Naršant privačiuoju režimu apsipirkti negalima

2018 m. Spalio 1 d

Duomenų apsaugos nuostatai

Toliau išdėstyti interneto svetainės https://www.jeunesseglobal.com/lt-LT  duomenų apsaugos nuostatai. Už duomenų, gautų per minėtą svetainę, tvarkymą, atsakingi šie juridiniai asmenys:

Informacija, susijusi su produktų pirkimu ir Platintojų sutarčių sudarymu:

„Jeunesse Global Europe Ltd.“
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
UNITED KINGDOM (JUNGTINĖ KARALYSTĖ)

Kitų duomenų tvarkymas, visų pirma, komisinių skaičiavimas:

„Jeunesse, LLC“
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
United States (JAV)
(toliau vadinama – „Jeunesse“)

Su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiuo adresu:

„SBS DATA PROTECT GmbH“
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Generalinis direktorius: Thilo Noack
[email protected] 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų apsauga, taip pat jeigu turite bet kokių klausimų dėl asmeninės informacijos rinkimo ir tvarkymo, rašykite duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu [email protected].

1. Jūsų asmeninės informacijos saugumas ir apsauga

Mes manome, kad apsaugoti asmeninės informacijos, kuria jūs pasidalijote su mumis, konfidencialumą, taip pat apsaugoti ją nuo neteisėtos prieigos yra ypatingai svarbu, tad norėdami užtikrinti didžiausią jūsų asmens duomenų apsaugą, taikome naujausius saugumo standartus.

Mūsų įmonei, kuri yra privačiosios teisės subjektas, taikomas Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir atitinkamoje jūsų valstybėje ES narėje galiojantys duomenų apsaugos įstatymai. Be to, „Jeunesse“ laikosi ES–JAV susitarimo dėl keitimosi konfidencialia informacija ir turi atitinkamą pažymėjimą, taigi „Jeunesse“ yra įsipareigojusi laikytis Europos duomenų apsaugos teisės standartų ir reikalavimų. Daugiau informacijos rasite spustelėję šią nuorodą: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRdWAAW&status=Active

Mes įgyvendinome technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti, kad tiek mes, tiek išoriniai paslaugų teikėjai laikytųsi su duomenų apsauga susijusių teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatų.


2. Prieiga prie duomenų

Jeigu mūsų svetaine naudojatės tik ieškodami informacijos, kitaip tariant, jeigu neužsiregistravome ir nesuteikėte mums jokios papildomos informacijos, rinksime tik tuos asmens duomenis, kuriuos į mūsų serverį siunčia jūsų naršyklė. Jeigu norite peržiūrėti mūsų svetainę, rinksime toliau apibūdintus duomenis, kurie būtini, kad galėtume tinkamai rodyti jums svetainės turinį ir garantuoti saugumą bei stabilumą:

 • • IP adresą;
 • • užklausos datą ir laiką;
 • • laiko juostos skirtumą, palyginti su Grinvičo vidutiniu laiku (GMT);
 • • užklausos turinį (informaciją apie faktinį puslapį);
 • • prieigos būseną / HTTP būsenos kodą;
 • • informaciją apie persiųstų duomenų kiekį;
 • • interneto svetainę, iš kurios gauta užklausa;
 • • jūsų naršyklę;
 • • jūsų operacinę sistemą ir sąsają;
 • • kalbą ir naršyklės programinės įrangos versiją.

Tačiau mūsų žiniatinklio serveryje šie duomenys saugomi W3C internetiniuose žurnaluose su išplėstiniu žurnalo failo formatu atskirai nuo kitų duomenų, todėl negalime susieti šių duomenų su jokiu konkrečiu asmeniu. Minėta informacija naudojama mūsų žiniatinklio serverio veikimui ir patikimumui stebėti bei valdyti. Jeigu įtariama, kad mūsų interneto svetainėje vyksta apgaulinga veikla, šie žurnalai padeda patikrinti anoniminio naudotojo veiksmus.

Minėta duomenų analizė grindžiama teisėtais „Jeunesse“ interesais. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 pastraipos 1 dalies f punktas.


