Privātas pārlūkošanas laikā iepirkšanās nav pieejama

Pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada 26. februāris

ES-ASV drošības zonas Politika

Jeunesse ir pieņēmis šo ES-ASV drošības zonas Politiku (" Politika ") lai izveidotu un uzturētu adekvātu Personas Datu privātuma aizsardzības līmeni. Šī Politika attiecas uz to Personas Datu apstrādi, ko Jeunesse saņem no klientiem, kas atrodas Eiropas Savienībā un Šveicē.

Jeunesse atbilst ES-ASV drošības zonas ietvaram un Šveices-ASV drošības zonas ietvaram, kurus ir izveidojusi ASV Tirdzniecības ministrija, un kas nosaka personas informācijas savākšanu, lietošanu un saglabāšanu no Individuāliem Klientiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un Šveicē. Jeunesse ir apliecinājis, ka tas ievēro ES-ASV drošības zonas privātuma principus par paziņošanu, izvēli, atskaitīšanos datu pārsūtīšanā, drošību, datu integritāti un iemesla ierobežojumu, piekļuvi, griešanos pēc palīdzības, piemērošanu un atbildību. Ja ir pretrunas starp politikām šajā privātuma politikā un ES-ASV drošības zonas privātuma principiem, noteicošie ir drošības zonas privātuma principi. Lai iegūtu plašāku informāciju par ES-ASV drošības zonas programmu un lai aplūkotu mūsu sertifikācijas lapu, lūdzu, apmeklējiet  https://www.privacyshield.gov.

Federālajai tirdzniecības komisijai (FTC) ir jurisdikcija pār Jeunesse atbilstību ES-ASV drošības zonai.

Visiem Jeunesse darbiniekiem, kas nodarbojas ar personas datiem no Eiropas un Šveices, ir jāievēro šajā Politikā noteiktie principi.

Ar lielo burtu rakstītajiem terminiem skaidrojums sniegts šīs Politikas 14. sadaļā.

I. Saturs

Šī Politika attiecas uz to Personas Datu apstrādi, ko Jeunesse Amerikas Savienotajās Valstīs par Individuāliem Klientiem klientiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā un Šveicē. Jeunesse nodrošina produktus un pakalpojumus uzņēmumiem un patērētājiem.

Šī Politika neattiecas uz datiem, no kuriem nevar identificēt individuālas personas vai situācijām, kurās izmanto pseidonīmus. (Pseidonīmu lietošana ietver vārdu vai citu identifikatoru aizvietošanu, tāpēc individuālu personu identificēšana nav iespējama.)

II. Pienākumi un pārvaldība

Jeunesse devis norādījumus juridiskajam departamentam pārraudzī tā informācijas drošības programmu, ieskaitot tās atbilstību ES un Šveices drošības zonas programmai. Juridiskajam departamentam pēc nepieciešamības jāpārlūko un jāapstiprina jebkādas būtiskas izmaiņas šajā programmā. Jebkādi jautājumi, bažas vai komentāri par šo Politiku ir adresējami arī  [email protected].

Jeunesse uzturēs spēkā, uzraudzīs, pārbaudīs un atjauninās informācijas drošības politikas, prakses un sistēmas, kas palīdz aizsargāt Personas Datus, ko tā savāc. Jeunesse personāts tiks atbilstoši apmācīts efektīvi īstenot šo Politiku. Lūdzu, iepazīstieties 7. sadaļā ar to soļu iztirzājumu, kurus Jeunesse ir uzņēmies Personas Datu aizsardzībai.

III. Atjaunināšana / Pārbaude

Jeunesse atjauninās savu ES-ASV drošības zonas un Šveices-ASV drošības zonas sertifikāciju katru gadu, ja vien tā pēc tam nenoteiks, ka tam vairs nav vajadzīga šāda sertifikācija, vai ja tā izmantos citu atbilstības mehānismu.

