Tijdens privé browsing is aankoop niet mogelijk

1 oktober 2018

BELEID GEGEVENSBESCHERMING

Het Beleid met betrekking tot Gegevensbescherming voor de website https://www.jeunesseglobal.com/nl-NL  staat hieronder beschreven. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking via de bovengenoemde website zijn:

Met betrekking tot de aanschaf van producten en het sluiten van overeenkomsten met Distributeurs:

Jeunesse Global Europe Ltd.
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
VERENIGD KONINKRIJK

Met betrekking tot andere gegevensverwerking, met name voor de berekening van commissie:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Verenigde Staten
(hierna te noemen: Jeunesse)

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Managing Director: Thilo Noack
[email protected] 

Om uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uit te oefenen, of voor vragen over het gebruik, de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: [email protected].

1. Beveiliging en Bescherming van uw Persoonsgegevens

We beschouwen het als onze prioriteit om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld te beschermen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gebruiken we state-of-the-art beveiligingsnormen om maximale bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Als een privaatrechtelijk bedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bepalingen inzake gegevensbescherming van uw EU-lidstaat. Bovendien voldoet Jeunesse aan de raamovereenkomst Privacy Shield Framework, die is opgesteld tussen de VS en de Europese Unie en is Jeunesse gecertificeerd. Daarbij verbindt Jeunesse zich ertoe om te voldoen aan de normen en vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Verdere informatie is te vinden op de onderstaande webpagina: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRdWAAW&status=Active

We hebben maatregelen op technisch en organisatorisch niveau geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de voorschriften en vereisten met betrekking tot gegevensbescherming worden nageleefd en gehandhaafd, zowel door onszelf als door onze externe dienstverleners.


2. Toegang Gegevens

Wanneer u onze website uitsluitend gebruikt om informatie te vinden, met andere woorden, als u zich niet bij ons registreert en ons geen verdere informatie verstrekt, zullen wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • • uw IP-adres
 • • datum en tijd van de aanvraag
 • • tijdsverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)
 • • inhoud van de aanvraag (feitelijke pagina)
 • • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • • hoeveelheid overgebrachte data
 • • de website waarvan de aanvraag afkomstig is
 • • uw browser
 • • uw besturingssysteem en interface
 • • taal en de versie van de browsersoftware

Onze webserver slaat deze gegevens echter apart van andere gegevens op in de vorm van W3C-weblogbestanden met een uitgebreid logbestandsformat, waardoor het niet mogelijk is om deze gegevens aan een specifiek persoon te koppelen. De informatie wordt gebruikt om de prestaties en betrouwbaarheid van onze webserver te bewaken en te beheren. Wanneer een vermoeden bestaat van frauduleuze activiteiten op onze website, kunnen deze weblogs worden gebruikt om de activiteiten van een anonieme gebruiker te verifiëren.

De analyse van gegevens vindt plaats in het legitieme belang van Jeunesse. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, § 1, pg 1 onder f, AVG.


3. Cookies

Wanneer u onze website gebruikt worden naast de hierboven vermelde gegevens cookies gedownload en op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf waarop de browser draait, die u gebruikt om websites te bezoeken. Cookies verzenden specifieke informatie naar de instantie die de cookie heeft ingesteld. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren en kunnen geen virussen op uw computer overdragen. Ze worden gebruikt om de online-ervaring te verbeteren door deze gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies en hun reikwijdte en functie wordt hieronder uitgelegd:

 1. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Daartoe behoren met name sessie-cookies. Deze cookies downloaden een zogenaamde sessie-ID op uw computer, waardoor verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Dit maakt het eenvoudiger om uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u uw browser sluit.
 2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt deze cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 3. Cookies van derden worden opgeslagen op de computer van een gebruiker door externe providers en niet door Jeunesse en kunnen worden gelezen op de computer van de Distributeur wanneer u de volgende keer de website bezoekt. In tegenstelling tot cookies, die door Jeunesse zelf worden gebruikt, betreft dit dienstverleners die voornamelijk informatie over gebruikers verzamelen, die gebruikt wordt voor reclame en marketing.

U kunt uw browserinstelling naar uw persoonlijke voorkeuren configureren en bijvoorbeeld cookies van derden weigeren te accepteren of alle cookies. Als u Flash-cookies niet wilt toestaan, moet u een daarvoor bedoelde add-on installeren, bijvoorbeeld "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of Adobe Flash killer cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden we u aan om regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te verwijderen. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Het gebruik van cookies is in het legitieme belang van Jeunesse met als doel om ons aanbod te optimaliseren. De rechtsgrondslag is art. 6, § 1, pg 1, onder f, AVG.


