Zadanie objednávky nie je dostupné v režime súkromné prehliadanie
Jeunesse Global Jeunesse Kids

Pomáhame komunitám zabezpečiť deťom jasnejšiu budúcnosť.

Jeunesse Kids™ je odhodlaná vytvárať pozitívny dopad na životy detí po celom svete. Ako nezisková charitatívna 501(c)(3) nadácia, Jeunesse Kids je financovaná a podporovaná širokou komunitou starostlivých dobrovoľníkov, ktorých poslaním je vytvárať lepšiu budúcnosť pre mladých ľudí v znevýhodnených komunitách vo svete.