Pirms atkārtotās sertifikācijas Jeunesse veiks uzņēmuma iekšējo pārbaudi, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma atestācijas un apgalvojumi par to, ka tā rīkošanās ar Individuālo Klientu Personas Datiem ir rūpīga, un ka uzņēmums ir atbilstoši ieviesis šīs prakses. Specifiski, kā daļu no pārbaudes procesa, Jeunesse veiks turpmāko:

 1. Pārlūkos šo ES-ASV drošības zonas Politiku un tā publiski izlikto tīmekļa vietnes privātuma politikas, lai nodrošinātu, ka šīs politikas akurāti apraksta prakses attiecībā uz Individuālo Klientu Personas Datu savākšanu; 
 2. Nodrošinās, ka publiski izliktā privātuma politika informē Individuālos Klientus par Jeunesse piedalīšanos ES-ASV drošības zonas un ASV-Šveices drošības zonas programmās, un par to, kur saņemt papildu informācijas eksemplāru (piem., šīs Politikas eksemplāru); 
 3. Nodrošinās, ka šī Politika turpinās būt atbilstoša ES-ASV drošības zonas principiem; 
 4. Apstiprinās, ka Individuāliem Klientiem tiks darīts zināms process, kā rīkoties ar sūdzībām un jebādu neatkarīgu konflikta risināšanas procesu (Jeunesse var to darīt, izmantojot savu publiski izlikto tīmekļa vietni, Individuālā Klienta līgumu, vai abus); un
 5. Pārlūkos savus procesus un procedūras darbinieku apmācībai par Jeunesse līdzdalību ES-ASV drošības zonas programmās un atbilstošu rīcību ar indivīda Personas Datiem; 

Jeunesse katru gadu sagatavos iekšējās pārbaudes ziņojumu.

IV. Personas Datu savākšana un lietošana

Jeunesse saviem Individuālajiem Klientiem, kas iegādājas tā produktus un pakalpojumus. Jeunesse savāc Personas Datus no Individuālajiem Klientiem, kad viņi pērk mūsu produktus, reģistrējas mūsu tīmekļa vietnē, piesakās savā kontā, aizpilda aptaujas anketas, pieprasa informāciju vai citādi sazinās ar mums.

Personas Dati, ko mēs savācam, var mainīties atkarībā no Individuālā Klienta mijiedarbības ar mūsu tīmekļa vietni un mūsu produktu vai pakalpojumu pieprasījuma. Vispārējā gadījumā Jeunesse savāc no Individuālajiem Klientiem tālāk uzskaitītos Personas Datus: kontaktinformāciju, ieskaitot kontaktpersonas vārdu, e-pasta adresi, pasta adresi, adresi rēķiniem, tālruņa numuru, kredītkartes numuru un kredītkartes numura ’s derīguma termiņu. Individuālajiem Klientiem ir iespēja pieprasīt pakalpojumu, zvanot mūsu klientu pakalpojumu dienestam un sūtot e-pastu Turklāt, izplatītājiem ir iespēja pieprasīt pakalpojumu, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu dienestu. Mēs savāksim informāciju, ko individuālie klienti un izplatītāji izvēlas mums sniegt šajos portālos.

Kad Individuālie Klienti izmanto mūsu pakalpojumus tiešsaistē, mēs savācam viņu IP adresi un pārlūkprogrammas veidu. Mēs varam saistīt IP adresi un pārlūkprogrammas veidu ar specifisku klientu. Mēs arī varam savākt Personas Datus no personām, kas sazinās ar mums mūsu tīmekļa vietnē, lai pieprasītu informāciju; šādā situācijā mēs savāksim kontaktinformāciju (kā izklāstīts iepriekš) un jebkādu citu informāciju, ko persona izvēlas iesniegt mūsu tīmekļa vietnē.

Informācija, ko mēs savācam no Individuālajiem Klientiem, tiek lietota produktu un pakalpojumu pārdošanai, ko viņi pērk no mums, darījumu pārvaldībai, ziņošanai, rēķinu sagatavošanai, atjauninājumiem, citām darbībām, kas saistītas ar pakalpojumu un produktu nodrošināšanu Individuālajam Klientam.

Jeunesse izmanto Personas Datus, ko tas savāc tieši no Individuālajiem Klientiem, un saviem partneriem netieši kā pakalpojumu sniedzējs tālāk minētajiem uzņēmējdarbības nolūkiem, bez ierobežojuma:

 1. savu produktu uzturēšanai un atbalstam, pieprasīto produktu/pakalpojumu nosūtīšanai un nodrošināšanai un savu līgumsaistību izpildei, kas saistītas ar minēto (ieskaitot darījumu pārvaldību, ziņošanu, rēķinu sagatavošanu, atjauninājumus un citas darbības, kas saistītas ar pakalpojumu nodrošināšanu Individuālajam Klientam); 
 2. ziņojumu sagatavošanai valdībai, nodokļiem un citām prasībām (piem., importam/eksportam); 
 3. datu glabāšanai un apstrādei, ieskaitot Personas Datus, datorizētās datubāzēs un serveros; 
 4. identitātes pārbaudei (piem., piekļuvei kontiem tiešsaistē); 
 5. pēc Individuālā Klienta pieprasījuma; 
 6. citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem nolūkiem, ko atļauj vai pieprasa piemērojami vietējie likumi un noteikumi; 
 7. un citiem likumā pieprasītajiem nolūkiem.

Jeunesse neatklāj personas informāciju trešām personām nolūkiem, kas ir būtiski atšķirīgi no tiem, kādiem tā tika sākotnēji savākta. Ja nākotnē notiks izmaiņas, mēs personām piedāvāsim iespēju “izstāties”.

V. Atklāšana / Personas Datu pārsūtīšana tālāk

Ja šeit nav norādīts citādi, Jeunesse atklāj Personas Datus tikai tādām Trešajām Personām, kam ir saprātīga nepieciešamība zināt šādus datus, tikai sākotnējā darījuma apjomā un ne citiem nolūkiem. Šādiem datu saņēmējiem jāpiekrīt ievērot konfidencialitātes saistības.

Jeunesse drīkst nodrošināt Personas Datus Trešajām Personām, kas darbojas kā aģenti, konsultanti un kontrahenti, lai veiktu uzdevumus atbilstoši mūsu norādījumiem un mūsu uzdevumā. Piemēram, Jeunesse var glabāt šādus Personas Datus trešo personu darbinātās ierīcēs. Šādām Trešajām Personām jāpiekrīt izmantot šādus Personas Datus tikai tam nolūkam, kuram tos pieņēmis darbā Jeunesse, un viņām ir:

 1. jāievēro ES-ASV drošības zonas principi vai cits mehānisms, ko atļauj piemērojams(-i) ES un Šveices datu aizsardzības likums(-i) Personas Datu pārsūtīšanai un apstrādei; 
 2. vai jāpiekrīt adekvātai Personas Datu aizsardzībai, kas aizsargā ne mazāk kā šajā Politikā noteiktie; 

Jeunesse arī var atklāt Personas Datus citiem nolūkiem vai citām Trešajām Personām, ja Datu Īpašnieks ir piekritis šādai atklāšanai vai to pieprasījis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka no Jeunesse var pieprasīt atklāt indivīda personas informāciju kā atbildi uz valsts iestādes likumisku prasību, ieskaitot atbildi uz valsts drošības vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem. Jeunesse ir atbildīgs par atbilstošu personas datu izsūtīšanu trešajām personām.

VI. Sensitīvi Dati

Jeunesse nesavāc Sensitīvus Datus par saviem Individuālajiem Klientiem.

VII. Datu integritāte un drošība

Jeunesse pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu Personas Datu precizitāti un integritāti, un lai tos atbilstoši atjauninātu. Jeunesse ir ieviesis fiziskus un tehniskus drošības pasākumus, lai aizsargātu Personas Datus no zuduma, nepareizas lietošanas un neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmainīšanas vai bojāšanas. Piemēram, elektroniski uzglabātie Personas Dati tiek glabāti drošā tīklā ar ugunsmūra aizsardzību, un piekļuvei Jeunesse ’s elektroniskajām informācijas sistēmām vajadzīga lietotāja autentifikācija ar paroli vai līdzīgiem līdzekļiem. Jeunesse arī izmanto piekļuves ierobežojumus, kas ierobežo darbinieku skaitu, kuriem ir piekļuve Individuālo Klientu Personas Datiem.

