ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ

និយមន័យថ្មីនៃសុខភាព

និយមន័យថ្មីនៃសុខភាព


VIDACELL® គឺ​ជា​របាយ​ម្សៅ​អង្ករ​ដ៏​ល្អ​ប្លែក​គេ​ ផលិត​ឡើង​ដោយ​ប្រភេទ​អង្ករ​ដើម​ ព៌ណ​ត្នោត ​ខ្លី​ និង​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​។​