Privātas pārlūkošanas laikā iepirkšanās nav pieejama

Lietošanas noteikumi

Sveicam jeunesseglobal.com tīmekļa vietnē (turpmāk “Tīmekļa vietne”), kas pieder Jeunesse Global, LLC (“Jeunesse Global” vai “mums” vai “mēs”). Jūs (turpmāk “Lietotājs”) esat lūdzis piekļuvi Tīmekļa vietnei, Pakalpojumiem (kas definēti tālāk), ko mēs sniedzam ar Tīmekļa vietnes starpniecību, un informācijai, attēliem, grafikām, datiem, tekstam, failiem, saitēm, fotoattēliem, grafikiem, audio failiem, video failiem, ziņojumiem, programmatūrai, ziņojumiem, saziņai, saturam, organizācijai, dizainam, kompilācijai, magnētiskai pārsūtīšanai, digitālai pārveidei, HTML failiem, XML failiem, Java kodam un sitam saturam, kas saistīts ar Tīmekļa vietni (kopā saukts “Saturs”). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet Tīmekļa vietnes un Satura lietošanas noteikumus un nosacījumus (šie “Lietošanas noteikumi”). Jūsu piekļuve Tīmekļa vietnei un Saturam, un to lietošana iespējama ar noteikumu, ka jūs pieņemat un piekrītat bez izmaiņām šiem Lietošanas noteikumiem. Noklikšķinot uz pogas “Es piekrītu” zemāk, jūs piekrītat pakļauties šiem Lietošanas noteikumiem. Noklikšķinot uz pogas “Es nepiekrītu” zemāk, jūs nesaņemat atļauju piekļūt šai Tīmekļa vietnei. Lūdzu, ievērojiet, ka citas Tīmekļa vietnes daļas var saturēt papildu un/vai atšķirīgus lietošanas noteikumus un nosacījumus.

Piekļuve

Mēs varam jums piedāvāt dažādus resursus, piemēram, jaunumus un informāciju par Jeunesse Global, informāciju par jūsu kontu, iespēju elektroniski sazināties ar Jeunesse Global, un piekļuvi pakalpojumiem un informācijai, kas laiku pa laikam pieejama Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību (turpmāk “Pakalpojumi”). Mēs paturam tiesības pēc mūsu pašu un neierobežotiem ieskatiem jebkurā laikā pārtraukt, mainīt vai apturēt jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei, Saturam vai Pakalpojumiem (jebkāda iemesla dēl, vai bez iemesla). Īpaši, un bez ierobežojuma, mēs varam pārtraukt, mainīt vai apturēt jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei, Saturam un/vai Pakalpojumiem, ja jūs neievērojat šos Lietošanas noteikumus, un, ja jūs esat Jeunesse Global izplatītājs, jūsu Iesniegumu un Līgumu (tālāk “Jeunesse Līgums”), vai, ja jūs pārkāpjat mūsu tiesības vai kādas citas puses tiesības.

Privātums

Mūsu Privātuma politika ir iekļauta un veido daļu no šiem Lietošanas noteikumiem.

Uzvešanās

Jūs apliecināt un garantējat, ka (a) jūs esat vismaz 18 gadus vecs, (b) jūsu Tīmekļa vietnes un Satura lietošana ir likumiska un nepārkāpj nevienu likumu vai noteikumu jurisdikcijā, kurā jūs dzīvojat vai no kuras jūs lietojat vai citādi piekļūstat šai Tīmekļa vietnei, (c) visa informācija, ko esat mums sniedzis (ja tāda ir), ir pareiza, (d) jums ir likumiskas tiesības un spējas izpildīt šos Lietošanas noteikumus, (e) jūsu Tīmekļa vietnes un Satura lietošanai jābūt atbilstošai šiem Lietošanas noteikumiem (un, ja jūs esat Jeunesse Global izplatītājs, Jeunesse Līgumam un Politikām un Procedūram), (f) jūsu Tīmekļa vietnes un Satura lietošanai jābūt atbilstošai visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem, (g) jūs spējat uzņemties, un patiesi uzņematies visus riskus, kas saistīti ar Tīmekļa vietnes un Satura lietošanu, un (h) jūs saprotat un pieņemat noteikumus, nosacījumus un riskus, kas saistīti ar Tīmekļa vietnes un Satura lietošanu.

Jūs nedrīkstat kopēt, pārsūtīt, izplatīt, pārdot vai publicēt daļu vai visu Tīmekļa vietni, Saturu vai Pakalpojumus bez mūsu iepriekšējas, skaidri izteiktas un rakstiskas atļaujas. Lietojot Saturu, piemēram, to izdrukājot, jūs nedrīkstat izņemt vai mainīt, vai izraisīt izņemšanu vai mainīšanu, nevienai norādei, marķējumam vai parakstam Saturā vai uz tā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību norādēm, preču zīmēm un atrunām. Jūs nedrīkstat veidot atvasinātus darbus no Tīmekļa vietnes vai Satura. Saistībā ar jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei un Saturam un/vai to lietošanai, jūs piekrītat neveikt šādas darbības:

 • (i) Izmantot Tīmekļa vietni, Saturu vai Pakalpojumus, daļēji vai pilnībā, izņemot tā, kā tas skaidri atļauts šajos Lietošanas noteikumos, vai izmantot Tīmekļa vietni vai Saturu jebkādam nolūkam, kas ir nelikumīgs, amorāls vai aizliegts šajos Lietošanas noteikumos vai jebkādos piemērojamos vietējos, novada vai valsts likumos, noteikumos vai nosacījumos;
 • (ii) Izmantot Tīmekļa vietni, Saturu vai Pakalpojumus jebkādā veidā, kas var bojāt, izvest no ierindas, pārslogot vai pasliktināt Tīmekļa vietni, Saturu vai Pakalpojumus, vai traucēt kādai citai pusei lietot un izmantot Tīmekļa vietni, Saturu vai Pakalpojumus;
 • (iii) Iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus, informāciju vai citu Saturu ar jebkādiem līdzekļiem, kas nav ar nolūku darīti pieejami vai piedāvāti ar Tīmekļa vietnes starpniecību;
 • (iv) Apiet vai mēģināt apiet jebkādu Tīmekļa vietnes drošības funkciju;
 • (v) Mainīt, dzēst, dekompilēt, izjaukt vai dekonstruēt Tīmekļa vietni, Saturu vai Pakalpojumus jebkādā iespējamā veidā;
 • (vi) Augšupielādēt, iesūtīt ar e-pastu vai citādi pārsūtīt uz Tīmekļa vietni vai Pakalpojumiem vai ar to starpniecību jebkādu reklāmas, veicināšanas vai citādu neautorizētu sūtījumu, ieskaitot, bez ierobežojuma, “surogātpastu,” “aptaujas,” nepieprasītu e-pastu, “mēstules,” “ķēdes vēstules” vai “piramīdas shēmas”;
 • (vii) Augšupielādēt, izlikt, iesūtīt ar e-pastu vai citādi pārsūtīt jebkādu materiālu, kas satur “Trojas zirgus”, “tārpus”, programmatūras vīrusus vai jebkāda cita veida datora kodus, failus vai programmas, kas ir paredzēti vai var veikt Tīmekļa vietnes, Satura vai Pakalpojumu, kādas datora programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitātes pārtraukšanu, iznīcināšanu, traucēšanu vai ierobežošanu;
 • (viii) Izmantot jebkādus automatizētus līdzekļus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar elektroniskiem “zirnekļiem,” “robotiem” vai “rāpuļiem”, lai lejupielādētu datus no jebkādas mūsu datubāzes; vai
 • (ix) Iekļaut datus no jebkuras mūsu datubāzes jebkādos e-pastos vai citos “balto lapu” produktos vai pakalpojumos, vai nu balstītiem uz pārlūkprogrammu, balstītiem uz klientam piederošām lietotnēm, vai uz tīmekli balstītiem, bez mūsu iepriekšējas, skaidri izteiktas un rakstiskas atļaujas.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ja nav norādīts citādi, mūsu Tīmekļa vietne un Saturs ir Jeunesse Global, tā filiāļu, tā licences devēju vai citu trešo pušu īpašums, un ir aizsargāti ar piemērojamiem autortiesību, preču zīmju, patentu un citām intelektuālā īpašuma tiesībām un likumiem. Izņemot tā, kā tas ir specifiski atļauts šajos Lietošanas noteikumos, jums ir stingri aizliegta Satura kopēšana, pārdale, izmantošana vai publicēšana. Šajos Lietošanas noteikumos jums netiek atļautas, nodotas vai nodotas nekādas īpašuma tiesības vai citas priekšrocības vai licences uz jebkuru patentu, autortiesībām, preču zīmēm, komercnoslēpumiem vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām tāpēc, ka jūs piekļūstat un lietojat Tīmekļa vietni, Saturu vai Pakalpojumus.

Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un autortiesības, kas attēlotas Tīmekļa vietnē vai Saturā, pieder mums vai to attiecīgajiem īpašniekiem. Jūs neiegūstat nekādas tiesības vai licences uz jebkādām preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem un vai autortiesībām, kas attēlotas Tīmekļa vietnē.

Piekļuve Tīmekļa vietnei un Saturam, un mūsu Pakalpojumu izmantošana tiek sniegta tikai izmantošanai jūsu darījumos. Jūs nedrīkstat reproducēt, pārpublicēt, izplatīt, piešķirt, izdot apakšlicenci, pārsūtīt, pārdot vai izgatavot atvasinātus darbus no Tīmekļa vietnes vai Satura, vai atkalpārdot vai darīt pieejamus mūsu Pakalpojumus citiem. Visas tiesības uz Tīmekļa vietni un mūsu Saturu, kas nav skaidri piešķirtas šajos Lietošanas noteikumos, paliek mums vai mūsu licences devējiem.

Konfidenciāla un īpašnieka informācija

Lietojot Tīmekļa vietni, jums var būt piekļuve informācijai, kas ir konfidenciāla un mums vai mūsu piegādātājiem, licences devējiem vai citām līdzīgām organizācijām piederoša. Termins “Īpašnieka informācija” apzīmē jebkādu informāciju vai materiālu, kas ir mums vai mūsu piegādātājiem, licences devējiem vai citām līdzīgām organizācijām piederošs un konfidenciāls, un ietver jebkuru no tālāk minētās informācijas un materiāliem, kas ir licencēti, attīstīti vai pieder jebkurai no minētajām pusēm vai tās aģentiem: darījumu pieraksti un plāni; darījumu informācija; produktu formulējumi un tehniskie dati; tirgvedības plāni un stratēģijas; finanšu paziņojumi; izplatītāju saraksti un informācija, ģenealoģijas, kompensāciju plāni un finanšu informācija; klientu saraksti un pieraksti; tehniskā informācija; izgudrojumi; produktu dizains; informācija; pakalpojumi; cenu struktūra; atlaides; datorprogrammas un izdrukas; pirmkods un/vai objektkods; programmatūra un jebkāda cita šāda veida īpašnieka informācija. Jūs saprotat un atzīstat, ka Īpašnieka informācija pieder, ir saņemta vai licencēta mums vai mūsu piegādātājiem, licences devējiem vai citām līdzīgām organizācijām, ieguldot ievērojamu laiku, pūles un izdevumus, un, ka šī Īpašnieka informācija ir mūsu vai mūsu piegādātāju, licenced devēju vai citu līdzīgu organizāciju vērtīgs, īpašs un unikāls aktīvs, kas mums piešķir būtisku priekšrocību konkurencē. Tāpēc jums jāsaglabā konfidenciāla un nav jāatklāj īpašnieka informācija nevienai personai vai organizācijai bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jums būs jāatbild par jebkuru un visiem Lietošanas noteikumu pārkāpumiem un jebkādu neatļautu Īpašnieka informācijas lietošanu vai atklāšanu. Ja piemērojams likums, noteikums vai juridisks process jūs piespiež atklāt kādu Īpašnieka informāciju, jums tūlīt mums jāpaziņo, lai mēs varētu pieprasīt aizsardzības pasākumu vai citu piemērotu līdzekli. Papildus tam, ja jūs piespiež atklāt kādu Īpašnieka informāciju, jums ir jāatklāj tikai tā Īpašnieka informācijas daļa, kuru jums likumīgi pieprasa atklāt, ko uz jūsu rēķina pieņemtais advokāts apstiprinājis savā juridiskajā slēdzienā. Pēc mūsu pieprasījuma jums ir jāatdod visi materiāli, kas satur Īpašnieka informāciju.

Atlīdzība

Jums ir jāatlīdzina, jāaizsargā un jāpasargā mūs, mūsu filiāles un mūsu licences devējus, īpašniekus, ierēdņus, direktorus, darbiniekus, apakšuzņēmējus, advokātus, aģentus, mātesuzņēmumus, meitas uzņēmumus un to visu filiāļu organizācijas (kopā “mūsu Filiāles”) pret jebkādu atbildību, zaudējumu, prasību, kaitējuma atlīdzinājumu, prāvu, spriedumu, maksājumu vai izdevumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saprātīgu advokāta honorāru, kas saistīti ar jūsu (a) nespēju izpildīt kādu no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, vai (b) Tīmekļa vietnes vai Satura lietošanas. Mums nav pienākums atmaksāt, aizsargāt, atlīdzināt vai pasargāt jūs gadījumā, kas izriet no vai ir saistīts vai rodas no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, Tīmekļa vietnes, vai jūsu piekļuves Tīmekļa vietnei vai Saturam, vai to lietošanas.

Atrunas

MĒS NESNIEDZAM NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS PAR TĪMEKĻA VIETNES, PAKALPOJUMU VAI SATURA, KAS ATRODAS TĪMEKĻA VIETNĒ, PIEMĒRORĪBU, UZTICAMĪBU, PIEEJAMĪBU, AKTUALITĀTI UN PRECIZITĀTI JEBKĀDAM NOLŪKAM. PIEMĒROJAMĀ LIKUMA MAKSIMĀLI ATĻAUTAJĀ APJOMĀ TĪMEKĻA VIETNE UN VISS ŠĀDS SATURS, PAKALPOJUMI, PROGRAMMATŪRA UN PRODUKTI TIEK PIEGĀDĀTI “KĀ IR”, “AR VISIEM TRŪKUMIEM” UN “KĀ PIEEJAMI”. MĒS ATRUNĀJAM VISAS GARANTIJAS, SKAIDRI IZTEIKTĀM VAI NETIEŠĀM, KAS RODAS NO, VAI IR SAKARĀ AR TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMIEM UN SATURA, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJĀM, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN DERĪGUMU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ TĀS, KAS RODAS NO LIKUMA, LIKUMDOŠANAS AKTA, DARĪJUMU PRAKSES VAI IEDIBINĀTIEM DARĪJUMU PRINCIPIEM, UN NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ PRET TĪMEKĻA VIETNI, SATURU UN PAKALPOJUMIEM, UN JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KAS RODAS NO JŪS DALĪBAS JEBKĀDĀ PAKALPOJUMĀ. 

JŪS LIETOJAT TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMUS UN SATURU VIENĪGI UZ SAVU RISKU. KAUT ARĪ MŪSU SATURS VAR TIK LAIKU PA LAIKAM ATJAUNINĀTS, TAS VAR BŪT NOVECOJIS UN/VAI VAR SATURĒT NEPRECIZITĀTES VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. MĒS NEATBILDĀM PAR JŪSU NESPĒJU VAI NEVEIKSMI (JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ) PIEKĻŪT TĪMEKĻA VIETNEI VAI SATURAM VAI CITĀDAI IZMANTOŠANAI VAI INFORMĀCIJAS VAI PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI NO TĪMEKĻA VIETNES, SATURA VAI ATTIECĪBĀ UZ TIEM, VAI JŪSU PIRKUMIEM NO MUMS. MĒS NESNIEDZAM GARANTIJU, KA TĪMEKĻA VIETNE, PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI BŪS SADERĪGI AR KĀDĀM APARATŪRAS VAI PROGRAMMATŪRAS SISTĒMĀM, VAI KA TĪMEKĻA VIETNE VAI JEBKĀDI PAKALPOJUMI BŪS PIEEJAMI BEZ PĀRTRAUKUMA VAI BEZ KĻŪDĀM. 

MĒS NEATBILDĀM VAI NEESAM PAKĻAUTI ATBILDĪBAI PAR JEBKĀDU KLIENTA DATU SAGLABĀŠANU, VAI PAR JEBKĀDU KLIENTA DATU DZĒŠANU, SAMAITĀŠANU, SAGRAUŠANU, SABOJĀŠANU, ZAUDĒŠANU VAI KĀDU KLIENTA DATU ATTEICI, VAI KĀDAS TREŠĀS PUSES NESPĒJU PIEKĻŪT KĀDIEM KLIENTA DATIEM. 

MĒS NESNIEDZAM GARANTIJU VAI APLIECINĀJUMU PAR PANĀKUMU LĪMENI, JA TĀDI IR, KO PERSONAS VAR VAR SASNIEGT, IZMANTOJOT KĀDU NO MŪSU PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM. INDIVIDUĀLI REZULTĀTI VAR BŪT MAINĪGI UN IR ATKARĪGI NO DAUDZIEM FAKTORIEM, IESKAITOT PERSONAS SPECIFISKO FINANŠU SITUĀCIJU, PŪLES UN DARBĪBAS. JUMS JĀLŪDZ PADOMS 5

KVALIFICĒTIEM PROFESIONĀĻIEM, PIEMĒRAM, GRĀMATVEDIM, ADVOKĀTAM UN/VAI PROFESIONĀLAM PADOMDEVĒJAM SPECIFISKOS JŪSU BIZNESA JAUTĀJUMOS. 

PAPILDUS, MĒS UN MŪSU LICENCES DEVĒJI NESNIEDZ APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, KA SATURS VAI PAKALPOJUMI VAI MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJA, KAS PIEEJAMI TĪMEKĻA VIETNĒ VAI AR TĀS STARPNIECĪBU, IR PIEMĒROTI VAI PIEEJAMI LIEITOŠANAI VISĀS ĢEOGRĀFISKAJĀS VIETĀS. JA JŪS IZMANTOJAT TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMUS VAI KĀDUS MATERIĀLUS VAI TEHNOLOĢIJU, KAS PIEEJAMI TĪMEKĻA VIETNĒ VAI AR TĀS STARPNIECĪBU ĀRPUS AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM, JŪS VIENĪGAIS ESAT ATBILDĪGS PAR ATBILSTĪBU VISIEM PIEMĒROJAMIEM LIKUMIEM, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, CITU VALSTU EKSPORTA UN IMPORTA NOTEIKUMUS. NE MĒS, NE KĀDI TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI, PARTNERI VAI FILIĀLES NEGARANTĒ, KA VIETNE, TĀS SERVERI VAI KĀDS E-PASTS, KAS IZSŪTĪTS NO TĪMEKĻA VIETNES VAI NO KĀDIEM TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJIEM, PARTNERIEM VAI FILIĀLĒM IR BRĪVS NO VĪRUSIEM VAI CITIEM KAITĪGIEM KOMPONENTIEM. 

Pakalpojumu lietošana

Kā piemēru, bet ne kā ierobežojumu, jūs piekrītat, ka, lietojot mūsu Saturu, Pakalpojumus vai kādu citu daļu no Tīmekļa vietnes, jūs neveiksiet:

 • (i) Tīmekļa vietnes, Satura vai Pakalpojumu Izmaiņas, dzēšanu, dekompilēšanu, izjaukšanu vai dekonstruēšanu jebkādā iespējamā veidā;
 • (ii) Defamāciju, apvainošanu, traucēšanu, vajāšanu, draudēšanu vai citādi pārkāpsiet citu likumiskās tiesības (piemēram, tiesības uz privātumu un publicitāti);
 • (iii) Pakalpojumu lietošanu citādi, kā tas skaidri noteikts šajos Lietošanas noteikumos, vai nepublicēsiet, nepārsūtīsiet, nekopēsiet, nereproducēsiet, nesūtīsiet ar e-pastu, neizliksiet, neveiksiet augšupielādi, neizdalīsiet vai neizplatīsiet (vai nelietosiet Tīmekļa vietni vai Saturu, lai veiktu kaut ko no iepriekš minētā atiecībā uz minēto) kādu nepiedienīgu, zaimojošu, apmelojošu, aizskarošu, rupju, nepieklājīgu vai nelikumīgu tēmu, vārdu, materiālu vai informāciju;
 • (iv) Tādu failu augšupielādēšanu, kas satur programmatūru vai citu materiālu, kas aizsargāts ar intelektuālā īpašuma likumiem (vai ar privātuma vai publicitātes tiesībām), ja vien jums nepieder vai jūs nekontrolējat tiesības uz tiem, vai neesat saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas;
 • (v) Failu augšupielādēšanu, kas satur vīrusus, bojātus failus vai kādu citu līdzīgu programmatūru vai programmu, kas var bojāt citas personas datora darbību;
 • (vi) Reklamēšanu vai piedāvājumu pārdot vai pirkt jebkādas preces vai pakalpojumus jebkādam darījuma nolūkam, ja vien šāds Pakalpojums specifiski neatļauj šādus ziņojumus;
 • (vii) Aptaujas vai pārsūtīsiet aptaujas, konkursus, piramīdu shēmas, ķēdes vēstules, surogātpastu, mēstules, nepieprasītu e-pastu vai jebkādus sludinājumus, veicināšanas vai neatļautus ziņojumus;
 • (viii) Cita Pakalpojuma lietotāja izlikta faila lejupielādi, par kuru jums zināms vai jums saprātīgi būtu jāzina, ka to nedrīkst legāli izplatīt šādā veidā;
 • (ix) Jebkura autora attiecinājumu, juridisku vai citu piedienīgu paziņojumu, vai īpašuma apzīmējumu, vai izcelsmes etiķešu, vai programmatūras avota, vai cita augšupielādēta materiāla falsificēšanu vai dzēšanu;
 • (x) Jebkura cita lietotāja ierobežošanu vai kavēšanu, lietojot vai izmantojot Pakalpojumus vai kādas citas Tīmekļa vietnes vai Satura daļas;
 • (xi) Kāda uzvedības kodeksa vai citu vadlīniju pārkāpšanu, kas varētu būt attiecināmas uz kādu īpašu Pakalpojumu vai kādu citu Tīmekļa vietnes vai Satura daļu;
 • (xii) Informācijas par citiem lietotājiem savākšanu no tīmekļa vai citā veidā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar e-pasta adresēm, bez citu personu iepriekšējas, skaidri izteiktas un rakstiskas piekrišanas;
 • (xiii) Jebkādu piemērojamu likumu, noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu;
 • (xiv) Pakalpojumu lietošanu, ja jūs atrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV embargo vai esat ASV Valts kases Īpaši atzīmēto personu sarakstā; vai
 • (xv) Savas paroles kopīgošanu, neļausiet nevienam citam piekļūt jūsu kontam vai veikt kaut ko citu, kas var apdraudēt jūsu konta drošību.

Mums nav pienākums uzraudzīt Pakalpojumus, Tīmekļa vietni vai Saturu. Taču mēs saglabājam tiesības pārlūkot materiālus, kas tiek iesūtīti Pakalpojumam, un izņemt jebkādus materiālus pēc mūsu pašu ieskatiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar mūsu uzraudzības pasākumiem vai nolaidību.

Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā atklāt jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai apmierinātu jebkura piemērojama likuma, noteikuma, regulējuma, juridiska procesa vai valdības pieprasījumu, vai rediģēt, atteikt izlikšanu vai noņemt jebkādu informāciju vai materiālus, daļēji vai pilnībā, pēc mūsu pašu ieskatiem.

Pakalpojumiem augšupielādētie materiāli var tikt pakļauti izziņotiem ierobežojumiem attiecībā uz lietošanu, reproducēšanu un/vai izplatīšanu. Jūs atbildat par šādu ierobežojumu ievērošanu, ja jūs lejupielādējat šos materiālus.

Mums sniegtā informācija

Ievērojot Privātuma politiku, attiecībā uz jebkādu un visu informāciju, datiem, skaņas failiem, fotoattēliem, video failiem un autordarbiem, ko jūs mums iesniedzat, ieskaitot visus komentārus un ieteikumus (kopā “Apmeklētāju ģenerētais Saturs”), jūs piešķirat mums bez autoratlīdzības neekskluzīvu, tālāk nododamu, piešķiramu, apakšlicencējamu, pastāvīgu, neatsaucamu, globālu, pilnībā apmaksātu licenci lietot, turēt savā īpašumā, kopēt, izplatīt, pārdot, apakšlicencēt, atklāt, publiski izstādīt, izpildīt, modificēt, identificēt, likt izgatavot, importēt, eksportēt un izgatavot atvasinātus darbus no šāda Apmeklētāju ģenerēta satura daudzos izplatīšanas līmeņos jebkurā un visās vidēs, kas tagad zināmas vai tiks vēlāk izgudrotas.

Par jūsu Apmeklētāja ģenerētā satura lietošanu, kā tas aprakstīts šeit, netiks maksāta kompensācija. Mums nav pienākums izlikt vai lietot jebkādu Apmeklētāju ģenerētu saturu, ko jūs varētu sniegt, un mēs varam noņemt jebkādu Apmeklētāju ģenerētu satur jebkurā laikā pēc mūsu pašu ieskatiem.

Izliekot, augšupielādējot, ievietojot, nodrošinot vai iesniedzot savu Apmeklētāja ģenerēto saturu, jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder vai jūs citādi kontrolējat jūsu Apmeklētāja ģenerēto saturu, kā tas aprakstīts šajā sadaļā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visām tiesībām, kas nepieciešamas, lai jūs nodrošinātu, izliktu, augšupielādētu, ievietotu vai iesniegtu Apmeklētāja ģenerēto saturu.

Jūs esat juridiski atbildīgs par visu Apmeklētāja ģenerēto saturu, ko esat augšupielādējis, izlicis vai saglabājis, izmantojot Pakalpojumus.

Mūsu Pakalpojumi var ietvert ziņojumu dēļa pakalpojumus, tērzēšanas vietas, intereškopas, forumus, kopienas, personīgās tīmekļa lapas, kalendārus un/vai citas ziņošanas iespējas, kas izveidotas, lai jums dotu iespēju augšupielādēt vai izsniegt informāciju, materiālus un citu saturu, vai sazināties ar sabiedrību vispār vai ar grupu. Tikai jūs esat atbildīgs par visu informāciju, attēliem, grafikām, datiem, tekstu, failiem, saitēm, programmatūru, ziņojumiem, paziņojumiem un citiem materiāliem (turpmāk “Gala lietotāja saturs”), ko jūs (vai kāds cits, izmantojot jūsu kontu) publiski vai privāti publicē, izliek, izsniedz, attēlo, izplata vai citādi pārsūta, izmantojot Tīmekļa vietni. Mēs nekontrolējam vai vienmēr nesijājam vai neuzraugām Gala lietotāja saturu, kas izlikts Tīmekļa vietnē, un kā tādi, mēs negarantējam šāda Gala lietotāja satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Mēs paturam tiesības pēc mūsu pašu un neierobežotiem ieskatiem rediģēt, dzēst vai ierakstīt jebkādu Gala lietotāja saturu, kas parādās Tīmekļa vietnē. Jūs saprotat, ka ieejot Tīmekļa vietnē vai to lietojot, jūs varat saskarties ar Gala lietotāja saturu, kas var jūs apvainot, būt nepieklājīgs vai jums nepieņemams. Jūs piekrītat lietot Pakalpojumus tikai tādu ziņojumu un materiālu izlikšanai, sūtīšanai un saņemšanai, kas ir pareizi un saistīti ar attiecīgo Pakalpojumu. Jūs piešķirat mums bez autoratlīdzības, ierobežotu, neekskluzīvu, tālāk nododamu, piešķiramu, apakšlicencējamu, neatsaucamu, globālu un pilnībā apmaksātu licenci lietot, turēt savā īpašumā, kopēt, izplatīt, pārdot, apakšlicencēt, atklāt, publiski izstādīt, izpildīt, modificēt, identificēt, likt izgatavot, importēt, eksportēt un izgatavot atvasinātus darbus no šāda Gala lietotāja satura, lai sniegtu jums Pakalpojumus, kuriem tika nodrošināt Gala lietotāja saturs.

Īpašs paziņojums par autortiesību pārkāpšanu

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Atbildības ierobežojums

MAKSIMĀLĀ APJOMĀ, KO PIEĻAUJ LIKUMS, MĒS UN MŪSU FILIĀLES NEKĀDĀ VEIDĀ NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR TO, KA JŪS LIETOSIET JEBKĀDU SATURU VAI CITU INFORMĀCIJU VAI PAKALPOJUMU, KAS SAISTĪTS AR TĪMEKĻA VIETNI, UN NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, GADĪJUMA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR ZAUDĒJUMIEM ZAUDĒTA DARĪJUMA, ZAUDĒTAS PEĻŅAS VAI ZAUDĒTAS TIESVEDĪBAS REZULTĀTĀ), (I) KAS CĒLUŠIES NO JEBKĀDA JŪSU LĒMUMA VAI DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR SATURU VAI MŪSU PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM, (II) KAS CĒLUŠIES NO, VAI IR KAUT KĀDĀ VEIDĀ SAISTĪTI AR TĪMEKĻA VIETNES VAI SATURA LIETOŠANU VAI TO VEIKUMU, VAI AR AIZKAVĒJUMU VAI NESPĒJU LIETOT TĪMEKĻA VIETNI, SATURU VAI SAISTĪTUS PAKALPOJUMUS, VAI NO JEBKĀDAS INFORMĀCIJAS, PROGRAMMATŪRAS, PRODUKTU, PAKALPOJUMU, SAISTĪTU GRAFIKU UN SATURA, KAS IEGŪTS AR TĪMEKĻA VIETNES STSRPNIECĪBU, LIETOŠANAS VAI NEPAREIZAS LIETOŠANAS, (III) KAS CĒLUŠIES NO JEBKĀDAS NEPAREIZAS VAI TRŪKSTOŠAS INFORMĀCIJAS VAI DATIEM VAI (IV) CITĀ VEIDĀ CĒLUŠIES VAI IR REZULTĀTS NO JŪSU DATU VAI INFORMĀCIJAS ZUDUMA, VAI NU LĪGUMA PĀRKĀPŠANAS REZULTĀTĀ, GARANTIJAS SAISTĪBU PĀRKĀPŠANAS, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPŠANAS (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NOLAIDĪBU), VAI CITĀDI, PAT JA MUMS BŪTU DARĪTA ZINĀMA ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBA.

MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR TĪKLIEM, SERVERIEM, PAVADOŅIEM, INTERNETA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, TĪMEKĻA VIETNĒM VAI CITIEM SAVIENOJUMIEM, KAS DARBOJAS AR PĀRTRAUKUMIEM, NAV PIEEJAMI VAI NEDARBOJAS, VAI PAR NEPAREIZIEM SAVIENOJUMIEM, NEVEIKSMĪGIEM, NEKĀRTĪGIEM, SKREBLĒTIEM, AIZTURĒTIEM VAI NEPAREIZI ADRESĒTIEM DATORA, TĀLRUŅA VAI KABEĻU SAKARIEM, VAI PAR JEBKĀDĀM TEHNISKĀM KĻŪDĀM, ATTEICĒM VAI GRŪTĪBĀM. 

IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI ATTEICAS UZ JUMS IESPĒJAMI PILNĀ APJOMĀ, KĀDU PIEĻAUJ ATTIECĪGAIS LIKUMS, VISA VEIDA DARBĪBĀS, VAI BALSTĪTĀM UZ LĪGUMU, CIVILTIESISKO ATBILDĪBU (IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, NOLAIDĪBU) VAI JEBKĀDU CITU JURIDISKU VAI OBJEKTĪVU TEORIJU. JEBKURŠ PANTS, KAS TIEK DEKLARĒTS KĀ SPĒKĀ NEESOŠS, IR USKATĀMS PAR ATDALĀMU UN NEIETEKMĒ ATLIKUŠO LIETOŠANAS NOTEIKUMU SPĒKĀ ESAMĪBU VAI IZPILDAMĪBU.

Saites

Šajā Tīmekļa vietnē laiku pa laikam var būt saites vai atsauces uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, resursiem un reklāmdevējiem (kopā, “Trešo pušu vietnes”). Jūsu savienošanās ar šādām Trešo pušu vietnēm ir uz jūsu pašu risku. Mēs neatbildām par jebkāda Trešo pušu vietņu satura, datu, uzskatu, padomu, apgalvojumu vai citas informācijas precizitāti vai ticamību. Mēs neizmeklējam, neuzraugām vai nepārbaudām šādas Trešo pušu vietnes attiecībā uz precizitāti vai pilnību. Mēs neatbildām par šo Trešo pušu vietņu pieejamību, kā arī neatbildām par šādās Trešo pušu vietnēs vai ar to starpniecību pieejamā informatīvā satura, reklāmas, produktu vai citu materiālu estētiku, pievilcību, atbilstību gaumei vai subjektīvo kvalitāti. Mēs jums nodrošinām šīs saites tikai ērtībai un varam pārtraukt to nodrošināšanu jebkurā laikā pēc mūsu pašu ieskatiem, neziņojot jums par to. Ar jebkādu Trešās puses vietnes informāciju, materiālu vai saturu, kas atrodas Tīmekļa vietnē, vai uz kuru dota atsauce, kas iekļauts tajā, vai uz kuru ved saite, netiek izteikts vai iedomāts jebkāds trešās puses satura, informācijas, datu, viedokļu, padomu, apgalvojumu, preču, pakalpojumu vai produktu ieteikums. Ja jūs nolemjat atstāt šo Tīmekļa vietni un piekļūt Trešo pušu vietnēm, jūs to darāt uz savu risku. Nekādā gadījumā mēs vai jebkurš kā filiāle pievienotais piegādātājs nebūs atbildīgs vai pakļauts atbildībai, tieši vai netieši, par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai bojājumu, ko jums izraisījis vai par kuru apgalvots kā izraisījušu saistībā ar jebkuru šādu Trešo pušu vietnēs pieejama satura, informācijas, datu, viedokļu, padoma, apgalvojumu, preču, pakalpojumu vai produktu lietošanu vai paļaušanos uz to. Ar jebkādām bažām jums jāvēršas pie attiecīgās Trešās puses vietnes administratora vai tīmekļa pārziņa. Jebkuras saites uz Trešo pušu vietnēm nenozīmē, ka mēs esam likumiski pilnvaroti lietot kādu preču zīmi, firmas nosaukumu, logotipu vai autortiesību simbolu, kas attēlots vai ir pieejams ar šādu saišu starpniecību, vai, ka jebkura piesaistītā Trešās puses vietne ir pilnvarota lietot kādu mūsu preču zīmi, firmas nosaukumu, logotipu vai autortiesību simbolu.

Saites izveidošana uz mūsu korporatīvo vietni

Ja jūs esat Jeunesse Global izplatītājs, jums tiek piešķirtas ierobežotas, neekskluzīvas tiesības izveidot hipersaiti uz paškopējošos tīmekļa vietni, ko mēs jums piešķiram, ar noteikumu, ka šāda saite atbilst šiem Lietošanas noteikumiem, līgumam ar Jeunesse Agreement un mūsu Politikām un Procedūrām. Jūs nevarat radīt iespaidu, ka kāds apakšdomēns Tīmekļa vietnē ir daļa no jūsu tīmekļa vietnes. Šīs ierobežotās tiesības var tikt atsauktas jebkurā brīdī.

Pārveidošana

Mēs saglabājam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī mainīt, pārveidot, pievienot vai noņemt daļas no šiem lietošanas noteikumiem. Jums periodiski jāizlasa šie Lietošanas noteikumi, lai redzētu izmaiņas. Ja jūs lietojat Tīmekļa vietni pēc tam, kad mēs esam informējuši par izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos, mēs uzskatīsim, ka jūs esat piekritis izmainītos Lietošanas noteikumus.

Vadošā likuma piemērošana

Šos Lietošanas noteikumus regulē, izskaidro un ievieš atbilstoši Apvienotās Karalistes likumiem, neņemot vērā likuma principu konfliktus. Jebkurai lietai no jums attiecībā pret Tīmekļa vietni jātiek ierosinātai divu gadu laikā no brīža, kad radās pamats lietas ierosināšanai vai arī uz visiem laikiem no tās jāatsakās un jānoslēdz. Jebkura tiesiska darbība, kas attiecas uz šiem Lietošanas noteikumiem, jāiesniedz kompetentas jurisdikcijas tiesā Londonā. Ar šo puses piekrīt šādai jurisdikcijai un vietai.

Par pārkāpumu pieejamais atvieglojums

Faktiska vai draudoša šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā, šos Lietošanas noteikumus var realizēt ar pieejamu atvieglojumu vai specifisku veikumu bez faktisku zaudējumu pierādījumiem, bet pierādot, ka ir apmierinātas visas citas prasības šāda atvieglojuma saņemšanai, papildus jebkuram un visiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Dažādi

Šo Lietošanas noteikumu nosacījumi ir sadalāmi, un gadījumā, kad kāds no šiem Lietošanas noteikumiem tiek noteikts par nederīgu vai neizpildāmu, tāds nederīgums vai neizpildāmība nekādā veidā neietekmē atlikušo noteikumu derīgumu vai izpildāmību. Mūsu atteikšanās atzīt, ka esat pārkāpis kādu šo Lietošanas noteikumu nosacījumu nedrīkst darboties vai tikt uzskatīta kā atteikšanās no mūsu puses atzīt kādu nākamo pārkāpumu.

Šī sadaļa un šo Lietošanas noteikumu nosacījumi, kas attiecas uz apliecinājumu un garantiju atsaukšanu, atlīdzības saistībām, intelektuālo īpašumu un piemērojamo likumu paliek spēkā pēc šo Lietošanas noteikumu izbeigšanās.

Šie Lietošanas noteikumi neierobežo nekādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas mums vai mūsu piegādātājiem, licences devējiem vai citām līdzīgām organizācijām var būt, balstoties uz komercnoslēpuma, autortiesību, patentu, preču zīmju un citiem likumiem.

Šie Lietošanas noteikumi un mūsu Privātuma politika, un jebkādi gala lietotāja ar klikšķi apstiprināti līgumi, kas ietverti Tīmekļa vietnē, un, ja jūs esat Jeunesse Global izplatītājs, jūsu Līgums ar Jeunesse un Politikas un Procedūras veido visu līgumu starp mums attiecībā uz to, kā jūs lietojat Tīmekļa vietni, un izbeidz visus iepriekšējos rakstiskos vai mutiskos līgumus. Nekāds vienas vai otras puses pārkāpuma vai saistību nepildīšanas pieļāvums netiks iztulkots kā agrāka vai turpmāka pārkāpuma vai saistību neizpildes pieļāvuma. Šeit lietotie sadaļu virsraksti ir tikai ērtībai un tiem nav piešķirama juridiska nozīme.

Šo Lietošanas noteikumu un jebkura elektroniskā formā sniegta paziņojuma drukātā versija ir pieņemama arbitrāžā vai jebkurā tiesiskā vai administratīvā tiesvedībā, kas pamatojas uz vai attiecas uz Lietošanas noteikumiem, tādā pašā apjomā un priekšmetā un uz tiem pašiem nosacījumiem, kā citi darījumu dokumenti un ieraksti, kas sākotnēji veidoti un uzturēti drukātā veidā. Puses ir skaidri izteikušas vēlēšanos, ka šie Lietošanas noteikumi un visi saistītie dokumenti ir sagatavojami Amerikas Savienotajās Valstīs runājamā angļu valodā.

LIETOJOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, JŪS APSTIPRINAT, KA ESAT IZLASĪJIS ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, SAPROTAT TOS, UN PIEKRĪTAT IEVĒROT VISUS TO NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, AR LAIKU PA LAIKAM IZDARĪTAJIEM GROZĪJUMIEM.