Turklāt, Jeunesse izmanto drošu šifrēšanas tehnoloģiju, lai aizsargātu noteiktas personas datu kategorijas. Neraugoties uz šiem piesardzības pasākumiem, nekādi datu drošības aizsardzības līdzekļi negarantē 100% drošību visu laiku.

VIII. Izziņošana

Jeunesse tā publiski izliktajā tīmekļa vietnes privātuma politikā paziņo Individuālajiem Klientiem par to, ka tas ievēro ES-ASV drošības zonas un Šveices-ASV drošības zonas principus:  https://www.jeunesseglobal.com/lv-LV un saņem no Individuālajiem Klientiem piekrišanu pašreizējai politikai un tās ievērošanai, kad viņi mums sniedz savu informāciju darījumu procesā.

IX. Piekļuve Personas Datiem

Jeunesse’ personāls var piekļūt Personas Datiem un tos izmantot tikai tad, ja viņiem ir atļauts to darīt, un tikai tam nolūkam, kas viņiem atļauts.

X. Tiesības piekļūt, mainīt vai dzēst Personas Datus

 1. Tiesības piekļūt.Individuālajiem Klientiem ir tiesības zināt, kād Personas Dati par viņiem ir iekļauti datubāzēs, un pārliecināties, ka šādi Personas Dati ir precīzi un būtiski tam nolūkam, kuram Jeunesse to savāca. Individuālie Klienti var pārlūkot savus Personas Datus, kas glabājas datubāzēs, un labot, dzēst vai bloķēt jebkādus datus, kas nav pareizi, kā atļauts ar atbilstošu likumu un Jeunesse politikām. Pēc saprātīga pieprasījuma un atbilstoši ES-ASV drošības zonas principiem, Jeunesse atļauj Individuālajiem Klientiem piekļūt viņu Personas Datiem, lai šādus datus labotu vai grozītu, kur tie nav precīzi. Individuālie Klienti var rediģēt savus Personas Datus, piesakoties sava konta profilā, vai sazinoties ar Jeunesse telefoniski vai ar e-pastu. Veicot izmaiņas savos Personas Datos, Datu īpašniekiem jāsniedz vienīgi patiesa, pilnīga un precīza informācija. Lai pieprasītu Personas Datu dzēšanu, Individuālajiem Klientiem jāiesniedz rakstisks pieprasījums vietējā Jeunesse birojā.
 2. Personas Datu pieprasījumi.Jeunesse izsekos katru no tālāk norādītajiem un paziņos attiecīgajai personai, kā paredzēts likumā un līgumā, kad radīsies kāds no turpmākajiem apstākļiem: (a) juridiski saistošs pieprasījums atklāt Personas Datus no tiesībaizsardzības iestādes, ja vien to neaizliedz likums vai noteikums; vai (b) pieprasījumi, kas saņemti no Datu Īpašnieka. Ja Jeunesse saņem pieprasījumu no Individuāla Klienta piekļūt saviem Personas Datiem, tad, ja vien likums vai līgums ar šādu Individuālo Klientu neparedz citādi, Jeunesse sniegs šādu informāciju.
 3. Piekļuves, izmaiņu un labojumu pieprasījumu apmierināšana Jeunesse centīsies savlaicīgi atbildēt uz visiem saprātīgiem rakstiskiem pieprasījumiem aplūkot, grozīt vai inaktivēt Personas Datus.

XI. Šīs Politikas izmaiņas

Šo Politiku var laiku pa laikam mainīt saskaņā ar ES-ASV drošības zonas principiem un atbilstošiem datu aizsardzības un privātuma likumiem un principiem. Mēs paziņosim darbiniekiem par izmaiņām šajā politikā vai nu izlieto tās mūsu iekštīklā, vai ar e-pastu, vai citiem līdzekļiem. Mēs paziņosim klientiem, ja izdarīsim izmaiņas, kas būtiski ietekmē veidu, kā mēs rīkojamies ar Personas Datiem, kas iepriekš savākti, un mēs viņiem atļausim izvēlēties vai viņu Personas Dati var tikt izmantoti jebkādā būtiski atšķirīgā veidā.

