Eraviisilise sirvimise korral ei ole ostmine võimalik

1. oktoober 2018

Andmekaitsepoliitika

Veebisaidi https://www.jeunesseglobal.com/et-EE  andmekaitsepoliitika on toodud allpool. Eelnimetatud veebisaidi kaudu andmete töötlemise eest vastutavad järgmised üksused:

Seoses toodete ostu- ja edasimüügilepingute sõlmimisega:

Jeunesse Global Europe Ltd.
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
ÜHENDKUNINGRIIK

Seoses muu andmetöötlusega, eelkõige komisjonitasude arvutamisel:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Ameerika Ühendriigid
(edaspidi: Jeunesse)

Te saate võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga järgmisel aadressil:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Tegevdirektor: Thilo Noack
[email protected] 

Oma andmekaitsega seotud õiguste kasutamiseks või mis tahes küsimuste korral, mis puudutavad teie isikuandmete kasutamist, kogumist või töötlemist, pöörduge palun meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil [email protected].

1. Teie isikuandmete turvalisus ja kaitse

Me peame oma prioriteediks teie poolt meiega jagatud isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmist ja nendele volitamata juurdepääsu tõkestamist. Seetõttu kasutame me nüüdisaegseid turvastandardeid, et tagada teie isikuandmete maksimaalne kaitse.

Meie kui ettevõtte tegevust reguleerib eraõigus, meile kohalduvad teie vastava ELi liikmesriigis kehtivad ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätted. Sellele lisaks järgib Jeunesse USA ja Euroopa Liidu vahelist andmekaitseraamistikku Privacy Shield ja on asjakohaselt sertifitseeritud. Seda tehes kohustub Jeunesse järgima Euroopa andmekaitseseaduste standardeid ja nõudeid. Täiendavat teavet leiate veebisaidilt https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRdWAAW&status=Active

Me oleme võtnud tehnilisel ja korralduslikul tasandil meetmeid, et tagada andmekaitsega seotud määruste ja nõuete järgimine ja jõustamine nii meie endi kui ka teenusepakkujate poolt.


2. Juurdepääs andmetele

Kui te kasutate meie veebisaiti ainult teabe saamiseks, teiste sõnadega, kui te ei registreeru meie juures või ei esita meile täiendavat teavet, siis kogume me ainult isikuandmeid, mida on meie serverisse saatnud teie brauser. Kui te soovite vaadata meie veebisaiti, kogume me järgmisi andmeid, mis on vajalikud meie veebisaidi kuvamiseks ning stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks:

 • • Teie IP-aadress
 • • Päringu kuupäev ja kellaaeg.
 • • Ajavööndi erinevus võrreldes Greenwichi ajaga (GMT)
 • • Päringu sisu (tegelik lehekülg)
 • • Juurdepääsu olek / HTTP oleku kood
 • • Vastav edastatud andmemaht
 • • Veebisait, millelt päring esitati
 • • Teie brauser
 • • Teie operatsioonisüsteem ja selle liides
 • • Brauseri tarkvara keel ja versioon

Ent meie veebiserver salvestab need andmed muudest andmetest eraldi W3C veebilogidena laiendatud logifaili vormingus, seetõttu pole meil võimalik seostada neid andmeid ühegi konkreetse isikuga. Seda teavet kasutatakse meie veebiserveri jõudluse jälgimiseks ja haldamiseks. Kahtlustatava pettuse korral meie veebisaidil võidakse kasutada neid veebilogisid anonüümse kasutaja tegevuste kontrollimiseks.

Andmete analüüsimine toimub Jeunesse'i õigustatud huvides. Õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt f.


3. Küpsised

Kui te meie veebisaiti külastate, allalaaditakse ja salvestatakse lisaks eelnimetatud andmetele teie arvutisse ka küpsised. Küpsised on väiksed tekstifailid, mis salvestatakse teie veebibrauserit jooksutavale kõvakettale ja mis saadavad konkreetset teavet üksusele, kes on küpsise seadnud. Küpsiseid ei saa kasutada programmide jooksutamiseks või teie arvutisse viiruste edastamiseks. Neid kasutatakse, et parandada Interneti kasutamise kogemust, muutes selle kasutajasõbralikumaks ja üldiselt tõhusamaks.

Meie veebisait kasutab järgmist tüüpi küpsiseid, mille kohaldamisala ja funktsiooni on selgitatud allpool:

 1. Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui te brauseri sulgete. Need hõlmavad eelkõige seansiküpsiseid. Need küpsised laadivad teie arvutisse alla nn seansi ID, mis võimaldab teie arvutil määrata erinevaid päringuid ühisseansile. See muudab lihtsamaks teie arvuti tuvastamise, kui te meie veebisaidile naasete. Seansiküpsised kustutatakse, kui te välja logite või brauseri sulgete.
 2. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt, kui on möödunud teatud ajavahemik, mis võib küpsiste lõikes erineda. Saate need küpsised millal tahes brauseri turvasätetest kustutada.
 3. Kolmanda osapoole küpsised salvestatakse kasutaja arvutis kolmandast osapoolest teenusepakkujate ja mitte Jeunesse'i poolt ning neid saab edasimüüja poolt kasutatavas arvutis lugeda teie järgmisel veebisaidi külastusel. Erinevalt küpsistest, mida kasutab Jeunesse ise, on teenusepakkujad need, kes koguvad kasutajaid puudutavaid andmeid peamiselt reklaami ja turundamise eesmärgil.

Te saate konfigureerida oma brauseri sätted vastavalt isiklikele eelistustele ja keelduda kolmanda osapoole küpsistest või, näiteks, kõigist küpsistest. Kui te ei soovi flash-küpsised lubada, siis peate installima vastava lisandmooduli, nt "Better Privacy" Mozilla Firefoxi brauseri jaoks (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) või Google Chrome'i puhul Adobe Flash killer cookie. Te saate takistada HTML5 salvestusobjektide kasutamist, valides oma brauseris privaatse või inkognito režiimi. Me soovitame ka regulaarselt oma küpsised ja brauseri ajaloo käsitsi kustutada. Sooviksime juhtida tähelepanu sellele, et küpsiste deaktiveerimisel on võimalik, et te ei saa kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone.

Küpsiste kasutamine toimub Jeunesse'i õigustatud huvides, et parandada meie pakutavat teenust. Õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt f.


4. Kontakt

Kui te esitate taotluse või päringu, kasutades meie kontaktvormi, kogutakse ja töödeldakse ainult isikuandmeid, mille te olete esitanud. Teavet, mille te esitate kontakti taotlusel, kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainult teie päringu käsitlemiseks.

See hõlmab ka informatsiooni edastamist Interneti-teenuse pakkujale, kes tagab hostimisteenuse ja kättesaadavuse veebis. Antud juhul järgib Jeunesse andmete minimeerimise põhimõtet. Jeunesse jagab ainult miinimumteavet, mis on päringu töötlemiseks absoluutselt vajalik. Seda teavet kasutatakse ka selleks, et teiega personaalselt suhelda. Jeunesse ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, mille te võite millal tahes tagasi võtta. Jeunesse salvestab seda teavet kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikes 1, lk1 punktis a sätestatud põhimõte ja teie poolt antud nõusolek.


5. Isikuandmete kogumine kui lepingu sõlmimise ja makse osa.

Isikuandmeid kogutakse ulatuses, mille võrra te vabatahtlikul seda teavet tellimis- või registreerimisprotsessi käigus avalikustate. Järgmine teave salvestatakse tellimuse osana:

 1. nimi,
 2. aadress,
 3. telefoninumber,
 4. e-posti aadress,
 5. ja võimalik, et tarneaadress, kui see erineb arve aadressist,
 6. makseteave.

Jeunesse kasutab seda teavet ainult lepingu täitmiseks ja teiega suhtlemiseks, kui see on vajalik. See hõlmab ostulepingu algatamist, sõlmimist, töötlemist, garanteerimist ja, kohaldatavuse korral, tühistamist. Teavet säilitatakse, kuni ostuleping on täielikult täidetud. Kui säilitusperioodid on sätestatud äri- ja rahandusalaste õigusaktidega, võib säilitusperiood olla kuni 10 aastat.

Andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikes 1, lk 1 punktis a sätestatud lepingu täitmise põhimõte.


6. Edasimüüjaid puudutavate isikuandmete kogumine

Kui te registreerute meie juures edasimüüjana, siis töötleme me teie täiendavaid isikuandmeid

Lepingu sõlmimiseks vajame me teilt järgmisi isikuandmeid:

tiitel, nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, IP-aadress, krediitkaardi number ja aegumiskuupäev, kasutaja ID ja üks või mitu järgmistest: ID-kaardi number, maksukohustuslasena registreerimise number, passi number, sotsiaalkindlustuse number ja ID-kaardi skaneeritud koopia.

Me salvestame ka teie IP-aadressi ning teie päringu kuupäeva ja kellaaja, et õigeaegselt pettusi avastada.

See andmete töötlemine on vajalik edasimüüjaga sõlmitud lepingu loomiseks ja sõlmimiseks ning selle aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk1 punkt b. See kaitseb ka Jeunesse'i õigustatud huvisid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punktiga f.

Turundamise eesmärgil töötleb Jeunesse järgmisi isikuandmeid, mille te olete edastanud Jeunesse'ile edasimüüjana tegutsemise käigus või mille jaoks te olete vabatahtlikult andnud Jeunesse' ile oma nõusoleku lepingulise suhtega seotud lepingujärgsete kohustuste täitmiseks: nimi, elukohariik, foto, näopilt, helisalvestis ja teie soovitusavaldus.

Seda teavet kasutatakse turundamisel, reklaamides ja koolitusmaterjalides raadios, internetis, ajakirjanduses, teleprogrammide levitamisel (kaasa arvatud kaabel- ja satelliitedastustel) ning audio- ja videosalvestistes. Sel eesmärgil hoitakse teie isikuandmeid kuni 7 aastat.

See andmete töötlemine on vajalik edasimüüjaga sõlmitud lepingu täideviimiseks ning selle täitmise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk1 punktis b sätestatud põhimõte ja teie poolt antud nõusolek kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punktiga a. See kaitseb ka Jeunesse'i õigustatud huvisid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punktiga f.

Edasimüüjana on teil juurdepääs arveldusosakonnale. Selles arveldusosakonnas on teil ülevaade tellimustest, mille olete esitanud. Sel eesmärgil näete te järgmisi andmeid:

tellimuse number, tellimuse kuupäev, edasimüüja ID, nimi, tooted, tellimuse olek, makse olek ja tarne kuupäev.

See teave on nõutav ainult saadaolevate komisjonitasude arvutamiseks ja jälgitavuseks . Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt b.

Saate arveldusosakonnast hankida ka meeskonna ülevaate. Siin antakse teile teavet edasimüüjate kohta, kelle olete paigutanud oma alaliini. Sel eesmärgil näete te järgmisi andmeid:

eesnimi, perekonnanimi, alaline elukoht ja elukohariik, kasutajanimi, registreerumise kuupäev, edasimüüjate arv, saadud klientide arv, viimase sisselogimise kuupäev, viimane veebiseminaril osalemise kuupäev, konto olek ja tühistamise kuupäev ja edasimüüja palgaaste.

See teave on nõutav ainult saadaolevate komisjonitasude arvutamiseks ja jälgitavuseks. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt b.

Komisjonitasude töötlemiseks vajame me järgmisi andmeid:

nimi, aadress ja pangarekvisiidid.

Te saate siin ka teavet tellimuste kohta, mille on esitanud teised edasimüüjad ja/või kliendid. Sel eesmärgil näete te järgmisi andmeid:

tellimuse number, tellimuse kuupäev, tellimuse tüüp, makstud summa, nimi ja tarne aadress ja arveldusteave, jälgimisnumber ja tellimuse allikas (maksja).

See teave on nõutav ainult saadaolevate komisjonitasude arvutamiseks ja jälgitavuseks. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt b.

Tulenevalt äri- ja rahandusalaste õigusaktide nõuetest, oleme kohustatud säilitama teie aadressi, makseandmeid ja tellimuse andmeid kümme aastat. Kuid kahe aasta pärast me piirame töötlemist, st teie andmeid kasutatakse ainult seaduslike kohustuste täitmiseks. Andmete säilitamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt c.

Peale selle, seoses lepingu töötlemise lõpulevimisega, mis hõlmab ka kokkulepitud tasude täielikku maksmist, edasimüüja andmed kustutatakse.

Me edastame teie isikuandmed kolmandatele osapooltele ainult ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks või meie õigustatud huvide kaitsmiseks.

Sel eesmärgil saavad edasimüüjad oma sponsorilt järgmisi andmeid:

eesnimi, perekonnanimi ja registreerimisriik.

Teie sponsor saab järgmisi andmeid:

teie eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja kasutajanimi.

See andmete töötlemine on vajalik ainult saadaolevate komisjonitasude arvutamiseks ja jälgitavuseks . Seda teavet vajab ka teie sponsor koolituse ja toetuse pakkumiseks. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1, punkt b.