3. Slapukai

Jums naudojantis mūsų svetaine, kartu su pirmiau išvardytais duomenimis parsisiunčiami ir į jūsų kompiuterį įrašomi slapukai. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, saugomi standžiajame diske, kuriame veikia naršyklė, naudojama lankantis interneto svetainėje, ir slapuką sukūrusiam subjektui perduodantys tam tikrą informaciją. Slapukai negali būti naudojami norint jūsų kompiuteryje paleisti programas arba persiųsti į jį virusus. Jie naudojami norint pagerinti naudotojų patirtį internete ir padaryti, kad ji taptų patogesnė vartotojui ir veiksmingesnė apskritai.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai ir jų funkcijos apibūdinti toliau.

 1. Laikini slapukai automatiškai ištrinami, jums uždarius naršyklę. Tai visų pirma pasakytina apie sesijos slapukus. Minėti slapukai į jūsų kompiuterį atsisiunčiami kaip vadinamieji sesijos ID, todėl įvairias jūsų naršyklės užklausas galima priskirti bendrai sesijai. Tai padės lengviau atpažinti kompiuterį, kai mūsų svetainėje apsilankysite kitą kartą. Sesijos slapukai ištrinami jums atsijungus arba uždarius naršyklę.
 2. Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami po tam tikro laiko, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko. Jūs taip pat bet kuriuo metu galite ištrinti šiuos slapukus per savo naršyklės saugos nuostatas.
 3. Trečiosios šalies slapukus į naudotojo kompiuterį įrašo trečiosios šalies paslaugų teikėjai, o ne „Jeunesse“, ir Platintojo kompiuteris juos gali nuskaityti, kai jūs kitą kartą lankysitės svetainėje. Kitaip negu pačios „Jeunesse“ naudojami slapukai, minėti slapukai naudojami paslaugų teikėjų, kurie informaciją apie naudotojus daugiausia renka rinkodaros ir reklamos tikslais.

Savo naršyklės parametrus galite konfigūruoti pagal savo pageidavimus, pavyzdžiui, galite atsisakyti priimti trečiosios šalies slapukus arba slapukus apskritai. Jeigu nenorite leisti „flash“ slapukų, turite įdiegti atitinkamą plėtinį, pavyzdžiui, „Mozilla Firefox“ „Better Privacy“ (didesnis konfidencialumas) (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) arba „Adobe Flash“ slapuką-žudiką, jeigu naudojate „Google Chrome“. HTML5 saugojimo objektų naudojimui galite užkirsti kelią, naršyklėje pasirinkdami privatumo režimą arba anoniminį režimą. Mes taip pat rekomenduojame reguliariai rankiniu būdu ištrinti naršyklės istoriją ir slapukus. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad išjungę slapukus, galbūt nebegalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.


4. Kontaktai

Jeigu pateikėte užklausą naudodami mūsų kontaktinę formą, bus renkama ir tvarkoma tik jūsų pateikta asmeninė informacija. Užklausos turinį sudaranti informacija bus renkama, tvarkoma ir naudojama tik jūsų užklausai tvarkyti.

Tai apima šios informacijos persiuntimą interneto paslaugų teikėjui, atsakingam už mums suteiktą internetinį prieglobą. Šiuo atveju „Jeunesse“ laikosi duomenų minimizavimo principo. Mes dalijamės mažiausia apimtimi informacijos – tik tiek, kiek būtinai reikia jūsų užklausai tvarkyti arba bendraujant su jumis asmeniškai. „Jeunesse“ neperduos jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims be aiškaus jūsų sutikimo, kurį bet kuriuo metu galite atšaukti. Šią informaciją „Jeunesse“ saugo tol, kol neatšaukiamas jūsų sutikimas.

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies a punkto principu ir jūsų pateiktu sutikimu.


