ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use

ភ្ញាក់ពីសម្រាន្តសប្បាយចិត្ត
សម្រាន្តបានស្រួល

Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use

ចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត

សារធាតុសំខាន់ៗ AMគឺជារូបមន្តពេលថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតមានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗ។

ធាតុផ្សំសារធាតុសំខាន់ៗ AM

Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use
វីតាមីន
  • វីតាមីន A (ដូចជា សារធាតុ Retinyl Palmitate និង ៨៥% ជាសារធាតុ Beta-Carotene ធម្មជាតិ)
  • វីតាមីន C (ដូចជា អាស៊ីត Ascorbic Acid និងអាស៊ីត Ascorbyl Palmitate)
  • វីតាមីន D (ដូចជា សារធាតុ Cholecalciferol)
  • វីតាមីន E (ដូចជា សារធាតុ D-alpha Tocopheryl Succinate និងសារធាតុចេញពីល្បាយ​ធម្មជាតិ Tocopherols)
  • វីតាមីន K (ដូចជា សារធាតុ Phytonadione)
  • វីតាមីនThiamin (ដូចជាសារធាតុ Thiamin Hal)
  • វីតាមីន Riboflavin (ដូចជា សារធាតុ Riboflavin និងសារធាតុ Riboflavin-៥-Phosphate)
  • វីតាមីន Niacin (ដូចជា សារធាតុ Niacinamide និង Niacin)
  • វីតាមីនB៦ (ដូចជា សារធាតុ Pyridoxine HCl និងសារធាតុ Pyridoxal-៥ Phosphate)
  • អាស៊ីត Folate (ដូចជា អាស៊ីតQuatrefolic™ (៦S)-៥-Methyltetrahydrofolic Acid និងអំបិល Glucosamine [អ្នកហូបអាហារបួស គ្មានសត្វអំបូរខ្យងខ្ចៅ])
  • វីតាមីន B១២ (ដូចជា សារធាតុ Cyanocobalamin)
  • វីតាមីន Biotin
  • អាស៊ីត Pantothenic Acid (ដូចជាសារធាតុ D-Calcium Pantothenate)
សារធាតុរ៉ែ
  • អ៊ីយ៉ូដ (ដូចជា អ៊ីយ៉ូដ Potassium Iodide និងអ៊ីយ៉ូដចេញពី Kelp)
  • ម៉ាញ៉េស្យូម (ដូចជា ម៉ាញ៉េស្យូម Magnesium oxide និង Glycinate)
  • ស័ង្កសី (ដូចជា ស័ង្កសី Zinc Glycinate)
  • សារធាតុ Selenium (ដូចជា សារធាតុ Selenomethionine)
  • ទង់ដែង (ដូចជាទង់ដែង Copper Lysinate)
  • ម៉ង់ហ្គាណែស (ដូចជា សារធាតុ Manganese Gluconate)
  • សារធាតុ Chromium (ដូចជា សារធាតុ Chromium Polynicotinate)
  • សារធាតុ Molybdenum (ដូចជាសារធាតុ Sodium Molybdate)
ល្បាយសារធាតុ
  • ល្បាយសារធាតុនៃសារធាតុឡឹកស៊ីទីនសណ្តែកសៀង (Soybean Lecithin) [អាស៊ីត Linoleic Acid (១០.៦%) អាស៊ីត Alpha-Linolenic Acid (១.៣%) អាស៊ីតOleic Acid (១.៦%)] ប្រេងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Borage (១០% អាស៊ីត Gamma-Linolenic Acid) ប្រេងរុក្ខជាតិ Evening Primrose Oil (៤.៨% GLA) ប្រេងខ្លួនត្រី (៤.៥% អាស៊ីត Eicosapentaenoic Acid ៣.០% អាស៊ីត Docosahexaenoic Acid)គ្រាប់ធញ្ញជាតិ Fenugreek សារធាតុចម្រាញ់ពីគល់ល្មៀត (៩៥% បណ្តុំ Curcuminoids) បណ្តុំ Quercetin Dehydrate សារធាតុចម្រាញ់ពីគល់ Astragalus ផ្លែម្ទេស Cayenne pepper សារធាតុចម្រាញ់ពី Purslane (ផ្នែកពីលើ) ធាតុគីមី Vanadium (ដូចជា Vanadyl Sulfate)
  • ល្បាយសារធាតុអាស៊ីត Alpha Lipoic Acid សារធាតុ L-Carnitine Tartrate សារធាតុ Coenzyme Q១០ L-Carnitine HCl សារធាតុ Betaine HCl សារធាតុ Fisetin [Buxus microphylla Sieb (ទង និងស្លឹក) សារធាតុ Pterostilbene សារធាតុ Resveratrol (ពីសារធាតុចម្រាញ់ពីគល់ Polygonum Luspidatum) សារធាតុ Sulfur (ពី MSM – methylsulfonylmethane)
  • ល្បាយសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីស្លឹក Ginkgo Biloba (២៤% ginkgo flavonglycosides ៦% sesquiterpene lactones) សារធាតុចម្រាញ់ចេញពីតែបៃតង (៤០% Catechin និងPolyphenols) ស្មៅ Green Barley Grass (ផ្នែកពីលើ) Anthocyanins (ពីផ្លែ Bilberry និងសារធាតុចម្រាញ់ពីសំបកទំពាំងបាយជូរ)
  • ល្បាយសារធាតុចម្រាញ់ពីសារាយ Klamath Blue-Green Algae សារាយ Spirulina Algae សារាយChlorella Algae សារាយសមុទ្រ Fucoxanthin (រុក្ខជាតិទាំងមូល) សារធាតុចម្រាញ់ពីសារាយសមុទ្រ Nori
  • ល្បាយសារធាតុ L-Glutamine សារធាតុចម្រាញ់ពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Guarana (២០% ជាតិកាហ្វេអ៊ីន) សារធាតុ DMAE Bitartrate សារធាតុ Phosphatidylcholine (ចេញពីសារធាតុឡឹកស៊ីទីនសណ្តែកសៀង Soy Lecithin) សារធាតុ L-Phenylalanine សារធាតុ L-Tyrosine សារធាតុចម្រាញ់ពីផ្សិត Cordyceps Sinensis (១% អាស៊ីត Cordycepic Acid) ស្លឹក Gotu Kola សារធាតុចម្រាញ់ពីទឹកឃ្មុំ Royal Jelly ៣X (៥% ១០-HDA)
សារធាតុផ្សំផ្សេងៗ
  • សារធាតុ Amylase សារធាតុ Neutral protease សារធាតុ Cellulase សារធាតុ Lactase សារធាតុ Lipase
  • សារធាតុ N-Acetyl-cysteine សារធាតុ Inositol Hexaphosphate
  • សារធាតុ Microcrystalline Cellulose អាស៊ីត Stearic Acid សារធាតុ Croscarmellose ជាតិសូដ្យូម ជាតិកាល់ស្យូម Calcium Silicate សារធាតុ Magnesium Stearate សារធាតុ Silica និង សារធាតុស្រោបស្តើង​ៗ (ជាតិ Polyvinyl Alcohol សារធាតុ Titanium Dioxide សារធាតុ Polyethylene Glycol និងម្សៅ Talc)។
  • មានសណ្តែកសៀង និងត្រី (ត្រីចង្វានិងត្រីសាឌីន)។
  • Quatrefolic™ ជានិមិត្តសញ្ញា Gnosis S.p.A. ទីក្រុងមីលេន ប្រទេសអ៊ីតាលី សម្រាប់សារធាតុ Folate ជំនាន់ទីបួនដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួន
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use