Me kasutame lepingu täitmiseks ka väliseid teenusepakkujaid (andmetöötlejaid). Nende teenusepakkujatega vormistatakse eraldi andmetöötluslepingud, et tagada teie isikuandmete kaitse. Komisjonitasu maksmiseks PayCardi, Allied Walleti ja PayPali kaudu edastame me järgmised andmed:

eesnimi, perekonnanimi, alaline elukoht ja elukohariik, kasutajanimi, e-posti aadress, ID-kaardi skaneeritud koopia ja foto identifitseerimise eesmärgil.

Andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikes 1, lk 1 punktis a sätestatud ostulepingu täitmise põhimõte ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 1 lõike 2 punkt a ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt a ja teie poolt antud nõusolek.


7. Andmete edastamine kolmandatele osapooltele

Kliendiandmed edastatakse kolmandatele osapooltele ainult ulatuses, mis on vajalik lepingu töötlemiseks. Me kasutame lepingu täitmiseks ka väliseid teenusepakkujaid (andmetöötlusettevõtteid). Nende teenusepakkujatega vormistatakse eraldi andmetöötluslepingud, et tagada teie isikuandmete kaitse.

Tarnimise teostamiseks edastatakse veoettevõtjatele, EMARCile, FedExile ja TNT-le kliendi eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Makse töötlemiseks edastatakse krediidiasutustele või maksevahendajatele edasimüüja makseandmed, nimelt tema eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev, konto andmed ja IP-aadress. Need on: Optimal, Worldpay (UK) Limited, Paysafecard.com USA, Inc., Paypal (Europe) Sarl et Cie, SIX Payment Services (Austria) GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services, B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree ja Chase Paymentech Europe Limited.

Pettuste varajaseks avastamiseks edastatakse ettevõttele Accertify Inc., ettevõtte American Express tütarettevõtjale, järgmised edasimüüjat puudutavad andmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev, Jeunesse'i konto nimi, parool, ajalugu ja, kohaldatavuse korral, Jeunesse'i osakondade poolt lisatud märkused, IP-aadress, tellimuse üksikasjad (kaasa arvatud kuupäev, kellaaeg, tarnekulud, käibemaks, brauseri küpsised, arveldusaadress, maksemeetod, valuuta, ebaõnnestunud katsed) ja arveldusandmed (kaasa arvatud arve nimi, aadress, telefoninumber ja kaardi tüüp, kaardi number, CVV -kood, lubatud kogus ja kaardi aegumiskuupäev).

Andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punktis a sätestatud lepingu täitmise põhimõte.


8. Soovitused/tooteülevaated

Jeunesse pakub võimalust tooteülevaadete esitamiseks. Isikuandmed, mille te meile sellega seoses kättesaadavaks teete, põhinevad teie poolt antud vabatahtlikul nõusolekul, mis on avaldatud Jeunesse'i veebisaidil ja meediaplatvormidel, mida Jeunesse kasutab turunduslikel eesmärkidel, nagu on selgitatud käesoleva eraelu puutumatuse poliitika jaotises 10. Teie tooteülevaade võidakse avaldada kuni 60 kuu jooksul, olenevalt sellest, kas teie poolt hinnatud toodet veel Jeunesse'i poolt müügiks pakutakse.

Soovime juhtida tähelepanu sellele, et nende andmete töötlemine, mis te olete selles kontekstis esitanud, jääb Jeunesse'i vastutusalast ja kontrolli alt välja.

Kui te soovite oma tooteülevaate Jeunesse'i veebisaidilt ja sotsiaalmeediaplatvormilt varem eemaldada, saate võtta ühendust andmekaitseametnikuga e-posti aadressil [email protected] .

Selle andmetöötluse aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt a ning teie poolt antud nõusolek ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt f Jeunesse'i õigustatud huvide kaitsmiseks.


9. Facebooki piksli kasutamine

Me kasutame oma veebisaidil "Facebooki pikslit", mis on ettevõtte Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (edaspidi "Facebook") pakutav teenus. Facebooki piksel võimaldab Facebookil kuvada meie reklaame Facebookis, nn "Facebooki reklaame", ainult nendele Facebooki kasutajatele, kes on külastanud meie veebisaiti, eelkõige nendele, kes on ilmutanud huvi meie veebipõhiste pakkumiste, konkreetsete teemade või toodete vastu. Facebooki piksel võimaldab kontrollida, kas kasutaja suunati meie veebisaidile pärast meie Facebooki reklaamide klõpsamist. Facebooki piksel kasutab küpsiseid, väikseid tekstifaile, mis salvestatakse kohalikult veebibrauseri vahemällu teie lõppseadmes. Kui te olete Facebooki sisse loginud oma kasutajakontolt, salvestatakse meie veebikollektsiooni teiepoolne külastamine teie kasutajakontol. Sel viisil teie kohta kogutud andmed jäävad meie jaoks anonüümseteks, seega ei saa neid andmeid kasutada mis tahes järelduste tegemiseks ega seoste loomiseks kasutaja identiteediga. Kuid Facebook saab seostada või siduda need andmed teie kohaliku kasutajakontoga. Me ei oma mingit mõju Facebooki poolt Facebooki piksli abil kogutud andmete kasutamise ulatusele ega edasisele kasutamisele. Meie teadmistele toetudes saab Facebook teavet selle kohta, et olete kasutanud meie veebisaidi vastavat jaotist või ala või klõpsanud mõnda meie reklaami. Kui teil on Facebooki kasutajakonto ja olete registreeritud kasutaja, siis saab Facebook seostada teie külastuse teie kasutajakontoga. Isegi siis, kui te ei ole Facebookis kontot loonud või ei ole sisse loginud, on võimalik, et Facebook tuvastab ja salvestab teie IP-aadressi ja, kohaldatavuse korral, muud identifitseerimist võimaldavad parameetrid.

Me kasutame Facebooki pikslit turundamise ja optimeerimise eesmärgil, eelkõige selleks, et pakkuda teile asjakohaseid ja huvitavaid reklaame Facebookis, et parandada seeläbi meie tooteid ja teenuseid, muutes teie kasutajakogemuse meeldejäävamaks ja vältides häirivaid reklaame.

Te võite millal tahes vaidlustada oma andmete kogumise Facebook piksliga, mida on kirjeldatud ülalpool, ja oma andmete kasutamise Facebooki reklaamide kuvamiseks. Te võite valida, millist liiki reklaame te Facebookis näete, muutes oma sätteid järgmisel Facebooki lehel: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Sooviksime juhtida tähelepanu sellele, et kui te küpsised kustutate, siis see säte deaktiveeritakse. Te võite ka deaktiveerida küpsised, mida kasutatakse parameetrite mõõtmise ja reklaami eesmärgil, järgmiste veebisaitide kaudu:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Sooviksime juhtida tähelepanu sellele, et kui te küpsised kustutate, siis ka see säte deaktiveeritakse.

Sellele lisaks järgib Facebook USA ja Euroopa Liidu vahelist andmekaitseraamistikku Privacy Shield ja on asjakohaselt sertifitseeritud. Seda tehes kohustub Facebook järgima Euroopa andmekaitseseaduste standardeid ja nõudeid. Täiendavat teavet leiate alltoodud veebisaidilt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Täiendavat teavet kolmandast osapoolest teenusepakkujate ja eraelu puutumatuse kohta leiate järgmiselt Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/about/privacy.

Teavet Facebooki piksli kohta leiate järgmiselt Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Täiendavat teavet oma andmete kogumise ja kasutamise kohta Facebooki poolt ning oma sellekohaste õiguste ja oma eraelu puutumatuse kaitsmise viiside kohta leiate Facebooki andmepoliitikast, mis on toodud aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebooki piksli kasutamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk1 punkt f.


10. Sotsiaalmeedia lisandmoodulite kasutamine

Jeunesse kasutab praegu järgmisi sotsiaalmeedia lisandmooduleid (edaspidi lisandmoodulid): Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube.

Selleks kasutatakse nn kahe klõpsuga lahendust. See tähendab, et kui te külastate Jeunesse'i lehte, siis ei edastata lisandmoodulite pakkujale esialgu isikuandmeid. Lisandmooduli pakkuja saab tuvastada, märkides ruudu tema esitähe või logo kohal. Jeunesse pakub võimalust suhelda lisandmooduli pakkujaga otse, kasutades vastavat nuppu. Lisandmooduli pakkuja saab ainult teavet, mida te olete vastaval Jeunesse'i lehel kasutanud, kui klõpsate valitud ala, mis seejärel aktiveeritakse. Edastatakse ka teave, mis on toodud käesoleva poliitika jaotises "Juurdepääsuandmed". Facebooki puhul anonümiseeritakse IP-aadress kohe pärast selle kogumist, lähtuvalt teabest, mille on esitanud vastav teenusepakkuja Saksamaal (ja võimalik, et ka ELi liikmesriikides). Seega, aktiveerides lisandmooduli, saadetakse teie isikuandmed vastavale lisandmooduli pakkujale ja salvestatakse nende asukohas (Ameerika teenusepakkujate puhul USAs). Kuna lisandmooduli pakkuja kogub andmeid peamiselt küpsiste kaudu, soovitab Jeunesse kustutada kõik küpsised oma brauseri turvasätete kaudu, enne kui klõpsate tuhmistatud boksi.

Jeunesse'il ei ole mõju kogutud andmete ega andmetöötlusmeetodite üle, samuti ei ole me teadlikud andmete kogumise täielikust ulatusest, nende töötlemise eesmärgist ega andmete säilitamise kestusest. Meil ei ole ka teavet lisandmooduli pakkuja poolt kogutud andmete kustutamise kohta.

Lisandmooduli pakkuja salvestab kliente puudutavad andmed klientide kasutajaprofiilidena ja kasutab neid reklaamimise, turunduse ja turu-uuringute eesmärgil ja/või oma nõudlusel põhineva veebisaidi kohandamiseks. Selline analüüs tehakse eelkõige (ka nende kasutajate puhul, kes pole sisse loginud), et kuvada nõudlusel põhinevaid kohandatud reklaame ja teavitada teisi sotsiaalvõrgu kasutajaid kliendi tegevustest Jeunesse'i veebisaidil. Te võite nende kasutajaprofiilide loomise vaidlustada. Selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust vastava lisandmooduli pakkujaga. Lisandmoodulite kaudu pakub Jeunesse võimalust suhelda sotsiaalsete võrkudega ja ka teiste kasutajatega, mis aitab meil täiustada ja kohandada meie pakkumist ja muuta selle teie kui kliendi jaoks huvitavamaks.

Andmed edastatakse olenemata sellest, kas teil on konto lisandmooduli pakkuja juures ja kas te olete kontole sisse loginud. Kui te olete lisandmooduli pakkuja juures sisse loginud, seostatakse meie poolt kogutud teid puudutavad andmed otse teie kontoga lisandmooduli pakkuja juures. Kui te klõpsate aktiveerimise nuppu ja, näiteks, lehele viivat linki, salvestab lisandmooduli pakkuja selle teabe ka teie kasutajakontol ja jagab seda avalikult teie kontaktidega. Pärast sotsiaalvõrgu kasutamist soovitab Jeunesse teil regulaarselt välja logida, kuid eelkõige just enne nupu klõpsamist, sest see takistab teie profiili mis tahes viisil seostamist teie profiiliga lisandmooduli pakkuja juures.

Täiendavat teavet lisandmooduli pakkuja poolt läbi viidava andmete kogumise ja töötlemise ulatuse ja eesmärkide kohta leiate allpool nimetatud teenusepakkujate andmevahetuse puutumatuse poliitikates. Siit leiate te ka lisateavet oma õiguste kohta ja juhised sätete konfigureerimiseks, et kaitsta oma eraelu puutumatust.

Vastavate lisandmoodulite pakkujate aadressid ja URLid koos nende isikuandmete puutumatuse poliitikatega:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; täiendav teave andmete kogumise kohta: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ja Facebook järgib ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter järgib ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Instagram järgib ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube on ettevõtte Google LLC tütarettevõtja, kes järgib ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Selle andmetöötluse aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt a ning kliendi antud nõusolek ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, lk 1 punkt f Jeunesse'i õigustatud huvide kaitsmiseks, eelkõige tema toodete ja teenuste optimeerimiseks.


11. Teie õigused mõjutatud isikuna

Teil on õigus taotleda tasuta millal tahes teavet oma isikuandmete kohta ning nõuda nende korrigeerimist, kustutamist või blokeerimist või nõuda oma andmete edastamist teie poolt valitud üksusele. Te võite ka oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku millal tahes tulevikku suunatult tagasi võtta. Kui te soovite saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid säilitatakse, siis võtke toe saamiseks ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil [email protected].

Sellele lisaks on teil õigus esitada millal tahes pädevale reguleerivale asutusele kaebus meie andmetöötlusmeetodite kohta. Teie pädev reguleeriv asutus on reguleeriv asutus, kes asub teie elukohariigis.


12. Alaealised

Meie tooted ja teenused on peamiselt mõeldud täiskasvanutele. Alla 18-aastased isikud ei tohiks saata meile oma isikuandmeid ilma vanema(te) või seadusliku eestkostja (seaduslike eestkostjate) nõusolekuta.