lub przekazał dobrowolnie, aby umożliwić realizację zapisów umowy: imię i nazwisko, kraj zamieszkania, zdjęcie, zdjęcie portretowe, nagranie głosu oraz oświadczenie z rekomendacją.

Te dane będą wykorzystywane w materiałach marketingowych, reklamowych i szkoleniowych publikowanych w radiu, internecie, prasie, telewizji (w tym telewizji kablowej i satelitarnej) oraz wykorzystywane w nagraniach audio i wideo. W tym celu wymienione powyżej dane będą przechowywane przez okres do 7 lat.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy Dystrybutorskiej (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO) i odbywa się zgodnie z wyrażoną zgodą (podstawa prawna: artykuł 6, paragraf 1., strona 1., punkt a RODO). Jest ono również niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy Jeunesse (podstawa prawna: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO).

Dystrybutorzy mają dostęp do zaplecza, w którym mogą przeglądać złożone przez siebie zamówienia. W związku z tym widoczne będą następujące dane:

numer zamówienia, data zamówienia, identyfikator Dystrybutora, imię i nazwisko, produkty, status zamówienia, status płatności oraz data wysyłki.

Te dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania wysokości prowizji oraz identyfikowania ich wypłat. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.

Zaplecze umożliwia również podgląd zespołu. W ten sposób użytkownik ma dostęp do danych Dystrybutorów znajdujących się pod nim. W związku z tym widoczne będą następujące dane:

imię, nazwisko, miejsce i kraj zamieszkania, nazwa użytkownika, data rejestracji, liczba Dystrybutorów, liczba pozyskanych klientów, data ostatniego logowania, godzina ostatniego uczestnictwa w webinarium, status konta lub data anulowania oraz status w hierarchii dystrybutorów.

Te dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania wysokości prowizji oraz identyfikowania ich wypłat. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.

Do wypłaty prowizji niezbędne są następujące dane:

Bzwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres i dane banku.

Użytkownik otrzymuje również dane zamówień złożonych przez innych Dystrybutorów i/lub klientów. W związku z tym widoczne będą następujące dane:

numer zamówienia, data zamówienia, typ zamówienia, kwota zapłacona, imię i nazwisko oraz adres dostawy i adres na fakturze, numer śledzenia przesyłki i źródło zamówienia (inicjator).

Te dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania wysokości prowizji oraz identyfikowania ich wypłat. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.

Przepisy prawa handlowego i podatkowego nakładają na nas obowiązek przechowywania adresu, danych do płatności oraz daty zamówienia przez okres 10 lat. Jednak po dwóch latach ograniczamy ich przetwarzanie i dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do spełnienia obowiązku ustawodawczego. Podstawa prawna przechowywania danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt c RODO.

Co więcej po zrealizowaniu umowy, co również obejmuje wypłatę wszystkich uzgodnionych wynagrodzeń, dane Dystrybutora zostaną usunięte.

Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy lub ochrony naszych uzasadnionych interesów.

W tym celu Dystrybutorzy otrzymują następujące dane od sponsora użytkownika:

imię, nazwisko i kraj rejestracji.

Sponsor otrzymuje następujące dane:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie podczas obliczania wysokości prowizji użytkownika oraz identyfikowania wypłat. Sponsor będzie wymagał tych danych również w celach szkoleniowych i okazywania wsparcia. Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt b RODO.

Aby zrealizować umowę, korzystamy z usług dostawców zewnętrznych (podmioty przetwarzające dane). Mamy z nimi podpisane oddzielne umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych. Aby wypłacać prowizje na konta PayCard, Allied Wallet i PayPal, przekazujemy następujące informacje:

imię, nazwisko, miejsce i kraj zamieszkania, nazwę użytkownika, adres e-mail, kopię dokumentu tożsamości oraz zdjęcie umożliwiające identyfikację.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu) oraz artykuł 9., paragraf 1., paragraf 2., punkt a, w nawiązaniu do: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (podstawie uzyskanej od użytkownika zgody).


7. Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane klientów są przekazywane stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Aby zrealizować umowę, korzystamy również z usług dostawców zewnętrznych (firmy przetwarzające dane). Mamy z nimi podpisane oddzielne umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych.

Aby realizować dostawy, firmy transportowe EMARC, FedEx i TNT otrzymują od nas następujące dane: imię i nazwisko klienta, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Aby przetwarzać płatności, instytucje finansowe lub pośrednicy finansowi otrzymują od nas dane płatności Dystrybutora, tzn. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia oraz adres IP. Odbiorcami tych danych są: Optimal, Worldpay (Wielka Brytania) Limited, Paysafecard.com USA, Inc., Paypal (Europa) Sarl et Cie, SIX Payment Services (Austria) GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services, B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree oraz Chase Paymentech Europe Limited.