5. Su sutarties sudarymu ir mokėjimais susijusių asmens duomenų rinkimas

Asmens duomenys bus renkami tik tiek, kiek jūs savanoriškai juos atskleisite pateikdami užsakymą arba registruodamiesi. Toliau apibūdinta informacija saugoma kaip užsakymo dalis:

 1. vardas ir pavardė;
 2. adresas;
 3. telefono numeris;
 4. el. pašto adresas;
 5. pristatymo adresas, kuris gali skirtis nuo sąskaitos išrašymo adreso;
 6. mokėjimo informacija

„Jeunesse“ šiuos duomenis naudoja tik sutarčiai vykdyti arba susisiekti su jumis, kai to prireikia. Minėti veiksmai apima pirkimo sutarties inicijavimą, sudarymą, užtikrinimą ir, prireikus, atšaukimą. Ši informacija saugoma iki visiško sutarties įvykdymo. Jeigu komercinius ir (arba) fiskalinius aspektus reglamentuojantys teisės aktai nustato saugojimo laikotarpį, jis gali siekti iki 10 metų.

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 straipsnio a punktu, t. y. vykdant sutartį.


6. Platintojų asmens duomenų rinkimas

Jeigu mūsų svetainėje užsiregistruosite kaip Platintojas, tvarkysime daugiau jūsų asmens duomenų.

Sudarydami sutartį, turėsime iš jūsų gauti tokius asmens duomenis:

kreipinį, vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, kredito kortelės numerį ir galiojimo pabaigos datą, banko duomenis, naudotojo ID ir vieną ar kelis iš tokių duomenų kaip asmens tapatybės kortelės numeris, mokesčių mokėtojo numeris, paso numeris, socialinio draudimo numeris ir skenuota asmens tapatybės kortelės kopija.

Mes taip pat įrašysime jūsų IP adresą ir užklausos pateikimo datą bei laiką, kurie leis mums laiku nustatyti apgaulę.

Šių duomenų tvarkymas būtinas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį su Platintoju, ir tai daroma vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies b punktu. Be to, tai daroma siekiant apsaugoti teisėtus „Jeunesse“ interesus, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies f punkte.

Rinkodaros tikslais „Jeunesse“ tvarko toliau apibūdintus asmens duomenis, kuriuos jūs perdavėte „Jeunesse“ veikdami kaip Platintojas ir dėl kurių tvarkymo vykdant sutartį savanoriškai suteikėte „Jeunesse“ sutikimą. Minėti duomenys apima vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos šalį, nuotrauką, balso įrašą ir jūsų pareiškimą dėl rekomendacijų.

Ši informacija rinkodaros ir reklamos tikslais bus naudojama radijuje, internete, spaudoje, televizijos programose (įskaitant kabelinę ir palydovinę televiziją), taip pat garso ir vaizdo įrašuose. Siekiant minėtų tikslų, pirmiau apibūdinta informacija bus saugoma iki 7 metų.

Minėtų duomenų tvarkymas būtinas siekiant vykdyti sutartį su Platintoju, ir tai daroma vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 straipsnio a punktu, taip pat remiantis jūsų sutikimu, duotu pagal BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies a punktą. Be to, tai daroma siekiant apsaugoti teisėtus „Jeunesse“ interesus, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos a dalies f punkte.

Jums, kaip Platintojui, taip pat bus suteikta prieiga prie „Back Office“. Naudodamiesi „Back Office“, galėsite peržiūrėti pateiktus užsakymus. Šiuo tikslu jūs matysite tokius duomenis:

užsakymo numerį, užsakymo datą, Platintojo ID, vardą ir pavardę, produktus, užsakymo būseną, mokėjimo būseną ir išsiuntimo datą.

Ši informacija reikalinga tik jūsų komisiniams apskaičiuoti ir stebėti. Tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies b punktas.

Be to, „Back Office“ galite gauti komandos apžvalgą – jums bus suteikta informacija apie Platintojus, kurie pavaldumo linijoje yra žemiau jūsų. Šiuo tikslu jūs matysite tokius duomenis:

vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir šalį, naudotojo vardą, registracijos datą, Platintojų skaičių, gautų klientų skaičių, paskutinio prisijungimo datą, vėliausio dalyvavimo internetiniame seminare datą, paskyros būseną arba atšaukimo būseną ir Platintojo kategoriją.

Ši informacija reikalinga tik jūsų komisiniams apskaičiuoti ir stebėti. Tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies b punktas.

Tam, kad galėtume tvarkyti komisinių mokėjimą, mums reikia šios informacijos:

kreipinio, vardo ir pavardės, adreso ir banko duomenų.

Čia taip pat rasite informacijos apie užsakymus, kuriuos pateikė kiti Platintojai ir (arba) klientai. Šiuo tikslu jūs matysite tokius duomenis:

užsakymo numerį, užsakymo datą, užsakymo rūšį, sumokėtą sumą, vardą ir pavardę bei adresą sąskaitų išrašymui ir siuntimui, stebėjimo numerį ir užsakymo šaltinį (iniciatorių).

Ši informacija reikalinga tik jūsų komisiniams apskaičiuoti ir stebėti. Tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies b punktas.

Laikydamiesi komercinių ir mokesčių teisės aktų reikalavimų, jūsų adresą, mokėjimo duomenis ir užsakymo duomenis privalome saugoti dešimt metų. Tačiau po dvejų metų mes apribojame šių duomenų tvarkymą, t. y. jūsų duomenys naudojami tik siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų. Tokių duomenų saugojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies c punktas.

Be to, baigus tvarkyti sutartį ir sumokėjus visas sutartas sumas, Platintojo duomenys taip pat bus ištrinti.

Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims perduodame tik tiek, kiek to reikia siekiant įvykdyti sutartį arba apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Siekiant šiuo tikslo, Platintojai iš rėmėjo gauna tokius duomenis:

vardą, pavardę ir registracijos šalį.

Rėmėjas gauna šią informaciją:

jūsų vardą, pavardę, el. paštą. telefono numerį ir naudotojo vardą.

Šie duomenys tvarkomi tik jūsų komisiniams apskaičiuoti ir stebėti. Minėta informacija jūsų rėmėjui gali būti reikalinga mokymų ir paramos tikslais. Tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies b punktas.

Vykdydami sutartį, mes taip pat pasitelkiame išorinius paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Su minėtais paslaugų teikėjais sudaromos atskiros duomenų tvarkymo sutartys, skirtos užtikrinti jūsų asmeninės informacijos apsaugą. Jeigu komisinius jums mokame, naudodamiesi „PayCard“, „Allied Wallet“ ir „PayPal“ paslaugomis, perduodame šią informaciją:

jūsų vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir šalį, vartotojo vardą, el. paštą, nuskenuotą asmens tapatybės kortelės kopiją ir nuotrauką (identifikavimo tikslais).

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 straipsnio a punktu, t. y. vykdant pirkimo sutartį, ir BDAR 9 straipsnio 1 pastraipos 2 dalies a punktu ir 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies a punktu, t. y. remiantis jūsų suteiktu sutikimu.


7. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Klientų duomenys trečiosioms šalims perduodami tik tiek, tiek to reikia sutarčių tvarkymo tikslais. Vykdydami sutartį mes taip pat pasitelkiame išorinius paslaugų teikėjus (duomenų tvarkymo įmones). Su minėtais paslaugų teikėjais sudaromos atskiros duomenų tvarkymo sutartys, skirtos užtikrinti jūsų asmeninės informacijos apsaugą.

Tam, kad galėtume pristatyti prekes, tokioms pristatymo įmonėms kaip EMARC, „FedEX“ ir TNT mes perduodame kliento vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Vykdant mokėjimą, kredito įstaigoms arba mokėjimų tarpininkams perduodami Platintojo mokėjimo duomenys, pirmiausia, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, sąskaitos duomenys ir IP adresas. Minėtos mokėjimų įstaigos yra: „Optimal“, „Worldpay (UK) Limited“, „Paysafecard.com USA, Inc.“, „Paypal (Europe) Sarl et Cie“, „SIX Payment Services (Austria) GmbH“, „AlliedWallet Ltd.“, „Global Collect Services“, „B.V. dba Ingenico“, „Klarna AB (PUBL)“, „GlobalOneTree“ ir „Chase Paymentech Europe Limited“.

Siekiant kuo anksčiau aptikti sukčiavimą, „American Express“ susijusiai įmonei „Accertify Inc.“ perduodama ši Platintojo informacija: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, „Jeunesse“ paskyros pavadinimas, slaptažodis, istorija ir, prireikus, „Jeunesse“ skyrių įrašytos pastabos, IP adresas, užsakymo informacija (įskaitant datą, laiką, siuntimo išlaidas, PVM, naršyklės slapukus, IP adresą, sąskaitos išrašymo adresą, mokėjimo metodą, valiutą, nepavykusius bandymus) ir sąskaitos išrašymo duomenys (įskaitant sąskaitos faktūros pavadinimą, adresą, telefono numerį, kortelės rūšį, kortelės numerį, CVV kodą, leistiną sumą ir kortelės galiojimo laiką).

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 straipsnio a punktu, t. y. vykdant sutartį.


8. Atsiliepimai ir produktų apžvalgos

„Jeunesse“ siūlo jums galimybę pateikti produktų apžvalgas. Su tuo susiję jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate, remiantis savanorišku jūsų sutikimu skelbiami „Jeunesse“ interneto svetainėje ir socialinės žiniasklaidos platformose bei naudojami „Jeunesse“ rinkodaros tikslais, kaip paaiškinta šių konfidencialumo nuostatų 10 dalyje. Jūsų pateikta produkto apžvalga gali būti paskelbta iki 60 mėnesių, atsižvelgiant į tai, ar „Jeunesse“ vis dar siūlo įsigyti atitinkamą produktą.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad „Jeunesse“ netvarko ir (arba) nekontroliuoja šiame kontekste trečiosioms šalims jūsų pateiktos informacijos.

Jeigu norėtume anksčiau pašalinti savo pateiktą produkto apžvalgą iš „Jeunesse“ interneto svetainės ir (arba) socialinės žiniasklaidos, rašykite duomenų apsaugos pareigūnui el. laišką adresu [email protected] .

Minėti duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies a punktu, t. y. remiantis jūsų suteiktu sutikimu, ir BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies f punktu, t. y. siekiant apsaugoti teisėtus „Jeunesse“ interesus.


9. „Facebook Pixel“ naudojimas

Svetainėje mes naudojame paslaugą „Facebook Pixel“, kurią teikia „Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (JAV) (toliau – „Facebook“). „Facebook Pixel“ leidžia mūsų reklamas, dar vadinamas „Facebook“ skelbimais, rodyti tik tiems „Facebook“ naudotojams, kurie apsilankė mūsų svetainėje, o ypač jeigu jie išreiškė susidomėjimą mūsų internetiniu pasiūlymu arba konkrečiomis temomis ar produktais. „Facebook Pixel“ leidžia patikrinti, ar naudotojas buvo nukreiptas į mūsų svetainę po to, kai paspaudė „Facebook“ reklamą. „Facebook Pixel“ naudoja slapukus – nedidelius tekstinius failus, kurie saugomi jūsų galutinio įrenginio naršyklės talpykloje. Jeigu prisijungėte prie „Facebook“ su savo naudotojo paskyra, apsilankymas mūsų internetiniame tinkle įrašomas jūsų naudotojo paskyroje. Tokiu būdu apie jus surinkti duomenys lieka anonimiški, taigi jie negali būti naudojami siekiant padaryti išvadas apie arba susieti juos su naudotojo tapatybe. Tačiau „Facebook“ gali susieti šiuos duomenis su jūsų „Facebook“ naudotojo paskyra. Mes neturime jokios įtakos tam, kaip „Facebook“ toliau naudoja per „Facebook Pixel“ surinktus duomenis. Kiek mums žinoma, „Facebook“ gauna informaciją, kad jūs apsilankėte atitinkamoje mūsų svetainės dalyje arba paspaudėte kurią nors mūsų reklamą. Jeigu turite „Facebook“ paskyrą ir esate užsiregistravę, „Facebook“ gali susieti apsilankymą su jūsų naudotojo paskyra. Jeigu jeigu nesate sukūrę paskyros „Facebook“ arba neprisijungėte, įmanoma, kad „Facebook“ nustatys ir saugos jūsų IP adresą ir, jei taikoma, kitas identifikuoti leidžiančias savybes.

Mes naudojame „Facebook Pixel“ rinkodaros ir optimizavimo tikslais, ypač tam, kad galėtumėte „Facebook“ pateikti jums aktualią ir įdomią reklamą, taip pagerindami mūsų produktus ir paslaugas, kad jūsų, kaip naudotojo patirtis, taptų dar labiau įsimintina, ir kad užkirstume kelią netinkamoms reklamoms.

Jūs galite prieštarauti, kad „Facebook Pixel“ rinktų jūsų informaciją kaip aprašyta pirmiau ir naudotų ją „Facebook“ reklamoms rodyti. Taip pat galite pasirinkti, kokių rūšių reklaminius skelbimus matote „Facebook“, pakeisdami parametrus šiame „Facebook“ puslapyje: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata bus išjungta jums išvalius slapukus. Taip pat galite išjungti slapukus, naudojamus metrikos ir reklamos tikslais šiose interneto svetainėse:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata taip pat bus išjungta, jums išvalius slapukus.

Be to, „Facebook“ laikosi ES–JAV susitarimo dėl keitimosi konfidencialia informacija ir turi atitinkamą pažymėjimą, taigi „Facebook“ yra įsipareigojusi laikytis Europos duomenų apsaugos teisės standartų ir reikalavimų. Daugiau informacijos rasite spustelėję šią nuorodą: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių paslaugų teikėjus ir duomenų konfidencialumo apsaugą rasite šiame „Facebook“ puslapyje: https://www.facebook.com/about/privacy.

Informacijos apie „Facebook Pixel“ galite rasti šiame „Facebook“ puslapyje: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ renka ir naudoja jūsų duomenis, taip pat su tuo susijusias jūsų teises ir privatumo apsaugą rasite „Facebook“ duomenų apsaugos nuostatuose adresu https://www.facebook.com/about/privacy/

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi naudojame „Facebook Pixel“, yra BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies f punktas.


10. Socialinės žiniasklaidos papildinių naudojimas

„Jeunesse“ šiuo metu naudoja tokius socialinės žiniasklaidos papildinius (toliau vadinamus „papildiniais“): „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir „YouTube“.

Šiam tikslui pasitelkiamas vadinamasis dviejų spustelėjimų sprendimas. Tai reiškia, kad jums lankantis „Jeunesse“ svetainėje, papildinių teikėjui iš karto neperduodama jokia informacija. Papildinių teikėją galima identifikuoti, pažymėjus langelį virš pirmosios logotipo raidės. „Jeunesse“ siūlo jums galimybę tiesiogiai susisiekti su papildinio teikėju naudojant mygtuką. Informaciją, kurią pateikėte atitinkamame „Jeunesse“ puslapyje, papildinio teikėjas gaus tik jums paspaudus ir suaktyvinus atitinkamą sritį. Taip pat bus perduota šių nuostatų dalyje „Prieiga prie duomenų“ išvardyta informacija. Kalbant apie „Facebook“, IP adresas anonimizuojamas tuoj pat, kai tik jis gaunamas su atitinkamo paslaugų teikėjo Vokietijoje (arba kitoje ES valstybėje narėje) pateikta informacija. Taigi suaktyvinus papildinį, jūsų asmens duomenys siunčiami atitinkamam papildinio teikėjui ir saugoma jo buvimo vietoje (pavyzdžiui, jeigu teikėjas yra iš Amerikos, informacija saugoma JAV). Kadangi papildinių teikėjai informaciją daugiausia renka per slapukus, „Jeunesse“ rekomenduoja pasitelkus naršyklės nuostatas išvalyti visus slapukus prieš paspaudžiant pilką langelį.

„Jeunesse“ neturi jokio poveikio minėtiems surinktiems duomenims arba jų tvarkymo metodams, taip pat nežino visos informacijos apie duomenų rinkimo mastą, tvarkymo tikslus arba duomenų saugojimo laikotarpius. Mes taip pat neturime informacijos apie papildinio teikėjo surinktų duomenų ištrynimą.

Papildinio teikėjas surinktą informaciją apie klientus įrašo kaip naudotojų profilius ir naudoja juos reklamos, rinkodaros, rinkos tyrimų tikslais arba paklausos pagrindu pritaikydamas savo svetainės dizainą. Tokia analizė visų pirma atliekama (tai taikoma ir neprisijungusiems naudotojams) norint parodyti su paklausa susijusią pritaikytą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie kliento veiklą „Jeunesse“ svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti su tokių naudotojo profilių kūrimu. Norėdami pasinaudoti šia teise, turite susisiekti su atitinkamu papildinio teikėju. Pasitelkdama papildinius, „Jeunesse“ siūlo galimybę susisiekti su socialiniais tinklais ir kitais naudotojais, ir tai padeda mums tobulinti savo pasiūlymą ir padaryti jį įdomesnį jums kaip klientui.

Duomenys perduodami neatsižvelgiant į tai, ar turite su papildinio teikėju susijusią paskyrą ir ar prie jos prisijungėte. Jeigu prisijungėte prie papildinio teikėjo, mūsų apie jus surinkti duomenys bus tiesiogiai susieti su minėta jūsų paskyra. Jeigu, pavyzdžiui, paspausite aktyvų mygtuką ir nuorodą į puslapį,papildinio teikėjas taip įrašys šią informaciją į jūsų naudotojo paskyrą ir viešai pasidalys ja su jūsų adresatais. „Jeunesse“ rekomenduoja reguliariai atsijungti nuo socialinio tinklo, kai juo nesunaudojate, o ypač prieš paspaudžiant mygtuką, nes tai neleis susieti jūsų profilio su papildinio teikėju.

Daugiau informacijos apie papildinio teikėjo vykdomo duomenų rinkimo mastą ir tikslą, taip pat jų tvarkymą rasite toliau išvardytų papildinių teikėjų privatumo nuostatuose. Minėtuose dokumentuose taip pat rasite papildomos informacijos apie savo teises ir tai, kaip turėtumėte konfigūruoti savo naršyklės nuostatas, kad apsaugotumėte privatumą.

Toliau pateikti atitinkamų papildinių teikėjų adresai ir nuorodos į jų taikomus duomenų privatumo nuostatus:

 1. „Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (JAV); http://www.facebook.com/policy.php; daugiau informacijos apie duomenų rinkimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ir „Facebook“ laikosi ES–JAV susitarimo dėl keitimosi konfidencialia informacija: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. „Twitter, Inc.“, 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA (JAV); https://twitter.com/privacy. „Twitter“ laikosi ES–JAV susitarimo dėl keitimosi konfidencialia informacija: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, United States (Jungtinės Amerikos Valstijos). „Instagram“ laikosi ES–JAV susitarimo dėl keitimosi konfidencialia informacija: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. „YouTube LLC“, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (JAV). „YouTube“ yra „Google LLC“ dukterinė įmonė, o pastaroji laikosi ES–JAV susitarimo dėl keitimosi konfidencialia informacija: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Minėti duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies a punktu, t. y. remiantis kliento sutikimu, ir BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 dalies f punktu, t. y. siekiant apsaugoti teisėtus „Jeunesse“ interesus – optimizuoti produktus ir paslaugas.


11. Jūsų, kaip susijusio asmens, teisės

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai prašyti informacijos apie savo duomenis, taip pat teisę prašyti juos ištaisyti, užblokuoti arba ištrinti, arba perduoti jūsų duomenis pasirinktam subjektui. Taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą su duomenų tvarkymo metodais, ir tai įsigalioja nedelsiant. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip saugomi jūsų asmens duomenys, arba pageidaujate pasinaudoti kuria nors iš pirmiau minėtų teisių, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos tarnybą el. paštu [email protected].

Be to, jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai dėl duomenų tvarkymo metodų. Jūsų kompetentinga priežiūros institucija – tai jūsų gyvenamosios vietos šalyje įsikūrusi priežiūros institucija.


12. Nepilnamečiai

Mūsų produktai ir paslaugos pirmiausia skirti suaugusiųjų rinkai. Jaunesni negu 18 metų asmenys neturėtų siųsti mums savo asmens duomenų be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo.