Tijdens privé browsing is aankoop niet mogelijk

Laatst bijgewerkt op 17 juni 2016

Privacybeleid

Het beschermen van de persoonlijke gegevens die u verzendt is een prioriteit van Jeunesse Global. Ons privacybeleid is ontwikkeld in het verlengde van ons streven om kwaliteitsproducten en -diensten te combineren met integriteit in de omgang met onze gebruikers. Het weerspiegelt onze toewijding aan uw privacy en veiligheid.

Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord dat Jeunesse gegevens verzamelt en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

Jeunesse houdt zich aan de privacybeginselen van kennisgeving, keuze, doorgeven van gegevens aan derden, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.

Dit privacybeleid omvat het verzamelen en gebruiken van gegevens via de websites www.jeunesseglobal.com en www.jeunesseglobal2.com (gezamenlijk de ‘websites’) en de smartphone-applicatie JMobile™ en de smartphone-applicatie [*]™ (gezamenlijk de ‘smartphone-apps’).  De websites en smartphone-apps worden gezamenlijk de ‘Jeunesse-site’ genoemd.

We willen dat u productief en veilig gebruik kunt maken van de Jeunesse-site en de diensten die we aanbieden. We hebben aanzienlijke maatregelen getroffen om uw gegevens te allen tijde vertrouwelijk en veilig te houden binnen ons systeem.

Als u vragen hebt of zich zorgen maakt over deze verklaring, dient u eerst contact op te nemen met Doug Whitehead via privacy@JeunesseglobalHQ.com

Ons privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de manier waarop we de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen, gebruiken en beschermen en om u te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze site en onze producten en diensten.

Persoonlijke gegevens

Op de Jeunesse-site worden verschillende soorten identificerende gegevens verzameld, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wanneer u de smartphone-apps downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch gegevens over het type apparaat dat u gebruikt, de besturingssysteemversie en de apparaat-id. We vragen niet om en openen en volgen geen locatiegebaseerde gegevens in JMobile tijdens het downloaden of het gebruik van JMobile. We vragen daarentegen wel om locatiegebaseerde gegevens en openen en volgen deze tijdens het gebruik van de [IA App].

Wij sturen u regelmatig pushmeldingen om u te informeren over gebeurtenissen of acties die we houden. Als u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit op uw apparaat uitschakelen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste meldingen ontvangt, moeten we bepaalde gegevens over uw apparaat verzamelen, zoals het besturingssysteem en de gebruikersidentificatie.

Om u berichten op maat te kunnen bieden en onze producten en diensten te kunnen blijven verbeteren, kunnen wij u vragen om ons op vrijwillige basis informatie te verstrekken over uw persoonlijke of beroepsmatige interesses, demografische gegevens, uw ervaringen met onze producten en uw contactvoorkeuren.

In het algemeen geldt dat u de Jeunesse-site kunt bezoeken zonder identificerende gegevens in te voeren.  Als u echter een bestelling wilt plaatsen op de Jeunesse-site, moet u uw naam, postadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer en de vervaldatum ervan opgeven.

Deze gegevens hebben wij nodig om de transactie te voltooien en u te informeren over de bestelstatus.

Distributeurs gebruiken de Jeunesse-site om hun distributeurschap, voorkeursklanten en netwerk van distributeurs te beheren.  Als u een distributeur bent, kunt u op de Jeunesse-site producten bestellen en uw distributeurschap beheren.

Om JMobile of de backoffice van de websites te kunnen gebruiken, hebt u inloggegevens voor distributeuren nodig die u van Jeunesse hebt ontvangen.

Als u zich inschrijft om een Jeunesse-distributeur te worden en daartoe toegang krijgt tot www.Jeunesseglobal.com en www.JeunesseGlobal2.com, verzamelen we uw identificerende gegevens, waaronder uw naam, huis of bedrijfsadres, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, creditcardnummer en de vervaldatum ervan, bankrekeninggegevens (voor overschrijving of automatische incasso), en verschillende door de overheid uitgegeven identificerende gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw paspoortnummer, btw-nummer, burgerservicenummer etc. We kunnen ook gescande kopieën van door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen verzamelen.

Deze gegevens zijn nodig om uw Jeunesse-distributeurschap te beheren met het oog op uw identificatie, plaatsing van uw distributeurschap en van downline distributeurschappen in de boom, nalevingsbeheer, het bestellen van producten, erkenning en beloningen, provisieberekeningen en betalingen.

Uw upline kan de volgende identificerende gegevens zien: uw naam, het land waarin u bent geregistreerd, uw gebruikersnaam en de naam van uw sponsor.

Uw sponsor kan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zien.

Als u een gerepliceerde website gebruikt, tonen we de identificerende gegevens die u uitdrukkelijk kiest: naam, site-URL, telefoonnummer.

Daarnaast verzamelen we persoonlijke gegevens van klanten via een externe partij, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardnummer en de vervaldatum ervan.

Deze identificerende gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bestellingen en het verzenden van producten.

Automatisch verzameling van niet-identificerende gegevens

Net als de meeste andere websites verzamelen we automatisch bepaalde gegevens en bewaren we deze in logboekbestanden. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit IP-adressen (internetprotocol), browsertype, domeintype, internetprovider (ISP), ingangs-/uitgangspagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of gegevens over klikgedrag.

We gebruiken mobiele analysesoftware om beter inzicht te krijgen in de functionaliteit van onze smartphone-apps op uw apparaat. Deze software kan gegevens registreren over de frequentie waarmee u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die in de applicatie optreden, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens en waar de applicatie is gedownload. We koppelen de gegevens die we in de analysesoftware opslaan niet aan eventuele identificerende gegevens die u in de smartphone-apps verstrekt.

Aanvulling van de gegevens

Om uw account te beschermen vullen we soms de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt aan met gegevens die afkomstig zijn van derden.

We gebruiken diensten van marktleiders om uw identiteit te verifiëren, zodat anderen uw account of het bedrijf geen schade kunnen berokkenen.

Testimonials/productrecensies

Als u een testimonial of productrecensie op de Jeunesse-site plaatst, moet u er rekening mee houden dat persoonlijke gegevens die u daarin vermeldt door andere gebruikers van deze forums kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt . Deze gevens kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen.

In het geval van testimonials vragen we klanten om toestemming voordat we hun naam en videotestimonial plaatsen.

Als u een opmerking plaatst op een openbaar forum, zijn wij niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u eventueel in deze opmerkingen vermeldt.

Neem contact met ons op via privacy@Jeunesseglobal.com als u uw persoonlijke gegevens op de openbare pagina's van de Jeunesse-site wilt verwijderen.

Wat doen we met uw gegevens?

We kunnen uw e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer gebruiken om een kwalitatief hoogwaardige klantenondersteuning te bieden of contact met u op te nemen over de bestelstatus, product- of leveringsproblemen en andere klantenservicegerelateerde activiteiten.

We kunnen uw e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer gebruiken om contact met u op te nemen over nieuwe aanbiedingen van producten, speciale verkoopacties, nieuwsbrieven, marktonderzoek en handhaving van de distributeursovereenkomst en andere aspecten van uw gebruik van de Jeunesse-sites.

Indien u dergelijke berichten echter niet wenst te ontvangen, kunt u zich hier elk moment voor afmelden. We nemen dan geen contact meer met u op, tenzij u een bestelling plaatst.  In dat geval sturen we u een opdrachtbevestiging.

We vragen u van tijd tot tijd of u wilt deelnemen aan een enquête over bestaande of toekomstige Jeunesse-producten en om het aantal gewerkte uren voor elke rang binnen het compensatieplan vast te stellen.  Deelname aan deze enquêtes is altijd vrijwillig. De antwoorden worden alleen gebruikt voor het overzicht en nooit aan een persoon gekoppeld.

Het kan in enkele gevallen voorkomen dat we de overzichtsgegevens met onze dochterondernemingen en ontwikkelingspartners delen om de ontwikkeling van een nieuw product mogelijk te maken en de klantenservice en algehele klanttevredenheid te verbeteren.

Gegevens delen en keuzemogelijkheid

Jeunesse is geen informatiemakelaar.

We houden ons niet bezig met de verkoop van profielen, contactgegevens, internetgewoonten, gedrag, kooppatronen of demografische gegevens van onze klanten, partners of gebruikers.

We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen voor het verwerken van bestellingen, het betalen van provisies en het leveren van de beste en zo persoonlijk mogelijke service.

We zullen de identificerende gegevens die online aan ons worden verstrekt niet gebruiken of delen op een wijze anders dan hierboven beschreven zonder u hierover eerst te informeren en u hierover te laten beslissen. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om ons te laten weten dat u geen ongevraagd direct-marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen en we zullen alles in het werk stellen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Tussenpersonen/dienstverleners

We maken gebruik van externe partijen, zoals een postbedrijf, om bestellingen uit te voeren en een creditcardverwerkingsbedrijf om u te factureren voor goederen en diensten.

We gebruiken livechat om u te woord te staan als u vragen hebt tijdens het gebruik van onze site of over uw bestelling.

Wanneer u een product koopt en onze site gebruikt, delen we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres die de externe partij nodig heeft om de dienst te kunnen leveren.

Het is deze externe partijen niet toegestaan om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor promotiedoeleinden of enig andere doeleinden, afgezien van wat nodig is om ons diensten te kunnen verlenen.

Bedrijfsovergang

Indien Jeunesse een bedrijfsovergang doormaakt, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van zijn activa, maken uw persoonlijke gegevens waarschijnlijk deel uit van de overgedragen activa.

U wordt via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van een dergelijke verandering in het eigendom van of de controle op uw persoonlijke gegevens en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Juridische disclaimer

In aanvulling op de hierboven beschreven omstandigheden kan Jeunesse gegevens openbaar maken of vrijgeven wanneer Jeunesse te goeder trouw gelooft dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan de wet of een gerechtelijke procedure, uitspraak of proces die of dat aan onze website is opgelegd; (ii) om de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst te handhaven of toe te passen; of (iii) om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Jeunesse-sites, onze gebruikers of anderen te beschermen.

Koppelingen naar andere sites

Deze Jeunesse-site bevat koppelingen naar andere sites die niet het eigendom zijn van en niet worden beheerd door Jeunesse.

Jeunesse is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites.

We raden u aan voorzichtig te zijn wanneer u de onze site verlaat en het privacybeleid te lezen van elke website waarop persoonlijke gegevens worden verzameld.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die op deze Jeunesse-site worden verzameld.

Sociale-media-widgets

Op onze websites staan sociale-mediafuncties, zoals de knop ‘Vind ik leuk’ van Facebook, en widgets, zoals de knop ‘ShareThis’ of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd.

Met deze functies kan uw IP-adres worden verzameld, worden bijgehouden welke pagina u bezoekt op onze site en een cookie worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de functie correct werkt.

Sociale-mediafuncties en -widgets worden door een externe partij of rechtstreeks op onze website gehost.

Uw gebruik van deze functies valt onder het privacybeleid van de bedrijven die deze functies aanbieden.

Traceergegevens

Jeunesse volgt de online activiteit van gebruikers van de Jeunesse-site niet gedurende langere tijd en staat niet toe dat andere partijen dit op de Jeunesse-site doen.

Logboekbestanden

Net als de meeste andere websites registreert de Jeunesse-site bepaalde traceergegevens wanneer iemand de site bezoekt.

Voor elke webpagina die wordt bekeken, registreert onze webserver het IP-adres, het besturingssysteem, de browserversie en de naam van de pagina die werd bekeken.

We maken gebruik van een traceerdienst van een externe partij die traceertechnologieën gebruikt om niet-persoonsgebonden gegevens over bezoekers van onze site bij te houden.

Deze gegevens worden niet aan een bepaalde gebruiker gekoppeld en worden gebruikt in het overzicht voor het onderhouden, bijhouden van prestaties en verbeteren van de Jeunesse-sites.

Cookies

Een cookie is een stukje informatie dat uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat.

De Jeunesse-site gebruikt uitsluitend cookies om unieke gebruikers te identificeren en hun persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij gebruiken cookies ook om uw bestelproces bij te houden, zodat u niet op elke pagina van de site opnieuw een wachtwoord of persoonlijke gegevens hoeft in te voeren of te controleren.

Deze gegevens worden niet op de server van Jeunesse bewaard. In plaats daarvan wordt de cookie op uw computer opgeslagen en alleen geactiveerd wanneer u de Jeunesse-site bezoekt.

Uw privacy en veiligheid komen niet in het geding wanneer u een cookie van de Jeunesse-site accepteert.

Niemand behalve Jeunesse heeft toegang tot de gegevens.

Traceertechnologieën van derden

Enkele van onze zakelijke partners gebruiken cookies en webbeacons op onze site.

We hebben geen toegang tot of controle op de trackers van derden.

Clear GIF's (webbeacons/webbugs)

We kunnen een softwaretechnologie genaamd clear GIF's (of webbeacons/webbugs) gebruiken, waarmee we content op onze site beter kunnen beheren doordat we zien welke content effectief is.

Clear GIF's zijn kleine afbeeldingen met een unieke id, die ongeveer dezelfde functie hebben als cookies. Ze worden gebruikt om de online bewegingen van webgebruikers bij te houden.

In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van de computer worden bewaard, zijn clear GIF's niet zichtbaar op de pagina. Ze zijn ongeveer zo groot als de punt aan het eind van deze zin.

De gegevens die door clear GIF’s worden verzameld, worden niet aan de persoonlijke gegevens van onze klanten gekoppeld.

We gebruiken Clear GIF's ook in onze HTML-e-mailberichten, zodat we weten welke e-mailberichten door de ontvangers zijn geopend.

Zo kunnen we de effectiviteit van bepaalde berichten en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes meten.

Zie ‘Wat doen we met uw gegevens?’ als u zich voor deze e-mails wilt afmelden.

Flash-cookies

We gebruiken geen Flash-cookies om gegevens te verzamelen en te bewaren.

Gegevens bewaren

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of als dit nodig is om u diensten te kunnen aanbieden. We gebruiken uw gegevens voor zover noodzakelijk om aan onze wettelijke plichten te voldoen, geschillen te beslechten en voor handhaving van onze overeenkomsten.

E-mail- en afmeldbeleid

We kunnen uw e-mailadres gebruiken om contact met u op te nemen over het volgende:

1 registratiestatus van de gebruiker (waaronder bevestiging van accountregistratie);

2 bestelstatus en meldingen over de verzending;

3 online klanttevredenheidsenquête;

4 belangrijke wijzigingen van de website, toevoeging van nieuwe producten of diensten.

5 promotie- en marketingmateriaal dat mogelijk nuttig voor u is.

Als u geen informatie wenst te ontvangen over producten of diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn, kunt u de meldingsopties wijzigen in de accountinstellingen.

Als u dergelijke e-mails in het geheel niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door op de afmeldlink te klikken, uw e-mailadres naar unsubscribe@Jeunesseglobal.com te sturen of de afmeldingsinstructies in elk e-mailbericht te volgen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Jeunesse verplicht zich ertoe om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. We hebben afdoende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de gegevens die we online verzamelen veilig te stellen om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens in stand te houden en een correct gebruik van gegevens te waarborgen,  Het is onze prioriteit om identificerende gegevens te beschermen en we nemen commercieel redelijke maatregelen om dergelijke gegevens veilig te stellen en te beschermen.

Op de Jeunesse-sites vindt elke overdracht van gevoelige gegevens, zoals uw accountwachtwoord en factureringsgegevens met inbegrip van de creditcard, tussen uw webbrowser en onze webbrowser plaats via SSL (Secure Sockets Layer).

Alleen de laatste vier (4) cijfers van uw creditcardnummer worden in uw account weergegeven.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, kunt u aangeven of u wilt dat uw creditcardnummers in ons systeem worden opgeslagen.

E-mails die u naar ons verstuurt, zijn mogelijk niet veilig, tenzij vóór overdracht van de gegevens is aangegeven dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Om deze reden verzoeken we u ons geen vertrouwelijke gegevens zoals creditcardnummers of accountnummers via e-mail te sturen

Met hetzelfde SSL-protocol worden ook de Jeunesse-sites geverifieerd en voorkomen dat onbevoegde ‘hackers’ zich kunnen voordoen als een van onze sites terwijl u bij uw account bent ingelogd. Dit wordt bereikt door middel van een ‘digitaal certificaat’, een elektronische ‘identiteitskaart’ die wordt onthouden.

Als een andere website zichzelf valselijk als een Jeunesse-site probeert te identificeren, wordt in uw webbrowser een waarschuwing weergegeven, waarin staat dat er een probleem is met het digitale certificaat van de Jeunesse-site. Log niet in op deze sites als u zo'n waarschuwing ziet.

Wij volgen algemeen aanvaarde branchenormen om de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt zowel tijdens de overdracht als na ontvangst te beschermen.

Geen enkele overdrachtsmethode via internet of methode voor elektronische opslag is echter 100% veilig.  Hoewel we trachten commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we derhalve niet garanderen dat deze volkomen veilig zijn.

Mocht u nog vragen hebben over de beveiliging op onze website, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@jeunesseglobal.com

Uw persoonlijke gegevens bijwerken

Voorkeursklanten en distributeurs kunnen persoonlijke gegevens te allen tijde bijwerken of corrigeren in het gedeelte ‘Mijn profiel’ op de Jeunesse-site.

Verstuur een helpdeskticket via JOffice of neem telefonisch contact met ons op als u uw gegevens wilt inzien, verwijderen of corrigeren.

Verzoeken om toegang worden binnen 30 dagen na het verzoek beantwoord.

Beleid ten aanzien van kinderen

De website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen de website niet gebruiken en moeten geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. We richten ons niet opzettelijk op en verzamelen niet opzettelijk gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar.

Wijzigingen in het privacybeleid

Indien we besluiten het privacybeleid te wijzigen, plaatsen we de wijzigingen in het privacybeleid, op de startpagina en op andere plaatsen die wij wenselijk achten, zodat u weet welke gegevens we verzamelen, wat we met de gegevens doen en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze openbaar maken.

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We verzoeken u dan ook het regelmatig te lezen.

Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen in het beleid, zullen wij u hier, per e-mail of door middel van een bericht op onze startpagina op de hoogte brengen alvorens de wijziging in werking treedt.