Når du browser privat kan du ikke handle

Brugsbetingelser:

Velkommen til jeunesseglobal.com hjemmesiden (herefter kaldt ”Hjemmesiden”) for Jeunesse Global, LLC (”Jeunesse Global” eller ”os” eller ”vi”). Du (herefter kaldet ”Brugeren”) har anmodet om adgang til Hjemmesiden, de ydelser (som defineret nedenfor) som vi leverer gennem denne Hjemmeside samt information, billeder, grafik, data, tekst, filer, links, fotografier, grafik, lyd, video, meddelelser, software, beskeder, kommunikation, indhold, organisation, design, indsamling, magnetisk oversættelse, digital samtale, HTML, XML, Java kode og andet indhold som er relateret til Hjemmesiden (samlet kaldet ”Indhold”). Læs omhyggeligt regler og betingelser for brug af Hjemmesiden og Indhold (disse ”Brugsbetingelser”). Din adgang og brug af Hjemmesiden og Indhold er betinget af din accept og enighed, uden ændringer, til disse Brugsbetingelser. Ved at klikke på ”Jeg accepterer” knappen nedenfor, samtykker du til at være bundet af disse Brugsbetingelser. Ved at klikke på ”Jeg accepterer ikke” knappen nedenfor, har du ikke tilladelse til at benytte Hjemmesiden. Bemærk venligst, at andre dele af Hjemmesiden kan have ekstra og/eller forskellige brugsbetingelser.

Adgang

Vi kan levere dig et udvalg af ressourcer, såsom nyheder og information vedrørende Jeunesse Global, dine kontoinformationer, muligheden for at kommunikere elektronisk med Jeunesse Global, og adgang til ydelser og information som fra tid til anden er tilgængelig på Hjemmesiden (”Ydelser”). Vi forbeholder os retten til på eget skøn og diskretion, at på ethvert tidspunkt at annullere, ændre eller suspendere din adgang til Hjemmeside, Indhold eller Ydelser (uanset grund, eller uden grund). I særdeleshed, men uden begrænsninger, kan vi annullere, ændre eller suspendere din adgang til Hjemmesiden, Indhold og/eller Ydelser hvis du ikke overholder disse Brugsbetingelser, og hvis du er en Forhandler hos Jeunesse Global, din ansøgning og aftale (”Jeunesse aftalen”), eller hvis du overtræder vores rettigheder, eller rettigheder tilhørende en tredjepart.

Privatliv

Vores privatlivspolitik er indarbejdet i disse Brugsbetingelser, og er en del af disse.

Opførsel

Du repræsenterer og garanterer at (a) du er minimum 18 år gammel, (b) din brug af Hjemmesiden og Indhold er lovlig i, og ikke overtræder nogen love eller regler, i den retskreds hvor du bor, eller hvorfra du benytter eller på anden vis får adgang til Hjemmesiden, (c) al information (hvis nogen) som er angivet af dig er korrekt, (d) du har en juridisk ret og mulighed for at indgå i disse Brugsbetingelser, (e) din brug af Hjemmesiden og Indhold skal være i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser (og hvis du er en Forhandler hos Jeunesse Global, i henhold til Jeunesse aftalen, og disse Politikker og Procedurer), (f) din brug af Hjemmesiden og Indhold skal være i overensstemmelse med gældende love og reguleringer, (g) du er i stand til at påtage dig, og påtager dig, enhver risiko som er relateret til brugen af denne Hjemmeside og Indhold, og (h) du forstår og accepterer de regler, bestemmelser og risiko som er relateret til brugen af Hjemmesiden og Indhold.

Du må ikke kopiere, overføre, fordele, sælge eller offentliggøre nogen del eller hele Hjemmesiden, Indhold eller Ydelser, uden en forudgående, udtrykkelig og skriftlig godkendelse. Når du bruger Indholdet, i forbindelse med udskrifter, må du ikke fjerne eller ændre, eller være medvirkende til fjernelser eller ændringer, af nogen meddelelser, mærker, eller tekster i eller på Indholdet, inklusiv, men ikke begrænset til copyright meddelelser, handelsmærker og disclaimer. Du må ikke skabe afledende arbejde ud fra Hjemmesiden eller Indholdet. I forbindelse med din adgang til, og/eller brug af Hjemmesiden og Indhold, samtykker du til at du ikke må:

 • (i) Bruge Hjemmeside, Indhold eller Ydelser, enten fuldt eller delvist, på anden måde end hvad der udtrykkeligt er angivet i disse Brugsbetingelser, eller bruge Hjemmesiden eller Indholdet for et formål der er ulovligt, umoralsk, eller forbudt i henhold til disse Brugsbetingelser, eller enhver gældende lokal, stat, eller føderal lovgivning, regel eller regulering;
 • (ii) Bruge Hjemmesiden, Indhold eller Ydelser på nogen måde der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Hjemmeside, Indhold eller Ydelser, eller på nogen måde blande sig i nogen parters brug og nydelse af Hjemmesiden, Indhold eller Ydelser;
 • (iii) Anskaffe, eller forsøge at anskaffe enhver form for materiale, information eller anden Indhold gennem metoder som ikke er tilgængelige, eller leveret gennem Hjemmesiden;
 • (iv) Omgå, eller forsøge at omgå enhver sikkerhedsfunktion på Hjemmesiden;
 • (v) Ændre, slette, dekompilere, demontere eller omdanne Hjemmesiden, Indhold eller Ydelserne på nogen måde;
 • (vi) Upload, e-mail eller på anden måde overføre til eller gennem Hjemmesiden eller Ydelserne, enhver reklamering, kampagne, eller anden uautoriseret kommunikation, inklusiv, men ikke begrænset til ”junk mail”, ”brugerundersøgelser”, uopfordrede e-mails, ”spam”, ”kædebreve”, eller ”pyramidespil”;
 • (vii) Upload, opslå, e-mail, eller på anden måde overføre enhver form for materiale som indeholder ”trojan horses”, ”orme”, software virusser, eller enhver anden computerkode, filer eller programmer som er udviklet til, eller som kan afbryde, ødelægge, forstyrre eller begrænse funktionaliteten af Hjemmesiden, Indhold eller Ydelserne, eller enhver form for computer software eller hardware eller telekommunikationsudstyr;
 • (viii) Bruge enhver form for automatiseret metode, inklusiv, men ikke begrænset til elektroniske ”edderkopper”, ”robotter” eller ”crawlers” til at downloade data fra nogen af vores databaser; eller
 • (ix) Indarbejde data fra nogen af vores databaser i e-mails eller andre ”white pages” produkter eller ydelser, hvad enten de er browser baserede, baseret på proprietær klient-applikationer, eller web baseret, uden en forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse.

Rettigheder til intellektuel ejendom

Med mindre andet er angivet, tilhører vores Hjemmeside og Indhold Jeunesse Global, deres affilierede, deres licensgivere, eller andre tredjeparter, og er beskyttet under de gældende rettigheder og lovgivninger for copyright, handelsmærker, patenter og anden intellektuel ejendom. Undtagen hvad der udtrykkeligt er angivet i disse Brugsbetingelser, er kopiering, viderefordeling, brug eller offentliggørelse af dig af noget af Indholdet strengt forbudt. Der vil ikke blive givet, tildelt eller overført nogen form for ejerskab eller anden interesse i licenser eller patenter, copyright, handelsmærker, handelshemmeligheder eller anden intellektuel ejendom i forbindelse med disse Brugsbetingelser, eller i henhold til din adgang til, eller brug af, denne Hjemmeside, Indhold eller Ydelser.

Alle handelsmærker, service mærker, handelsnavne og copyrights som er vist på Hjemmesiden eller i Indholdet, er proprietært til os eller deres respektive ejere. Du har ingen rettighed eller licens i eller til nogen af de handelsmærker, service mærker, handelsnavne eller copyrights som vises på Hjemmesiden.

Adgang til Hjemmesiden og Indhold, og brug af vores Ydelser er kun beregnet som brug til din forretning. Du må ikke gendanne, genoffentliggøre, fordele, tildele, under-licensere, genoverføre, sælge, eller forberede afledt arbejde ud fra Hjemmesiden eller Indholdet, eller gensælge eller gøre vores Ydelser tilgængelige for andre. Alle rettigheder i og til Hjemmesiden og vores Indhold som ikke udtrykkeligt er givet i disse Brugsbetingelser, forbliver vores eller vores licenshavere.

Fortrolig og proprietær information

I løbet af din brug af Hjemmesiden, kan du få adgang til informationer som er fortrolige og proprietære til os eller vores leverandører, licenshavere, eller andre lignende virksomheder. Udtrykket ”Proprietær information” betyder enhver form for information eller materiale som er proprietær og fortrolig til os eller vores leverandører, licenshavere, eller andre lignende virksomheder, og inkluderer enhver af de følgende informationer og materialer som er licenseret, ejet eller udviklet af en sådan part eller deres agenter: Forretningsoptegnelser og planer; virksomhedsinformationer; produktformulering og specifikationer; markedsføringsplaner og strategier; finansielle rapporter; forhandlerlister og information; stamtræer; kompensationsplaner og finansielle informationer; kundelister og optegnelser; teknologisk information; opfindelser; produkt design; information; ydelser; prisstruktur; rabatter; computer programmer og optegnelser; kildekode og/eller objektkode; software; og enhver anden proprietær information. Du forstår og anerkender at denne Proprietær information er ejet, opnået eller licenseret af os eller vores leverandører, licenshavere, eller andre lignende virksomheder, gennem en investering af betydelig tid, indsats og omkostninger, og at denne Proprietær information er en værdifuld, speciel og unik aktiv tilhørende os eller vores leverandører, licenshavere, eller andre lignende virksomheder, som giver os en betydelig konkurrencemæssig fordel. Derfor skal denne Proprietær information holdes fortrolig, og må ikke afsløres for nogen personer eller individ uden en forudgående skriftlig tilladelse. Du er ansvarlig for enhver og alle overtrædelse af disse Brugsbetingelser, og enhver uautoriseret brug eller afsløring af denne Proprietær information. Hvis du bliver nødsaget til at afsløre nogen af disse Proprietære informationer i henhold til gældende lovgivning, regulering eller juridiske handlinger, skal du omgående informere os om dette, så vi kan ansøge om et beskyttelsesforbud eller anden passende retsmiddel. Endvidere hvis du skulle blive påkrævet at afsløre nogen af disse Proprietære informationer, skal du kun afsløre de Proprietære informationer som du juridisk har krav om at afsløre, i henhold til juridisk rådgivning fra din advokat, hvis omkostninger afholdes af dig. På vores anmodning, skal du returnere alle materialer som indeholder Proprietær information.

Skadeserstatning

Du skal forsvare, og holde os, vores affilierede og vores licenshavere, ejere, ledere, direktører, ansatte, underleverandører, informationsleverandører, leverandører, advokater, agenter, forældre, datterselskaber og affilierede individer, samt ejerne, lederne, direktørerne, de ansatte, underleverandører, advokater, agenter, forældre, datterselskaber og affilierede individer til alle disse (samlet kaldet ”vores Affilierede partnere”) skadesløse for enhver risiko, tab, krav, skader, retssag, dom, omkostning eller udgift, inklusiv, men ikke begrænset til rimelige advokatgebyrer, relateret til din (a) manglende evne til at overholde disse Brugsbetingelser, eller (b) brugen af Hjemmesiden eller Indholdet. Vi har ingen pligt til at refundere, forsvare, holde dig skadesløs eller uskadelig, fra noget som er opstået i forbindelse med, er relateret til, eller som opstår i forbindelse med disse Brugsbetingelser, Hjemmesiden, eller din adgang til, eller brugen af denne Hjemmeside og Indhold.

Disclaimer

VI FORETAGER IKKE NOGEN REPRÆSENTATION OM EGNETHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, TILGÆNGELIGHEDEN, TIDSPUNKT OG NØJAGTIGHEDEN AF HJEMMESIDEN, YDELSERNE ELLER INDHOLDET SOM VISES PÅ HJEMMESIDEN, UANSET FORMÅLET. TIL DEN MAKSIMALE OMFANG SOM ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER HEMMESIDEN OG AL DENS INDHOLD, YDELSER, SOFTWARE OG PRODUKTER LEVERET ”SOM DET ER”, ”MED ALLE FEJL” OG ”SOM TILGÆNGELIG”. VI FRALÆGGER OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIG OG ANTYDET, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA, ELLER I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEN, YDELSERNE OG INDHOLDET, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER I FORBINDELSE MED PATENTER SOM IKKE ER OVERTRÆDET, SALGBARHED, OG EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL, SAMT DEM SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED LOVGIVNING, VEDTÆGTER, BRUG AF HANDEL ELLER I FORBINDELSE MED HANDEL, OG ETHVERT ANSVAR I HENHOLD TIL HJEMMESIDEN, INDHOLD OG YDELSER OG ENHVER HANDLING SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN DELTAGELSE I ENHVER YDELSE.

DIN BRUG AF HJEMMESIDEN, YDELSERNE OG INDHOLD ER PÅ EGEN RISIKO. SELVOM VORES INDHOLD KAN BLIVE OPDATERET FRA TID TIL ANDEN, KAN DET VÆRE UDDATERET OG/ELLER KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGE ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIN MANGLENDE EVNE, ELLER FEJL (UANSET GRUND) TIL AT FÅ ADGANG TIL HJEMMESIDEN ELLER INDHOLDET, ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGE ELLER MODTAGE INFORMATIONER ELLER YDELSER FRA ELLER I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEN, INDHOLDET ELLER DINE KØB FRA OS. VI GARANTERER IKKE AT HJEMMESIDEN, PRODUKTERNE ELLER YDELSERNE VIL VÆRE KOMPATIBLE MED ALLE HARDWARE ELLER SOFTWARE SYSTEMER, ELLER AT HJEMMESIDEN ELLER ENHVER YDELSE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL.

VI ER IKKE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE FOR AT VEDLIGEHOLDE FORBRUGERDATA, ELLER FOR SLETNING, KORRUPTION, ØDELÆGGELSE, BESKADIGELSE, TAB ELLER FEJL TIL NOGEN FORBRUGERDATA, ELLER FOR NOGEN TREDJEPARTS ADGANG TIL NOGEN FORBRUGERDATA.

VI GIVER IKKE NOGEN GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER I HENHOLD TIL SUCCESNIVEAU, HVIS NOGEN, SOM INDIVIDER MÅSKE KAN OPNÅ VED AT BENYTTE NOGEN AF VORES PRODUKTER ELLER YDELSER. INDIVIDUELLE RESULTATER KAN VARIERE, OG AFHÆNGER AF MANGE FAKTORER, INKLUSIV DEN INDIVIDUELLES SPECIFIKKE FINANSIELLE SITUATION, INDSATS OG HANDLINGER. DU BØR SØGE OM RÅD VED 5

KVALIFICEREDE PROFESSIONELLE, SÅSOM EN REVISOR, ADVOKAT OG/ELLER PROFESSIONEL RÅDGIVER, ANGÅENDE SPECIFIKKE RÅD TIL DIN FORRETNING.

ENDVIDERE VIL VI OG VORES LICENSHAVERE IKKE GIVE NOGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTIER, AT INDHOLDET ELLER YDELSERNE, ELLER MATERIALERNE OG TEKNOLOGIEN SOM ER TILGÆNGELIG PÅ OG GENNEM HJEMMESIDEN ER PASSENDE ELLER TILGÆNGELIG FOR BRUG I ALLE GEOGRAFISKE LOKATIONER. HVIS DU BRUGER HJEMMESIDEN, YDELSERNE ELLER ENHVER FORM FOR MATERIALE ELLER TEKNOLOGI SOM ER TILGÆNGELIG TIL ELLER GENNEM HJEMMESIDEN UDEN FOR USA, ER DU ALENE ANSVARLIG FOR OVERHOLDELSE AF ALLE GÆLDENDE LOVE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EKSPORT OG IMPORT REGULERINGER FOR BEGGE LANDE. ENVIDERE KAN HVERKEN VI ELLER NOGEN ANDEN TREDJEPART LEVERANDØR, PARTNERE ELLER AFFILIEREDE GARANTERE AT SIDEN, DETS YDELSER ELLER ENHVER E-MAIL SOM SENDES FRA HJEMMESIDEN, ELLER ENHVER TREDJEPART LEVERANDØR, PARTNER ELLER AFFILIERET, ER FRI FOR VIRUS, ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

Brug af ydelser

Som et eksempel, men ikke en begrænsning, samtykker du til at når du benytter vores Indhold, Ydelser eller enhver anden den af Hjemmesiden, vil du ikke:

 • (i) Ændre, slette, dekompilere, afmontere eller omvende Hjemmesiden, Indhold eller ydelser på nogen måde;
 • (ii) Bagtale, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden vis overtræde de juridiske rettigheder (såsom rettigheder inden for privatliv og offentligheden) af andre;
 • (iii) Bruge ydelserne på anden vis end hvad der udtrykkeligt er angivet i disse Brugsbetingelser, eller offentliggøre, overføre, kopiere, gendanne, e-mail, opslå, upload, fordele eller udbrede (eller bruge Hjemmesiden eller Indholdet til at foretage nogen af disse) nogen form for upassende, blasfemisk, ærekrænkende, uanstændigt, usømmeligt eller ulovligt emne, navn, materiale eller information;
 • (iv) Upload filer der indeholder software eller anden materiale som er beskyttet af lovgivningen om intellektuel ejendom (eller rettigheder i forbindelse med privatliv), medmindre du ejer eller besidder rettighederne til dette, eller har modtaget alle de nødvendige rettigheder;
 • (v) Upload filer der indeholder virusser, korrupte filer, eller anden lignende software eller programmer som kan skade en anden persons computer;
 • (vi) Reklamere eller tilbyde at sælge eller købe varer eller ydelser for ethvert forretningsformål, medmindre sådanne Ydelser specifikt tillader sådanne meddelelser;
 • (vii) Udføre eller fremsende bedømmelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, junk mail, spam, uopfordrede e-mails, eller enhver form for reklamering, kampagne eller uautoriseret kommunikation;
 • (viii) Download en fil som er opslået af en anden bruger fra en Ydelse du kender, eller burde kende, som ikke juridisk kan fordeles på denne måde;
 • (ix) Forfalske eller slette enhver forfatter tilskrivning, juridiske eller andre passende meddelelser, eller proprietær henvisning af oprindelsesmærker, eller software kilder, eller anden materiale som er indeholdt i en uploadet fil;
 • (x) Begrænse eller hindre enhver anden bruger fra at benytte og nyde disse Ydelser, eller enhver anden del af Hjemmesiden eller Indholdet;
 • (xi) Overtræde nogen form for etiske regler, eller andre retningslinjer som kan være gældende for en bestemt Ydelse, eller enhver anden del af Hjemmesiden eller Indholdet;
 • (xii) Indsamle eller på anden vis indhente informationer om andre, inklusiv, men ikke begrænset til e-mail adresser, uden deres forudgående, udtrykkelige og skriftlige tilladelse;
 • (xiii) Overtræde enhver gældende lovgivning, regel eller regulering;
 • (xiv) Bruge Ydelserne hvis du er lokaliseret i et land som USA har indført handelsforbud imod, eller er på den Amerikanske Finansafdelings liste over Specifikke Udpegede Nationer; eller
 • (xv) Dele din adgangskode, lade nogen anden person få adgang til din konto, eller gøre andet som måske kan risikere din kontos sikkerhed.

Vi har ingen pligt til at overvåge Ydelserne, Hjemmesiden eller Indholdet. Vi forbeholder os dog retten til at gennemse materiale som er opslået til en Ydelse, og på eget skøn fjerne materiale. Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med vores overvågning eller udeladelse.

Vi forbeholder os retten til, på ethvert tidspunkt at offentliggøre enhver information som er nødvendig for at overholde enhver gældende lov, regel, regulering, juridisk proces, eller regeringsmæssig anmodning, eller til at redigere, afvise et opslå, eller fjerne enhver information eller materialer, helt eller delvist, efter eget skøn.

Materialer som uploades til en Ydelse, kan være underlagt begrænsninger i forhold til brug, genproduktion, og/eller udbredelse. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du downloader materialet.

Informationer som gives til os

I henhold til Privatlivspolitikken, vil enhver og alle informationer, data, lyde, fotografier, videoer og anden arbejde som du giver os, inklusiv alle kommentarer og forslag (samlet kaldet ”Besøgsgenereret indhold”), give os en ikke-eksklusiv, overførbar, tildelbar, underlicensbar, evig, uopsigelig, verdensspændende, royalty-fri, og fuldt betalt licens til at bruge, eje, kopiere, fordele, sælge, underlicensere, offentliggøre, fremvise offentligt, udføre, ændre, skabe, få skabt, importere, eksportere, og forberede afledt arbejde af sådanne Besøgsgeneret indhold gennem utallige leder af fordeling, på enhver og alle medier som er kendt nu, og som senere opfindes.

Der vil ikke blive betalt kompensation i henhold til vores brug af din Besøgsgenereret indhold, som angivet heri. Vi har ikke nogen forpligtelse til at opslå eller bruge noget af det Besøgsgenereret indhold som du eventuelt leverer, og vi kan, efter eget skøn, på ethvert tidspunkt fjerne enhver form for Besøgsgeneret indhold.

Ved at opslå, uploade, kommentere, levere eller indsende dit Besøgsgeneret indhold, repræsenterer og garanterer du at du ejer eller på anden vis har kontrol over rettighederne til dit Besøgsgenereret indhold, som beskrevet i dette afsnit, inklusiv, men ikke begrænset til alle rettigheder som er nødvendige for at du kan levere, opslå, uploade, kommentere eller indsende dit Besøgsgenereret indhold.

Du er juridisk ansvarlig for at alt Besøgsgenereret indhold som er uploadet, opslået, eller gemt gennem din brug af vores Ydelser.

Vores Ydelser kan inkludere opslagstavle ydelser, chat områder, nyhedsgrupper, forum, netværk, personlige hjemmesider, kalendere, og/eller anden messaging faciliteter som er udviklet til at gøre dig i stand til at uploade eller sende informationer, materialer og anden indhold, eller til at kommunikere med offentligheden på et større skala, eller med en gruppe. Du alene er ansvarlig for al information, billeder, grafik, data, tekst, filer, links, software, meddelelser, kommunikationer, og andet materiale (”Slutbruger indhold”) som du (eller nogen der bruger din konto) offentliggører offentligt eller privat, opslår, fordeler, viser, uddeler, eller på anden vis overfører via Hjemmesiden. Vi hverken kontrollerer eller gennemser eller overvåger Slutbruger indholdet som er opslået på Hjemmesiden, og som sådan kan vi ikke garantere for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af sådan Slutbruger indhold. Vi forbeholder os retten til, på eget skøn og diskretion, at redigere, slette eller optage enhver Slutbruger indhold som vises på Hjemmesiden. Du forstår at ved at gå ind på, eller bruge Hjemmesiden kan du blive udsat for Slutbruger indhold der er krænkende, uanstændigt og ubehageligt for dig. Du samtykker til, at du kun bruger disse Ydelser til at opslå, sende og modtage meddelelser og materiale som er passende og relateret til den enkelte Ydelse. Du giver os en begrænset ikke-eksklusiv, overførbar, tildelbar, underlicensbar, uopsigelig, tildelbar, verdensspændende, royalty-fri, og fuldt betalt licens til at bruge, eje, kopiere, fordele, sælge, underlicensere, offentliggøre, fremvise offentligt, udføre, ændre, skabe, få skabt, importere, eksportere, og forberede afledt arbejde af dette Slutbruger indhold, for formål i forbindelse med at give dig Ydelser, hvortil dette Slutbruger indhold var leveret.

Speciel meddelelse angående copyright overtrædelse

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Begrænsning af ansvar

TIL DEN MAKSIMALE OMFANG SOM LOVEN TILLADER, SKAL VI OG VORES AFFILIEREDE PARTER IKKE HAVE NOGEN FORM FOR ANSVAR I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ETHVERT INDHOLD, ELLER ANDEN INFORMATION ELLER YDELSE SOM ER RELATERET TIL HJEMMESIDEN, OG VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER PÅFØLDENDE SKADER (INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER I FORBINDELSE MED TAB AF FORRETNING, TAB AF OMSÆTNING, ELLER SAGSANLÆG), (I) SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ENHVER BESLUTNING ELLER HANDLING SOM ER TAGET AF DIG, I HENHOLD TIL INDHOLDET, ELLER VORES PRODUKTER, ELLER YDELSER, (II) SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED, ELLER PÅ NOGEN MÅDE SOM ER FORBUNDET MED BRUGEN ELLER YDELSEN AF HJEMMESIDEN ELLER INDHOLDET, ELLER I FORBINDELSE MED FORSINKELSE ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN, INDHOLDET, ELLER RELATEREDE YDELSER, ELLER FRA BRUG ELLER MISBRUG AF ENHVER INFORMATION, SOFTWARE, PRODUKTER, YDELSER, RELATERET GRAFIK, OG INDHOLS SOM ER OPNÅET GENNEM HJEMMESIDEN, (III) ENHVER UKORREKT ELLER MANGLENDE INFORMATION ELLER DATA, ELLER (IV) SOM PÅ ANDEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ UD FRA, ELLER RESULTERE FRA TAB AF DINE DATA ELLER INFORMATIONER, HVAD ENTEN DET ER BASERET PÅ KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUG, SKADEGØRENDE HANDLING (INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FORSØMMELIGHED), ELLER PÅ ANDEN VIS, SELV OM DU ER INFORMERET OM MULIGHEDERNE FOR SÅDANNE SKADER.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NETVÆRK, SERVERE, SATELITTER, INTERNETLEVERANDØRER, HJEMMESIDER, ELLER ANDRE FORBINDELSER SOM AFBRYDES, IKKE ER TILGÆNGELIGE ELLER KAN TILGÅS, ELLER FOR ANDRE MISKOMMUNIKATIONER, FEJL, UORDEN, KODET, FORSINKET ELLER FORKERT FØRT COMPUTER, TELEFON ELLER KABELOVERFØRSEL, ELLER FOR ENHVER TEKNISK DRIFTSFORSTYRRELSE, FEJL ELLER VANSKELIGHEDER.

DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSINGER OG UDELUKKELSER SKAL GÆLDE FOR DIG, I DEN STØRSTE OMGANG SOM ER GÆLDENDE I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, INDEN FOR ALLE FORMER FOR HANDLINGER, HVAD ENTEN DET ER BASERET PÅ EN KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING (INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FORSØMMELIGHED), ELLER FOR ENHVER ANDEN JURIDISK ELLER RIMELIG TEORI. ENHVER KLAUSUL SOM DEKLÆRES SOM VÆRENDE UGYLDIG, SKAL SES SOM VÆRENDE SEPARAT, OG VIL IKKE PÅVIRKE GYLDIGHEDEN ELLER EKSIGIBILITETEN AF DE RESTERENDE PUNKTER I DISSE BRUGSBETINGELSER.

Links

Hjemmesiden kan fra tid til anden indeholde links til, eller referencer til tredjepart hjemmesider, ressourcer og reklamer (samlet ”Tredjepart sider”). Din adgang til sådanne Tredjepart sider sker på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller pålideligheden af enhver indhold, data, meninger, råd, udtalelser, eller anden information som er på disse Tredjepart sider. Vi vil ikke undersøge, overvåge eller kontrollere sådanne Tredjepart sider for nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne Tredjepart sider, endvidere er vi ikke ansvarlige for det æstetiske, udseende, velegnethed til smag, eller underliggende kvalitet af informationerne i indholdet, reklamering, produkter eller andre materialer som er tilgængelig på eller gennem sådanne Tredjepart sider. Vi leverer disse link til dig, blot som en bekvem fordel, og kan afbryde sådan en service på ethvert tidspunkt, på eget skøn, uden at informere om dette. Der gives ingen anerkendelse af noget tredjepart indhold, information, data, meninger, råd, udtalelser, varer, ydelser eller produkter, via nogen form for information, materiale eller indhold af nogen Tredjepart side, som er indeholdt i, henvist til, inkluderet i, eller linket fra eller til, Hjemmesiden. Hvis du beslutter dig for at forlade Hjemmesiden, of besøge disse Tredjepart sider, sker dette på egen risiko. Under ingen omstændigheder skal vi eller vores affilierede leverandører holdes ansvarlige, enten direkte eller indirekte, for tab, ulykker, eller skader som måtte opstå, eller som man måtte mene opstod, i forbindelse med brugen af, eller tillid til, ethvert indhold, information, data, meninger, råd, udtalelser, varer, ydelser, eller produkter som er tilgængelige på sådanne Tredjepart sider. Hvis du har nogen bekymringer, bør du kontakte systemadministratoren for den pågældende Tredjepart side. Enhver link til en Tredjepart side, indikerer ikke at vi juridisk har ret til at bruge ethvert handelsmærke, handelsnavn, log eller copyright symbol som er vist på, eller som er tilgængelig gennem sådanne links, eller at enhver linket Tredjepart side har tilladelse til at bruge ethvert handelsmærke, handelsnavn, logo eller copyright symbol der tilhører os.

Link til vores virksomhedshjemmeside

Hvis du er en Forhandler hos Jeunesse Global, har du tilladelse til en begrænset, ikke-eksklusiv ret til at oprette et hypertekstlink til Hjemmesiden, fra din egen kopierede hjemmeside som vi leverer til dig, under forudsætning af at dette link overholder disse Brugsbetingelser, Jeunesse aftalen, og vores Politikker og Procedurer. Du kan ikke skabe indtryk af at enhver sub-domain af Hjemmesiden er en del af din hjemmeside. Denne begrænsede ret kan på ethvert tidspunkt blive ophævet.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt, på eget skøn og diskretion, at ændre, redigere, tilføje eller fjerne dele af disse Brugsbetingelser. Du bør jævnligt læse disse Brugsbetingelser, for eventuelle ændringer. Hvis du benytter Hjemmesiden efter vi har angivet ændringer til disse Brugsbetingelser, vil det blive set som om du har accepteret ændringerne til disse Brugsbetingelser.

Gældende lovgivning

Disse Vilkår for brug skal være underlagt, fortolket og håndhævet i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien, uden hensyntagen til lovprincipperne.. Enhver handling af dig i forbindelse med Hjemmesiden, skal gennemføres inden for to år efter grunden til handlingen opstod, eller den skal for evigt være frafaldet. Enhver juridisk handling vedrørende disse Vilkår for brug, skal bringes foran en domstol i en kompetent retskreds i London. Parterne er herefter enige om denne retskreds og domstol.

Aflastning tilgængelig for overtrædelse

I tilfælde af en faktisk eller mulig overtrædelse af disse Brugsbetingelser, kan disse Brugsbetingelser håndhæves af påbud eller specifik præstation uden bevis for faktiske skader, men mod dokumentation af alle andre krav for meddelelse af denne fritagelse, i tillæg til enhver og alle andre tilgængelige retsmidler.

Diverse

Bestemmelserne i disse Brugsbetingelser kan separeres, og i tilfælde af at nogen af bestemmelserne i disse Brugsbetingelser dømmes som værende ugyldige eller ikke kan gennemføres, vil en sådan ugyldighed eller manglende gennemførelse ikke påvirke gyldigheden eller gennemførelsen af de resterende bestemmelser. Vores frafald af et brud på enhver af disse bestemmelser i disse Brugsbetingelser, skal ikke ses af dig som værende et frafald af enhver anden efterfølgende brud på en bestemmelse af dig.

Dette afsnit, og bestemmelserne i disse Brugsbetingelser er henvendt til ansvarsfraskrivelser for repræsentationer og garantier, erstatningsforpligtelser, intellektuel ejendom, og gældende lovgivning, og de skal overskrive annulleringen af disse Brugsbetingelser.

Disse Brugsbetingelser vil ikke begrænse nogen rettigheder eller retsmidler som vi eller vores leverandører, licenshavere, eller andre lignende virksomheder har i forbindelse med handelshemmeligheder, copyright, patenter, handelsmærker, eller andre love.

Disse Brugsbetingelser og vores Privatlivspolitik, samt enhver slutbruger klik-godkendelse som er opnået på Hjemmesiden og, hvis du er en Forhandler for Jeunesse Global, din Jeunesse aftale og Politikker og Procedurerne, udgør hele aftalen mellem os med hensyn til din brug af Hjemmesiden, og den erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler. Ingen frafald fra nogen parter, uanset brud eller fejl, skal ses som værende et frafald af enhver efterfølgende eller påfølgende brud eller fejl. Dette afsnits overskrifter skal kun ses som værende en anvisning, og skal ikke gives juridisk fortrinsret.

En trykt version af disse Brugsbetingelser og enhver meddelelse givet i elektronisk form, skal være tilladt i voldgift eller retssager eller administrative procedurer baseret på, eller relateret til disse Brugsbetingelser, i samme omfang og på de samme vilkår som andre forretningsdokumenter og optegnelser der oprindeligt er genereret og vedligeholdt i trykt form. Det er det udtrykkelige ønske af parterne, at disse Brugsbetingelser, og alle relaterede dokumenter udarbejdes på engelsk, som det tales i USA.

VED AT BRUGE HJEMMESIDEN ANERKENDER DU AT DU HAR LÆST DISSE BRUGSBETINGELSER, AT DU HAR FORSTÅET DEM, OG SAMTYKKER TIL AT VÆRE BUNDET AF ALLE REGLER OG BESTEMMELSER HERI, SOM FRA TID TIL ANDEN BLIVER ÆNDRET.