Aby umożliwić wczesne wykrywanie oszustw, przekazujemy firmie Accertify Inc. (filia American Express) następujące dane Dystrybutora: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, nazwę konta Jeunesse, hasło, historię oraz notatki wpisane przez działy Jeunesse (jeśli dotyczy), adres IP, szczegóły zamówienia (w tym: datę zamówienia, koszty przesyłki, numer VAT, pliki cookie przeglądarki, adres IP, adres na fakturze, metodę płatności, walutę, nieudane próby) oraz dane do płatności (numer faktury, adres, numer telefonu, rodzaj karty płatniczej, numer karty płatniczej, kod CVV, zatwierdzoną kwotę oraz datę ważności).

Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (wyłącznie w celu wywiązania się z zapisów umowy).


8. Opinie klientów / recenzje produktów

Jeunesse umożliwia przesłanie recenzji produktów. Udostępniane nam w tym celu dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i publikowane na stronie internetowej Jeunesse oraz w mediach społecznościowych i wykorzystywane w celach marketingowych, jak wyjaśniono w punkcie 10. niniejszej polityki prywatności. Recenzja produktu może zostać opublikowana na okres nawet 60 miesięcy zależnie od tego, czy jest on nadal w ofercie sprzedaży Jeunesse.

Uwaga: Jeunesse nie kontroluje przetwarzania danych przekazywanych w takiej sytuacji stronom trzecim i nie ponosi za to odpowiedzialności.

Aby usunąć recenzję ze strony internetowej Jeunesse i/lub mediów społecznościowych, należy napisać e-mail do naszego inspektora ds. ochrony danych na adres: [email protected] .

Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (na podstawie uzyskanej od użytkownika zgody) oraz artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO (w związku z ochroną uzasadnionych interesów Jeunesse).


9. Usługa Facebook Pixel

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Facebook Pixel, którą oferuje firma Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwana dalej: Facebook). Usługa Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie naszych reklam na Facebooku (tzw. reklamy na Facebooku) tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, a w szczególności tym, którzy wyrazili zainteresowanie naszą ofertą online lub konkretnymi tematami lub produktami. Facebook Pixel umożliwia sprawdzenie, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku. Facebook Pixel wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie na końcowym urządzeniu użytkownika w pamięci podręcznej przeglądarki). Jeśli użytkownik zaloguje się za pośrednictwem Facebooka, informacje o przejrzeniu naszej oferty online są przechowywane na jego koncie użytkownika. Zgromadzone w ten sposób dane użytkownika są anonimowe, co oznacza, że nie możemy na ich podstawie dokonać jego identyfikacji ani wyciągać żadnych wniosków. Jednak Facebook może powiązać te dane z kontem użytkownika. Nie mamy żadnego wpływu na dalsze wykorzystywanie danych gromadzonych przez Facebooka za pośrednictwem usługi Facebook Pixel ani zakres, do jakiego się to odbywa. O ile nam wiadomo, Facebook otrzymuje informacje na temat podstron przeglądanych na naszej stronie internetowej lub reklam, które kliknął użytkownik. Jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka, Facebook może powiązać jego wizytę na naszej stronie z kontem. Nawet jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku lub nie jest do niego zalogowany, jest możliwe, że Facebook wykryje i będzie przechowywać jego adres IP i inne cechy identyfikujące, jeśli dotyczy.

Korzystamy z usługi Facebook Pixel w celach marketingowych i optymalizacyjnych, a w szczególności, aby przedstawiać użytkownikom dopasowane i interesujące reklamy na Facebooku, a tym samym doskonalić nasze produkty i usługi oraz zapewniać użytkownikom niezapomniane wrażenia i zapobiegać wyświetlaniu uciążliwych reklam.

Jak wspomniano powyżej, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu danych przez usługę Facebook Pixel oraz ich wykorzystywaniu do wyświetlania reklam na Facebooku. Na stronie Facebooka użytkownik może zmienić ustawienia, a tym samym zdecydować, jakie rodzaje reklam będą wyświetlać się na jego koncie Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Uwaga: te ustawienia zostaną dezaktywowane, jeśli użytkownik usunie pliki cookie. Użytkownik może dezaktywować pliki cookie wykorzystywane do określania wskaźników i w celach reklamowych również na następujących stronach:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Uwaga: te ustawienia zostaną dezaktywowane, jeśli użytkownik usunie pliki cookie.

Co więcej Facebook ma certyfikat potwierdzający przestrzeganie zapisów Tarczy Prywatności obowiązującej pomiędzy USA i UE. W związku z tym Facebook zobowiązuje się przestrzegać standardów i wymogów wynikających z europejskich przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Więcej informacji na temat zewnętrznych usługodawców i ochrony prywatności znajduje się na stronie Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy.

Informacje na temat usługi Facebook Pixel znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych osobowych przez Facebooka oraz praw przysługujących użytkownikom w zakresie ochrony ich prywatności znajduje się w polityce prywatności Facebooka na stroniehttps://www.facebook.com/about/privacy/

Podstawa prawna korzystania z usługi Facebook Pixel: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO.


10. Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych

Aktualnie firma Jeunesse wykorzystuje następujące wtyczki mediów społecznościowych (zwanych dalej wtyczkami): Facebook, Twitter, Instagram i YouTube

i stosuje rozwiązanie podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że gdy użytkownik odwiedza stronę Jeunesse, początkowo dostawca wtyczek nie otrzymuje żadnych danych osobowych. Informacja o dostawcy wtyczki znajduje się nad logo lub inicjałem. Jeunesse umożliwia bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dostawca wtyczki otrzyma tylko informację o tym, że użytkownik odwiedził daną stronę internetową Jeunesse, jeśli kliknie wybrany obszar, a następnie go aktywuje. Przekazywane są również dane wymienione w części „Dane dostępowe”. W przypadku Facebooka, adres IP zostaje zanonimizowany natychmiast po jego zgromadzeniu zgodnie z informacjami udostępnionymi przez odpowiedniego dostawcę w Niemczech (lub innego kraju UE). Po aktywacji wtyczki dane osobowe użytkownika zostają przesłane do jej dostawcy i są przechowywane w jego lokalizacji (w przypadku dostawców amerykańskich jest to USA). Z racji tego, że dostawcy wtyczek gromadzą dane przede wszystkim za pośrednictwem plików cookie, Jeunesse zaleca usunięcie wszystkich plików cookie w ustawieniach przeglądarki przed kliknięciem wyszarzonego pola.

Firma Jeunesse nie ma wpływu na metody gromadzenia i przetwarzania danych osobowych ani nie jest świadoma pełnego zakresu, w jakim są gromadzone, ich przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie dysponujemy również informacjami na temat sposobów usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.

Dostawcy wtyczek przechowują dane zgromadzone na temat klienta w postaci profilu użytkowania i wykorzystują je w celach reklamowych, marketingowych, do badań rynku i/lub personalizacji treści swoich stron internetowych. Taka analiza jest dokonywana przede wszystkim po to, aby wyświetlać spersonalizowane treści reklamowe oraz informować innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach klienta na stronie internetowej Jeunesse (dotyczy to także niezalogowanych użytkowników). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą wtyczki. Dzięki wtyczkom Jeunesse umożliwia użytkownikom interakcję z sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami. To pozwala nam doskonalić i personalizować naszą ofertę, aby była bardziej atrakcyjna dla użytkowników jako klientów.

Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto u dostawcy wtyczki i czy jest do niego zalogowany. Jeśli użytkownik zalogował się przez konto dostawcy wtyczki, zgromadzone przez nas dane na temat użytkownika zostaną powiązane bezpośrednio z jego istniejącym kontem u dostawcy wtyczki. Na przykład: jeśli użytkownik kliknie aktywowany przycisk i link do strony, dostawca wtyczki zapisze również te informacje na koncie użytkownika i upubliczni je wszystkim jego kontaktom. Zalecamy, aby regularnie wylogowywać się z kont w mediach społecznościowych, szczególnie przed kliknięciem przycisku. To zapobiegnie powiązaniu profilu użytkownika z dostawcą wtyczki.

Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych przez dostawców wtyczek znajduje się poniżej w opublikowanych politykach prywatności tych dostawców. Znajdują się w nich również dodatkowe informacje na temat przysługujących użytkownikowi praw oraz sposobu konfiguracji ustawień ochrony prywatności.

Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityk prywatności:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz Facebook przestrzega zapisów Tarczy Prywatności obowiązującej pomiędzy USA i UE, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przestrzega zapisów Tarczy Prywatności obowiązującej pomiędzy USA i UE, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA. Instagram przestrzega zapisów Tarczy Prywatności obowiązującej pomiędzy USA i UE, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, Kalifornia 94066, USA. YouTube jest jednostką zależną firmy Google LLC, która przestrzega zapisów Tarczy Prywatności obowiązującej pomiędzy USA i UE, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawa prawna przetwarzania tych danych: artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt a RODO (na podstawie uzyskanej od użytkownika zgody) oraz artykuł 6., paragraf 1., strona 1., punkt f RODO (w związku z ochroną uzasadnionych interesów Jeunesse, tzn. optymalizacji produktów i usług).


11. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania wglądu w przechowywane na jego temat dane i zażądania ich poprawy, usunięcia lub zablokowania, lub przekazania wskazanemu podmiotowi. Użytkownik ma również prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie z efektem natychmiastowym obowiązującym w przyszłości. Aby uzyskać informacje na temat sposobu przechowywania swoich danych osobowych lub skorzystania z przysługującego któregoś z wymienionych praw, użytkownik powinien napisać e-mail do biura ds. ochrony danych osobowych na adres: [email protected].

Dodatkowo, użytkownik ma prawo złożyć zażalenie na nasze metody przetwarzania danych do właściwego organu regulacyjnego. Właściwy organ regulacyjny to organ urzędujący w miejscu zamieszkania użytkownika.


12. Osoby nieletnie

Nasze produkty i usługi są przeznaczone przede wszystkich dla osób dorosłych. Zabrania się osobom poniżej 18. roku życia przesyłania do nas danych osobowych bez zgody rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna.