Tijdens privé browsing is aankoop niet mogelijk

Gebruiksvoorwaarden

Van harte welkom bij de jeunesseglobal.com website (de “ Website ”) van Jeunesse Global, LLC (“Jeunesse Global” of “ ons ” of “ wij ”). U (the “ Gebruiker ”) hebt toegang tot deze Website, de Diensten (hieronder beschreven) die wij aanbieden door middel van deze Website aangevraagd, en tevens de informatie, foto’s, afbeeldingen, audio, video, berichten, software, berichten, communicaties, inhoud, organisatie, ontwerp, verzamelwerken, magnetische vertalingen, digitale conversaties, HTML, XML, Javacode en andere inhoud gerelateerd tot de Website (collectief “ Inhoud ” genoemd). Leest u de condities en voorwaarden voor de Website en diens Inhoud aandachtig door (these “ Gebruiksvoorwaarden ”). Het verkrijgen van toegang en het gebruik van de Website en de Inhoud wordt bepaald door het accepteren van de overeenkomst, zonder veranderingen, van deze Gebruiksvoorwaarden. Door de toets “ Ik Ga Akkoord ” hieronder aan te klikken, gaat u ermee akkoord u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u ervoor kiest de toets “ Ik Ga Niet Akkoord ” hieronder aan te klikken, zult u geen toegang hebben tot de Website. Houd u er rekening mee dat andere delen van de Website andere/extra gebruiksvoorwaarden kunnen bevatten.

Toegang

Wij bieden u een verscheidenheid aan bronnen, zoals nieuwsberichten en informatie over Jeunesse Global, uw accountinformatie, de mogelijkheid om elektronisch te communiceren met Jeunesse Global, en toegang tot diensten en informatie die van tijd tot tijd beschikbaar komt via de Website (de “ Diensten ”). Wij behouden ons het recht ten alle tijden naar eigen goeddunken en discretie u de toegang tot de Website, diens Inhoud of Diensten te ontzeggen (om wat voor reden ook, of zelfs zonder reden). In het bijzonder, en zonder beperkingen, mogen wij uw toegang tot de Website, diens Inhoud en/of Diensten beëindigen wanneer u zich niet aan de Gebruiksvoorwaarden houdt, of wanneer u een distributeur bent bij Jeunesse Global en u onze rechten of de rechten van een andere party schendt.

Geheimhouding

Onze Geheimhoudingsbeleid is opgenomen in, en maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Conduct

U toont aan en waarborgt dat (a) u tenminste 18 jaar oud bent, (b) dat het gebruik van de Website en diens Inhoud legaal is in, en niet in strijd is met de wetten en regelementen en rechtspraak in het land waarin uw woont en van waaruit u de Website bezoekt, (c) dat alle informatie (indien van toepassing) die u verstrekt heeft juist is, (d) dat u het wettelijk recht en vermogen heeft om deze Gebruiksvoorwaarde aan te gaan, (e) dat het gebruik van de Website en diens Inhoud in overeenstemming zijn met de Gebruiksvoorwaarden (en als u een distributeur bent bij Jeunesse Global, met de Jeunesse Overeenkomst en het Beleid en Procedures), (f) dat uw gebruik van de Website en diens Inhoud is overeenstemming is met de wetten en reglementen, (g) dat u in staat bent te begrijpen en daadwerkelijk begrip heeft van de risico’s gerelateerd aan het gebruik van de Website en diens Inhoud, en (h) dat u deze voorwaarden, condities en risico’s in relatie tot de Website en Inhoud begrijpt en accepteert.

Niets van de Website, diens Inhoud of Diensten mogen in zijn geheel of delen ervan worden gekopieerd, uitgezonden, verspreidt, verkocht of worden gepubliceerd, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Als u de Inhoud gebruikt, bijvoorbeeld in print, mag niets worden verwijderd of worden aangepast, of verandert; alle kennisgeving, merken, legenda van de Inhoud, inclusief en niet beperkt tot copyright kennisgevingen, valt onder copyright, handelsmerken en disclaimers. U mag geen afgeleide presentaties samenstellen van de Website en diens Inhoud. In connectie tot uw toegang tot, en/of het gebruik van de Website en diens Inhoud, komt u overeen niet:

 • (i) de Website, diens Inhoud of Diensten in zijn geheel of delen eruit te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in de Gebruiksvoorwaarden, of de Website of diens Inhoud te gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn, onzedelijk of niet zijn toegestaan volgens de Gebruiksvoorwaarden, of die bij reglement, gewestelijk, staatsrechtelijk of federaal verboden zijn;
 • (ii) de Website, diens Inhoud of Diensten zo te misbruiken dat er schade ontstaat, het onbruikbaar maakt, overbelast raakt, of aantast, of het gebruik en nut van de Website, diens Inhoud en Diensten door anderen wordt belemmerd;
 • (iii) het verkrijgen of een poging tot het verkrijgen van materiaal, informatie, of andere inhoudelijke zaken op een manier die niet bedoeld waren om beschikbaar te stellen of verkrijgbaar zijn via de Website;
 • (iv) de veiligheid functies van de Website te omzeilen of te proberen te omzeilen;
 • (v) op enigerlei wijze de Website, diens Inhoud of Diensten te wijzigen, te verwijderen, te decompileren, te demonteren of te reverse-engineeren;
 • (vi) het is niet toegestaan advertenties, promoties of andere niet geautoriseerde communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot “junk mail”, “enquêtes”, ongevraagde e-mails, “spam”, “kettingbrieven” of "piramidespelen” te versturen of te uploaden via de Website of de Diensten;
 • (vii) het is niet toegestaan post, email, of andere materialen te uploaden of door te sturen die “trojan horses,” “worms,”, software virussen, of ander computercodes, files of programma’s die ontwikkeld zijn om te onderbreken, vernietigen, of te verstoren, of die de functionaliteit van de Website, diens Inhoud en Diensten, of andere computersoftware of -hardware of telecommunicatie uitrusting verhindert of beperkt;
 • (viii) het is niet toegestaan geautomatiseerde manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische “spiders”, “robots” of “crawlers” te gebruiken, om data van onze databases te downloaden; of
 • (ix) data in te voeren van onze databases in e-mails of andere “white pages” producten of diensten, hetzij browser-gebaseerd, gebaseerd op proprietary client-side applicaties, of web-gebaseerd, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van ons.

Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn onze Website en diens Inhoud zijn eigendom van Jeunesse Global, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of andere derden, en worden beschermd onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, is het kopiëren, herdistributie, gebruik of publicatie door u van de Inhoud ten strengste verboden. Geen eigendom of andere belangen of licentie in of op een patent, auteursrecht, merkenrecht, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten op of om de inhoud worden toegekend, toegewezen of overgedragen in deze gebruiksvoorwaarden of als gevolg van uw toegang tot, en het gebruik van de Website, diens Inhoud of Diensten.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en auteursrechten weergegeven op de Website of in diens Inhoud zijn eigendom van ons of hun respectieve eigenaars. U verkrijgt geen rechten of licenties in of op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen of auteursrechten weergegeven op de Website.

De toegang tot de Website en diens Inhoud, en het gebruik van onze Diensten, zijn uitsluitend bedoeld voor uw zakelijk gebruik. U mag niets reproduceren, publiceren, distribueren, toewijzen, in sub licentie geven, doorgeven, verkopen of afgeleide werken van de Website of diens Inhoud gebruiken, of onze Diensten door verkopen of beschikbaar maken voor anderen. Alle rechten in en op de website en onze Inhoud die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden verleend zijn, blijven van ons of onze licentiegevers.

