Når du browser privat kan du ikke handle

Sidst opdateret den 26. februar 2018

EU's og USA's værn om privatlivets fred

Jeunesse har indført EU's og USA's værn om privatlivets fred (" Politik ") for at etablere og bevare et passende niveau af beskyttelse af Personlige data. Denne Politik gælder for håndtering af Personlige data, som Jeunesse indhenter fra kunder der er bosiddende i Europa og Schweiz.

Jeunesse overholder EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweix og USA's værn om privatlivets fred, som angivet af det amerikanske handelsministerium, angående indsamling, anvendelse, og opbevaring af personlige informationer fra Individuelle kunder i EU medlemslandene og Schweiz. Jeunesse har anerkendt at de overholder principperne i EU's og USA's værn om privatlivets fred, ved rørende varsel, valg, ansvar for fremefter overførsel, sikkerhed, dataintegritet og begrænsning af formål, ressourcer, håndhævelse og ansvarlighed. Hvis der er nogen konflikt mellem politikkerne i denne privatlivspolitik, og principperne i EU's og USA's værn om privatlivets fred, vil principperne fra EU's og USA's værn om privatlivets fred altid være gældende. For at lære mere om EU's og USA's værn om privatlivets fred, og se vores certifikat, bedes du gå til visit https://www.privacyshield.gov.

The Federal Trade Commission (FTC) (Den føderale handelskommission) har jurisdiktion i forbindelse med Jeunesse's overholdelse af EU's og USA's værn om privatlivets fred.

Alle ansatte hos Jeunesse, der håndterer Personlige data fra Europa og Schweiz skal overholde alle principperne, som angivet i denne Politik.

Utryk skrevet med stort er defineret i afsnit 14 i denne Politik.

I. Anvendelsesområde

Denne Politik er gældende for håndtering af Individuelle kunders Personlige data, som Jeunesse modtager i USA, der vedrører Individuelle kunder der er bosiddende i Europa og Schweiz. Jeunesse leverer produkter og tjenester til virksomheder og forbrugere.

Denne Politik dækker ikke data hvorfra Individuelle personer ikke kan identificeres, eller i situationer hver der anvendes pseudonymer. (Anvendelsen af pseudonymer betyder udskiftning af navne eller andre identificerbare angivelser, med erstatninger, så identifikation af den enkelte person ikke er mulig.)

II. Ansvar og administration

Jeunesse har udpeget deres juridiske afdeling til at overvåge deres sikkerhedsprogram for oplysninger, inklusiv deres overholdelse af programmet for EU's og Schweiz's værn om privatlivets fred. Den juridiske afdeling skal gennemse og godkende alle materiale ændringer til dette program, som kan være nødvendige. Eventuelle spørgsmål, bekymringer eller kommentarer vedrørende denne Politik, kan sendes til [email protected].

Jeunesse vil opbevare, overvåge, afprøve og opgradere deres sikkerhedspolitikker for oplysninger, praksisser og systemer, for at hjælpe med at beskytte de Personlige data der indsamles. Jeunesse's personale vil modtage træning, hvor nødvendigt, for på effektiv vis at implementere denne Politik. Der henvises til afsnit 7 for yderligere information om de trin som Jeunesse har gennemgået, for at beskytte Personlige data.

III. Fornyelse / Verificering

Jeunesse vil forny sine EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweiz og USA's værn om privatlivets fred certifikater årligt, indtil de efterfølgende bestemmer, at de ikke længere behøver en sådan certificering, eller hvis de indfører en anderledes, men tilstrækkelig mekanisme.

Inden denne fornyelse, vil Jeunesse gennemføre en intern verificering, for at bekræfte, at deres dokumentation og udsagn vedrørende deres håndtering af Individuelle kunders Personlige data er nøjagtige, og at virksomheden har implementeret disse praksisser, på en passende måde. Som en del af denne verificeringsproces, vil Jeunesse udføre følgende:

 1. Gennemgå denne EU's og USA's værn om privatlivets fred, samt den Privatlivspolitik der er offentliggjort på deres hjemmeside, for at sikre, at disse politikker korrekt beskriver praksisserne vedrørende indsamling af Personlige data for Individuelle kunder;
 2. Sikre at den offentliggjorte Privatlivspolitik informerer Individuelle kunder om Jeunesse's deltagelse i programmerne for EU's og USA's værn om privatlivets fred samt Schweiz og USA's værn om privatlivets fred, og hvor man som kunde kan få en kopi af yderligere informationer (f.eks. en kopi af denne Politik);
 3. Sikre at denne Politik fortsætter med at overholde principperne i EU's og USA's værn om privatlivets fred;
 4. Bekræfte at Individuelle kunder er blevet informeret om processen vedrørende klager, samt enhver uafhængig proces i forbindelse med løsning af tvister (Jeunesse kan gøre dette gennem deres offentlige hjemmeside, en kontrakt med den Individuelle kunde, eller begge); og
 5. Gennemgå deres processer og procedurer for træning af deres ansatte, vedrørende Jeunesse's deltagelse i EU's og USA's værn om privatlivets fred programmerne, og den passende håndtering af Individuelles personers Personlige data;

Jeunesse vil årligt gennemføre en intern verificeringsmeddelelse.

IV. Indsamling og anvendelse af Personlige data

Jeunesse leverer forskellige løsninger til deres Individuelle kunder, der køber deres produkter og tjenester. Jeunesse indsamler Personlige data fra Individuelle kunder, når de køber deres produkter, registrerer sig på vores hjemmeside, logger ind til deres konto, gennemfører survey, anmoder om information, eller på anden vis kommunikerer med os.

De Personlige data som vi indsamler, kan være baseret på den Individuelles kundes interaktion med vores hjemmeside, samt anmodning om vores produkter eller tjenester. Generelt set, vil Jeunesse indsamle de følgende former for Personlige data fra deres Individuelle kunder: Kontakt information, inklusiv en kontaktpersons navn, e-mailadresse, postadresse, faktureringsadresse, telefonnummer, kreditkort nummer, og udløbsdata for kreditkortet. Individuelle kunder har mulighed for at anmode om tjenester, ved at kontakte vores kundeservice og sende en e-mail. Endvidere har Forhandlere mulighed for at anmode om hjælp gennem en online helpdesk. Vi vil indsamle informationer, som både Individuelle kunder og Forhandlere vælger at indsende gennem disse portaler.

Når Individuelle kunder anvender vores tjenester online, vil vi indsamle deres IP-adresse og browser type. Vi kan forbinde en IP-adresse og browser type med en specifik kunde. Vi kan også indsamle Personlige data fra personer der kontakter os gennem vores hjemmeside, hvor de anmoder om yderligere informationer; i sådanne situationer vil vi indsamle deres kontaktinformationer (som beskrevet ovenfor), og enhver anden information som personen vælger at indsende gennem vores hjemmeside.

De informationer vi indsamler fra vores Individuelle kunder, anvendes til at sælge de produkter og tjenester som de køber fra os, administrere transaktioner, rapportering, fakturering, fornyelser, andre handlinger relateret til levering af tjenester og produkter til den Individuelle kunde.

Jeunesse anvender de Personlige data de indsamler direkte fra deres Individuelle kunder og deres partnere, og indirekte i rollen som en tjenesteudbyder, til de følgende forretningsformål, uden begrænsning:

 1. Vedligeholdelse og understøttelse af deres produkter, levering og forsyning af de anmodede produkter/tjenester, og overholdelse af deres kontraktmæssige forpligtelser relateret hertil (inklusiv administrering af transaktioner, rapportering, fakturering, fornyelser, og andre handlinger relateret til levering af tjenester til den Individuelle kunde);
 2. overholdelse af offentlig rapportering, skat og andre krav (f.eks. import/eksport);
 3. opbevaring og behandling af data, inklusiv Personlige data, i computer databaser og på servere;
 4. verificering af identitet (f.eks. online adgang til konti);
 5. som anmodet om af den Individuelle kunde;
 6. for andre forretningsrelaterede formål, der er tilladt eller påkrævet under gældende lokale lovgivninger og reguleringer;
 7. og som ellers er påkrævet ved lov.

Jeunesse vil ikke offentliggøre personlig information til Tredjeparter, for andre formål end hvad de oprindeligt blev indsamlet for. Hvis dette ændrer sig i fremtiden, vil vi give de Individuelle personer muligheden for at framelde sig.

V. Offentliggørelse / Fremefter overførsel af Personlige data

Undtagen som beskrevet heri, vil Jeunesse kun offentliggøre Personlige data til Tredjeparter der har en fornuftig grund til at vide sådanne data, og kun i forbindelse med den oprindelige transaktion, og ikke for noget andre formål. Sådan modtager skal samtykke til at overholde fortrolighedspolitikken.

Jeunesse kan udlevere Personlige data til Tredjeparter der fungerer som agenter, konsulenter og kontraktarbejder, der udfører opgaver på vegne af, og under vores instruktioner. For eksempel kan Jeunesse opbevare Personlige data i faciliteter, der drives af Tredjeparter. Sådanne Tredjeparter skal samtykke til, at sådanne Personlige data kun anvendes til det formål som angivet af Jeunesse, og den skal enten:

 1. Overholde alle principperne i EU's og USA's værn om privatlivets fred, eller enhver anden mekaniske tilladt af den gældende EU og Schweizisk databeskyttelseslov for overførsel og behandling af Personlige data;
 2. Eller samtykke til at levere en passende beskyttelse for de Personlige data, der ikke er mindre beskyttende end hvad der er angivet i denne Politik;

Jeunesse kan også offentliggøre Personlige data for andre formål, eller til andre Tredjeparter, når et Dataobjekt har samtykket til, eller anmodet om en sådan offentliggørelse. Vær venlig opmærksom på, at Jeunesse kan blive anmodet om at offentliggøre en Individuel persons personlige informationer, som en reaktion på en lovmæssig anmodning fra de offentlige myndigheder, inklusiv for at imødese kravene for nationale sikkerheds- eller retshåndhævelsesmyndigheder. Jeunesse er ansvarlig for en passende fremefter overførsel af Personlige data til Tredjeparter.

VI. Følsomme data

Jeunesse indsamler ikke følsomme data fra deres Individuelle kunder.

VII. Dataintegritet og sikkerhed

Jeunesse gør en rimelig indsats for at bevare nøjagtigheden og integriteten af de Personlige data, og opdatere det i henhold til hvad der er passende. Jeunesse har implementeret fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de Personlige data mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. For eksempel bliver Personlige data der er elektronisk opbevaret, gemt på et sikkert netværk med firewall beskyttelse, og adgang til Jeunesse's elektroniske informationssystemer kræver brugergodkendelse med adgangskode, eller lignende metoder. Jeunesse har også indført adgangsbegrænsninger, hvormed antallet af ansatte der har adgang til en Individuel kundes Personlige data, er begrænset.

Endvidere anvender Jeunesse en sikker krypteringsteknologi, der beskytter visse kategorier af de Personlige data. På trods af disse forholdsregler, kan intet datasikkerhedssystem garantere en 100 % sikkerhed, på alle tidspunkter.

VIII. Notifikation

Jeunesse informerer deres Individuelle kunder om deres overholdelse af EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweiz og USA's værn om privatlivets fred, gennem deres offentlige hjemmeside, som er tilgængelig på:  https://www.jeunesseglobal.com/da-DK/privacy-policy og tager hensyn til den Individuelle kundes godkendelse og overholdelse af denne nuværende politik, når de indsender deres informationer til os, under transaktionsprocessen.

IX. Adgang til Personlige data

Jeunesse's personale må kun få adgang til, og anvende de Personlige data, hvis de er godkendt til det, og kun for de formål som er godkendt til.

X. Adgangsrettighed, redigering eller sletning af Personlige data

 1. Adgangsrettighed. Individuelle kunder har ret til at vide, hvilke af deres Personlige data der er opbevaret i vores databaser, og for at sikre, at sådanne Personlige data er nøjagtige og relevante for de formål som Jeunesse har indsamlet dem for. Individuelle kunder kan gennemse deres egne Personlige data som er gemt i vores databaser, hvor de kan redigere, slette eller blokere enhver data der er forkert, i henhold til hvad der er tilladt ved gældende lovgivning og Jeunesse's Politikker. Med en rimelig anmodning, og som påkrævet af principperne i EU's og USA's værn om privatlivets fred, vil Jeunesse tillade Individuelle kunder at få adgang til deres Personlige data, så de kan korrigere eller redigere sådanne data, hvis de er unøjagtige. Individuelle kunder kan redigere deres Personlige data ved at logge ind til deres kontoprofil, eller ved at kontakte Jeunesse via telefon eller e-mail. Når de gennemfører ændringer til deres Personlige data, må Dataobjekter kun levere sande, komplette og nøjagtige oplysninger. For at anmode om en sletning af deres Personlige data, skal Individuelle kunder indsende en skriftlig anmodning til deres lokale Jeunesse kontor.
 2. Anmodning om Personlige data. Jeunesse vil spore følgende, og vil give besked til de passende parter under hensyntagen til lovgivningen og kontrakten, hvis en af de følgende omstændigheder opstår: (a) juridisk bindende anmodning om offentliggørelse af de Personlige data, fra lovmæssige myndigheder, med mindre det er forbudt under lovgivningen eller reguleringer; eller (b) anmodning modtaget ad dataobjektet. Hvis Jeunesse modtager en anmodning om adgang til hans/hendes Personlige data fra en Individuel kunde, vil Jeunesse angive disse Dataobjekter til den Individuelle kunde, medmindre andet er påkrævet under hensyn til lovgivningen eller kontrakten.
 3. Indfri anmodninger om adgang, redigering og korrigering. Jeunesse vil tilstræbe sig på at svare inden for en rimelig tid, til alle rimelige, skriftlige anmodninger om at se, redigere eller inaktivere Personlige data.

XI. Ændringer til denne Politik

Denne Politik kan blive ændret fra tid til tid, i overensstemmelse med principperne i EU's og USA's værn om privatlivets fred, og gældende databeskyttelses- og privatlivslove og principper. Vi vil gøre vores ansatte opmærksomme på ændringer til denne Politik, enten ved at offentliggøre det til vores intranet, gennem e-mail, eller på anden vis. Vi vil informere kunderne hvis vi gennemfører ændringer der væsentligt påvirker måden vi håndterer tidligere indsamlede Personlige data på, og vi vil give dem muligheden for at vælge om deres Personlige data kan anvendes på en væsentlig anderledes måde.

XII. Spørgsmål eller klager

EU og Schweiziske Individuelle kunder kan kontakte Jeunesse hvis de har spørgsmål eller klager vedrørende denne Politik, de skal anvende den følgende adresse: [email protected].

XIII. Håndhævelse og løsning af tvister

I overensstemmelse med principperne i EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweiz og USA's værn om privatlivets fred, forpligter Jeunesse sig til at løse klager vedrørende deres privatliv, og vores indsamling eller anvendelse af dine Personlige data. EU og Schweiziske personer med spørgsmål eller bekymringer angående brugen af deres Personlige data, bør kontakte os på: [email protected].

Hvis en kundes spørgsmål eller bekymring ikke kan tilfredsstilles gennem denne proces, har Jeunesse forpligtet sig yderligere til at løse uløste privatlivsklager under EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweiz og USA's værn om privatlivets fred, gennem en uafhængig tvistløsningsmekanisme der drives af JAMS, et globalt voldgiftscenter for spørgsmål vedrørende Personlige data og privatliv.

Hvis du ikke modtager en anerkendelse af din klage inden for rimelig tid, eller hvis din klage ikke løses på tilfredsstillende vis af Jeunesse, kan EU og Schweiziske individer fremføre deres klage til JAMS EU samt EU's og Schweiz værn om privatlivets fred, som findes på: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.  Endelig som en sidste løsning, og kun i begrænsede tilfælde, kan EU og Schweiziske individer anmode om godtgørelse fra Værnet om privatlivets fred, som er en bindende voldgiftmekanisme.

Jeunesse er forpligtet til at samarbejde med EU og Schweiziske databeskyttelsesmyndigheder (DPA's), og overholder alle råd og anvisninger de modtager fra disse myndigheder, med hensyn til HR data der overføres fra EU og Schweiz, i forbindelse med ansættelsesforhold.

XIV. Definerede udtryk

Udtryk skrevet med stort i denne Politik, kan have følgende betydning:

" Individuel kunde " betyder en Individuel kunde eller klient hos Jeunesse, der kommer fra EU eller Schweiz. Dette udtryk inkluderer også enhver individuel agent, repræsentant, eller en Individuel kunde af Jeunesse, samt alle ansatte hos Jeunesse hvor Jeunesse har opnået hans eller hendes Personlige data fra en sådan Individuel kunde, som en del af deres forretningsforhold med Jeunesse.

" Dataobjekt " betyder en identificeret eller identificerbar naturlig levende person. En identificerbar person er en der kan identificeres, direkte eller indirekte, ved at henvise til et navn, eller til en eller flere faktorer der er unikke for hans eller hendes personlige person, psykiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale kendetegn. For kunder der er bosiddende i Schweiz, kan et Dataobjekt også inkludere et juridisk selskab.

" Ansat " betyder en ansat (enten midlertidig, permanent, deltid, eller kontrakt), tidligere ansat, uafhængig medarbejder, eller jobansøger for Jeunesse eller enhver af deres affilieret eller søsterselskaber, som også er bosiddende i et land inden for det europæiske økonomiske område.

" Europa " or " Europæisk " henviser til et land i den Europæiske Union.

" Personlige data" Er angivet i artikel 4 i den Generelle bestemmelse om databeskyttelse (EU) 2016/679, og står for enhver form for information der henviser til en identificeret, eller en identificerbar person („dataperson“); en identificerbar person er en der kan identificeres, enten direkte eller indirekte, i særdeleshed med henvisning til identifikation som et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online identifikation, eller et eller flere faktorer der er specifikke i henhold til fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identifikatorer af denne person.

" Følsomme data " betyder Personlige data der offentliggører Dataobjektets medicinske eller sundhedsmæssige forhold, race eller oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske tilknytninger eller meninger, seksuel orientering, eller medlemskab af fagforening.

" Tredjepart " betyder enhver Individuel eller selskab, der ikke er Jeunesse eller en ansat, agent, kontraktmedarbejder eller repræsentant for Jeunesse.