XII. Jautājumi vai sūdzības

ES un Šveices Individuālie Klienti var vērsties pie Jeunesse ar jautājumiem vai sūdzībām attiecībā uz šo Politiku, izmantojot šo adresi: [email protected].

XIII. Piemērošana un strīdu risināšana

Atbilstoši ES-ASV un ASV-Šveices drošības zonas principiem, Jeunesse apņemas risināt sūdzības, kas ir saistītas ar jūsu privātumu un to, kā mēs ievācam un izmantojam jūsu personas informāciju. ES un Šveices personām ar jautājumiem vai bažām par viņu Personas Datu lietošanu jāsazinās ar mums, izmantojot šo adresi:  [email protected].

Ja Klienta jautājumu vai bažas nav iespējams apmierināt ar šo procesu, Jeunesse ir papildus apņēmies nosūtīt neatrisinātus privātuma konfliktus, atbilstoši ES-ASV drošības zonai un Šveices-ASV drošības zonai, neatkarīgam strīdu risināšanas mehānismam, ko lieto JAMS, globāls arbitrāžas centrs personas datu un privātuma jautājumos.

Ja jūs nesaņemat savlaicīgu apstiprinājumu par savu sūdzību, vai ja jūsu sūdzību Jeunesse nav apmierinoši atrisinājis, ES un Šveices personas var sūdzēties JAMS ES un Šveices drošības zonas programmai, kas atrodama šeit: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Beidzot, kā pēdējo glābiņu un ierobežotos gadījumos ES u Šveices personas var prasīt kompensāciju no Drošības zonas Paneļa, saistoša arbitrācijas mehānisma.

Jeunesse apņemas sadarboties ar ES un Šveices datu aizsardzības iestādēm (DPA) un ievērot ieteikumus, ko sniedz šādas iestādes par cilvēkresursu datiem, kas tiek pārsūtīti no ES un Šveices nodarbinātības attiecību kontekstā.

XIV. Definētie termini

Šajā Politikā ar lieliem burtiem rakstītajiem terminiem ir šādas nozīmes:

" Individuāls Klients " nozīmē Individuālu klientu vai Jeunesse klientu no ES vai Šveices. Šim terminam ir jāiekļauj jebkurš individuāla Jeunesse klienta individuāls aģents, pārstāvis un visi Jeunesse darbinieki, kur Jeunesse ir ieguvis Personas Datus no šāda Individuālā Klienta kā daļu no darījumu attiecībām ar Jeunesse.

" Datu Īpašnieks " nozīmē identificētu vai identificējamu dzīvu fizisko personu. Identificējama persona ir persona, kuru var identificēt, tieši vai netieši, ar atsauci uz vārdu vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas ir unikāli personas fiziskajiem, psiholoģiskajiem, garīgajiem, ekonomiskajiem, kulturālajiem vai sociālajiem raksturojumiem. Klientiem, kas dzīvo Šveicē, Datu Īpašnieks var ietvert arī juridisku personu.

" Darbinieks " nozīmē Jeunesse vai kādas tā filiāles vai meitasuzņēmuma darbinieku (īslaicīgu, pastāvīgu, daļējas slodzes vai līguma darbinieku), bijušo darbinieku, neatkarīgu kontrahentu vai darba meklētāju, kas arī dzīvo valstī Eiropas Ekonomiskās Zonas robežās.

" Eiropa " vai " Eiropas " attiecas uz Eiropas Savienības valsti.

" Personas Dati " ka tie definēti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 (ES) 4. pantā, nozīmē jebkādu informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

" Sensitīvi Dati " nozīmē Personas Datus, kas atklāj Datu Īpašnieka medicīnisko vai veselības stāvokli, rasi vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko vai filosofisko piederību vai viedokli, seksuālo orientāciju vai piederību arodbiedrībai.

" Trešā Persona " nozīmē indivīdu vai iestādi, kas nav Jeunesse vai Jeunesse darbinieks, aģents, kontrahents vai pārstāvis.