Vertrouwelijke en Eigendomsinformatie

In de loop van uw gebruik van de website, kunt u toegang hebben tot informatie die vertrouwelijk is en eigendom is van ons of onze leveranciers, licentiegevers, of andere soortgelijke entiteiten. De term "vertrouwelijke informatie" betekend alle informatie of materiaal dat eigendom is van, en vertrouwelijk is voor ons of onze leveranciers, licentiegevers of andere soortgelijke entiteiten, en omvat de volgende informatie en het materiaal in licentie gegeven, eigendom of ontwikkeld door een dergelijke partij of haar agenten: bedrijfsdocumenten en plannen; Bedrijfsinformatie; formulering van het product en de specificaties; marketing plannen en strategieën; jaarrekening; distributeur lijsten en informatie, genealogie, beloningsregelingen en financiële informatie, lijsten en verslagen van de klant; technische informatie; uitvindingen; productontwerp; informatie; diensten; prijsstructuur; kortingen; computerprogramma's en lijsten; broncode en / of object code; software; en alle andere dergelijke merk gebonden informatie. U begrijpt en erkent dat de vertrouwelijke informatie in handen is, verkregen van of in licentie is bij ons of onze leveranciers, licentiegevers, of andere soortgelijke entiteiten, door de investering van veel tijd, moeite en kosten, en dat de vertrouwelijke informatie is een waardevolle, bijzondere en unieke troef van ons of onze leveranciers, licentiegevers, of andere soortgelijke organisaties, die ons voorziet van een aanzienlijk concurrentievoordeel. Daarom moet u alle gegevens in vertrouwen bewaren en geen eigendomsinformatie of vertrouwelijke informatie aan een persoon of entiteit vrijgeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U zult aansprakelijk gehouden worden voor alle inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden en ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie. Als u gedwongen wordt door de toepasselijke wetgeving, regelgeving of juridische procedures om vertrouwelijke informatie openbaar te maken, moet u zich zo snel mogelijk met ons in verbinding stellen om een beschermend bevel of een andere geschikte oplossing te zoeken. Verder, als u gedwongen wordt vertrouwelijke informatie openbaar te worden, moet alleen dat gedeelte van de vertrouwelijke informatie bekend maken waartoe u wettelijk verplicht bent, zoals bevestigd door een juridisch advies van uw advocaat en op eigen kosten. Op ons verzoek, zult u alle materialen die vertrouwelijke informatie bevatten naar ons terug laten keren.

Schadeloosstelling

U vrijwaart, en verdedigt ons, onze partners en onze licentiegevers, eigenaars, functionarissen, directeuren, werknemers, onderaannemers, informatieleveranciers, leveranciers, advocaten, agenten, ouders, dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, en de eigenaren, bestuurders, directeuren, werknemers, onderaannemers, advocaten, agenten, ouders, dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van elk van hen (gezamenlijk, “ ons verbonden partijen ”) te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid, verlies, claim, schade, kostuum, oordeel, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten, in verband met uw (a) niet-naleving van een van deze Algemene Voorwaarden of (b) het gebruik van de Website of diens Inhoud. Wij hebben geen verplichting om u terug te betalen, te verdedigen, schadeloos te stellen, of u onschuldig te houden als gevolg van, met betrekking tot, of voortvloeiend uit, deze Algemene Voorwaarden, de Website, of uw toegang tot of het gebruik van de Website of diens Inhoud.

Voorbehoud

WE STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE WEBSITE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD OPGENOMEN OP DE WEBSITE VOOR WELKE TOEPASSING OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, DE WEBSITE EN ALLE DERGELIJKE INHOUD, DIENSTEN, SOFTWARE EN PRODUCTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR." WIJ ONTKENNEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE, DIENSTEN EN INHOUD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN DE VERPLICHTINGEN DOOR DE WET, HANDELSGEBRUIK OF TRANSACTIE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, INHOUD EN VOOR HANDELINGEN DIE VOLGEN UIT UW DEELNAME AAN EEN SERVICE.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, SERVICES EN DIENS INHOUD IS OP EIGEN RISICO. HOEWEL ONZE INHOUD VAN TIJD TOT TIJD WORDT BIJGEWERKT, KAN IT VEROUDER ZIJN EN/OF KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAGISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF U AL DAN NIET (OM WELKE REDEN) TOEGANG HEEFT TOT DE WEBSITE OF DE INHOUD OF ANDERSZINS NIET KUNT GEBRUIKEN OF GEEN INFORMATIE OF DIENSTEN KUNT ONTVANGEN MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, INHOUD OF UW AANKOPEN BIJ ONS. WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE, PRODUCTEN OF DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET ALLE HARDWARE OF SOFTWARE SYSTEMEN, OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE SERVICES NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET BEHOUD VAN CONSUMENTENGEGEVENS OF VOOR SCHRAPPINGEN, CORRUPTIE, VERNIETIGING, BESCHADIGING, VERLIES STORING IN DE CONSUMENT GEGEVENS OF VOOR EEN DERDE PARTIJ TOEGANG TOT DE CONSUMENT DATA.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT HET NIVEAU VAN EVENTUELE SUCCES, DAT PARTICULIEREN KUNNEN BEREIKEN DOOR HET GEBRUIK VAN EEN VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN. INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN EN ZIJN AFHANKELIJK VAN VELE FACTOREN, WAARONDER DE PERSOONLIJKE FINANCIELE SITUATIE, DE INSPANNINGEN EN DE HANDELINGEN VAN DE PERSOON. U DIENT HET ADVIES IN TE WINNEN VAN 5

GEKWALIFICEERDE PROFESSIONALS, ZOALS EEN ACCOUNTANT, ADVOCAAT EN/OF PROFESSIONAL ADVISEUR VOOR SPECIFIEKE AANWIJZINGEN VOOR UW BEDRIJF.

VERDER, WIJ EN ONZE LICENTIEGEVERS GEEN VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INHOUD OF DE SERVICES OF MATERIALEN EN TECHNOLOGIE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE WEBSITE GESCHIKT ZIJN OF BESCHIKBAAR IS VOOR GEBRUIK IN ALLE GEOGRAFISCHE LOCATIES. INDIEN U DE WEBSITE, DIENSTEN OF ENIG MATERIAAL OF TECHNOLOGIE GEBRUIKT BUITEN DE VERENIGDE STATEN DAT OP OF VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS, BENT U ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN DE GELDENDE WETTEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, DE EXPORT EN IMPORT REGLEMENT VAN ANDERE LANDEN. WIJ NOCH EXTERNE LEVERANCIERS, PARTNERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN GARANDEREN DAT DE SITE, DE SERVERS OF E-MAIL VERZONDEN VANAF DE WEBSITE OF EXTERNE LEVERANCIERS, PARTNERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Gebruik van Diensten

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat bij het gebruik van onze Inhoud, Diensten of enig ander deel van de Website, zult u niet:

 • (i) de Website, Inhoud of Diensten op enigerlei wijze wijzigen, verwijderen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren;
 • (ii) te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten schenden van anderen (zoals het recht op privacy en publiciteit);
 • (iii) de Diensten te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, of te publiceren, uitzenden, kopiëren, reproduceren, e-mailen, post, uploaden, distribueren of verspreiden (of de Website of Inhoud te gebruiken voor elk van het voorgaande met respect tot) ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen doeleinden, of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie;
 • (iv) bestanden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten bevatten te uploaden (of door rechten op privacy en publiciteit), tenzij u de eigenaar bent of controle heeft over de rechten daarop of alle benodigde toestemmingen hiertoe heeft verkregen;
 • (v) bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma die schade kunnen toebrengen aan andermans computer te uploaden;
 • (vi) adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Dienst zulke berichten toestaat;
 • (vii) uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, junkmail, spam, ongevraagde e-mail, of elke vorm van reclame, promotie, of ongeoorloofde communicatie;
 • (viii) Enig bestand te downloaden, geplaatst door een andere gebruiker van een Dienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het op deze wijze niet legaal kan worden verspreid;
 • (Ix), auteurs toeschrijvingen, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat is ge-upload te falsificeren of te verwijderen;
 • (x) beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de Diensten of enig ander deel van de Website of Inhoud;
 • (xi) te handelen in strijd met gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing zijn voor een bepaalde dienst of enig ander deel van de Website of Inhoud;
 • (xii) “harvesten” of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, zonder hun voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming;
 • (xiii) te handelen in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving;
 • (xiv) gebruik te maken van de Diensten als u verblijft/woont in een land onder embargo van de Verenigde Staten of op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën; of
 • (xv) uw wachtwoord te delen, iemand anders toegang verlenen tot uw account, of iets anders dat de veiligheid van uw account in gevaar zou kunnen brengen.

Wij hebben geen verplichting om de Diensten, de Website of de Inhoud te controleren. Echter, behouden wij ons het recht om materialen die geplaatst worden op de Diensten te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot onze bewakingshandelingen of nalatigheid.

We behouden ons het recht te allen tijde alle informatie vrij te geven dat nodig is om aan de toepasselijke wetgeving, regel, regelgeving, wettelijke procedure of overheid verzoek te voldoen, of te bewerken, weigeren te plaatsen, of om informatie of materialen te verwijderen, geheel of deel, naar ons eigen goeddunken.

Materialen ge-upload naar een Dienst kunnen ondergeschikt zijn aan beperkingen op gebruik, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Aan Ons Verstrekte Informatie

Onder voorbehoud van het privacybeleid, verleent u ons het niet-exclusieve gebruit van enige en alle informatie, gegevens, geluid, foto's, video's, en werken van auteurschap die u aan ons, met inbegrip van alle opmerkingen en suggesties (collectief: “ Visitor Generated Content ”), overdraagbaar, toewijsbaar, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, en volledig betaalde licentie te gebruiken, bezitten, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, in sub-licentie te geven, openbaar te maken, weer te geven in het openbaar, uit te voeren, te wijzigen, te maken, hebben gemaakt, import, export, en afgeleide werken van dergelijke Visitor Generated Content via meerdere lagen van de distributie in enige en alle media nu bekend of later uitgevonden.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Visitor Generated Content, zoals hierin voorzien. Wij zijn niet verplicht om elke Visitor Generated Content te plaatsen of te gebruiken en mogen de Visitor Generated Content op elk gewenst moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het indienen van uw Visitor Generated Content, verklaart en garandeert dat u de eigenaar te zijn van of anderszins alle rechten op uw Visitor Generated Content te bezitten, zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip, maar niet beperkt tot, alle rechten noodzakelijk voor u om de Visitor Generated Content te posten, uploaden, aan te leveren, of in te dienen.

U bent wettelijk verantwoordelijk voor al uw inbreng in de Visitor Generated Content geüpload, gepost, of opgeslagen door middel van het gebruik van de Diensten.

Onze Diensten kunnen bulletin board services, chat area’s, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, en / of andere messaging faciliteiten bevatten, ontworpen om u in staat te stellen informatie, materialen en andere inhoud te te uploaden of te verspreiden, of om te communiceren met de public at-large of met een groep. U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie, foto's, afbeeldingen, gegevens, tekst, bestanden, links, software, berichten, communicatie en andere materialen (de “End User Content”) die u (of iemand met behulp van uw account) in het openbaar of privé publiceert, post, distribueert, weergeeft, verspreidt, of anderszins verzendt via de Website. Wij controleren of beschermen niet per se End User Content gepost op de Website en als zodanig kunnen we niet instaan voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke End User Content. We behouden ons het recht, in onze enige en absolute discretie, elke End User Content die op de website te bewerken, te verwijderen of op te nemen. U begrijpt dat het binnengaan van of gebruik van de Website u kan blootstellen aan de End User Content die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn voor u. U stemt ermee in om de Diensten alleen te gebruiken om te posten, verzenden en berichten en materialen te ontvangen die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke Dienst. U verleent ons een beperkte, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, en volledig betaalde licentie te gebruiken, bezitten, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, in sub-licentie te geven, openbaar te maken, weer te geven in het openbaar, uit te voeren, wijzigen, maken, hebben gemaakt, import, export, en het maken van afgeleide werken van de End User Content, met als doel het verstrekken van de Diensten aan u, waarvoor de End User Content werd verstrekt.

Speciale Kennisgeving Betreffende Inbreuk op het Auteursrecht

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Beperking van Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN WIJ EN ONZE GELIEERDE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF ANDERE INFORMATIE OF DIENST MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN WINST, OF JURIDISCHE GESCHILLEN), (I) DIE VOORTVLOEIEN UIT ELKE BESLISSING GENOMEN OF ACTIE DOOR U GENOMEN IN VERTROUWEN OP DE INHOUD VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN, (II) ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF INHOUD, OF MET VERTRAGINGEN OF HET NIET OP DE WEBSITE KUNNEN, OF GERELATEERDE INHOUD OF AANVERWANTE DIENSTEN, OF NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, GERELATEERDE AFBEELDINGEN, EN INHOUD DIE VIA DE WEBSITE VERKREGEN ZIJN, (III) ENIGE ONJUISTE OF ONTBREKENDE INFORMATIE OF GEGEVENS OF (IV) ANDERSZINS ONSTAAN UIT OF ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN UW GEGEVENS OF INFORMATIE, OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, BREUK VAN DE GARANTIE, BENADELING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERBREKINGEN, TOEGANKELIJKHEID VAN OF ONTBREKENDE NETWERKVERBINDING, SERVERS, SATELLIETEN, INTERNET SERVICE PROVIDERS, WEBSITES OF ANDERE AANSLUITINGEN, OF VOOR MISCOMMUNICATIE, ONDERBROKEN, DOOREENGEGOOIDE, VERTRAGINGEN OF VERKEERD GEADRESSEERDE COMPUTER, TELEFOON- OF KABELUITZENDINGEN, OF ENIG ANDERE TECHNISCHE STORING, ANDERE STORINGEN OF PROBLEMEN.

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP U IN ZOVERRE TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, BIJ ALLE HANDELINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK EN OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE. WORDT EEN CALUSULE NIETIG VERKLAARD WORDT DEZE GEACHT SCHEIDBAAR TE ZIJN, EN HEEFT GEEN INVLOED OP DE GELDIGHEID OF AFDWINGBAARHEID VAN DE REST VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Links

De website kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar of die verwijzen naar websites van derden, middelen en adverteerders (gezamenlijk, “ Sites van Derden ”). Uw link met dergelijke websites van derden is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of de betrouwbaarheid van de inhoud, gegevens, meningen, adviezen, verklaringen, of andere informatie die op de sites van derden. Wij hebben de inhoud van dergelijke websites van derden niet onderzocht, gecontroleerd, of nagekeken op juistheid of volledigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites van derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor de esthetiek, beroep, goede of subjectieve kwaliteit van de informatieve inhoud, reclame, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op of via dergelijke sites van derden. Wij bieden u deze links uitsluitend aan voor uw gemak en kunnen het verstrekken van dergelijke links op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving aan u stopzetten. Geen goedkeuring van derden inhoud, informatie, gegevens, meningen, adviezen, verklaringen, goederen, diensten of producten wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door enige informatie, materiaal of inhoud van derden Site in, waarnaar verwezen wordt, opgenomen op, of gekoppeld van of naar de website. Als u besluit om de website te verlaten en toegang te verschaffen tot deze sites van derden, doet u dit op eigen risico. In geen geval kunnen wij of een gelieerde providers verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade, letsel of schade veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt aan u in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, informatie, gegevens, meningen, adviezen, verklaringen, goederen, diensten of producten op dergelijke sites van derden. U dient uw klachten bij de respectievelijke derden sitebeheerder vs webmaster te sturen. Eventuele links naar websites van derden houdt niet in dat we wettelijk bevoegd zijn om een merk, handelsnaam, logo of copyright symbool te gebruiken die worden weergegeven in of toegankelijk zijn via deze links, of dat een gekoppelde Site van Derden is bevoegd om een handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright symbool van ons te gebruiken.