4. Contact

Wanneer u via ons contactformulier een aanvraag of verzoek indient, worden alleen de persoonsgegevens die door u worden verstrekt verzameld en verwerkt. De gegevens die u verstrekt als onderdeel van een contactverzoek worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt om uw verzoek te behandelen.

Dit betreft ook het doorgeven van deze informatie aan de internetserviceprovider, die onze aanwezigheid op het internet verzorgt. Daarbij volgt Jeunesse het principe van data-minimalisatie. Wij verstrekken alleen de minimale gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de specifieke transactie. De gegevens worden ook gebruikt om met u persoonlijk te communiceren. Jeunesse geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, die op elk moment kunt intrekken. Jeunesse bewaart deze informatie totdat de toestemming ingetrokken wordt.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, § 1, pg 1, onder a, AVG, in samenhang met uw gegeven toestemming.


5. Verzamelen van Persoonsgegevens bij het Sluiten van het Contract en Betaling

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt tijdens het bestel- of inschrijfproces. In het kader van een bestelling worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 1. naam,
 2. adres,
 3. telefoonnummer,
 4. e-mailadres,
 5. eventueel een ander afleveradres,
 6. en betaalgegevens.

Jeunesse gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst en indien nodig om met u te communiceren. Dit is inclusief de inleiding, conclusie, verwerking, garantie en indien van toepassing de ontbinding van de koopovereenkomst. De informatie wordt bewaard totdat de koopovereenkomst is voltooid. Waar bewaartermijnen worden bepaald door commerciële en/of fiscale wetgeving kan een opslagperiode tot maximaal 10 jaar gelden.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, § 1, pg 1 onder a, AVG, voor de uitvoering van de overeenkomst.


6. Verzamelen van Persoonsgegevens van Distributeurs

Als u zich bij ons als Distributeur inschrijft, verwerken wij aanvullende persoonsgegevens van u.

Voor het afsluiten van het contract hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig:

titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, creditcardnummer en vervaldatum, bankgegevens, gebruikersnaam en één of meer van de volgende gegevens: identiteitskaart, btw-nummer, paspoortnummer, burgerservicenummer en een gescande kopie van uw identiteitskaart.

Om fraude tijdig op te kunnen sporen bewaren wij ook uw IP-adres en de datum en tijd van uw aanvraag.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vaststelling en uitvoering van een contract als Distributeur en wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, § 1, pg 1 onder b, AVG. Bovendien wordt het gebruikt om de legitieme belangen van Jeunesse te beschermen overeenkomstig artikel 6, § 1, pg 1 onder f, AVG.

Voor marketingdoeleinden verwerkt Jeunesse de hieronder aangegeven gegevens van u, die u als onderdeel van uw werk als Distributeur van Jeunesse heeft doorgegeven of waarvoor u Jeunesse vrijwillig toestemming hebt gegeven voor de uitvoering van de contractuele relatie: naam, land van verblijf, foto, portret, stemopname, en uw verklaring van aanbeveling.

Deze informatie wordt gebruikt voor marketing-, reclame- en trainingsmateriaal op de radio, op het internet, in de pers, in televisie-uitzendingen (inclusief kabel- en satelliettransmissies) en audio- en video-opnamen. Voor dit doel zullen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld maximaal 7 jaar worden bewaard.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract als Distributeur en wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, § 1, pg 1, onder b, AVG, en op de toestemming die u heeft gegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, § 1, pg 1, onder a, AVG. Het vindt ook plaats om de legitieme belangen van Jeunesse te vrijwaren overeenkomstig artikel 6, § 1, pg 1, onder f, AVG.

Als Distributeur heeft u ook toegang tot de backoffice. In deze backoffice krijgt u een overzicht van de bestellingen die u heeft geplaatst. Daarin vindt u de volgende gegevens:

bestelnummer, besteldatum, ID van Distributeur, naam, producten, status van de bestelling, status van betaling en verzenddatum.

Deze informatie is alleen nodig voor de berekening en de traceerbaarheid van uw commissierechten. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, § 1, pg 1, onder b, AVG.

U kunt ook een teamoverzicht in de backoffice inzien. Daar vindt u informatie over de Distributeurs die u hebt geworven in uw Benedenlijn. Hiervoor wordt de volgende informatie weergegeven:

voornaam, achternaam, woonplaats, land, gebruikersnaam, inschrijfdatum, aantal Distributeurs, aantal geworven klanten, datum van laatste login, tijdstip van laatste deelname aan een webinar, accountstatus of annuleringsdatum en rang van de Distributeur.

Deze informatie is alleen nodig voor de berekening en de traceerbaarheid van uw commissierechten. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, § 1, pg 1, onder b, AVG.

Voor het verwerken van commissiebetalingen hebben we de volgende informatie nodig:

titel, naam, adres en bankgegevens.

U krijgt hier ook informatie over de bestellingen die andere Distributeurs en/of klanten hebben geplaatst. Hiervoor worden de volgende gegevens weergegeven:

Bestelnummer, besteldatum, type bestelling, betaald bedrag, naam en adres van verzend- en factuurgegevens, trackingsnummer en bron van bestelling (opdrachtgever).

Deze informatie is alleen nodig voor de berekening en de traceerbaarheid van uw commissierechten. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, § 1, pg 1, onder b, AVG.

In verband met handels- en belastingregels zijn wij verplicht uw adres, betaalgegevens en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken we echter de verwerking, dat wil zeggen dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De rechtsgrond voor de opslag van deze gegevens is artikel 6, § 1, pg 1, onder c, AVG.

Bovendien worden bij de volledige uitvoering van het contract, dat ook de volledige betaling van de overeengekomen vergoedingen omvat, de gegevens van de Distributeur verwijderd.

We maken uw persoonsgegevens alleen bekend aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of voor de bescherming van onze legitieme belangen.

Daartoe ontvangen de Distributeurs de volgende gegevens van uw sponsor:

voornaam, achternaam en land van registratie.

Uw sponsor ontvangt de volgende informatie:

uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam.

Deze gegevensverwerking is alleen nodig voor de berekening en de traceerbaarheid van uw commissierechten. De informatie is ook nodig voor uw sponsor om u te trainen en te ondersteunen. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, § 1, pg 1, onder b, AVG.

We maken ook gebruik van externe serviceproviders (gegevensverwerkers) voor de uitvoering van het contract. Met deze serviceproviders zijn afzonderlijke contracten voor gegevensverwerking afgesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Voor het uitvoeren van betaling van uw commissie via PayCard, Allied Wallet en PayPal geven we de volgende gegevens door:

voornaam, achternaam, woonplaats en land, gebruikersnaam, e-mailadres, gescande kopie van uw identiteitskaart en een foto voor identificatie.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, § 1, pg 1, onder a, AVG, voor de uitvoering van de koopovereenkomst en op artikel 9, § 1, § 2, onder a, juncto artikel 6, § 1, pg 1, onder a, AVG, op basis van de toestemming die u heeft gegeven.


7. Verstrekking van Gegevens aan Derden

Klantgegevens worden aan derden slechts doorgegeven voor zover dat noodzakelijk is voor de verwerking van het contract. We maken ook gebruik van externe serviceproviders (dataverwerkingsbedrijven) om het contract uit te voeren. Er worden aparte overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze dienstverleners opgesteld om zorg te dragen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor het uitvoeren van de levering worden van de klant de voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer doorgestuurd naar de bezorgbedrijven EMARC, FedEx en TNT, zodat deze de bezorging kunnen voltooien.

Voor het verwerken van de betaling worden de betaalgegevens van de Distributeur, namelijk voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, accountgegevens en IP-adres doorgestuurd naar kredietinstellingen of tussenpersonen. Dit zijn: Optimal, Worldpay (Verenigd Koninkrijk) Limited, Paysafecard.com VS, Inc., Paypal (Europa), Sarl et Cie, SIX Payment Services (Oostenrijk), GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree en Chase Paymentech Europe Limited.

Om fraude tijdig op te sporen wordt de volgende informatie over de Distributeur doorgegeven aan Accertify Inc., een dochteronderneming van American Express: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, accountnaam bij Jeunesse, wachtwoord, geschiedenis en eventueel notities, die door afdelingen van Jeunesse werden toegevoegd, IP-adres, bestelgegevens (inclusief datum, tijd, verzendkosten, BTW, browsercookies, IP-adres, factuuradres, betaalwijze, valuta, mislukte pogingen) en rekeninggegevens (inclusief naam op de factuur, adres, telefoonnummer, type kaart, kaartnummer, CVV-code, geautoriseerd bedrag en vervaldatum kaart).

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, § 1, pg 1, onder a, AVG, voor de uitvoering van het contract.


8. Testimonials / Productrecensies

Jeunesse biedt u de mogelijkheid om productrecensies in te dienen. De persoonlijke informatie, die u ons hiervoor beschikbaar stelt op basis van de toestemming die u vrijwillig heeft gegeven, wordt gepubliceerd op de website van Jeunesse en op de socialmediaplatforms, dieJeunesse gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals verduidelijkt wordt in punt 10 van dit Beleid inzake Gegevensbescherming. Uw productreview kan maximaal 60 maanden gepubliceerd worden, afhankelijk van het feit of de producten die u heeft gereviewed nog te koop zijn bij Jeunesse.

Wij willen erop wijzen dat de verwerking door derden van de gegevens, die u in dit verband gegeven heeft, buiten de verantwoordelijkheid en/of controle van Jeunesse ligt.

Als u uw productreview van de website van Jeunesse en/of sociale media eerder wenst te verwijderen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een mail te sturen naar: [email protected] .

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, § 1, pg 1, onder a, AVG, op basis van de toestemming die u heeft gegeven en op grond van artikel 6, § 1, pg 1, onder f, AVG, om de legitieme belangen van Jeunesse te beschermen.


9. Het gebruik van Facebook Pixel

Wij gebruiken "Facebook Pixel" op onze website. Dit is een service van Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, Verenigde Staten (hierna te noemen: "Facebook"). Facebook Pixel geeft Facebook de gelegenheid om onze advertenties op Facebook te tonen als zogenaamde "Facebook Ads". Dit gebeurt alleen bij Facebook-gebruikers die een bezoek hebben gebracht aan onze website, in het bijzonder diegenen die belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of specifieke onderwerpen of producten. Facebook Pixel maakt het mogelijk om na te gaan of een gebruiker naar onze website werd omgeleid na geklikt te hebben op onze Facebook-advertenties. Facebook Pixel gebruikt cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de webbrowser op uw apparaat. Als u met uw gebruikersaccount inlogt op Facebook wordt het bezoek aan ons online assortiment opgeslagen in uw gebruikersaccount. De gegevens, die op deze manier over u zijn verzameld blijven voor ons anoniem, dus hiermee kunnen wat de identiteit van de gebruiker betreft geen conclusies worden getrokken of associaties worden gemaakt Maar Facebook kan deze gegevens wel koppelen of linken aan uw lokale gebruikersaccount. Wij hebben geen invloed op de omvang of het verdere gebruik van gegevens die zijn verzameld door Facebook via het gebruik van Facebook Pixel. Naar ons beste weten ontvangt Facebook de informatie, dat u een bepaalde sectie of bepaald deel van onze website hebt bezocht, of hebt geklikt op een van onze advertenties. Als u een Facebook-account heeft en bent geregistreerd, dan kan Facebook uw bezoek koppelen aan uw gebruikersaccount. Zelfs als u geen account bij Facebook heeft aangemaakt of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en eventueel andere identificerende kenmerken detecteert en opslaat.

Wij gebruiken Facebook Pixel voor marketing en optimalisering, vooral om u relevante en interessante advertenties op Facebook te tonen en zodoende onze producten en diensten te verbeteren, zodat het voor u als gebruiker aantrekkelijker wordt en we hinderlijke advertenties kunnen voorkomen.

U kunt bezwaar maken tegen de informatieverzameling van Facebook Pixel als hierboven beschreven evenals het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties te tonen. U kunt kiezen welk type advertenties u te zien krijgt op Facebook door uw instellingen te wijzigen op de volgende Facebook-webpagina: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Wij willen u erop wijzen dat deze instelling wordt uitgeschakeld op het moment dat u cookies verwijdert. U kunt ook cookies deactiveren, die worden gebruikt voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden via de volgende websites:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Wij willen u erop wijzen dat deze instelling ook wordt uitgeschakeld als u cookies verwijdert.

Facebook voldoet daarnaast aan de raamovereenkomst Privacy Shield Framework, die is opgesteld tussen de VS en de Europese Unie en is gecertificeerd. Daarbij verbindt Facebook zich ertoe om te voldoen aan de normen en vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Verdere informatie is te vinden op de onderstaande webpagina: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Verdere informatie over externe providers en gegevensbescherming is te vinden op de volgende Facebook-pagina: https://www.facebook.com/about/privacy.

U vindt informatie over Facebook Pixel op de volgende Facebook-pagina: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van uw gegevens door Facebook, uw rechten op dit vlak en hoe u uw privacy beschermt vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/

De rechtsgrond voor het gebruik van Facebook Pixel is artikel 6, § 1, pg.1, onder f, AVG.


10. Gebruik van plug-ins op Social Media

Jeunesse gebruikt momenteel de volgende plug-ins op social media (hierna te noemen: plug-ins): Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

Hiervoor wordt de zogenaamde twee-klik-oplossing gebruikt. Dit betekent dat wanneer u de Jeunesse-pagina bezoekt er in eerste instantie geen persoonlijke informatie zal worden doorgestuurd naar de aanbieder van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering in het selectievakje boven de beginletter of het logo. Jeunesse biedt u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks te communiceren met de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in ontvangt uitsluitend de informatie, die u hebt geselecteerd op de overeenkomstige Jeunesse-pagina als u klikt op het geselecteerde gebied en dan wordt het geactiveerd. De informatie die wordt weergegeven in "Toegang Gegevens" van dit beleid worden ook verzonden. In het geval van Facebook wordt het IP-adres onmiddellijk geanonimiseerd nadat het is verzameld overeenkomstig de informatie van de desbetreffende aanbieder in Duitsland (en waarschijnlijk ook in andere EU-lidstaten). Dus door het activeren van de plug-in wordt uw persoonlijke informatie overgebracht naar de aanbieder van de plug-in en bij hun locatie opgeslagen (voor Amerikaanse providers is dit in de VS). Omdat de aanbieder van de plug-in gegevens voornamelijk via cookies verzamelt, raadt Jeunesse u aan alle cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser te wissen voordat u op de grijs gearceerde knop klikt.

Jeunesse heeft geen invloed op de gegevens die worden verzameld of de methodes voor gegevensverwerking, noch hebben wij kennis van de omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking of de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

De aanbieder van de plug-in slaat de verzamelde informatie over de klant op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclame, marketing, marktonderzoek en/of voor het vraaggestuurde, aangepaste ontwerp van zijn website. Dit soort analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggestuurde, aangepaste reclame te tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over de activiteiten van de klant op de website van Jeunesse. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de betreffende aanbieder van de plug-in. Jeunesse biedt u de mogelijkheid om via plug-ins te communiceren met sociale netwerken evenals met andere gebruikers. Dit helpt ons bij het verbeteren en aanpassen van ons aanbod en om het interessanter te maken voor u als klant.

Gegevens worden doorgestuurd, ongeacht of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in of ingelogd bent op dit account. Als u ingelogd bent bij de aanbieder van de plug-in worden de door ons verzamelde gegevens direct aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in gekoppeld. Als u bijvoorbeeld op de geactiveerde knop klikt en naar de pagina linkt, zal de aanbieder van de plug-in deze informatie opslaan in uw gebruikersaccount en dit openbaar delen met uw contactpersonen. Jeunesse beveelt u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk met regelmaat uit te loggen, in het bijzonder voordat u de knop activeert, omdat dit elke connectie met uw profiel bij de aanbieder van de plug-in voorkomt.

U vindt meer informatie over de strekking en het doel van gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieders van de plug-ins in het privacybeleid van de hieronder vermelde aanbieders. Hier vindt u ook aanvullende informatie over uw rechten en hoe u de instellingen kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Adressen van de respectieve aanbieders van plug-ins en URL’s met hun privacybeleid:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over het verzamelen van http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en Facebook voldoet aan de kaderovereenkomst EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter voldoet aan de kaderovereenkomst EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Instagram voldoet aan de kaderovereenkomst EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, die voldoet aan de kaderovereenkomst EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, § 1, pg 1, onder a, AVG, op basis van instemming van de klant en op basis van artikel 6, § 1, pg 1, onder f, AVG, om de legitieme belangen van Jeunesse te beschermen, namelijk de optimalisatie van haar producten en diensten.


11. Uw rechten als Betrokken Persoon

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie op te vragen over uw gegevens en correctie, verwijdering, afscherming of toezending van gegevens te eisen bij een instantie van uw keuze. U kunt ook te allen tijde uw toestemming voor elk verwerkingsproces met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken. Als u meer informatie wilt over hoe uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen, of een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u voor ondersteuning contact opnemen met onze afdeling voor gegevensbescherming bij [email protected].

Bovendien heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen over onze verwerkingsmethoden bij de bevoegde regelgevende instantie. De bevoegde regelgevende instantie is de regelgevende autoriteit in uw woonplaats.


12. Minderjarigen

Onze producten en diensten zijn vooral bedoeld voor volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons sturen zonder toestemming van de ouder(s) of voogd.