បញ្ចប់ថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត

សារធាតុសំខាន់ៗ PM គឺជារូបមន្តពេលយប់មួយដែលមានសារជាតិបំប៉ន និងល្បាយសារធាតុសំខាន់ៗ ។

គ្រឿងផ្សំសារធាតុសំខាន់ៗ PM

Jeunesse Global Fungus PM
វីតាមីន
  • វីតាមីន A (ដូចជា សារធាតុ Retinyl Palmitate និង ៨៥% ជាសារធាតុ Beta-Carotene ធម្មជាតិ)
  • វីតាមីន C (ដូចជា អាស៊ីត Ascorbic Acid និងអាស៊ីត Ascorbyl Palmitate)
  • វីតាមីន D (ដូចជា សារធាតុ Cholecalciferol)
  • វីតាមីន E (ដូចជា សារធាតុ D-alpha Tocopheryl Succinate និងសារធាតុចេញពីល្បាយ​ធម្មជាតិ Tocopherols)
  • វីតាមីន K (ដូចជាសារធាតុ Phytonadione)
  • វីតាមីនThiamin (ដូចជាសារធាតុ Thiamin Hal)
  • វីតាមីន Riboflavin (ដូចជាសារធាតុ Riboflavin និងសារធាតុ Riboflavin-៥-Phosphate)
  • វីតាមីន Niacin (ដូចជាសារធាតុ Niacinamide និង Niacin)
  • វីតាមីន B៦ (ដូចជា សារធាតុ Pyridoxine HCl និងសារធាតុ Pyridoxal-៥ Phosphate)
  • អាស៊ីត Folate (ដូចជា អាស៊ីតQuatrefolic™ (៦S)-៥-Methyltetrahydrofolic Acid និងអំបិល Glucosamine [អ្នកហូបអាហារបួស គ្មានសត្វអំបូរខ្យងខ្ចៅ])
  • វីតាមីន B១២ (ដូចជា សារធាតុ Cyanocobalamin)
  • វីតាមីន Biotin អាស៊ីតPantothenic Acid (ដូចជាសារធាតុ D-Calcium Pantothenate)
សារធាតុរ៉ែ
  • អ៊ីយ៉ូដ (ដូចជា អ៊ីយ៉ូដ Potassium Iodide និងអ៊ីយ៉ូដចេញពី Kelp)
  • ម៉ាញ៉េស្យូម (ដូចជា ម៉ាញ៉េស្យូម Magnesium oxide និង Glycinate)
  • ស័ង្កសី (ដូចជា ស័ង្កសី Zinc Glycinate)
  • សារធាតុ Selenium (ដូចជា សារធាតុ Selenomethionine)
  • ទង់ដែង (ដូចជាទង់ដែង Copper Lysinate)
  • ម៉ង់ហ្គាណែស (ដូចជាសារធាតុ Manganese Gluconate)
  • សារធាតុ Chromium (ដូចជា សារធាតុ Chromium Polynicotinate)
  • សារធាតុ Molybdenum (ដូចជាសារធាតុ Sodium Molybdate)
ល្បាយសារធាតុ
  • ល្បាយសារធាតុនៃសារធាតុឡឹកស៊ីទីនសណ្តែកសៀង (Soybean Lecithin) [អាស៊ីត Linoleic Acid (១០.៦%) អាស៊ីត Alpha-Linolenic Acid (១.៣%) អាស៊ីតOleic Acid (១.៦%)] ប្រេងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Borage (១០% អាស៊ីត Gamma-Linolenic Acid) ប្រេងរុក្ខជាតិ Evening Primrose Oil (៤.៨% GLA) ប្រេងខ្លួនត្រី (៤.៥% អាស៊ីត Eicosapentaenoic Acid ៣.០% អាស៊ីត Docosahexaenoic Acid)គ្រាប់ធញ្ញជាតិ Fenugreek សារធាតុចម្រាញ់ពីគល់ល្មៀត (៩៥% បណ្តុំ Curcuminoids) បណ្តុំ Quercetin Dehydrate សារធាតុចម្រាញ់ពីគល់ Astragalus ផ្លែម្ទេស Cayenne pepper សារធាតុចម្រាញ់ពី Purslane (ផ្នែកពីលើ) ធាតុគីមី Vanadium (ដូចជា Vanadyl Sulfate)
  • ល្បាយសារធាតុអាស៊ីត Alpha Lipoic Acid សារធាតុ L-Carnitine Tartrate សារធាតុ Coenzyme Q១០ L-Carnitine HCl សារធាតុ Betaine HCl សារធាតុ Fisetin [Buxus microphylla Sieb (ទង និងស្លឹក) សារធាតុ Pterostilbene សារធាតុ Resveratrol (ពីសារធាតុចម្រាញ់ពីគល់ Polygonum Luspidatum) សារធាតុ Sulfur (ពី MSM – methylsulfonylmethane)
  • ល្បាយសារធាតុបន្លែអំបូរស្ពៃក្តោប (ផ្កាខាត់ណា Broccoli ស្ពៅ Kale ឆៃថាវ) (២% សារធាតុ Glucosinolates) សារធាតុចម្រាញ់ចេញពីសំបកទំពាំងបាយជូរ (៣៧% សារធាតុ Phenolics សរុប) ស្មៅ Green Barley Grass (ផ្នែកពីលើ) សារធាតុចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិ Rosemary ៤:១ (ផ្នែកពីលើ) សារធាតុចម្រាញ់ពីប៉េងប៉ោះ Tomato Lycopene (២០% សារធាតុ Lycopene) សារធាតុ Pycnogenol (សារធាតុចម្រាញ់ពីសំបកស្រល់) សារធាតុ Lutein (ពីសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីផ្កា Marigold Flower)
  • ល្បាយសារធាតុចម្រាញ់ពីសារាយ Klamath Blue-Green Algae សារាយ Spirulina Algae សារាយChlorella Algae សារាយសមុទ្រ Fucoxanthin (រុក្ខជាតិទាំងមូល) សារាយ Spirulina សារធាតុចម្រាញ់ពីសារាយសមុទ្រពណ៌ត្នោត
  • ល្បាយសារធាតុ L-Glutamine សារធាតុ L-Arginine (ដូចជាសារធាតុ L-arginine HCl) សារធាតុ L-Ornithine (ដូចជា L-ornithine HCl) សារធាតុ Inositol សារធាតុ Phosphatidylcholine (ពីសារធាតុឡឹកស៊ីទីនសណ្តែកសៀង Soy Lecithin) សារធាតុ L-Tyrosine សារធាតុ Taurine សារធាតុចម្រាញ់ពីទឹកឃ្មុំ Royal Jelly ៣X (៥% ១០-HDA)​ សារធាតុចម្រាញ់ពីផ្សិត Cordyceps Sinensis (១% អាស៊ីត Cordycepic Acid)
សារធាតុផ្សំផ្សេងៗ
  • សារធាតុ N-Acetyl-cysteine សារធាតុ Inositol Hexaphosphate សារធាតុ Melatonin (សារធាតុ Lactobacillus acidophilus​ សារធាតុ Lactobacillus plantarum សារធាតុ Bifidobacterium bifidum និងសារធាតុ Lactobacillus casei)
  • សារធាតុ Amylase សារធាតុ Neutral protease សារធាតុ Cellulase សារធាតុ Lactase សារធាតុ Lipase
  • សារធាតុ Dicalcium Phosphate សារធាតុ Microcrystalline Cellulose សារធាតុសូដ្យូម Croscarmellose Sodium អាស៊ីត Stearic Acid សារធាតុកាល់ស្យូម Calcium Cilicate សារធាតុ Magnesium Stearate សារធាតុ Silica និងសារធាតុស្រោបស្តើងៗ (ជាតិអាកុល Polyvinyl Alcohol សារធាតុ Polyethylene Glycol សារធាតុពណ៌ Riboflavin [ពណ៌] សារធាតុម្សៅ Talc សារធាតុ Titanium Dioxide និងសារធាតុពណ៌ Carmine [ពណ៌])
  • មានទឹកដោះគោ សណ្តែកសៀង និងត្រី (ត្រីចង្វានិងត្រីសាឌីន)
  • Quatrefolic™ ជានិមិត្តសញ្ញា Gnosis S.p.A. ទីក្រុងមីលេន ប្រទេសអ៊ីតាលី សម្រាប់សារធាតុ Folate ជំនាន់ទីបួនដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួន
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use
Jeunesse Global AMPM Essentials for Daily Use