Linken naar Onze Corporate Site

Als u een distributeur van Jeunesse Global bent, heeft u een beperkt, niet-exclusieve recht om een hyperlink naar uw gerepliceerde website die wij u bieden aan u te maken, op voorwaarde dat deze koppeling overeenkomt met onze gebruiksvoorwaarden, de Jeunesse overeenkomst en onze Beleidsvoorwaarden en Procedures. U mag niet de indruk wekken dat elk sub-domein op de website, onderdeel is van uw website. Dit beperkt recht kan op elk moment worden ingetrokken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om delen van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze voorwaarden van tijd tot tijd te om te zien wat er is gewijzigd. Als u de website gebruikt nadat we wijzigingen hebben aangebracht aan deze Gebruiksvoorwaarden, wordt u geacht de wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

Toepasselijk Recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsprincipes. Iedere actie door u ondernomen met betrekking tot de Website moet binnen twee jaar nadat de oorzaak van de actie ontstaat worden ingesteld of wordt voor altijd kwijtgescholden en geblokkeerd. Elke juridische actie met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Londen. De partijen gaan hierbij akkoord met een dergelijke jurisdictie en locatie.

Maatregelen Beschikbaar bij Schending

In het geval van een bestaande of dreigende schending van deze Gebruiksvoorwaarden, kan deze Gebruiksvoorwaarden door een voorlopige voorziening of specifieke prestaties worden afgedwongen zonder bewijs van werkelijke schade, maar aan de hand van bewijs van alle andere voorwaarden voor de toekenning van dergelijke maatregelen, in aanvulling op enige en alle andere beschikbare rechtsmiddelen.

Diversen

De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn losgemaakt, en in het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar verklaard wordt, zal deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Onze opheffing van een schending door u van enige voorziening van deze Gebruiksvoorwaarden kan niet worden gezien of worden opgevat als het afstand doen van ons van een eventuele latere inbreuk door u.

Deze Afdeling, en de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden m.b.t. het aanpakken van disclaimers van verklaringen en garanties, vrijwaring verplichtingen, intellectuele eigendom en toepasselijk recht, zullen de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden overleven.

Deze Gebruiksvoorwaarden beperken geen rechten of rechtsmiddelen die wij of onze leveranciers, licentiegever, of andere soortgelijke organisaties hebben, onder handelsgeheimen, auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere wetten.

Deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy beleid, en iedere eindgebruiker click-through afspraken die op de website en, als je een distributeur van Jeunesse Global, uw Jeunesse overeenkomst en de beleidsregels en procedures zijn opgenomen, vormen de gehele overeenkomst tussen ons, met betrekking om uw gebruik van de website, en vervangen alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Geen verklaring van afstand door een partij van een schending of verzuim hieronder, wordt geacht als een verklaring van afstand van de voorgaande en volgende schending of verzuim. De opschrift in deze uitgave dienen uitsluitend het gemak en zijn van geen wettelijke belang.

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm zijn ontvankelijk arbitrage of een gerechtelijke of administratieve procedure op basis van, of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden worden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle gerelateerde documenten in het Engels zijn opgesteld, zoals gesproken in de Verenigde Staten.

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN EN BEGRIJPT, EN U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN DIE HIERIN VERMELD STAAN, EN ZOALS VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD.