בעת גלישת אינטרנט פרטית, הרכישה לא זמינה
Jeunesse Global Jeunesse Kids

העצמת קהילות לתת לילדים עתיד ורוד.

™Jeunesse Kids מחוייבת ליצירת השפעה חיובית על חייהם של ילדים ברחבי העולם. כתוצאה (ג) שלא למטרות רווחת צדקת 501 (c) יסוד, Jeunesse ילדים הם ממומנים ונתמך על ידי קהילה עצומה של אכפתיות אנשים שמטרתו לבנות מחר טוב יותר לצעירים בקהילות במצוקה ברחבי העולם.